SBOBET Mobile ประกาศผลประกอบการ

SBOBET Mobile ยอดขายสุทธิเพิ่มขึ้น 39.9% เป็น 86.6 ล้านดอลลาร์จาก 61.9 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สามของปีงบการเงิน 2554 ยอดขายร้านค้าเทียบเคียงเพิ่มขึ้น 8.8%

รายได้จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นเป็น 1.8 ล้านดอลลาร์จาก 0.7 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2554 รายได้จากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้ว ซึ่งไม่รวมผลกระทบของธุรกรรมของผู้ก่อตั้งในทั้งสองช่วงเวลา (ดูตารางการกระทบยอด GAAP/Non-GAAP) เพิ่มขึ้นเป็น 3.4 ล้านดอลลาร์จาก 0.9 ดอลลาร์ ล้านบาท ในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 2554

บริษัทเปิดสาขาใหม่ 17 แห่ง และสิ้นสุดไตรมาสด้วย 243 ร้านค้าใน 18 รัฐ เพิ่มขึ้น 29% จากสิ้นไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2554

ดอกเบี้ยจ่ายสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 0.6 ล้านดอลลาร์จาก 6,000 ดอลลาร์ในไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2554 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยสุทธิที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากเงินกู้ระยะยาว 100 ล้านดอลลาร์ที่ลงนามในไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2555 ซึ่งชำระคืนแล้ว 65.5 ล้านดอลลาร์ภายหลังจาก เสร็จสิ้นการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรกของบริษัท (“IPO”) เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555

รายรับสุทธิอยู่ที่ 0.7 ล้านดอลลาร์เทียบกับ 0.4 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2554 รายได้สุทธิที่ปรับปรุงแล้ว ซึ่งไม่รวมผลกระทบของธุรกรรมของผู้ก่อตั้งในทั้งสองช่วงเวลา (ดูตารางการกระทบยอด GAAP/Non-GAAP) อยู่ที่ 1.6 ล้านดอลลาร์เทียบกับ 0.6 ดอลลาร์ ล้านบาท สำหรับไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2554

หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของสหรัฐฯ หรือ GAAP กำไรต่อหุ้นสามัญปรับลดคือ 0.01 ดอลลาร์ เทียบกับการขาดทุน (0.22) ดอลลาร์ต่อหุ้นในไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2554 และรวมการปรับ GAAP สำหรับรายได้ที่เป็นของหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมในปีงบประมาณ 2555 และการปรับปรุง GAAP สำหรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากหุ้นบุริมสิทธิ Series A ที่แปลงได้ 8%

ของบริษัท เงินปันผลสะสมในปีงบประมาณ 2554 รายได้ปรับลดต่อหุ้นสามัญที่ปรับปรุงแล้ว ซึ่งปรับรายได้สุทธิจากหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักปรับลดที่ปรับปรุงแล้ว (ดู GAAP/Non-GAAP reconciliation ตาราง) คือ 0.03 ดอลลาร์เทียบกับ 0.01 ดอลลาร์ในไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2554

โธมัส เวลลิออส ผู้ร่วมก่อตั้ง ประธานและซีอีโอ กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีผลประกอบการที่ดีในไตรมาสที่ 3 ผลงานระดับแนวหน้าของเรารวมกับรูปแบบการดำเนินงานที่มีระเบียบวินัยช่วยผลักดันรายได้สุทธิที่ปรับแล้วให้สูงขึ้นกว่าเท่าตัวของปี สมัยก่อน”

คุณเวลลิออสกล่าวเสริมว่า “เราขอส่งความคิดถึงผู้คนนับล้านที่ได้รับผลกระทบจากพายุเฮอริเคนแซนดี้ ขณะที่ยอดขายและการดำเนินงานของเราในช่วงต้นไตรมาสที่สี่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้และผลที่ตามมา การจับจ่ายซื้อของที่สำคัญที่สุดของเรา วันของปีอยู่ข้างหน้าด้วยสินค้าที่มีแนวโน้มของเราในราคาที่น่าดึงดูดใจและทางเลือกของขวัญที่น่าตื่นเต้นและราคาไม่แพงที่นำเสนอเรารู้สึกตื่นเต้นเกี่ยวกับเทศกาลวันหยุดและอยู่ในตำแหน่งที่ดีเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่คุณเลือก ลูกค้าของเรา.”

สำหรับสามสิบเก้าสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 27 ตุลาคม 2555:

ยอดขายสุทธิเพิ่มขึ้น 43.2% เป็น 245.2 ล้านดอลลาร์จาก 171.3 ล้านดอลลาร์ในช่วงเทียบเคียงในปีงบประมาณ 2554 ยอดขายร้านค้าเทียบเคียงเพิ่มขึ้น 9.2%

รายได้จากการดำเนินงานอยู่ที่ 4.6 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 6.1 ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเทียบเคียงในปีงบประมาณ 2554 รายได้จากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้ว ซึ่งไม่รวมผลกระทบของธุรกรรมของผู้ก่อตั้งในทั้งสองช่วงเวลา (ดูตารางการกระทบยอด GAAP/Non-GAAP) เพิ่มขึ้น 109% เป็น 13.9 ดอลลาร์ ล้านจาก 6.6 ล้านดอลลาร์ในช่วงเทียบเคียงในปีงบประมาณ 2554

บริษัทเปิดสาขาใหม่ 51 แห่ง เทียบกับการเปิดสาขาใหม่สุทธิ 47 แห่งในช่วงเวลาเดียวกันในปีงบประมาณ 2554

ดอกเบี้ยจ่ายสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 1.8 ล้านดอลลาร์จาก 8,000 ดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกันของปีงบประมาณ 2554 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยสุทธิที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากเงินกู้ระยะยาว 100 ล้านดอลลาร์ที่ลงนามในไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2555 ซึ่งชำระคืนแล้ว 65.5 ล้านดอลลาร์ภายหลังจาก เสร็จสิ้นการเสนอขายหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555

ขาดทุนจากการชำระหนี้อยู่ที่ 1.6 ล้านดอลลาร์สำหรับรอบระยะเวลาสามสิบเก้าสัปดาห์ของปีงบประมาณ 2555 และเป็นผลมาจากการตัดค่าใช้จ่ายทางการเงินรอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการชำระคืนเงินกู้ตามระยะเวลาบางส่วนของบริษัท

รายรับสุทธิอยู่ที่ 0.8 ล้านดอลลาร์เทียบกับ 3.7 ล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาเดียวกันของปีงบประมาณ 2554 รายได้สุทธิที่ปรับปรุงแล้ว ซึ่งไม่รวมผลกระทบของธุรกรรมของผู้ก่อตั้งในทั้งสองช่วงเวลา (ดูตารางการกระทบยอด GAAP/Non-GAAP) เท่ากับ 6.1 ล้านดอลลาร์เทียบกับ 4.0 ดอลลาร์ ล้านบาท ในช่วงปีงบประมาณ 2554

ขาดทุนปรับลดตาม GAAP ต่อหุ้นสามัญเท่ากับ $(2.21) เทียบกับ $(0.51) ในช่วงเวลาเดียวกันของปีงบประมาณ 2011 และรวมเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นที่ถูกจำกัดบุริมสิทธิและไม่ได้รับการลงทุนในปีงบประมาณ 2555 และการปรับ GAAP สำหรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก Series A 8 ของบริษัท % เงินปันผลสะสมของหุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพได้ในปีงบประมาณ 2554

รายได้ปรับลดต่อหุ้นสามัญที่ปรับปรุงแล้ว ซึ่งปรับรายได้สุทธิจากหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ปรับปรุงแล้ว (ดูตารางการกระทบยอด GAAP/Non-GAAP) ที่ 0.11 ดอลลาร์เทียบกับ 0.08 ดอลลาร์ใน งวดเดียวกันของปีงบประมาณ 2554

สำหรับไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2555 ยอดขายสุทธิคาดว่าจะอยู่ในช่วง 167 ล้านดอลลาร์ถึง 170 ล้านดอลลาร์จากการเปิดร้านใหม่ 1 แห่งและคาดว่ายอดขายสาขาที่เทียบเคียงจะเพิ่มขึ้น 4% รายได้สุทธิของ GAAP คาดว่าจะอยู่ในช่วง 18 ถึง 19 ล้านดอลลาร์ โดยรายได้ปรับลดตาม GAAP ต่อหุ้นสามัญที่ 0.34 ถึง 0.36 ดอลลาร์ต่อหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

ประมาณ 53.0 ล้านหุ้น หากไม่รวม 0.9 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.02 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลดที่ปรับปรุงแล้วในค่าใช้จ่ายภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมของผู้ก่อตั้ง รายได้สุทธิที่ปรับปรุงแล้วคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 19 ล้านดอลลาร์ถึง 20 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.35 ถึง 0.37 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด โดยอิงจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักปรับลดที่ปรับปรุงแล้ว หุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายประมาณ 54.4 ล้านหุ้น

สำหรับปีงบประมาณ 2555 ยอดขายสุทธิคาดว่าจะอยู่ในช่วง 412 ล้านถึง 415 ล้านดอลลาร์จากการเปิดสาขาใหม่ 52 แห่งตลอดทั้งปี และคาดว่ายอดขายสาขาที่เทียบเคียงจะเพิ่มขึ้น 7% กำไรสุทธิของ GAAP คาดว่าจะอยู่ในช่วง 19 ถึง 20 ล้านดอลลาร์ โดย GAAP ขาดทุนต่อหุ้นสามัญที่ 1.28 ดอลลาร์ (1.28) ถึง 1 ดอลลาร์ (1.31) (ซึ่งรวมถึงผลกระทบ 65.4 ล้านดอลลาร์

ของเงินปันผลที่จ่ายให้กับบุริมสิทธิและยังไม่ได้ลงทุน ผู้ถือหุ้นจำกัด) ในหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักประมาณ 35.4 ล้านหุ้นโดยประมาณ หากไม่รวม 6.5 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.12 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลดที่ปรับปรุงแล้วในค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมของผู้ก่อตั้ง รายรับสุทธิที่ปรับปรุงแล้วคาดว่าจะอยู่ในช่วง 26 ล้านดอลลาร์ถึง 27 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.47 ถึง 0 ดอลลาร์

การประชุมทางโทรศัพท์เพื่อหารือเกี่ยวกับผลประกอบการทางการเงินสำหรับไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2555 มีกำหนดสำหรับวันนี้ 29 พฤศจิกายน 2555 เวลา 16:30 น. ตามเวลาตะวันออก ขอเชิญนักลงทุนและนักวิเคราะห์ที่สนใจเข้าร่วมการโทรติดต่อได้ที่หมายเลข 877-879-6217 (สำหรับการโทรระหว่างประเทศ โปรดโทร 913-312-0417) ประมาณ 10 นาทีก่อนเริ่มการโทร เว็บคาสต์เสียงสดของการประชุมทางโทรศัพท์จะมีให้ทางออนไลน์ที่www.fivebelow.comในส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ของเว็บไซต์

เทปบันทึกการประชุมทางโทรศัพท์จะมีให้ภายในสองชั่วโมงหลังจากสิ้นสุดการโทร และสามารถเข้าถึงได้ทั้งทางออนไลน์และโดยกด (877) 870-5176 หมายเลขพินเพื่อเข้าถึงการเล่นซ้ำทางโทรศัพท์คือ 7248712 การเล่นซ้ำจะสามารถใช้ได้จนถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2555

Five Below เป็นผู้ค้าปลีกที่เน้นคุณค่าเฉพาะด้านที่เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยนำเสนอสินค้าคุณภาพสูงที่มีแนวโน้มที่ถูกต้องซึ่งกำหนดเป้าหมายไปที่กลุ่มลูกค้าวัยรุ่นและลูกค้าก่อนวัยรุ่น Five Below

นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่น่าตื่นเต้นที่แก้ไขแล้วแบบไดนามิก ทั้งหมดมีราคาอยู่ที่ $5 และต่ำกว่า รวมถึงแบรนด์ที่ได้รับการคัดเลือกและสินค้าที่ได้รับอนุญาตจากหมวดหมู่ต่างๆ ในโลก- Style , Room , Sports , Media , Crafts , Party , CandyและSeasonal Five Below มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองฟิลาเดลเฟีย รัฐเพนซิลเวเนีย

ออตตาวา รัฐออนตาริโอ–(Marketwire – 29 พ.ย. 2012) -เมื่อ Huron Heights Warriors ชนะการแข่งขัน Metro Bowl ปี 2012 กับ Don Bosco Eagles ของ Rob Ford เจ้าของร้าน Newmarket Giant Tiger Rob Bourdeau รู้ว่าเขาต้องการช่วยให้ชนะ และอะไรจะดีไปกว่าการใช้เนยถั่ว 200 กระปุกไปที่ Newmarket Food Pantry! Giant Tiger บริจาคเงินหลายแสนดอลลาร์ต่อปีให้กับธนาคารอาหารทั่วแคนาดา

Huron Heights Warriors จากนิวมาร์เก็ต รัฐออนแทรีโอ เอาชนะทีมโค้ชของฟอร์ดที่เมโทรโบวล์ในคืนวันอังคารด้วยคะแนน 28-14 โทนี่ แวน ไบเนน นายกเทศมนตรีนิวมาร์เก็ต สะท้อนการเดิมพันนายกเทศมนตรีจากเกรย์ คัพ ท้านายกเทศมนตรีของทีมที่แพ้ให้บริจาคน้ำหนักของเขาในอาหารให้กับธนาคารอาหารของทีมที่ชนะ นายกเทศมนตรี Van Bynen ผลักดันให้

บริจาคเนยถั่ว ซึ่งเป็นหนึ่งในสินค้าที่จำเป็นที่สุดที่ Newmarket Food Pantry เมื่อ Rob Bourdeau ได้ยินเกี่ยวกับการเดิมพันจากนายกเทศมนตรีของเขา เขารู้ว่าเขาสามารถทำได้ดีกว่านี้ “เสือยักษ์มีประวัติในการสนับสนุนธนาคารอาหารและทีมกีฬาในท้องถิ่น ฉันรู้ว่านี่จะเป็นวิธีที่ดีในการแสดงให้เห็นว่าเราทุกคนภูมิใจใน Warriors เพียงใด”

การนำเสนอจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2555 เวลาประมาณ 14:45 น. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของขบวนพาเหรดเฉลิมฉลองในนิวมาร์เก็ต ผู้อยู่อาศัยในนิวมาร์เก็ตได้รับการสนับสนุนให้ออกมาเชียร์ทีมที่ชนะและนำเงินบริจาคของพวกเขามาเองที่ Newmarket Food Pantry

เกี่ยวกับเสือยักษ์:

Giant Tiger เป็นร้านขายของลดราคาสำหรับครอบครัวชั้นนำของแคนาดา นำเสนอสินค้าแฟชั่นสำหรับครอบครัว ของชำ และของใช้ในชีวิตประจำวันในราคาที่ต่ำซึ่งชาวแคนาดาต่างหลงรักและคาดหวัง ก่อตั้งขึ้นในปี 2504 ในตลาด Byward ของออตตาวา บริษัทเอกชนแห่งนี้เติบโตขึ้นกว่า 200 แห่งทั่วแคนาดา และมีพนักงานมากกว่า 7,000 คน ร้านค้าในพื้นที่ที่เป็นมิตร

พร้อมโลโก้เสือเหลืองอันเป็นสัญลักษณ์เป็นมากกว่าประสบการณ์การช็อปปิ้งที่ลูกค้าสามารถซื้อได้และสะดวก อีกทั้งยังช่วยนำชุมชนมารวมกัน เสือยักษ์มีประเพณีอันยาวนานในการสนับสนุนชุมชนโดยรอบ ในปี 2554 เสือยักษ์ได้บริจาคเงินมากกว่า 2 ล้านเหรียญสหรัฐให้กับสมาคมท้องถิ่นกว่า 700 แห่งทั่วแคนาดา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท กรุณาเยี่ยมชมwww.gianttiger.comหรือเข้าร่วม Facebook

ซานฟรานซิสโก, แคลิฟอร์เนีย–(Marketwire – 30 พ.ย. 2555) – เมทัลลิกาประกาศในวันนี้ว่าพวกเขาได้เป็นเจ้าของการบันทึกเสียงหลักของพวกเขาทั้งหมด รวมถึงเพลงและวิดีโอแบบยาวทั้งหมด ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่แทบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนสำหรับนักดนตรีที่ลงนามในสัญญาการบันทึกเสียง ภายใต้ข้อกำหนดของข้อตกลงร่วมทุนที่เจรจาใหม่กับ Warner Music Group ในปี 1994 ผู้เชี่ยวชาญทุกคนเปลี่ยนกลับเป็นวงดนตรี ณ วันนี้ 30 พฤศจิกายน 2555

“เราขอขอบคุณทุกคนที่ Warner Music Group เป็นเวลา 28 ปีสำหรับความสัมพันธ์อันยอดเยี่ยม โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ปี 1994 ที่เรารู้สึกว่าเรามีหุ้นส่วนในทุกแง่มุมของธุรกิจของเราในอเมริกาเหนือ” James Hetfield แห่งวงกล่าว

เมทัลลิกายังประกาศเปิดตัวค่ายเพลงใหม่ของพวกเขาคือ Blackened Recordings Blackened Recordings สร้างขึ้นโดยวงดนตรีในฐานะบ้านสำหรับการบันทึกเสียงทั้งหมดของพวกเขา ทั้งภาพและเสียง และสิ่งอื่นใดที่เหมาะกับพวกเขา Blackened Recordings จะทำหน้าที่ด้านการตลาดและการส่งเสริมการขายทั้งหมด และจะเข้าสู่ข้อตกลงกับ Rhino Entertainment ซึ่งจะผลิตและจัดจำหน่ายหนังสือเผยแพร่ในอเมริกาเหนือ Blackened Recordings จะอนุญาตให้เผยแพร่ต่อ Universal Music Group ในระดับสากล

ลาร์ส อุลริช แห่งเมทัลลิกากล่าวว่า “มันเป็นการควบคุมของเราเสมอมาในฐานะวงดนตรี” “การสร้าง Blackened Recordings เป็นความเป็นอิสระสูงสุด ทำให้เราสามารถควบคุมได้ 100% และทำให้เรานั่งบนที่นั่งคนขับของโชคชะตาที่สร้างสรรค์ของเราเอง”

รุ่นแรกจาก Blackened จะเป็น “Quebec Magnetic” ในวันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม 2555 “Quebec Magnetic” เป็นดีวีดีสดที่รวบรวมการแสดงสดของ World Magnetic สองรายการจากเมืองควิเบกในฤดูใบไม้ร่วงปี 2552 รายการชุดสำหรับดีวีดีคือ โหวตโดยแฟน ๆ กว่า 35,000 คนที่ Metallica.com เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา แฟนๆสามารถสั่งซื้อได้จากเว็บไซต์ของวง

ลองเกย, ควิเบก–(Marketwire – 30 พ.ย. 2555) – The Jean Coutu Group (PJC) Inc. (TSX:PJC.A) (« Corporation » หรือ « Jean Coutu Group ») ประกาศในวันนี้ว่ากำลังเข้าซื้อกิจการ ถือหุ้น 50% ใน Le Groupe Médicus Inc. (« Médicus ») ซึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์กายอุปกรณ์และอวัยวะเทียม เงื่อนไขทางการเงินไม่ได้รับการเปิดเผย

Médicus ก่อตั้งขึ้นในปี 2500 โดยคุณ Jean-Claude Bleau ปัจจุบันเป็นนายจ้างภาคเอกชนชั้นนำของผู้สำเร็จการศึกษาด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อในควิเบก และเชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์กายอุปกรณ์และเทียมและผลิตภัณฑ์เพื่อการฟื้นฟูโดยทำตามแผนการรักษาแบบสหสาขาวิชาชีพ

“การลงทุนใน Médicus เหมาะสมกับกลยุทธ์การพัฒนาของเรา และเป็นการขยายธุรกิจหลักของเราที่น่าสนใจ Médicus มีชื่อเสียงที่ยอดเยี่ยมและนำเสนอศักยภาพในการเติบโตที่สำคัญ บริษัทนี้นำโดยทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์และเราวางแผนที่จะสนับสนุนพวกเขาในการแสวงหา ของแผนพัฒนาเชิงกลยุทธ์ของพวกเขา” François J. Coutu ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ The Jean Coutu Group กล่าว

Jacinte Bleau SBOBET Mobile ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Médicus ประกาศว่า: “เราตระหนักถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นของฐานลูกค้าสูงอายุในควิเบก และ Médicus ร่วมกับ The Jean Coutu Group มีความประสงค์ที่จะขยายส่วนแบ่งการตลาดในด้านกายอุปกรณ์และกายอุปกรณ์ อุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนความช่วยเหลือด้านการเคลื่อนไหวทั่วควิเบกและในอเมริกาเหนือในที่สุด”

หลังจากการทำธุรกรรมนี้ Médicus จะดำเนินการต่อไปทั่วทั้งเครือข่ายร้านค้าและดูแลทีมผู้บริหารอิสระ

เกี่ยวกับ Jean Coutu Group

Jean Coutu Group เป็นหนึ่งในชื่อที่น่าเชื่อถือที่สุดในธุรกิจค้าปลีกร้านขายยาของแคนาดา บริษัทดำเนินธุรกิจเครือข่ายร้านค้าแฟรนไชส์ ​​404 แห่งที่ตั้งอยู่ในจังหวัดควิเบก นิวบรันสวิก และออนแทรีโอ ภายใต้การนำของ PJC Jean Coutu, PJC Clinique, PJC Santé และ PJC Santé Beauté และมีพนักงานเกือบ 19,000 คน นอกจากนี้ Jean Coutu Group ยังเป็นเจ้าของ Pro Doc Ltd (“Pro Doc”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในควิเบกและผู้ผลิตยาสามัญ บริษัทยังถือหุ้นในบริษัท Rite Aid Corporation (“Rite Aid”) ซึ่งเป็นเครือข่ายร้านขายยาระดับประเทศในสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีร้านขายยามากกว่า 4,600 แห่งใน 31 รัฐและ District of Columbia

เกี่ยวกับเมดิคัส

Le Groupe Médicus Inc. ดำเนินธุรกิจเครือข่ายร้านค้า 13 แห่งในควิเบก (ภายใต้ชื่อแบรนด์ Médicus และ Médicus Sport) ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับกระดูกและข้อ ผลิตภัณฑ์เพื่อการฟื้นฟูและความสะดวกสบายแก่ห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับศัลยกรรมกระดูกและข้อ สถานประกอบการด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู ให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพและการออกกำลังกาย บริษัททำงานอย่างใกล้ชิดกับแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพจำนวนมากในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวการแพทย์ที่ล้ำสมัย และมีพนักงานเกือบ 170 คน

นิวยอร์ก, 30 พ.ย., 2555 (GLOBE NEWSWIRE) — บริษัท Madison Square Garden (Nasdaq:MSG) ประกาศในวันนี้ว่า Hank Ratner ประธานและซีอีโอจะเข้าร่วมการประชุม UBS Global Media and Communications Conference ประจำปีครั้งที่ 40 ในวันพุธที่ 5 ธันวาคม 2555 ที่นิวยอร์ก นิวยอร์ก คำพูดของนาย Ratner คาดว่าจะเริ่มเวลา 13:45 น. EST

ลิงก์ไปยังเว็บคาสต์เสียงสดของงานจะมีอยู่ในส่วนนักลงทุนของเว็บไซต์ The Madison Square Garden Company ที่http://investor.msg.com/ _ ขอแนะนำให้ไปที่เว็บไซต์อย่างน้อย 15 นาทีก่อนเริ่มการออกอากาศทางเว็บเพื่อลงทะเบียนและดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่จำเป็น ที่เก็บถาวรจะสามารถใช้ได้เป็นเวลา 90 วันหลังจากเหตุการณ์ที่http://investor.msg.com/ _

เกี่ยวกับบริษัท The Madison Square Garden

บริษัท Madison Square Garden เป็นธุรกิจกีฬา สื่อ และความบันเทิงแบบครบวงจร บริษัทประกอบด้วยสามกลุ่มธุรกิจ: MSG Sports, MSG Media และ MSG Entertainment ซึ่งมีการวางกลยุทธ์ที่สอดคล้องเพื่อทำงานร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจโดยรวมของบริษัท ซึ่งสร้างขึ้นจาก

EUGENE, Ore., Dec. 2, 2012 (GLOBE NEWSWIRE) — Absolute Wellness Center ใน Eugene, OR ประกาศว่าการปฏิบัติดังกล่าวขณะนี้ได้นำเสนอบริการที่ขยายออกไป รวมถึงการฝังเข็มและกายภาพบำบัด ตามที่หมอนวด Dr. Michael Herb บริการเหล่านี้ช่วยเสริมการปรับไคโรแพรคติกและการนวดบำบัดตามธรรมชาติ แนวทางบูรณาการในการจัดการความเจ็บปวดและการฟื้นฟูอาการบาดเจ็บอาจช่วยให้ฟื้นตัวเร็วขึ้นและปรับปรุงสุขภาพโดยรวม สิ่งเหล่านี้ช่วยให้สามารถรักษาได้อย่างครอบคลุมและช่วยเหลือบุคคลที่มีประกันจำกัดสำหรับการรักษาบางประเภท ศูนย์สุขภาพยังมีบริการนวดขององค์กร Eugene ในสถานที่

หมอนวดของ Eugene Dr. Michael Herb กำลังขยายบริการฟื้นฟูอาการบาดเจ็บและการจัดการความเจ็บปวดที่ Absolute Wellness Center แนวทางปฏิบัตินี้ผสมผสานการแพทย์ไคโรแพรคติกและการนวดบำบัดเข้ากับการฝังเข็มและกายภาพบำบัด

“ฉันยินดีที่จะประกาศให้ทราบถึงบริการเพิ่มเติมที่แอ็บโซลูทเวลเนสเซ็นเตอร์” ดร. เฮิร์บกล่าว “บริการใหม่เหล่านี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเราที่จะให้การดูแลร่างกายแก่ผู้ป่วยทั้งร่างกายที่พวกเขาต้องการ ไม่เพียงแต่จัดการกับความเจ็บปวดหรือการบาดเจ็บเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการปรับปรุงสุขภาพของพวกเขาด้วย เรากำลังยกระดับมาตรฐานการดูแลที่ครอบคลุมและมีคุณภาพ”

การออกกำลังกายทางกายภาพบำบัดสามารถช่วยในการฟื้นฟูอาการบาดเจ็บหลังจากอุบัติเหตุทางรถยนต์หรือการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา แบบฝึกหัดเหล่านี้ช่วยฟื้นฟูการเคลื่อนไหว ความยืดหยุ่น และการประสานงานของร่างกาย และยังส่งเสริมการรักษากระดูกสันหลังให้คงที่

Ellen King นักกายภาพบำบัดกล่าวว่า “การผสมผสานระหว่างการยืดกล้ามเนื้อ การฝึกความต้านทาน การออกกำลังกายเพื่อการแก้ไข และการเสริมความแข็งแรงของแกนกลางลำตัว ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับอิสรภาพในการฟื้นฟูหลังจากได้รับบาดเจ็บ” “การออกกำลังกายเหล่านี้ช่วยเสริมการปรับไคโรแพรคติกตามธรรมชาติและสนับสนุนกระบวนการกู้คืน”

ผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลัง ปวดศีรษะ ปวดตะโพก ไฟโบรมัยอัลเจีย หรืออาการปวดเรื้อรังอื่นๆ อาจได้รับประโยชน์จากการฝังเข็ม Mary Ann Petersen เป็นนักฝังเข็มที่ได้รับใบอนุญาตซึ่งทำงานอย่างใกล้ชิดกับ Dr. Herb เพื่อออกแบบการรักษาเฉพาะทางที่ช่วยจัดการกับอาการปวดเรื้อรังของผู้ป่วย

“การฝังเข็มเป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพและไม่ต้องใช้ยาในการจัดการความเจ็บปวด” ปีเตอร์เสนกล่าว “การรักษาเหล่านี้ยังสามารถจัดการกับอาการเจ็บป่วยทั่วไปที่หลากหลาย เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน สนับสนุนการรักษาทางร่างกายและอารมณ์ และเสริมสร้างการเชื่อมต่อระหว่างจิตใจและร่างกาย การรักษาทำให้ผู้ป่วยรู้สึกผ่อนคลายมากจนไม่ใช่เรื่องแปลกที่ผู้ป่วยจะเผลอหลับไป”

ร่วมกับการปรับไคโรแพรคติก Dr. Herb กล่าวว่าการรักษาจากนักฝังเข็มสามารถให้การจัดการความเจ็บปวดได้ดีขึ้นโดยไม่ต้องใช้ยา

ผู้ป่วยอาจต้องการรวมการนวดบำบัดเข้ากับการรักษาของพวกเขา ตัวอย่างเช่น การนวดเนื้อเยื่อลึกสามารถช่วยคลายความตึงเครียดที่ติดอยู่ภายในเนื้อเยื่อเกี่ยวพันของร่างกาย ซึ่งช่วยบรรเทาอาการปวดเรื้อรังได้ การนวดเช่นเดียวกับการฝังเข็มยังช่วยเพิ่มการเชื่อมต่อระหว่างจิตใจและร่างกายและบรรเทาความเครียดตามธรรมชาติ

“การรักษาทั้งหมดของเราทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นเพื่อสนับสนุนกระบวนการบำบัด” ดร. เฮิร์บกล่าว “โปรแกรมการรักษาที่กำหนดเองจะตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของผู้ป่วยแต่ละรายและสนับสนุนสุขภาพร่างกายทั้งหมด”

การขยายบริการที่แอ๊บโซลูทเวลเนสเซ็นเตอร์ช่วยให้สามารถจัดการความเจ็บปวดและโปรแกรมการฟื้นฟูอาการบาดเจ็บได้อย่างครอบคลุมยิ่งขึ้น ผู้ป่วยที่มีความคุ้มครองจำกัดสำหรับการรักษาเฉพาะจะได้รับประโยชน์จากการเข้าถึงทางเลือกการรักษาที่หลากหลายมากขึ้น

QUEENS, NY, Dec. 2, 2012 (GLOBE NEWSWIRE) — หมอนวด Dr. James Lee จาก Dr. Lee’s Spine Center ในควีนส์แนะนำให้ผู้ที่ทุกข์ทรมานจากอาการปวดหลัง ปวดคอ ปวดศีรษะ ความเครียด และอาการเจ็บปวดอื่นๆ อีกมากมาย ลองนวดบำบัด . เขาอธิบายว่าเขามักจะกำหนดการนวดเพื่อบำบัดเพื่อช่วยในการจัดการความเจ็บปวดสำหรับผู้ป่วยของเขา และเพื่อเพิ่มผลกระทบของการปรับไคโรแพรคติก

ตามคำบอกเล่าของหมอลี ศูนย์ของเขามีการนวดหลายประเภท เช่น การนวดแบบสวีดิช การนวดกดจุดลึก การกดจุด หินร้อน และวิธีการนวดแบบกีฬา เขาอธิบายว่าประเภทของการนวด การเคาะ จังหวะ และแรงกดที่แนะนำนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ป่วย และผู้ป่วยรายงานว่าอาการดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหลังการนวด

ดร.ลีกล่าวว่าการนวดเป็นมากกว่าการทำสปาทรีตเมนต์ที่หรูหรา เขากล่าวว่า ” การนวดบำบัดมีประโยชน์ทางการแพทย์ที่เป็นรูปธรรมและสำคัญอย่างมาก ซึ่งผู้ป่วยของฉันหลายๆ คนชื่นชอบและชื่นชม เป็นการเสริมที่ยอดเยี่ยมสำหรับการปรับไคโรแพรคติก เช่น ในขณะที่การปรับนี้ทำงานเพื่อปรับกระดูกสันหลังที่ไม่อยู่ในแนวเดียวกัน การนวดจะอุ่นขึ้น ปรับโทนสีและผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่รับผิดชอบในการสนับสนุนการจัดแนวกระดูกสันหลังที่เหมาะสม การศึกษาเมื่อเร็ว ๆ นี้ยังแสดงให้เห็นว่ามันช่วยปรับปรุงระบบภูมิคุ้มกันจริง ๆ ได้อย่างไร และลดการอักเสบของกล้ามเนื้อที่เจ็บปวด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากออกแรงมากเกินไปและได้รับบาดเจ็บ”

ดร.ลี กล่าวว่า การจัดการความเจ็บปวดเป็นหนึ่งในเหตุผลหลักที่เขากำหนดให้ผู้ป่วยต้องนวด เขากล่าวว่าการนวดเป็นที่ทราบกันมานานแล้วว่าสามารถกระตุ้นการหลั่งสารเอ็นดอร์ฟินเข้าสู่กระแสเลือด ซึ่งตามธรรมชาติจะต่อสู้กับความเจ็บปวดโดยไม่ต้องใช้ยา เขายังกล่าวอีกว่าการนวดบางประเภทสามารถทำลายเนื้อเยื่อแผลเป็นของกล้ามเนื้อภายในที่ยับยั้งการทำงานของ

กล้ามเนื้อปกติและช่วงของการเคลื่อนไหว การนวดบำบัดยังช่วยเพิ่มการไหลเวียนโดยรวมและหยุดการตอบสนองต่อการอักเสบของกล้ามเนื้อในระดับเซลล์ เขากล่าวเสริม การบรรเทาความเครียดเป็นอีกประโยชน์หนึ่งที่เขากล่าวถึง โดยบอกว่าการนวดสามารถลดความดันโลหิตและปรับปรุงรูปแบบการนอนหลับได้เช่นกัน

Dr. Lee’s Spine Center มีบริการนวดหลายประเภท ตามคำบอกเล่าของหมอลี เขามักจะแนะนำการนวดแบบสวีดิชสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการเคล็ดขัดยอก การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ อาการปวดหัว และปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเครียด เขาอธิบายว่าการนวดเพื่อการกีฬาช่วยให้ผู้ป่วยที่เป็นนักกีฬาของเขาฟื้นตัวเร็วขึ้นหลังจากการฝึกซ้อมและการแข่งขันที่หนัก

หน่วง เขามักจะแนะนำให้นวดเนื้อเยื่อส่วนลึกให้กับผู้ป่วยที่เป็นโรคไฟโบรมัยอัลเจีย โรคข้ออักเสบ และปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังอื่นๆ ที่อาจมีเนื้อเยื่อแผลเป็นอยู่ การกดจุดซึ่งใช้แรงกดที่จุดฝังเข็มในร่างกาย มีประโยชน์สำหรับไมเกรนปวดศีรษะ ความเครียด คอ ไหล่ และปวดหลัง เขากล่าวเสริม

ดร. ลีกล่าวว่าการนวดบำบัดเป็นการรักษาทางเลือกการรักษาที่ไม่ผ่าตัดที่เขาจัดเตรียมให้ “การนวดมีประโยชน์มากมายจนฉันแนะนำสำหรับผู้ป่วย 99% ของฉัน มันดีสำหรับทั้งร่างกายและจิตใจ และเป็นตัวเลือกในการบรรเทาอาการปวดที่ไม่ใช่ยาที่มีประสิทธิภาพสูง”

VANCOUVER, Wash., Dec. 2, 2012 (GLOBE NEWSWIRE) — Back and Neck Care Chiropractic ในแวนคูเวอร์ รัฐวอชิงตัน กำลังสร้างความตระหนักเกี่ยวกับประโยชน์ของการจัดการอาการปวดคอและหลังตามธรรมชาติ แพทย์จัดกระดูก ดร. Michael Pettet กล่าวว่า การจัดการความเจ็บปวดด้วยเทคนิคทางธรรมชาติเป็นทางเลือกการรักษาที่ได้รับความนิยมมากขึ้นในหมู่ผู้ป่วย การดูแลเกี่ยวกับไคโรแพรคติกเป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพและไม่รุกรานสำหรับการรักษาพยาบาลแบบดั้งเดิม Dr. Pettet แนะนำให้ปรับกระดูกสันหลังสำหรับการจัดการความเจ็บปวดโดยไม่ต้องใช้ยา

หมอนวดในแวนคูเวอร์ Dr. Michael Pettet กำลังให้ความรู้แก่สาธารณชนเกี่ยวกับประโยชน์ของการจัดการความเจ็บปวดตามธรรมชาติ Dr. Pettet กล่าวว่าเทคนิคการจัดการความเจ็บปวดของสถานพยาบาลเป็นที่นิยมมากขึ้นในการดูแลทางการแพทย์แผนโบราณ ซึ่งรวมถึงการใช้ยาแก้ปวด

“ผู้ป่วยชอบการรักษาของเรามากขึ้น เพราะพวกเขาจัดการกับสาเหตุของความเจ็บปวด มากกว่าเพียงแค่การปกปิดความเจ็บปวดด้วยยา” ดร.เพ็ทเททกล่าว “ความจริงก็คือ ตราบใดที่ความคลาดเคลื่อนทางกลไกยังคงมีอยู่ ผู้ป่วยจะมีอาการปวด มันง่ายมาก การปรับไคโรแพรคติกจะแก้ไขการจัดแนวที่ไม่ตรง ทำให้การจัดตำแหน่งที่เหมาะสมกลับไปที่กระดูกสันหลังและสนับสนุนสุขภาพร่างกายทั้งหมด”

ตัวอย่างเช่น Dr. Pettet หมายถึงอาการบาดเจ็บที่อาจนำไปสู่ความเจ็บปวดเมื่อหมอนรองกระดูกเคลื่อนไปกดทับเส้นประสาทที่อยู่ใกล้เคียง หากแผ่นดิสก์กดทับเส้นประสาท sciatic ผู้ป่วยจะมีอาการเรื้อรังที่เรียกว่า sciatica ความรู้สึกเจ็บปวดที่แผ่ซ่านหรือทำให้มึนงงเป็นลักษณะของอาการนี้

“ในกรณีของอาการปวดตะโพก ตราบใดที่เส้นประสาทไซอาติกถูกกดทับ ผู้ป่วยจะยังคงได้รับความเจ็บปวด” ดร.เพ็ทเททกล่าว การ ปรับ ไคโรแพรคติกจะสร้างพื้นที่ในกระดูกสันหลัง ซึ่งช่วยฟื้นฟูหมอนรองกระดูกเคลื่อนให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยลดแรงกดบนเส้นประสาทไซอาติกได้”

Dr. Pettet กล่าวว่าผู้ป่วยจำนวนมากที่มีอาการปวดข้อหรือปวดกระดูกสันหลังได้รับประโยชน์จากการปรับเปลี่ยนอย่างสม่ำเสมอ การปฏิบัตินี้มักจะช่วยในการจัดการความเจ็บปวดสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการปวดคอและหลัง ปวดไมเกรนหรือปวดศีรษะ ปวดเข่า และอาการอื่นๆ

นอกจากการจัดการความเจ็บปวดตามธรรมชาติในแวนคูเวอร์แล้ว Dr. Pettet ยังให้บริการฟื้นฟูอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการนวดบำบัดอีกด้วย

“ทีมฟื้นฟูอาการบาดเจ็บของเรามุ่งมั่นที่จะช่วยให้ผู้ป่วยมีสุขภาพที่ดีอย่างรวดเร็วและปลอดภัยที่สุด” ดร. เพตต์กล่าว “ด้วยการผสมผสานของการปรับกระดูกสันหลังและการนวดบำบัด เราสามารถให้การบรรเทาอาการปวดตามธรรมชาติได้ทันทีในขณะที่ยังส่งเสริมกระบวนการบำบัดอีกด้วย”

การนวดบำบัดช่วยจัดการความเจ็บปวดตามธรรมชาติโดยการเพิ่มระดับของเอ็นดอร์ฟินในร่างกายซึ่งช่วยบรรเทาอาการปวดได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องใช้ยา

การรักษาเหล่านี้ยังส่งเสริมการไหลเวียนของเลือดที่อุดมด้วยออกซิเจนไปทั่วเนื้อเยื่ออ่อนที่ได้รับบาดเจ็บ ซึ่งช่วยลดการอักเสบที่ทำให้เกิดอาการปวดคอและหลังเรื้อรังในขณะเดียวกันก็ช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็ว

Dr. Pettet เป็นแพทย์ด้านการกีฬาและหมอนวดที่ผ่านการรับรอง เขาปฏิบัติต่อผู้ป่วยจาก Cascade Park, Fishers Landing, Orchards, Salmon Creek และ Camas รวมถึงทั่ว Clark County

ผู้ป่วยที่คาดหวังที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการความเจ็บปวดตามธรรมชาติสามารถทำได้ทางออนไลน์ที่http://pettetchiro.com/ หรือที่http://www.facebook.com/BackandNeckCare

Murfreesboro รัฐเทนเนสซี กำลังสร้างความตระหนักเกี่ยวกับประโยชน์ของการดูแลไคโรแพรคติกเพื่อบรรเทาอาการปวดตามธรรมชาติ Dr. Mitch Stanlick กล่าวว่าการปรับไคโรแพรคติกนั้นมีประสิทธิภาพในการจัดการความเจ็บปวดเพราะจะจัดการกับสาเหตุที่แท้จริง ในทางตรงกันข้าม ยาแก้ปวดที่ต้องสั่งโดยแพทย์สามารถปกปิดอาการของโรคได้เท่านั้น Dr. Stanlick ถ่ายทอดว่าการปรับเปลี่ยนไคโรแพรคติกช่วยบรรเทาอาการปวดหลังและคอเรื้อรังโดยการแก้ไขแนวที่ผิดทางกลที่อยู่เบื้องล่าง

หมอนวดของ Murfreesboro Dr. Mitch Stanlick กำลังให้ความรู้ผู้ป่วยเกี่ยวกับประโยชน์ของการจัดการความเจ็บปวดตามธรรมชาติ ดร.สแตนลิคกล่าวว่าการปรับเปลี่ยนไคโรแพรคติกมีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้ยาเพื่อจัดการกับอาการปวดเรื้อรัง

“ยาแก้ปวดตามใบสั่งแพทย์ช่วยบรรเทาได้ชั่วคราวสำหรับผู้ป่วย เพราะพวกเขาไม่เคยระบุสาเหตุที่แท้จริง” ดร.สแตนลิคกล่าว “ยาเหล่านี้ทำให้สมองรู้สึกชาและประมวลผลความเจ็บปวด ในขณะที่อาการบาดเจ็บยังคงอยู่ ดังนั้น ผู้ป่วยจึงรู้สึกผ่อนคลายได้ชั่วคราว แต่ทันทีที่ยาหมดฤทธิ์ ความเจ็บปวดก็จะกลับมา”

ดร.สแตนลิคเน้นว่าการบรรเทาอาการปวดชั่วคราวนี้อาจทำให้ผู้ป่วยจำนวนมากไม่สามารถจัดการชีวิตได้ การนอนหลับตอนกลางคืนอาจเป็นเรื่องยาก มุ่งเน้นการทำงานระหว่างวัน และเล่นกีฬาหรือออกกำลังกาย

“การใช้ยาเป็นการรักษาชั่วคราว ไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาในระยะยาว” ดร.สแตนลิคกล่าว “อาการปวดหลังและคอเกิดจากกลไกการเคลื่อนตัวของกระดูกสันหลังที่กระดูกสันหลัง ตราบใดที่ความคลาดเคลื่อนนี้ยังคงอยู่ ความเจ็บปวดก็เช่นกัน การปรับเปลี่ยนทำงานโดยการแก้ไขปัญหาพื้นฐาน ซึ่งช่วยบรรเทาได้ยาวนาน”

การรักษาที่นำเสนอที่ Stanlick Chiropractic นั้นปราศจากยาและไม่รุกราน พวกเขาเป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพในการพึ่งพายาหรือการผ่าตัดแบบรุกราน Dr. Stanlick รายงานว่าผู้ป่วยจำนวนมากต้องทนทุกข์ทรมานจากอาการปวดเนื่องจากหมอนรองกระดูกเคลื่อนในกระดูกสันหลังส่วนเอวหรือกระดูกสันหลังส่วนคอ อาการปวดนี้อาจมาพร้อมกับความเจ็บปวดและความตึงของกล้ามเนื้อ การเคลื่อนไหวที่จำกัด และอาการปวดศีรษะเรื้อรัง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของแผ่นดิสก์

“แรงกดดันต่อเส้นประสาทเป็นสาเหตุหลักของความเจ็บปวดในร่างกายของเรา” ดร.สแตนลิคกล่าว “ตัวอย่างเช่น ถ้าหมอนรองกระดูกเคลื่อนออกจากแนวตรงและกดทับเส้นประสาท sciatic ผู้ป่วยจะมีอาการปวดตะโพก นอกจากอาการปวดหลังแล้ว ผู้ป่วยจะรู้สึกปวดร้าวที่ขาและก้น การปรับค่าบรรเทาแรงกดบนเส้นประสาทนี้ ฟื้นฟู แผ่นดิสก์ไปยังตำแหน่งที่เหมาะสม”

นอกจากการปรับเปลี่ยนแล้ว การออกกำลังกายเพื่อการแก้ไขอาจช่วยบรรเทาอาการปวดหลังได้อย่างเป็นธรรมชาติ ภายใต้การดูแลของ Dr. Stanlick การออกกำลังกายเหล่านี้จะนำการเคลื่อนไหวและการประสานงานกลับมาสู่ร่างกาย

“ในฐานะหมอนวด สิ่งสำคัญอันดับแรกของฉันคือการให้ผู้ป่วยมีการจัดการอาการปวดคอและหลังอย่างมีประสิทธิภาพ” ดร.สแตนลิคกล่าว “สิ่งนี้ทำได้ดีที่สุดด้วยการผสมผสานของการปรับเปลี่ยน ควบคู่ไปกับการรักษาเสริม เช่น การนวดหรือการออกกำลังกายเพื่อการแก้ไข”

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 Stanlick Chiropractic ได้ให้บริการการบรรเทาความเจ็บปวดตามธรรมชาติแก่ชุมชน Murfreesboro รัฐเทนเนสซี บริการต่างๆ ได้แก่ การปรับกระดูกสันหลัง การฟื้นฟูสมรรถภาพการเล่นกีฬา การรักษาอาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ และการนวดบำบัด

Los Angeles, CA, Dec. 2, 2012 (GLOBE NEWSWIRE) — ในขณะที่ Houston Dynamo และ LA Galaxy ปิดประตูในฤดูกาล 2012 หลังจากการแสดงที่น่าตื่นตาตื่นใจที่ MLS Cup 2012™

แฟนสองคนและแขกรับเชิญของพวกเขากำลังรำลึกถึงประสบการณ์ของ ตลอดชีวิตที่ MLS Cup 2012™ Johnny Chinจาก Houston, TX และ Houston Dynamo Designated Driver for the Season และ Shannon Draperแฟนคนหนึ่งจากวิตเทียร์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งเป็นตัวแทนของแอลเอ แกแล็กซี่ ได้รับเลือกให้เป็นผู้ชนะรางวัลใหญ่ของการชิงโชค “ความรับผิดชอบมีรางวัล”

การชิงโชคอยู่ในฤดูกาลที่เจ็ด ซึ่งจัดทำโดยกลุ่มความร่วมมือเทคนิคเพื่อการจัดการแอลกอฮอล์อย่างมีประสิทธิภาพ (TEAM) โดยได้รับการสนับสนุนจากเมเจอร์ลีกซอกเกอร์ (MLS) และยังคงประสบความสำเร็จในการสร้างความตระหนักรู้สำหรับโปรแกรมไดรเวอร์ที่กำหนดโดยทีม MLS ทั้งแฟนบอลและแขกรับเชิญเข้าร่วม MLS Cup 2012™ ที่ Home Depot Center ในคาร์สัน รัฐแคลิฟอร์เนีย

เมื่อวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2555 ผู้ชนะได้รับการยอมรับในสนามในช่วงพักครึ่งเกม หลังจากได้รับเลือกจากแฟนๆ จำนวน 22,447 คนที่ให้คำมั่นสัญญา เพื่อจะได้เป็นผู้ขับขี่ที่กำหนดในการแข่งขัน MLS ตลอดฤดูกาล 2012 เพื่อให้มั่นใจว่าจะเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยสำหรับเพื่อนและครอบครัวของพวกเขา

“Anheuser-Busch เป็นผู้นำอุตสาหกรรมของเราในการส่งเสริมการดื่มอย่างมีความรับผิดชอบเป็นเวลา 30 ปีและ Budweiser Good Sport ซึ่งเตือนแฟน ๆ ที่เลือกดื่มให้ทำอย่างมีความรับผิดชอบและพาเพื่อนกลับบ้านอย่างปลอดภัยเป็นหนึ่งในโปรแกรมที่เรามองเห็นได้มากที่สุด” Kathy Casso กล่าว รองประธานฝ่ายความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรที่ Anheuser-Busch

“เราทุกคนอยู่บนถนนเส้นเดียวกันหลังจบเกม ความร่วมมือกับเมเจอร์ลีกซอกเกอร์ สนามกีฬาที่เข้าร่วม ผู้รับสัมปทาน ทีมพันธมิตร และแฟนฟุตบอล แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบร่วมกันของเราในการช่วยรักษาถนนของเราให้ปลอดภัย” Anheuser-Busch และผู้ค้าส่งส่งเสริมการดื่มอย่างมีความรับผิดชอบในหมู่แฟน MLS โดยดำเนินโปรแกรมความรับผิดชอบของแฟน Budweiser Good Sport กับสถานที่จัดงาน MLS 10 แห่งตลอดทั้งฤดูกาล

ที่งาน Soccer Celebration – เทศกาลที่จัดขึ้นนอก Home Depot Center ก่อน MLS Cup 2012™ – แฟน MLS หลายร้อยคนให้คำมั่นที่จะรับผิดชอบโดยสัญญาว่าจะมีคนขับที่กำหนดไว้เสมอและไม่เคยเมาแล้วขับ บรรดาแฟนๆ ของ MLS ที่มีความรับผิดชอบได้รับภาพถ่ายที่ระลึกและได้ลงนามกับลูกฟุตบอลที่ใหญ่กว่าชีวิตในฐานะตัวแทนของความรับผิดชอบ การโปรโมตสำหรับแฟนๆ ที่ Soccer Celebration เป็นความร่วมมือระหว่าง TEAM Coalition, MLS, Budweiser และ el Jimador

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ร่วมงานกับสมาชิกคนอื่นๆ ของ TEAM Coalition และสานต่อความพยายามของเราในการสนับสนุนการดื่มอย่างมีความรับผิดชอบ” Rob Frederick ผู้อำนวยการฝ่ายความรับผิดชอบขององค์กรของ Brown-Forman กล่าว “งานกีฬาและคอนเสิร์ตควรปลอดภัยและสนุกสนานสำหรับทุกคน และฉันเชื่อว่าการทำงานร่วมกันจะทำให้เราสามารถส่งเสริมพฤติกรรมของแฟนๆ ในเชิงบวกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น”

“โครงการความรับผิดชอบทั้งหมดที่เรานำเสนอในฤดูกาลนี้เป็นตัวอย่างที่ดีของวิธีที่ MLS และพันธมิตรในลีกสามารถแสดงการสนับสนุนสำหรับความพยายามของสโมสรโดยประสานงานกับผู้รับสัมปทาน ผู้กลั่นเบียร์ และผู้ค้าส่งเบียร์ในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมของแฟนๆ ที่มีความรับผิดชอบ Jill Pepper กรรมการบริหาร TEAM Coalition กล่าว “การทำงานเป็นทีมคือสิ่งที่แคมเปญ Responsibility Has It Rewards เป็นเรื่องเกี่ยวกับ เป็นการพิสูจน์ว่าเมื่อทุกคน รวมถึงแฟนๆ มีความรับผิดชอบ ทุกคนจะเป็นผู้ชนะ”

เกี่ยวกับ MLS

เมเจอร์ลีกซอกเกอร์ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในนิวยอร์กซิตี้เป็นลีกฟุตบอลอาชีพชั้นนำในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา MLS มีดารามากมายจากสหรัฐอเมริกา แคนาดา และทั่วโลก ฤดูกาลที่ 17 ของเมเจอร์ลีกซอกเกอร์มี 19 สโมสรแต่ละสโมสรเล่น 34 แมตช์ประจำฤดูกาล สโมสรเหล่านั้นรวมถึง Chicago Fire; ชีวาสสหรัฐอเมริกา; โคโลราโด ราปิดส์; โคลัมบัสครูว์; ดีซี ยูไนเต็ด; เอฟซี ดัลลาส; ฮุสตัน ไดนาโม; แอลเอ กาแล็กซี่ แชมป์ MLS Cup ปี 2011 และ 2012; นิวยอร์ก เร้ด บูลล์ส; นิวอิงแลนด์ปฏิวัติ; ฟิลาเดลเฟียยูเนี่ยน; พอร์ทแลนด์

ทิมเบอร์ส; รีลซอลท์เลค; ซานโฮเซ เอิร์ธเควกส์; ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ เอฟซี; สปอร์ติ้ง แคนซัส ซิตี้; โตรอนโต้ เอฟซี; แวนคูเวอร์ ไวต์แคปส์ เอฟซี; และในฤดูกาลแรกของพวกเขา มอนทรีออลอิมแพ็ค สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MLS เข้าสู่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของลีกที่ www.MLSsoccer.com .

เกี่ยวกับ Anheuser-Busch

เป็นเวลาเกือบสามทศวรรษที่ Anheuser-Busch และเครือข่ายผู้ค้าส่งทั่วประเทศได้ลงทุนมากกว่า 930 ล้านดอลลาร์ในแคมเปญโฆษณาระดับประเทศและโครงการในชุมชนเพื่อส่งเสริมการดื่มอย่างมีความรับผิดชอบ ป้องกันการดื่มที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและเมาแล้วขับ และแก้ไขปัญหาในวิทยาลัย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความพยายามในการรับผิดชอบต่อแอลกอฮอล์และความคืบหน้า โปรดไปที่ www.anheuser-busch.com _ บัดไวเซอร์เป็นเบียร์อย่างเป็นทางการของเมเจอร์ลีกซอกเกอร์และสนับสนุน 10 สโมสร MLS อย่างภาคภูมิใจ

เกี่ยวกับ บราวน์-ฟอร์แมน

เป็นเวลากว่า 140 ปีแล้วที่ Brown-Forman Corporation ได้เติมเต็มประสบการณ์ชีวิตด้วยการสร้างแบรนด์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีคุณภาพอย่างมีความรับผิดชอบ ซึ่งรวมถึง Jack Daniel’s Tennessee Whisky, Southern Comfort, Finlandia, Jack Daniel’s & Cola, Canadian Mist, Korbel, Gentleman Jack, el Jimador, Herradura, Sonoma-Cutrer, Chambord,

New Mix, Tuaca และ Woodford Reserve แบรนด์ของ Brown-Forman ได้รับการสนับสนุนจากพนักงานเกือบ 3,900 คน และจำหน่ายในประมาณ 135 ประเทศทั่วโลก El Jimador ของ Brown-Forman คือ Tequila อย่างเป็นทางการของ Major League Soccer ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่www.brown-forman.com