คาสิโนปอยเปต รูเล็ต GClub สมัครจับยี่กี

คาสิโนปอยเปต “ในขณะที่รายรับในไตรมาสที่สองเป็นไปตามที่เราคาดไว้ แต่รายรับสุทธิกลับลดลง”ทวีตนีไฮไลท์รายไตรมาส:บรรลุรายได้ประจำไตรมาสที่ 42.3 ล้านดอลลาร์รรลุรายได้ประจำไตรมาสที่ 11.2 ล้านดอลลาร์ในธุรกิจกระดูกสันหลัง เพิ่มขึ้น 15 เปอร์เซ็นต์จากไตรมาสที่สองของปี 2555
ประกาศการเข้าซื้อกิจการ Pioneer Surgical Technology Inc. (Pioneer) บริษัทเทคโนโลยีทางการแพทย์ชั้นนำ

เปิดตัวฟอร์ติวา™ porcine dermis implant สำหรับการซ่อมแซมไส้เลื่อน; ประกาศการฝังครั้งแรกของมนุษย์
บรรลุหลักชัยในการทำหมัน – การปลูกถ่ายทางชีววิทยามากกว่า 5 ล้านครั้งผ่านการฆ่าเชื้อโดยไม่มีอุบัติการณ์ของการติดเชื้อที่เกี่ยวข้องกับรากฟันเทียม

ยุติคดีความทั้งหมดที่เหลืออยู่ในคดีฟ้องร้อง Biomedical Tissue Services Ltd. (BTS) ซึ่งทำให้สรุปความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการเหล่านี้ไดรายได้ทั่วโลกอยู่ที่ 42.3 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปี 2556 ลดลง 6% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่สองของปี 2555 รายได้ในประเทศ 37.4 ล้านดอลลาร์สำหรับไตรมาสที่สองของปี 2556 ลดลง 5% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่สองของปี 2555 สาเหตุหลักมาจากการอ่อนตัวของ

เวชศาสตร์การกีฬา ศัลยกรรมเฉพาะทาง และวัสดุทดแทนการปลูกถ่ายกระดูก และธุรกิจออร์โธปิดิกส์ทั่วไป ชดเชยด้วยความแข็งแกร่งในธุรกิจกระดูกสันหลัง รายรับจากต่างประเทศ 4.9 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปี 2556 ลดลง 18% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่สองของปี 2555 บนพื้นฐานสกุลเงินคงที่ รายได้ระหว่างประเทศสำหรับไตรมาสที่สองของปี 2556 ลดลง 20% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่สองของปี 2555

สำหรับไตรมาสที่สองของปี 2556 บริษัทรายงานผลขาดทุนสุทธิ 3.0 ล้านดอลลาร์ และขาดทุนสุทธิต่อหุ้นปรับลดเต็มที่ 0.05 ดอลลาร์ โดยอิงจากจำนวนหุ้นปรับลดทั้งหมด 56.3 ล้านหุ้น เทียบกับกำไรสุทธิ 1.3 ล้านดอลลาร์หรือ 0.02 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลดเต็มจำนวนเป็นครั้งที่สอง ไตรมาสของปี 2555 อิงจากจำนวนหุ้นที่ปรับลดแล้วทั้งหมด 56 ล้านหุ้น

ในปี พ.ศ. 2548 บริษัทได้รับการเสนอชื่อให้เป็นคู่กรณี พร้อมด้วยจำเลยที่กู้คืนและประมวลผลอีกจำนวนหนึ่งในคดีที่เกี่ยวข้องกับแนวทางปฏิบัติในการกู้คืนเนื้อเยื่อของบีทีเอส ซึ่งเป็นหน่วยงานกู้คืนข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้อง ในช่วงไตรมาสที่สองของปี 2555 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการระงับคดีก่อนหักภาษีจำนวน 2.35 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.03 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลดทั้งหมด เพื่อชำระคดีบางกรณีที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคดีเหล่านี้ ในช่วงไตรมาสที่สองของปี 2556 บริ

ษัทมีค่าใช้จ่ายในการระงับคดีก่อนหักภาษีจำนวน 3 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.03 เซนต์ต่อหุ้นปรับลดทั้งหมด เพื่อชำระคดีความส่วนที่เหลือทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพิจารณาคดีเหล่านี้ สิ่งนี้นำมาซึ่งการสรุปความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบีทีเอส

นอกจากนี้ ในช่วงไตรมาสที่สองของปี 2556 บริษัทมีค่าใช้จ่ายก่อนหักภาษี 1.5 ล้านดอลลาร์สำหรับค่าธรรมเนียมบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการซื้อกิจการไพโอเนียร์

หากไม่รวมค่าระงับคดีในคดีฟ้องร้องจำนวน 3 ล้านดอลลาร์ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อกิจการไพโอเนียร์ 1.5 ล้านดอลลาร์ บริษัทรายงานกำไรสุทธิ 0.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อหุ้นปรับลดทั้งหมด

Brian K. Hutchison ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ RTI กล่าวว่า “ในขณะที่รายรับในไตรมาสที่สองเป็นไปตามที่เราคาดไว้ แต่รายได้สุทธิกลับลดลง “รายได้สุทธิที่ขาดหายไปสำหรับช่วงเวลานั้นเกิดจากการฟ้องร้องของ BTS มูลค่า 3 ล้านดอลลาร์ ค่าใช้จ่าย 1.5 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับ

การซื้อกิจการของไพโอเนียร์ รวมถึงอัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลงซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการปลูกถ่ายแบบผสมและการลงทุนอย่างต่อเนื่องใน ธุรกิจที่จะเปิดตัวกองกำลังกระจายการผ่าตัดพิเศษใหม่ของเรา”แนวโน้มปีงบประมาณ 2556 และไตรมาสที่สาม

จากการเข้าซื้อกิจการของ Pioneer และผลลัพธ์ในช่วงหกเดือนแรก บริษัทกำลังปรับปรุงแนวทางรายได้ทั้งปีสำหรับปี 2013 ขณะนี้บริษัทคาดว่าแนวทางรายได้ทั้งปีสำหรับปี 2013 จะอยู่ระหว่าง 211 ล้านถึง 215 ล้านดอลลาร์ เมื่อเทียบกับคำแนะนำก่อนหน้าของ 179 ล้านดอลลาร์ถึง 182 ล้านดอลลาร์ ผล

ขาดทุนสุทธิทั้งปีหลังจากเงินปันผลบุริมสิทธิต่อหุ้นปรับลดสำหรับผู้ถือหุ้นสามัญคาดว่าจะอยู่ในช่วง 0.13 ถึง 0.11 เหรียญสหรัฐ โดยอิงจากจำนวนหุ้นปรับลดทั้งหมดจำนวน 56.7 ล้านหุ้น เมื่อเทียบกับคำแนะนำก่อนหน้าของกำไรสุทธิทั้งปีต่อหุ้นปรับลด ใช้ได้กับผู้ถือหุ้นสามัญ 0.17 ถึง 0.19 ดอลลาร์ ไม่รวม

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการได้มา การปรับปรุงบัญชีการซื้อบางรายการ และค่าธรรมเนียมในการยุติคดีความของ BTS ที่ดำเนินการในไตรมาสที่สอง กำไรสุทธิทั้งปีหลังจากเงินปันผลบุริมสิทธิต่อหุ้นปรับลดเต็มที่สำหรับผู้ถือหุ้นสามัญคาดว่าจะอยู่ในช่วง 0.05 ถึง 0.07 ดอลลาร์ ตลอดปี 2556 ที่เหลือ บริษัทจะยังคงรวมธุรกิจไพโอเนียร์ ลงทุนในกิจกรรมการจัดจำหน่าย การตลาด และการพัฒนาเพื่อสนับสนุนการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่และเพื่อขยายการดำเนินธุรกิจในด้านศัลยกรรมกระดูกทั่วไป

สำหรับไตรมาสที่สามของปี 2556 บริษัทคาดว่ารายรับจะอยู่ระหว่าง 59 ล้านดอลลาร์ถึง 61 ล้านดอลลาร์ และขาดทุนสุทธิหลังจากเงินปันผลบุริมสิทธิต่อหุ้นปรับลดเต็มที่สำหรับผู้ถือหุ้นสามัญจะอยู่ที่ประมาณ 0.10 ดอลลาร์ โดยอิงจากจำนวนหุ้นที่ปรับลดแล้วทั้งหมด 56.8 ล้านหุ้น หากไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการได้มาและการปรับบัญชีการซื้อบางรายการ กำไรสุทธิในไตรมาสที่สามหลังจากเงินปันผลบุริมสิทธิคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 0.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อหุ้นปรับลดสำหรับผู้ถือหุ้นสามัญการประชุมทางโทรศัพท์

RTI จะจัดการประชุมทางโทรศัพท์และเว็บคาสต์เสียงพร้อมกันเพื่อหารือเกี่ยวกับผลประกอบการไตรมาสที่สองเวลา 8:30 น. ET ของวันนี้ สามารถเข้าถึงการประชุมทางโทรศัพท์ได้โดยกด (877) 383-7419 เว็บคาสต์สามารถเข้าถึงได้ผ่านทางส่วนนักลงทุนของเว็บไซต์ RTI ที่www.rtix.com การเล่นซ้ำของการประชุมทางโทรศัพท์จะมีให้ที่เว็บไซต์ RTI หลังจากการโทรเกี่ยวกับ RTI Surgical Inc.

RTI Surgicalเป็นบริษัทศัลยกรรมรากฟันเทียมชั้นนำระดับโลกที่ให้บริการศัลยแพทย์ด้วยรากฟันเทียมทางชีววิทยา โลหะ และวัสดุสังเคราะห์ที่ปลอดภัย ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ ความปลอดภัย และนวัตกรรม รากฟันเทียมของ RTI ถูกนำมาใช้ในด้านเวชศาสตร์การกีฬา การผ่าตัดทั่วไป กระดูกสันหลัง ศัลยกรรมกระดูก การบาดเจ็บ และขั้นตอนเกี่ยวกับหัวใจและทรวงอก และจัดจำหน่ายในกว่า 47 ประเทศ RTI มีสำนักงานใหญ่ในเมือง

Alachua รัฐฟลอริดา และมีโรงงานผลิตสี่แห่งทั่วสหรัฐอเมริกาและยุโรป RTI ได้รับการรับรองในสหรัฐอเมริกาโดย American Association of Tissue Banks และเป็นสมาชิกของ Advamed สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.rtix.comแถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้า

การสื่อสารนี้มีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าตามความหมายของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 2538 แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้อิงตามการคาดการณ์ ประมาณการและการคาดการณ์ในปัจจุบันของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของเรา ความเชื่อของฝ่ายบริหารของเรา และ

สมมติฐานบางประการที่ทำโดยฝ่ายบริหารของเรา คำต่างๆ เช่น “คาดการณ์” “คาดหวัง” “ตั้งใจ” “วางแผน” “เชื่อ” “แสวงหา” “ประมาณการ” รูปแบบของคำดังกล่าวและการแสดงออกที่คล้ายกันมีจุดมุ่งหมายเพื่อระบุข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าว นอกจากนี้ ยกเว้นข้อมูลในอดีต ข้อความใดๆ

ในการสื่อสารนี้เกี่ยวกับผลลัพธ์ทางการเงินที่คาดการณ์ไว้ อัตราการเติบโต การแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ การปรับปรุงและผลการปฏิบัติงานในอนาคต หรือการดำเนินการด้านกฎระเบียบ หรือการอนุมัติหรือการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงกับผู้จัดจำหน่ายก็เป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเช่นกัน ข้อความเหล่านี้ไม่ได้รับประกัน

ประสิทธิภาพในอนาคต และขึ้นอยู่กับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่อธิบายไว้ในเอกสารที่ยื่นต่อสาธารณะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (SEC) ผลลัพธ์ที่แท้จริงของเราอาจแตกต่างอย่างมากจากผลลัพธ์ที่คาดการณ์ไว้ในข้อความคาดการณ์

ล่วงหน้าเหล่านี้ สำเนาเอกสารยื่นต่อ ก.ล.ต. ของบริษัทอาจได้รับโดยการติดต่อบริษัทหรือสำนักงาน ก.ล.ต. หรือโดยการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ RTI ที่ ข้อความเหล่านี้ไม่ได้รับประกันประสิทธิภาพในอนาคต และขึ้นอยู่กับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่อธิบายไว้ในเอกสารที่ยื่นต่อสาธารณ

ะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (SEC) ผลลัพธ์ที่แท้จริงของเราอาจแตกต่างอย่างมากจากผลลัพธ์ที่คาดการณ์ไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ สำเนาเอกสารยื่นต่อ ก.ล.ต. ของบริษัทอาจได้รับโดยการติดต่อบริษัทหรือสำนักงาน ก.ล.ต. หรือโดยการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ RTI ที่ ข้อความเหล่านี้ไม่ได้รับประกันประสิทธิภาพในอนาคต และขึ้นอยู่กับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่

อธิบายไว้ในเอกสารที่ยื่นต่อสาธารณะต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (SEC) ผลลัพธ์ที่แท้จริงของเราอาจแตกต่างอย่างมากจากผลลัพธ์ที่คาดการณ์ไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ สำเนาเอกสารยื่นต่อ ก.ล.ต. ของบริษัทอาจได้รับโดยการติดต่อบริษัทหรือสำนักงาน ก.ล.ต. หรือโดยการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ RTI ที่www.rtix.com หรือเว็บไซต์ ของ SEC ที่www.sec.govการใช้มาตรการทางการเงินแบบ non-GAAP

เพื่อเสริมงบการเงินรวมแบบย่อของ RTI Surgical ที่นำเสนอบนพื้นฐาน GAAP บริษัทได้เปิดเผยมาตรการทางการเงินแบบ non-GAAP บางอย่างที่ไม่รวมจำนวนเงินที่แน่นอน ซึ่งรวมถึงรายได้สุทธิ (ขาดทุน) แบบ non-GAAP และรายได้สุทธิ (ขาดทุน) แบบ non-GAAP ต่อหุ้นปรับลดทั้งหมด . การวัดผลทางการเงินแบบ non-GAAP เหล่านี้ไม่เป็นไปตามหรือเป็นทางเลือกสำหรับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในสหรัฐอเมริกา การกระทบยอดของมาตรการทางการเงินแบบ non-GAAP แต่ละอย่างกับมาตรการ GAAP ที่สอดคล้องกันจะรวมอยู่ในการกระทบยอดด้านบน

ต่อไปนี้เป็นคำอธิบายของการปรับปรุงที่ฝ่ายบริหารได้รับการยกเว้นเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการ non-GAAP สำหรับงวดสามและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 และเหตุผลในการไม่รวมแต่ละรายการ:

การระงับข้อพิพาทคดีในปี 2556 – การปรับปรุงนี้เป็นค่าใช้จ่ายและเกี่ยวข้องกับการระงับข้อพิพาทคดีความที่เกี่ยวข้องกับบีทีเอสบางคดี ฝ่ายบริหารลบจำนวนเงินค่าระงับคดีความคดีออกจากผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อช่วยในการประเมินผลการปฏิบัติงานในงวดปีจนถึงปัจจุบัน และเพื่อเสริมการเปรียบเทียบกับผลการดำเนินกิจการที่ผ่านมาของบริษัท

ค่าใช้จ่ายในการซื้อกิจการปี 2556 – การปรับปรุงนี้แสดงค่าธรรมเนียมและเกี่ยวข้องกับค่าธรรมเนียมบางประการที่เกี่ยวข้องกับการซื้อกิจการของ Pioneer ฝ่ายบริหารจะลบค่าธรรมเนียมแบบครั้งเดียวเหล่านี้ออกจากผลการดำเนินงานของบริษัทเพื่อช่วยในการประเมินผลการปฏิบัติงานในงวดปีจนถึงปัจจุบัน และเพื่อเสริมการเปรียบเทียบกับผลการดำเนินกิจการที่ผ่านมาของบริษัท

การระงับข้อพิพาทในคดีฟ้องร้องปี 2555 – การปรับปรุงนี้เป็นค่าใช้จ่ายและเกี่ยวข้องกับการระงับคดีในคดีความที่เกี่ยวข้องกับบีทีเอสบางคดี ฝ่ายบริหารลบจำนวนเงินค่าธรรมเนียมในการระงับคดีฟ้องร้องออกจากผลการดำเนินงานของบริษัท เพื่อช่วยในการประเมินผลการปฏิบัติงานในช่วงปีก่อนหน้า เพื่อเสริมการเปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงานในปัจจุบันของบริษัท

ข้อจำกัดด้านสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการใช้มาตรการทางการเงินแบบ non-GAAPรายได้สุทธิแบบ non-GAAP และรายได้สุทธิแบบ non-GAAP ต่อหุ้นที่ปรับลดแล้วทั้งหมดไม่ควรนำมาพิจารณาแยกกัน หรือแทนที่มาตรการ GAAPประโยชน์ของมาตรการทางการเงินแบบ non-GAAP สำหรับผู้ลงทุน

บริษัทเชื่อว่าการแสดงรายได้สุทธิแบบ non-GAAP และรายได้สุทธิแบบ non-GAAP ต่อหุ้นที่ปรับลดแล้วทั้งหมด นอกเหนือไปจากมาตรการ GAAP ที่เกี่ยวข้องจะช่วยให้นักลงทุนมีความโปร่งใสมากขึ้นในข้อมูลที่ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจทางการเงิน ซึ่งไม่รวมค่าธรรมเนียมในการระงับคดี บริษัทยังเชื่ออีกว่าการให้ข้อมูลนี้ดีขึ้นจะช่วยให้นักลงทุนของ RTI Surgical สามารถเข้าใจประสิทธิภาพหลักโดยรวมของบริษัท และประเมินวิธีการที่ผู้บริหารใช้เพื่อประเมินและวัดผลการปฏิบัติงานดังกล่าว

Dallen Medical ได้รับใบรับรองจาก FDA 510(k) สำหรับสายรัดยางบีบอัดโพลีเมอร์06 สิงหาคม 2556 08:00 น. เวลาออมแสงตะวันออกซานเคลเมนเต, แคลิฟอร์เนีย–( บิสิเนส ไวร์ )–19 ส.ค.60 Dallen Medical ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้รับการรับรองจาก FDA 510(k) สำหรับสายรัด Comressyn™ ที่เคลือบด้วยโพลีเมอร์สำหรับการปิดช่องอก การอนุญาตนี้เป็นไปตามข้อกำหนดของ FDA 510(k) ที่ Dallen ได้รับในช่วง 18 เดือนที่ผ่านมาสำหรับสายรัด Comressyn ที่ไม่เคลือบและ Comressyn Staple ของบริษัทสำหรับการตรึงและซ่อมแซมเท้า ข้อเท้าและมือ

“ในฐานะที่เป็นรากฟันเทียมแบบถาวร Compressyn Band แบบเคลือบจะเปิดประตูสู่การนำเสนอการเคลือบโพลีเมอร์นี้ให้กับเทคโนโลยีแถบคาดในอนาคต”

ทวีตนี้เดวิด มิลส์ ประธานและซีอีโอของ Dallen Medical กล่าวว่า “การรับรองนี้สะท้อนถึงการตอบสนองของ Dallen จากแพทย์ และถือเป็นการขยายสายผลิตภัณฑ์ Compressyn Compressyn Band นำเสนอการผสมผสานที่ดีที่สุดของการตรึงกับการบีบอัดในราคาที่น่าดึงดูดสำหรับโรงพยาบาล สิ่งที่สำคัญพอๆ กัน คือเวอร์ชันเคลือบของเราช่วยให้บริษัทมีโอกาสในอนาคตในการเจาะตลาดการปิดอย่างแน่นหนา ซึ่งในสหรัฐฯ แห่งเดียว มีกระบวนการมากกว่า 445,000 ขั้นตอนต่อปี”

Al Memmolo, COO กล่าวเสริมว่า “ในฐานะที่เป็นรากฟันเทียมแบบถาวร Compressyn Band ที่เคลือบจะเปิดประตูสู่การนำเสนอการเคลือบโพลีเมอร์นี้ให้กับเทคโนโลยีแถบคาดในอนาคต”

เทคโนโลยีการบีบอัดและ Tensyn™ ที่เป็นนวัตกรรมของ Dallen Medical ช่วยให้แพทย์มีโซลูชั่นการตรึงด้วยการบีบอัดรุ่นใหม่สำหรับใช้ในการปิดช่องอก กระดูกขนาดเล็ก และขั้นตอนเวชศาสตร์การกีฬา”เกี่ยวกับ Dallen Medical

Dallen Medical ทุ่มเทให้กับการพัฒนาเทคโนโลยีและอุปกรณ์ซ่อมแซมการตรึงกระดูกที่เหมาะสมที่สุด ภารกิจของบริษัทคือการมอบการปรับปรุงที่สำคัญในโซลูชันการตรึงด้วยการบีบอัดที่เข้มงวดเหนืออุปกรณ์ปัจจุบัน ความพยายามในการพัฒนา เทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์ของบริษัททั้งหมดมีความสำคัญเท่าเทียมกัน เป็นไปตามหลักการด้านออร์โธปิดิกส์ของมูลนิธิ AO ความตั้งใจที่เหนือชั้นของอุปกรณ์นวัตกรรมและคุ้มค่าทั้งหมดของ Dallen Medical คือการอำนวยความสะดวกในผลลัพธ์ของผู้ป่วยที่ดีขึ้นและการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลที่สั้นลง ส่งผลให้ผู้ป่วย แพทย์ และโรงพยาบาลทั่วโลกได้รับประโยชน์ทางคลินิกอย่างมีความหมาย

Primco Management ผ่านค่ายเพลง ESMG และการจัดจำหน่ายของ Top Sail Productions ประกาศเปิดตัวซิงเกิลเปิดตัวของ Tion Phipps: “Break Necks”06 สิงหาคม 2556 08:00 น. เวลาออมแสงตะวันออกลอสแองเจลิส –( บิสิเนส ไวร์ )– 11 ก.ค. Primco Management Inc. (OTCQB: PMCM) ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และความบันเทิงมัลติมีเดียครบวงจร มีความภูมิใจที่จะประกาศว่า ร่วมกับความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องกับ Phoenix 51 ESMG Music Label จะปล่อยซิงเกิลเปิดตัวของ Tion Phipps “Break Necks”ในวันที่ 10 กันยายน 2556

“สำหรับผู้ถือหุ้นที่ภักดีของเรา เรากำลังขอให้พวกเขาคาดเข็มขัดนิรภัยและเพลิดเพลินไปกับการเดินทางสู่ผลกำไรที่พุ่งทะยาน!”

ทวีตนี้หลังจากเกือบ 4 สัปดาห์ของการจัดวางอย่างเข้มข้นในรายการวิทยุเชิงพาณิชย์ เรามีความยินดีที่จะประกาศว่าวันที่ส่งผลกระทบทางวิทยุทั่วทั้งสหรัฐอเมริกาสำหรับซิงเกิล “Break Necks” จะเริ่มในวันที่ 7 สิงหาคม 2013 ตามด้วยการแสดงสดของ Tion Phipps ต่อหน้าแฟนๆ ที่รัก 6,000 คน ที่ Summer Splash Concert ที่ Great America park เมืองซานโฮเซ่ แคลิฟอร์เนีย เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม ซึ่งสนับสนุนโดย 99.7FM

ด้วยจำนวนการดู YouTube 12 ล้านครั้ง Tion Phipps อายุ 18 ปีเป็นนักแสดงที่ช่ำชองด้วยเพลงป็อปที่ผสมผสานเสียงสดใหม่เข้ากับ R&B ด้วยภูมิหลังทางวัฒนธรรมที่หลากหลายและรูปลักษณ์ที่ดูดีของชาวอเมริกันทั้งหมด นักร้อง นักเต้น และนักแต่งเพลงคนนี้จึงหันมามอง เพลงที่บันทึกโดย Tion Phipps กำลังได้รับการเผยแพร่ผ่านข้อตกลงการส่งออก ESMG/Top Sail Productions กับ WEA/Warner Music Group

“เราคาดว่าจะได้รับการสนับสนุนอย่างล้นหลามจากวิทยุเชิงพาณิชย์ทั่วประเทศ โดยเพิ่มซิงเกิ้ลฮิต ‘Break Necks’ เป็นการหมุนเวียนปกติตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม และสร้างจนถึงวันที่ 10 กันยายน ซึ่งซิงเกิลจะวางจำหน่ายผ่าน iTunes และผู้ให้บริการดิจิทัลทั้งหมดตลอด สหรัฐอเมริกา เราเชื่อมั่นว่า Ti

on Phipps จะเป็นซูเปอร์สตาร์คนต่อไปและจะสร้างผลงานสำคัญให้กับผลประกอบการไตรมาสที่สามของเรา สิ่งนี้จะบรรลุผลสูงสุดผ่านการร่วมมือกับ Joe Isgro และ Phoenix 51 ของ David Esterson ด้วยความเชี่ยวชาญด้านการตลาดและการส่งเสริมการขายของพวกเขา” David Michery ประธานและ CEO กล่าว “สำหรับผู้ถือหุ้นที่ภักดีของเรา เรากำลังขอให้พวกเขาคาดเข็มขัดนิรภัยและเพลิดเพลินไปกับการเดินทางสู่ผลกำไรที่พุ่งทะยาน!”เกี่ยวกับ Primco Management Inc.:

ESMG Inc. ซึ่งเป็นบริษัทในเครือที่ถือหุ้นทั้งหมด บริษัทดำเนินการในฐานะบริษัทด้านความบันเทิงแบบบูรณาการโดยมีแผนกการผลิตและจัดจำหน่ายเพลงและภาพยนตร์ และกำลังเปิดตัวแผนกเพิ่มเติมในด้านโทรทัศน์ วิทยุ และกีฬาออนไลน์ Primco ยังดำเนินการในด้านอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์อีกด้วย ด้

วยทีมผู้บริหารที่มีทักษะสูงและมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรม บริษัทให้บริการที่ล้ำหน้า/ไดนามิกและเนื้อหาดิจิทัลแก่ผู้ชมทั่วโลก ESMG Inc. ใช้ประโยชน์จากจุดแข็งและความสามารถด้านการจัดการที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมด้วยแผนกปฏิบัติการที่มุ่งเน้นเพื่อเข้าถึงและตอบสนองตลาดของผู้บริโภคที่เป็นเป้าหมายที่ค้นหาความก้าวหน้าในความสามารถและเนื้อหาใหม่ที่น่าตื่นเต้น (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่www.primcousa.com ).

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บริษัทยึดถือกฎหมาย Safe Harbor ในปี 1933, 1934 และ 1995 สำหรับข่าวสาธารณะทั้งหมด ข้อความซึ่งไม่ใช่ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์เป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า บริษัทได้จัดทำแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน และการ

พัฒนาอื่นๆ ในอนาคตโดยผู้บริหาร แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวเป็นการประมาณการที่สะท้อนถึงการตัดสินใจที่ดีที่สุดของบริษัทโดยอิงจากข้อมูลปัจจุบันและเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนจำนวนหนึ่ง และไม่มีการรับประกันว่าปัจจัยอื่น ๆ จะไม่ส่งผลต่อความถูกต้องของข้อความที่

เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าว เป็นไปไม่ได้ที่จะระบุปัจจัยดังกล่าวทั้งหมด ปัจจัยที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปอย่างมากจากที่บริษัทประมาณการไว้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกฎระเบียบของรัฐบาล การจัดการและรักษาการเติบโต ผลกระทบของการประชาสัมพันธ์ที่ไม่พึงประสงค์ คดีความ; การแข่งขัน; และปัจจัยอื่นๆ ที่อาจระบุได้เป็นครั้งคราวในประกาศของบริษัทต่อสาธารณะ

TeletónUSA Foundation และ Univision Communications Inc. ปิดท้าย “ทัวร์แห่งการให้” จากชายฝั่งถึงชายฝั่งในซานอันโตนิโอด้วยการวางรากฐานที่สำคัญสำหรับศูนย์ฟื้นฟู CRIT มูลค่าหลายล้านดอลลาร์ในสหรัฐฯ เป็นครั้งแรก
Rick Perry ผู้ว่าการผู้มีเกียรติและ Julian Castro นายกเทศมนตรีเมืองซานอันโตนิโอช่วยฉลองการก่อสร้างตามแผนของประวัติศาสตร์ “Centro de Rehabilitación Infantil Teletón, Texas” (CRIT Texas)

06 สิงหาคม 2556 16:00 น. เวลาออมแสงตะวันออก
ไมอามี–( บิสิเนส ไวร์ )–19 ส.ค. 2556 Univision Communications, Inc. บริษัทสื่อชั้นนำที่ให้บริการชาวอเมริกันเชื้อสายสเปน และมูลนิธิTeletónUSA ได้สิ้นสุดการทัวร์เจ็ดเมืองในซานอันโตนิโอเมื่อวันอังคารที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ด้วยการวางศิลาฤกษ์หลัก จากสิ่งอำนวยความสะดวกมูลค่า 17 ล้านดอลลาร์ CRIT Texas ซึ่งเป็นศูนย์ฟื้นฟู CRIT แห่งแรกในสหรัฐฯ สำหรับเด็ก CRIT มุ่งหวังที่จะให้ชีวิตเด็กที่มีความบกพร่องทางระบบประสาทและกล้ามเนื้อและกระดูกดีขึ้นผ่านการฟื้นฟูอย่างครอบคลุม ส่งเสริมการพัฒนาอย่างเต็มที่ของผู้ป่วยเด็กและการรวมตัวในสังคม

“เหตุการณ์เช่นนี้เป็นการเตือนถึงความดีที่จำเป็นต่ออุปนิสัยของมนุษย์ และเป็นเครื่องเตือนใจถึงสัญชาตญาณที่เราทุกคนต้องทำสิ่งที่ถูกต้องเพื่อเพื่อนฝูงที่ต้องการความช่วยเหลือ”ทวีตนี้จากผลโดยตรงของความสำเร็จ TeletónUSA และ Univision Network ที่ทำได้ในช่วงเทเลทอนประวัติศาสตร์ครั้งแรก ซึ่งออกอากาศในสหรัฐอเมริกาเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว “Tour of Giving” เริ่มต้นขึ้นเมื่อต้นฤดูร้อนนี้ โดยบริจาคเงินมากกว่า 15 ล้านดอลลาร์ให้กับโรงพยาบาลเด็กต่างๆ และ สิ่งอำนวยความสะดวกทั่วประเทศ “Tour of Giving” ลงจอดที่ไมอามี นิวยอร์ก ชิคาโก เมมฟิส บอสตัน และลอสแองเจลิส ก่อนจะไปสิ้นสุดที่ซานอันโตนิโอ

Randy Falco ประธานและซีอีโอของ Univision Communications Inc. กล่าวว่า คาสิโนปอยเปต “การสนับสนุนอย่างล้นหลามที่เราได้รับจากผู้นำพลเมือง ผู้บริหารโรงพยาบาล และชุมชนฮิสแปนิกของสหรัฐฯ ในแต่ละช่วงของ ‘Tour of Giving’ นั้นยอดเยี่ยมมาก” “ความคิดริเริ่มระดับประเทศเป็นศูนย์รวมของคำมั่นสัญญาที่เราทำเมื่อปีที่แล้วระหว่าง TeletónUSA 2012 และเรารู้สึกขอบคุณที่เรามีโอกาสได้เห็นโดยตรงว่าเงินเหล่านี้ไปที่ไหนและใบหน้าของเด็ก ๆ ที่บริจาคนี้จะช่วยได้”

“เหตุการณ์เช่นนี้เป็นการย้ำเตือนถึงความดีที่จำเป็นต่ออุปนิสัยของมนุษย์และเป็นเครื่องเตือนใจถึงสัญชาตญาณที่เราทุกคนต้องทำเพื่อเพื่อนของเราที่ต้องการความช่วยเหลือ” ผู้ว่าการเพอร์รีกล่าว “ของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับเผ่าพันธุ์มนุษย์คือความสามารถของเราในการรักและดูแลซึ่งกันและกันในช่วงเวลาที่ดีและไม่ดี และสิ่งอำนวยความสะดวกแห่งใหม่นี้จะยืนหยัดเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับลูกหลานของเราทุกคน”

Cesar Conde ประธานของ Univision Networks กล่าวเสริมว่า “ภารกิจของเราที่ Univision คือการให้ข้อมูล สร้างความบันเทิง และให้อำนาจแก่ฮิสแปนิกอเมริกาและหุ้นส่วน TeletonUSA ที่รวบรวมจิตวิญญาณนั้นและค่านิยมเหล่านั้นได้อย่างสมบูรณ์แบบ ‘Tour of Giving’ เป็นส่วนขยายตามธรรมชาติของงานที่เราทำเพื่อชุมชนของเรา 365 วันต่อปี ทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น เรารู้สึกขอบคุณสำหรับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมที่เราได้รับ ซึ่งช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายเป็นสองเท่า โดยรวบรวมเงินบริจาคได้มากกว่า 15 ล้านดอลลาร์”

“เป็นเรื่องเหมาะสมที่ซานอันโตนิโอจะเป็นบ้านหลังแรกสำหรับศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ CRIT นอกเม็กซิโก” นายกเทศมนตรี Julián Castro กล่าว “เรารู้สึกซาบซึ้งที่ความร่วมมือครั้งนี้มารวมกันและตั้งตารอที่จะได้รับการดูแลและความเห็นอกเห็นใจในระดับดีเยี่ยมที่จะมอบให้กับเด็ก ๆ หลายพันคนที่สมควรได้รับในไม่ช้า”

งานสุดท้ายมีผู้เข้าร่วมคือ Rick Perry ผู้ว่าการผู้มีเกียรติและ Julian Castro นายกเทศมนตรีเมืองซานอันโตนิโอ “Sal y Pimienta” (Salt and Pepper) เป็นเจ้าภาพร่วมกับ Lourdes Stephen และ “Despierta America” พิธีกรร่วม Raul Gonzalez ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการสำคัญ นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมยังมี Cesar Conde ประธาน Univision Networks, Fernando Landeros Verdugo ประธานมูลนิธิ TeletonUSA Foundation และผู้บริหาร Univision และ Teleton คนอื่นๆ ที่เข้าร่วมด้วย

แบบจำลองหลังจากการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จของโรงงาน CRIT หลายแห่งในเม็กซิโก CRIT Texas จะให้บริการสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางระบบประสาทและกล้ามเนื้อ ศูนย์แห่งนี้จะให้บริการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพแบบครบวงจรโดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาด้านร่างกาย จิตใจ สังค

ม และจิตวิญญาณ โดยมุ่งเน้นที่ความสนใจ แรงบันดาลใจ และครอบครัว รวมถึงสถานการณ์ทางสังคมของผู้ป่วย CRIT Texas ยังนำเสนอเทคโนโลยีล้ำสมัยที่คณาจารย์จะทำงานร่วมกับทีมสหวิทยาการเพื่อปฏิบัติตามรูปแบบการดูแลและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพของเด็กแต่ละคนมีความครอบคลุมและครบถ้วน ด้วยความสามารถในการรักษาผู้ป่วยเกือบ 2,000 ราย CRIT Texas จะถูกสร้างขึ้นและเปิดเผยก่อน TeletonUSA 2014

“เราสามารถสร้างศูนย์บำบัดแห่งนี้ได้ในรัฐอื่นของสหรัฐอเมริกา แต่เราเลือกเท็กซัส ในที่สุดเราก็ตัดสินใจที่ซานอันโตนิโอเพราะเราทราบขอบเขตของค่านิยมละติน ซานอันโตนิโอเป็นหนึ่งในชุมชนฮิสแปนิกที่เก่าแก่และร่ำรวยที่สุดในประเทศ ให้ฉันเรียกมันกลับบ้าน เป็นครั้งแรก

“CRIT เป็นแบบอย่างของความรักที่ไม่มีเงื่อนไข ที่ซึ่งเด็กเป็นมนุษย์ มนุษย์ที่มีค่าควร สมควรได้รับความรักและวิทยาศาสตร์ทั้งหมดที่เราสามารถให้ได้ ด้วยรูปแบบของความเข้มข้นในการบำบัด การสนับสนุนที่ครอบคลุมและมีมนุษยธรรม การมีอยู่ของครอบครัว เทคโนโลยีล้ำสมัย ดังที่ภารกิจของเราแสดงออก: ความรักและวิทยาศาสตร์ในการรับใช้ชีวิต!” Fernando Landeros ประธานมูลนิธิ TeletonUSA กล่าว

TeletónUSA และ Univision “Tour of Giving” ได้แจกจ่ายเงินมากกว่า 15.2 ล้านเหรียญสหรัฐในช่วงเทเลทอนปี 2555 ให้กับโรงพยาบาลเด็ก 7 แห่งทั่วสหรัฐอเมริกา ได้แก่:

โรงพยาบาลเด็กไมอามีในไมอามี ฟลอริดา $300,000:เงินทุนจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาหน่วยปลูกถ่ายไขกระดูก (BMT) แบบสี่ห้องที่จะตั้งอยู่ในศาลาการดูแลเด็กขั้นสูงแห่งใหม่ที่โรงพยาบาลเด็กไมอามี

SNACK & Friends (ศูนย์กิจกรรมความต้องการพิเศษสำหรับเด็ก) ในนิวยอร์กซิตี้ รัฐนิวยอร์ก ราคา 15,000 ดอลลาร์:การบริจาคจะนำไปใช้เป็นสื่อการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับประสาทสัมผัสสำหรับโปรแกรม SNACK & Friends หลังเลิกเรียนและช่วงสุดสัปดาห์ เพื่อช่วยเหลือเด็กและวัยรุ่นที่มีความผิดปกติทางสเปกตรัม และความพิการที่คล้ายกัน การบริจาคจะยกระดับสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อยู่แล้ว ซึ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วม การเล่น ภาษา และการเข้าสังคมระหว่างเด็ก พนักงาน และเพื่อนร่วมงาน

Ann & Robert H. Lurie Children’s Hospital of Chicago, Ill., $300,000:ของขวัญสำหรับ Lurie Children’s จะช่วยจัดหาทุนให้บริการด้านล่าม โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมสำหรับครอบครัวชาวละติน ตลอดจนสนับสนุน “Luz del Corazon” โครงการการไว้ทุกข์ในภาษาสเ
ปน
โรงพยาบาลเด็กเซนต์จูดในเมมฟิส รัฐเทนเนสซี, 100,000 ดอลลาร์: ของขวัญสำหรับโรงพยาบาลเด็กเซนต์จูดจะช่วยให้เซนต์จูดขยายและเพิ่มขีดความสามารถทางชีววิทยาเชิงคำนวณ ทีมชีววิทยาเชิงคำนวณจะตั้งอยู่ภายในอาคารใหม่ในวิทยาเขต St. Jude เมื่อสร้างเสร็จแล้ว อาคารหลังนี้จะเป็นศูนย์กลางของการค้นพบและความก้าวหน้าในการต่อสู้กับโรคมะเร็งในวัยเด็ก

โรงพยาบาลเด็กบอสตันในบอสตัน รัฐแมสซาชูเซตส์ 300,000 ดอลลาร์:การบริจาคให้กับโรงพยาบาลเด็กบอสตันจะสนับสนุนโรงพยาบาลเด็กบอสตันและโครงการมิลาน พารา นีโญส

โรงพยาบาลเด็กลอสแองเจลิสในลอสแองเจลิส แคลิฟอร์เนีย $700,000: เงินบริจาคที่มอบให้กับโรงพยาบาลเด็กลอสแองเจลิส จะถูกนำไปใช้ในการก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์สำหรับโครงการปรับปรุงศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยในสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ Univision.com/TeletonUSAเกี่ยวกับ TeletónUSA

ในปี 2012 Fundación Teletón México (Mexico Teletón Foundation) ได้เปิดตัว “TeletónUSA” Teleton USA เป็นมูลนิธิไม่แสวงหาผลกำไรของสหรัฐฯ ที่พยายามให้บริการเด็กที่มีความพิการทางระบบประสาทและกล้ามเนื้อและกระดูกผ่านการฟื้นฟูอย่างครอบคลุม ส่งเสริมการพัฒนาอย่างเต็มที่ของเด็กและการอยู่ร่วมกับสังคม และทำการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในชีวิตของพวกเขาและคนรอบข้า
เกี่ยวกับ Univision Communications Inc.

Univision Communications Inc., UCI เป็นบริษัทสื่อชั้นนำที่ให้บริการชาวอเมริกันเชื้อสายสเปน สินทรัพย์ของบริษัทประกอบด้วย Univision Network ซึ่งเป็นหนึ่งในห้าเครือข่ายชั้นนำในสหรัฐอเมริกาโดยไม่คำนึงถึงภาษา และเครือข่ายโทรทัศน์ที่ออกอากาศภาษาสเปนที่มีคนดูมากที่สุดในประเทศถึ

ง 96% ของครัวเรือนเชื้อสายฮิสแปนิกในสหรัฐฯ UniMás เครือข่ายโทรทัศน์ภาษาสเปนชั้นนำที่มีสมาชิกถึง 89% ของครอบครัวฮิสแปนิกในสหรัฐฯ Univision Cable Networks รวมถึง Galavisión เครือข่ายเคเบิลภาษาสเปนชั้นนำของประเทศ เช่นเดียวกับ Univision tlnovelas เครือข่ายเคเบิลที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงสำหรับนวนิยายโดยเฉพาะ Univision Deportes Network เครือข่ายเคเบิลตลอด 24 ชั่วโมงสำหรับกีฬา ForoTV

เครือข่าย 24 ชั่วโมง – เครือข่ายเคเบิลภาษาสเปนชั่วโมงที่ทุ่มเทให้กับข่าวและอื่น ๆ ชุดสายเคเบิลหกรายการ – De Película, De Película Clásico, Bandamax, Ritmoson, Telehit และ Distrito Comedia; UVideos เครือข่ายดิจิทัลสองภาษาแห่งแรกที่ให้บริการฮิสแปนิกอเมริกา

Univision Studios ซึ่งผลิตและร่วมผลิตรายการเรียลลิตี้โชว์ ซีรีส์ดราม่า และรูปแบบการเขียนโปรแกรมอื่นๆ สำหรับแพลตฟอร์มของบริษัท Univision Television Group ซึ่งเป็นเจ้าของและ/หรือดำเนินการสถานีโทรทัศน์ 62 สถานีในตลาดฮิสแปนิกที่สำคัญของสหรัฐอเมริกาและเปอร์โตริโก Univisio

n Radio ซึ่งเป็นกลุ่มวิทยุฮิสแปนิกชั้นนำที่เป็นเจ้าของและ/หรือดำเนินการสถานีวิทยุ 69 สถานีใน 16 แห่งจาก 25 ตลาดฮิสแปนิกในสหรัฐอเมริกาและเปอร์โตริโก Univision Interactive เครือข่ายผลิตภัณฑ์และข้อเสนอต่างๆ รวมถึงUnivision.comซึ่งยังคงเป็นเว็บไซต์ภาษาสเปนที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดอันดับ 1 ในหมู่ชาวฮิสแปนิกออนไลน์ในสหรัฐอเมริกา Univision Móvil ผู้นำในอุตสาหกรรมมาอย่างยาวนานด้วยผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับอุปกรณ์พก

พาที่มีความเฉพาะตัวและมีความเกี่ยวข้อง และ Univision Partner Group ซึ่งเป็นเครือข่ายโฆษณาและสำนักพิมพ์เฉพาะทาง UCI มีสำนักงานใหญ่อยู่ในนิวยอร์กซิตี้ มีเครือข่ายโทรทัศน์ในไมอามีและสถานีวิทยุและโทรทัศน์ และสำนักงานขายในเมืองใหญ่ทั่วสหรัฐอเมริกา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไป ที่Univision.netเห็นได้ชัดว่าการกระทำเหล่านั้นเพียงพอที่จะสนอง KSA หน่วยงานกำกับดูแลบอกกับบริษัททั้ง 8 แห่งว่าจะไม่มีการดำเนินการใดๆ กับพวกเขาอีกต่อไป เนื่องจากพวกเขาปฏิบัติตามคำขอของพวกเขา อย่างไรก็ตาม KSA ได้เตือนผู้ประกอบการด้วยว่าเนเธอร์แลนด์คาดว่าจะออกกฎหมายการพนันทางอินเทอร์เน็ตในปีหน้า ผู้ประกอบการควรยุติกิจกรรมทางการตลาดภายในประเทศจนกว่าจะถึงเวลานั้น

การโฆษณาโป๊กเกอร์เป็นจุดเน้นในการก้าวไปข้างหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่ง KSA กล่าวว่ากำลังพิจารณาโฆษณาโป๊กเกอร์ พวกเขายังเพิ่มความพยายามในช่วงเวลาของเหตุการณ์สำคัญ: ตัวอย่างเช่น สำหรับการโฆษณาโป๊กเกอร์ พวกเขาจะให้ความสนใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบโต๊ะสุดท้ายของ World Series of Poker (WSOP) ในขณะที่ เว็บไซต์เดิมพันกีฬาจะต้องเผชิญกับการตรวจสอบอย่างละเอียดมากขึ้นใกล้กับการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติที่สำคัญ

“KSA ไม่ได้คาดหวังว่าโฆษณาการพนันของชาวดัตช์จะหายไปจากอินเทอร์เน็ตทั้งหมด” องค์กรเขียน “แต่มีการบังคับใช้กฎระเบียบเพื่อจัดการกับกรณีที่จะนำไปสู่ความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดสำหรับผู้บริโภคก่อน”บริษัทในเครือก็ตกเป็นเป้าหมายเช่นกัน และแม้ว่าการปฏิบัติตามข้อกำหนดจะไม่ค่อยรวดเร็วนัก KSA ก็รายงานความคืบหน้าในส่วนนี้เลย นับตั้งแต่การปราบปราม ผู้ประกอบการใหม่อย่างน้อยสองคนได้พยายามที่จะก้าวเข้าสู่ตลาดที่ว่างส่วนใหญ่ในขณะนี้ KSA กล่าวว่าขณะนี้พวกเขากำลังถูกสอบสวน เช่นเดียวกับเครือข่ายพันธมิตรบางแห่ง

KSA มีชื่อเสียงในด้านกลยุทธ์มือหนัก KSA ได้ทำหัวข้อข่าวเมื่อเร็ว ๆ นี้สำหรับแนวทางปฏิบัติในการบังคับใช้กฎหมายการพนันในเนเธอร์แลนด์ เมื่อเดือนที่แล้ว หน่วยงานกำกับดูแลเรียกเก็บค่าปรับ 80,000 ยูโร (103,000 ดอลลาร์) ต่อคู่สามีภรรยาสูงอายุที่จัดลอตเตอรีสำหรับบ้านที่พวกเขาเป็นเจ้าของในแอฟริกาใต้

ในที่สุดลอตเตอรีนั้นก็ถูกจัดการในออสเตรีย และสมาชิกทั้งคู่ของทั้งคู่ถือหนังสือเดินทางเบลเยียม (แม้ว่าจะเป็นพลเมืองดัตช์ด้วย) อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการแข่งขันมีเว็บไซต์ที่มีข้อมูลเป็นภาษาดัตช์ และเนื่องจากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับลอตเตอรีทางวิทยุของเนเธอร์แลนด์ KSA รู้สึกว่าเป็นการละเมิดกฎหมายการเล่นเกมของเนเธอร์แลนด์ มีรายงานว่า KSA พยายามติดตามโพสต์บล็อกเพื่อพิสูจน์ว่าลอตเตอรีถือได้ว่าเป็นงานของชาวดัตช์

“หลายคนพูดถึงเรื่องนี้ทางอินเทอร์เน็ต แต่หน่วยงานกำกับดูแลได้ตัดสินใจที่จะตำหนิทั้งคู่สำหรับความคิดเห็นทั้งหมด ราวกับว่าพวกเขาเป็นคนที่เขียนพวกเขาหรือแม้แต่เริ่มการสนทนา” ทนายความ Bas Jongmans กล่าวกับPokerNews การเดิมพันกีฬาในนิวเจอร์ซีย์อาจไม่ใช่ความฝันที่ไร้สาระ ในขณะที่รัฐแพ้ในศาลรัฐบาลกลางเกี่ยวกับแผนการควบคุมและอนุญาตการพนันกีฬาที่คาสิโนและสนามแข่งทั่วทั้งรัฐนิวเจอร์ซีย์ เจ้าหน้าที่บางคนชี้ไปที่ความหวังริบหรี่ในการพิจารณาคดี: ข้อเท็จจริงที่ว่าพวกเขาพบว่าไม่มีอะไรในกฎหมายนิวเจอร์ซีย์ ที่จะหยุดสถานที่เหล่านั้นไม่ให้เสนอการเดิมพันด้วยตนเอง

ในวันจันทร์นั่นคือสิ่งที่ผู้ว่าการคริสคริสตี้เคยออกคำสั่งอนุญาตให้สนามแข่งและคาสิโนเริ่มเสนอการพนันกีฬาโดยไม่ต้องกลัวความรับผิดทางแพ่งหรือทางอาญา ผู้ว่าการคริสตี้อ้างคำตัดสินของศาลก่อนหน้านี้ว่าการกระทำดังกล่าวไม่ได้ถูกห้ามภายใต้กฎหมายของรัฐนิวเจอร์ซีย์ และกฎหมายของรัฐบาลกลางนั้นห้ามเฉพาะรัฐจากการควบคุมกิจกรรมเท่านั้น

คริสตี้เปลี่ยนแปลงการปรับการพิจารณาคดีของรัฐบาลกลาง“ตามข้อโต้แย้งของลีกกีฬาและกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา สนามที่ 3 ได้ตัดสินแล้วว่านิวเจอร์ซีย์สามารถดำเนินการเดิมพันกีฬาตามที่อธิบายไว้ในคำสั่งของบรรดาวันนี้” แถลงการณ์จากสำนักงานผู้ว่าราชการกล่าว “การเคลื่อนไหวจะชี้แจงและทำให้เป็นทางการเป็นทางการและให้คำแนะนำที่ชัดเจนแก่คาสิโนและสนามแข่งที่รอเปิดสระว่ายน้ำกีฬาในรัฐนิวเจอร์ซีย์”การตัดสินใจครั้งนี้ดูเหมือนจะเป็นการพลิกกลับอย่างกะทันหันสำหรับคริสตี้ในประเด็นนี้ ในขั้นต้น แม้จะผิดหวังกับคำตัดสินของศาลอย่างชัดเจน ผู้ว่าราชการจังหวัดก็พร้อมที่จะยอมแพ้ในประเด็นนี้เมื่อศาลฎีกาสหรัฐปฏิเสธที่จะฟังคดีนี้ เมื่อเดือนที่แล้วเขายังคัดค้านร่างกฎหมายที่จะหลีกเลี่ยงการพิจารณาคดีและอนุญาตให้การเดิมพันดำเนินต่อไป

นอกเหนือจากคำสั่งดังกล่าว คริสตี้และรัฐนิวเจอร์ซีย์ยังได้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐบาลกลางเพื่อขอคำชี้แจงเกี่ยวกับการพิจารณาคดีที่ปิดกั้นโปรแกรมการออกใบอนุญาตที่นิวเจอร์ซีย์พยายามนำมาใช้สำหรับการพนันกีฬา โปรแกรมดังกล่าวถูกนำมาใช้หลังจากผู้ลงคะแนนในรัฐแสดงการสนับสนุนอย่างมากสำหรับการเดิมพันกีฬาในการลงประชามติที่ไม่มีผลผูกพันในปี 2554

กองเชียร์ตื่นเต้นกับการตัดสินใจ ลีกกีฬาไม่เท่าไหร่คำสั่งนี้จะอนุญาตให้เดิมพันในการแข่งขันกีฬาทั้งหมด ยกเว้นการแข่งขันระดับวิทยาลัยที่จัดขึ้นในรัฐนิวเจอร์ซีย์ หรือทีมที่มีทีมจากวิทยาลัยในรัฐนิวเจอร์ซีย์โดยไม่คำนึงถึงสถานที่เล่นเกมเหล่านั้น

“ในที่สุดชัยชนะ” วุฒิสมาชิกรัฐประชาธิปัตย์ Raymond Lesniak ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนที่โดดเด่นของการนำการพนันกีฬามาสู่รัฐกล่าว “ผู้คนควรจองห้องพักโรงแรมในแอตแลนติกซิตีเพื่อชมซูเปอร์โบวล์ตอนนี้ เพราะห้องนี้ไม่มีห้องว่างในเดือนกุมภาพันธ์”

อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกคนที่เต้นด้วยความยินดี มีแนวโน้มว่าการเคลื่อนไหวจะถูกท้าทายอีกครั้งโดยองค์กรกีฬารายใหญ่ที่สุดของอเมริกา ลีกอาชีพหลักทั้งสี่(NFL, MLB, NBA และ NHL) ต่อต้านการแพร่กระจายของการพนันกีฬา เช่นเดียวกับ NCAA ซึ่งควบคุมกีฬาของวิทยาลัย

อย่างไรก็ตาม การต่อต้านบางอย่างอาจเริ่มจางลง อดัม ซิลเวอร์ กรรมาธิการเอ็นบีเอคนใหม่กล่าวเมื่อเร็วๆ นี้ว่าการพนันกีฬาที่ถูกกฎหมายในหลายรัฐนั้น “หลีกเลี่ยงไม่ได้” และลีกอาจจะหาวิธีที่จะยอมรับได้ในอนาคต

สมัครแทงบอล เว็บบอล SBOBET ยูฟ่าเบท

สมัครแทงบอล Parrikar ระบุไว้ในระหว่างการบรรยายสรุปของคณะรัฐมนตรีของสำนักเลขาธิการแห่งรัฐว่าประชาชนไม่ควร ‘ดึงความหมายที่ผิด’ ออกจากการขยายเวลา การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีขึ้นอยู่กับคำมั่นสัญญาของนโยบายการย้ายถิ่นฐานใหม่ของรัฐบาลผสมที่นำโดย BJP เขากล่าว Parrikar ระบุนโยบายการย้ายถิ่นฐานควรพร้อมใช้ภายในเดือนธันวาคมถึงการขยายเวลาออกไปอีกหกเดือน

ขณะนี้มีคาสิโนนอกชายฝั่งห้าแห่งที่เปิดให้บริการตามแม่น้ำ Mandovi สิบแห่งดำเนินการจากที่ตั้งของโรงแรม รัฐบาลของรัฐได้รับการวิพากษ์วิจารณ์จากหลายกลุ่มรวมถึงพรรคการเมืองที่อนุญาตให้คาสิโนนอกชายฝั่งดำเนินการในแม่น้ำ

ในช่วงหลังของเดือนมีนาคมปีนี้ ผู้ปกครอง BJP ได้ขยายเวลาให้คาสิโนลอยน้ำอีกหกเดือนเพื่อย้ายจากแม่น้ำ Mandovi ไปยังที่ตั้งถาวรแห่งใหม่ มันเป็นการขยายเวลาติดต่อกันเป็นครั้งที่สามที่คาสิโนลอยน้ำได้รับ หลังจากที่ขยายเวลาครั้งแรกตั้งแต่เดือนเมษายน 2015 ได้ขยายออกไปพร้อมกับการขยายเวลาอีก หนึ่งปี ที่จะหมดอายุในวันที่ 31 มีนาคมนี้

นอกจากนี้ การขยายเวลายังเป็นการนำคาสิโนลอยน้ำของ Golden Globe Hotels Pvt Ltd ออก MV Lucky 7 ออกจากหาด Miramar หลังจากที่เจ้าของไม่สามารถลากกลับได้ภายในกำหนดเวลาปัจจุบัน พวกเขามีเวลาจนถึง 10 ตุลาคมที่จะทำเช่นนั้น ในเดือนกรกฎาคมเรือลำดังกล่าวติดอยู่ที่สันทรายขณะลากจากท่าเรือ Mormugao ไปยังจุดทอดสมอที่กำหนดในปณชีบนแม่น้ำ Mandovi

จดหมายสั้นๆ ถึงผู้ร่างกฎหมายของรัฐบาลกลางที่ลงนามโดย Geoff Freeman (ในภาพ) ประธานและซีอีโอของAmerican Gaming Association (AGA) เน้นว่ากลุ่มการค้าระดับประเทศมีความสำคัญสูงสุดเกี่ยวกับการดำเนินงานของตลาดการพนันกีฬาในสหรัฐอเมริกาหลังจาก ศาลฎีกายกเลิกพระราชบัญญัติคุ้มครองกีฬาสำหรับมืออาชีพและสมัครเล่น (PASPA) ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2018

ประเด็นหลักที่เน้นย้ำในจดหมายฉบับนี้ ได้แก่ การสนับสนุนขององค์กรสำหรับกฎระเบียบการพนันกีฬาในระดับรัฐและความมุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจว่า ระบบ การพนันกีฬาของสหรัฐฯ มีความปลอดภัยและประสบความสำเร็จ รวมถึงโอกาสในการแทนที่การเดิมพันที่ผิดกฎหมายซึ่งประเมินโดย AGA ให้มีมูลค่า 150 พันล้านดอลลาร์ ธุรกิจปี

จดหมายระบุว่า “หลังจากการพิจารณาคดีของศาล บางคนได้เรียกร้องให้สภาคองเกรสประกาศใช้กรอบการทำงานของรัฐบาลกลางเพื่อควบคุมการพนันกีฬา AGA เชื่อว่าสิ่งนี้ไม่ฉลาด ไม่จำเป็น และอยู่นอกขั้นตอน ด้วยความเชื่อมั่นต่อสาธารณชน ซึ่งบ่งชี้ว่า 7 ใน 10 ของชาวอเมริกันคิดว่าการตัดสินใจนี้ควรถูกละทิ้งให้อยู่ในแต่ละรัฐ ไม่ใช่รัฐบาลกลาง”

Freeman ไม่ต้องสงสัยเลยว่า AGA เกี่ยวข้องกับใครควรควบคุมตลาดที่ร่ำรวย ไม่ว่าจะเป็นมูลค่า 150 พันล้านดอลลาร์หรือครึ่งหนึ่งตามที่นักเศรษฐศาสตร์บางคนแนะนำและนั่นไม่ใช่รัฐบาลกลาง เขาให้เหตุผลว่าอุตสาหกรรมเกมอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่เข้มงวดแล้ว ซึ่งรวมถึงกฎระเบียบต่อต้านการฟอกเงิน ซึ่งกล่าวถึงประเด็นต่างๆ มากมาย เขายืนยันว่ามี “บันทึกที่ชัดเจนของการปฏิบัติตามข้อกำหนดในพื้นที่นั้น”

จดหมายระบุว่าภายในช่วง 26 ปีของ PASPA สภาคองเกรสยังคงถูกถอดออกจากกฎระเบียบของเครื่องสล็อต เกมบนโต๊ะ ลอตเตอรี่ และ “ผลิตภัณฑ์การพนันอื่น ๆ” และควรอยู่นอกกฎข้อบังคับการเดิมพันกีฬาด้วยข้อยกเว้น ของ “ปัญหาที่สามารถระบุตัวตนได้ซึ่งได้รับความสนใจจากรัฐบาลกลาง” ฟรีแมนยังระบุในจดหมายว่า “ความพยายามใด ๆ ของรัฐบาลกลางในการทำลายอำนาจการกำกับดูแลของรัฐ” จะถูกต่อสู้โดย AGA

จุดสำคัญอื่น ๆ ได้แก่ การวางผู้บริโภคเป็นอันดับแรก โดย AGA ส่งเสริม “การคุ้มครองผู้บริโภคที่แข็งแกร่ง” ส่งเสริมการเล่นเกมและการโฆษณาอย่างมีความรับผิดชอบ ส่งเสริมสัญญาเกี่ยวกับรูปปั้น และเสริมสร้างความสมบูรณ์ของเกม

สมาคมบาสเกตบอลแห่งชาติ (NBA) ได้ปกป้องข้อโต้แย้งเรื่องค่าธรรมเนียมความสมบูรณ์ในการพนันกีฬา ซึ่งเจ้าของทีมจะได้รับเปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินที่เดิมพันในเกมของตน ก่อนหน้านี้ AGA ได้ล้มเลิกแนวคิดเรื่องค่าธรรมเนียม 1% ที่จะจ่ายให้กับแต่ละลีกโดยผู้ดำเนินการเดิมพันกีฬาเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามข้อกำหนดและปกป้องเกมว่าไม่จำเป็นและไม่ยุติธรรม

ในรายงานมกราคมForbesได้อ้างคำแถลงก่อนหน้านี้จาก Freeman เกี่ยวกับการเข้าร่วมอุตสาหกรรมเกมของ NBA เพื่อสนับสนุนการเดิมพันกีฬาที่มีการควบคุม “เราทุกคนสามารถตกลงกันได้ว่าการแบนการพนันกีฬาเป็นเวลา 25 ปีเป็นความล้มเหลวในทุกๆ เรื่อง ตอนนี้ มาทำความเข้าใจกับการกำจัดตลาดที่ผิดกฎหมาย ปกป้องผู้บริโภค และกำหนดบทบาทของรัฐบาลกัน บทบาทที่ไม่รวมถึงการโอนเงินจากนักพนันไปยังลีกกีฬามูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์”

ในชิลี ผู้ควบคุมการเล่นเกม Superintendencia de Casinos de Juego (SJC) มีรายงานว่าจะจัดการประชุมในวันศุกร์เพื่อวิเคราะห์การเสนอราคาจากผู้ที่สนใจในการดำเนินการคาสิโนใหม่เนื่องจากได้รับอนุญาตสำหรับเมือง Puconใจกลางเมือง

ตามรายงานจากG3Newswire SJC ยังได้รับมอบหมายให้คัดเลือกบริษัทเพื่อดำเนินการคาสิโนที่จะมาถึงสำหรับเมือง Puerto Natales, Iquique , Arica, Coquimbo, Puerto Varas และVina Del Marด้วยผู้รับอนุญาตขั้นสูงสุดเนื่องจากได้รับการคัดเลือกจาก สิ้นเดือนหน้าตามความสามารถในการกระตุ้นเศรษฐกิจของพื้นที่เจ้าบ้าน

มีรายงานว่า Vivien Villagran Acuna แห่ง SJC บอกกับ G3Newswire ว่าการแข่งขัน Pucon นั้นใกล้จะสิ้นสุดแล้ว ในขณะที่หน่วยงานกำกับดูแลตั้งใจที่จะดำเนินการ ‘การประเมินทางเทคนิค’ ในการประมูลจำนวนมากเมื่อวานนี้ ก่อนที่จะดำเนินการหารือเกี่ยวกับคุณสมบัติทางเศรษฐกิจต่างๆ ของพวกเขาในภายหลัง

“เรามีการประชุมกับสภาตัดสินใจโดยพื้นฐานแล้วเพื่อสร้างข้อเสนอขั้นสุดท้ายสำหรับการประเมินทางเทคนิคของการประมูล” รายงานของ Acuna กล่าวกับ G3Newswire เมื่อวันพุธ “เมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นและสภาตรวจสอบแล้ว… [เราจะ] สร้างความละเอียดที่ระบุว่าคะแนนคืออะไร มตินั้น [จะ] เผยแพร่และเปิดการประมูลทางเศรษฐกิจ [จะ] ถูกเรียก”

G3Newswire รายงานว่าคาสิโนเจ็ดแห่งที่จะมาถึงได้รับอนุญาตโดยเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายปี 2548 ที่ได้เห็นตลาดคาสิโนชิลีเพิ่มสถานที่ใหม่ 11 แห่ง คุณสมบัติที่ดำเนินการโดยเอกชนใหม่เหล่านี้โดยอ้างว่าสร้างรายได้จากการเล่นเกมรวมเพียง 48.75 ล้านดอลลาร์ในเดือนมีนาคมซึ่งลดลง 0.9% เมื่อเทียบเป็นรายปีในขณะที่คู่หูที่ดำเนินการโดยรัฐเจ็ดรายเห็นยอดรายเดือนของตัวเองสูงถึง 20.69 ล้านดอลลาร์

คาสิโนบนเรือล่องแม่น้ำ 15 แห่งของ รัฐหลุยเซียน่าสามารถดำเนินการได้บนบกหลังจากชัยชนะในการโหวตครั้งเดียวในวุฒิสภาอนุมัติSB 316และในวันที่ 23 พฤษภาคม 2018 รัฐบาลประชาธิปไตย John Bel Edwards ได้ลงนามในกฎหมายที่มีผลบังคับใช้

การอนุมัติทางกฎหมายขั้นสุดท้ายเป็นครั้งที่สองที่วุฒิสภาของรัฐเห็นชอบกับใบเรียกเก็บเงินคาสิโนริเวอร์โบ๊ต โดยได้รับการพยักหน้าในการลงคะแนนในวันที่ 24 เมษายน ซึ่งตามมาด้วยคะแนนเสียง 53-42 ในบ้านเมื่อวันที่ 15พฤษภาคม

เรื่องของการต่อต้านที่รุนแรง วุฒิสภา 316 อนุญาตให้คาสิโนลอยน้ำย้าย 1,200 ฟุตจากพื้นที่ท่าจอดที่มีอยู่ นอกจากนี้ยังแทนที่การจำกัดปัจจุบันที่จำกัดเรือแต่ละลำให้มีพื้นที่เล่นการพนัน 30,000 ตารางฟุต แทนที่ด้วยตำแหน่งการเล่นเกม 2,365 ตำแหน่ง มีรายงานว่าตำแหน่งการพนันครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่ที่นั่งที่เครื่องสล็อตไปจนถึงพื้นที่รอบโต๊ะเกม Ronnie Jones หัวหน้าคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมรายงานโดย หนังสือพิมพ์The Advocateว่าหลังนี้ยากต่อการพิจารณา กฎระเบียบจะต้องอธิบายว่าตัวเลขนั้นถูกนับ อย่างไร

คาสิโนเรือข้ามฟากที่สนใจในการย้ายขึ้นฝั่งจะต้องมีรายงานว่าต้องรออย่างน้อยหกเดือนก่อนที่จะส่งใบสมัครไปยังคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมของรัฐตามรายงานของหนังสือพิมพ์

มีรายงานว่าโจนส์ยังกล่าวอีกว่าเจ้าหน้าที่ควบคุมการพนันกำลังตรวจสอบกฎเกณฑ์ที่รัฐอื่นนำไปใช้ แต่นั่นอาจใช้เวลาสองสามเดือนก่อนที่ข้อบังคับที่เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งระบุขั้นตอนการสมัคร การเงิน สิ่งอำนวยความสะดวก การออกแบบ และรายละเอียดอื่นๆ จะเสร็จสมบูรณ์ เมื่อเสร็จสิ้น กฎจะต้องผ่านชุดของคำตอบที่เป็นลายลักษณ์อักษรและการรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณะในที่สาธารณะจะได้รับการอนุมัติ

ในปี 2560 มีรายงานว่าค่าธรรมเนียมและภาษีเพิ่มขึ้น 419.2 ล้านดอลลาร์จากการพนันในแม่น้ำสำหรับคลังของรัฐ หกสิบล้านได้รับการสนับสนุนโดยคาสิโนบนบกเพียงแห่งเดียวในเมืองHarrah’s New Orleansตาม The Advocate

ก่อนวันหยุดสุดสัปดาห์ สภาล่างของสภาผู้แทนราษฎรของญี่ปุ่นสภาผู้แทนราษฎร ผ่านร่างกฎหมายต่อต้านการพนัน จากนั้นมาตรการดังกล่าวจะถูกส่งไปยังสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นสภาสูงของรัฐสภาเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมและลงคะแนนเสียงตามรายงาน ของ GGRAsia ที่ อ้างถึงนักข่าวญี่ปุ่น

ร่างกฎหมายดังกล่าวถูกพิจารณาว่าเป็นผู้นำที่จำเป็นต่อการเกิดขึ้นของรีสอร์ทแบบบูรณาการในญี่ปุ่น มีรายงานว่าร่างกฎหมายนี้ร่วมกันยื่นต่อสภาผู้แทนราษฎรเมื่อต้นเดือนนี้โดยสมาชิกรัฐสภาของสองพรรคที่ปกครองของประเทศ ได้แก่ พรรคฟื้นฟูญี่ปุ่นซึ่งเป็นฝ่ายค้าน และพรรคเสรีประชาธิปไตยของนายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ ( LDP) และพันธมิตรพันธมิตร Komeito

สัปดาห์ที่แล้วสภาผู้แทนราษฎรเริ่มทบทวนกฎหมายว่าด้วยการดำเนินการรีสอร์ทแบบบูรณาการ (IR)ซึ่งกำหนดกรอบการกำกับดูแลสำหรับคาสิโนญี่ปุ่น ปูทางสำหรับการสร้างรีสอร์ทแบบบูรณาการสามแห่งและไซต์ระดับภูมิภาคเพียงแห่งเดียว ตามที่เขียนไว้ในปัจจุบัน IR Implementation Bill ยังเสนออัตราภาษีคงที่ 30% สำหรับรายได้จากการเล่นเกมรวมของรีสอร์ทเกมที่เสนอ (GGR) พร้อมกับค่าธรรมเนียมการเข้าคาสิโนสำหรับชาวบ้าน 6,000 เยน (55 เหรียญสหรัฐ) สำหรับการเข้าถึง 24 ชั่วโมงและ จำกัดพลเมืองญี่ปุ่นเข้าเยี่ยมชมสามครั้งต่อสัปดาห์และสิบครั้งต่อช่วง 28 วันที่กำหนด

มีรายงานว่าพรรคการเมืองของญี่ปุ่นคาดว่าจะมีการออกกฎหมายโดยสภาผู้แทนราษฎรทั้งสองแห่ง ก่อนที่การประชุมรัฐสภาชุดปัจจุบันจะสิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการในวันที่ 20 มิถุนายน

ประเด็นของการพนันกีฬากำลังเป็นที่ถกเถียงกันโดยทุกรัฐในสหรัฐอเมริกาในขณะนี้ และผู้ร่างกฎหมายในวอชิงตัน ดี.ซี. ได้เปิดการอภิปรายเกี่ยวกับการพนันฟุตบอล เบสบอล ซอฟต์บอล บาสเก็ตบอล และกีฬาอื่นๆ อย่างถูกกฎหมาย การ ตัดสินใจล่าสุดของศาลฎีกาใน การล้มล้าง พระราชบัญญัติคุ้มครองกีฬาสำหรับมืออาชีพและสมัครเล่น (PASPA) เนื่องจากผิดกฎหมายได้ช่วยให้ตัวแทนตุลาการและเจ้าหน้าที่นำเรื่องนี้มาพิจารณา และด้วยเหตุนี้จึงพิจารณาวิธีที่ดีที่สุดในการทำให้หนังสือและสระว่ายน้ำถูกกฎหมายในเขตโคลัมเบีย

ตามรายงานเมื่อวันพฤหัสบดีจากGambling Insiderที่อ้างถึงบทความก่อนหน้าจาก หนังสือพิมพ์ The Washington Postสมาชิกสภา Washington DC, Jack Evans, ได้กล่าวในการให้สัมภาษณ์ว่าขณะนี้ทุกรัฐในประเทศเสนอบริการการพนันรวมถึงคาสิโน สำหรับสภาคองเกรสที่จะปฏิเสธผู้อยู่อาศัยใน DC นั้นเป็นเรื่องเสแสร้งโดยสิ้นเชิงและเป็นอุปสรรคใหญ่ซึ่งไม่เป็นประโยชน์สูงสุดของเมืองหลวงอีแวนส์กล่าว แม้ว่าการเดิมพันกีฬาจะยังคงผิดกฎหมายในเมืองหลวงของสหรัฐฯ ตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 20 การแก้ไขกฎหมายบางอย่างได้ขยายขอบเขตการห้ามออกไป ครอบคลุมเกมที่มีให้เลือกมากมาย เช่น มวยปล้ำ มวยการแข่งสุนัขเกรย์ฮาวด์โปโล ฮ็อกกี้ และอื่นๆ บน.

อย่างไรก็ตาม จำนวนรัฐที่พิจารณาการพนันกีฬาและการบริหารที่เกี่ยวข้องกำลังเพิ่มขึ้น และหลายประเทศกำลังมองหาวิธีใหม่ในการเพิ่มรายได้ทางการเงิน ตามที่อีแวนส์กล่าว อุตสาหกรรมการพนันได้เปลี่ยนแปลงไปในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา และมันเป็นโลกที่ต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักว่า District of Columbia ค่อนข้างไม่เข้ากันกับการพนันคาสิโน ส่วนใหญ่เกิดจากชุมชนทางศาสนาที่เข้มแข็งมาก

ในทาง กลับกัน รัฐแมริแลนด์มีคาสิโนประมาณ 15 แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ห่างจากเมืองหลวงไม่ถึง 1 ไมล์ ในอีก 20 ปีข้างหน้า จะมีสถานที่ให้บริการเพิ่มขึ้นอีกมาก โดยไม่คำนึงถึงการอนุมัติของสถาบันทางศาสนา เขตนี้ครอบคลุมพื้นที่ 18 ตารางไมล์ โดย 29% เป็นตัวแทนของดินแดนของรัฐบาลกลาง ซึ่งยังคงห้ามเล่นการพนันอย่างชัดเจน หากเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ร่างกฎหมายพบวิธีแก้ปัญหาที่น่าพอใจและประสบความสำเร็จในการเดิมพันกีฬาอย่างถูกกฎหมาย ผู้อยู่อาศัยใน DC สามารถเริ่มวางเดิมพันครั้งแรกได้ภายในสิ้นปีนี้ อีแวนส์กล่าวเสริม

เมื่อนิวเจอร์ซีย์ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเกี่ยวกับอนาคตของการเดิมพันกีฬาในเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายหลายคนคาดการณ์ว่าศาลอนุรักษ์นิยมจะตัดสินให้รัฐบาลคริสตี้เป็นฝ่ายเห็นชอบ และลงมติว่าด้วยกฎหมายแบรดลีย์ที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ

หลังจากที่ผู้ว่าการคริสตี้ออกจากตำแหน่ง การดำเนินการก็ถูกเปลี่ยนชื่อสำหรับผู้ว่าราชการคนปัจจุบัน และในวันที่ 14 พฤษภาคม 2018 ศาลสูงได้ยื่นคำร้องสนับสนุนด้านสิทธิของรัฐและรับรองผู้เสนอการพนันให้ได้รับชัยชนะในMurphy v. National Collegiate Athletic Association (NCAA) การตัดสินใจ 7-2 กระตุ้นความสนใจในการเดิมพันกีฬาใน 46 รัฐซึ่งขณะนี้ไม่มีการพนันกีฬาที่ถูกกฎหมายในโซนท้าย พระราชบัญญัติคุ้มครองกีฬาสำหรับมืออาชีพและสมัครเล่นปี 1992 (พระราชบัญญัติ PASPA/Bradley Act) ถูกปิดการทำงานล่วงเวลา

ลีกกีฬาซึ่งช่วยแชมป์กฎหมายในต้นปี 1990 ถอยกลับไปข้างสนามในขณะที่ความสนใจในการเดิมพันเข้าสู่สนามและไปที่ห้องล็อกเกอร์เพื่อเริ่มตอกย้ำวิสัยทัศน์สำหรับอนาคต หุ้น ของบริษัทพนันพุ่งขึ้นจากข่าวและการควบรวมและซื้อกิจการครั้งแรกที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับPaddy Power Betfair ของสหราชอาณาจักรได้เข้าซื้อกิจการ FanDuel บริษัทกีฬาแฟนตาซีของอเมริกา

ในขณะที่คำตัดสินของศาลฎีกาสามารถคาดเดาได้ – ประมาณ 20 รัฐมีกฎหมายในผลงานหรือในหนังสือก่อนการดำเนินการขั้นสุดท้ายของศาล – ยังคงเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากที่การตัดสินใจที่ไม่ดีอาจทำให้บางรัฐกลับมาแข่งขันเพื่อจับสิ่งที่จำเป็นมาก กระแสรายได้ ด้วยการแข่งขันที่อาจเกิดขึ้นรอบตัวพวกเขาในขณะนี้ เพนซิลเวเนียจะยึดมั่นในความคิดที่พวกเขาสามารถเรียกเก็บภาษี 34% จากการดำเนินการได้หรือไม่? เวสต์เวอร์จิเนียจะรวมข้อบังคับการพนันกีฬาเข้ากับค่าคอมมิชชันลอตเตอรีที่ดูแลการเล่นเกมที่สนามแข่งและคาสิโนอย่างไร

สำหรับคำตอบเหล่านี้และอื่น ๆ เราหันไปหาทนายความและหน่วยงานกำกับดูแลที่มีประสบการณ์มากที่สุดคนหนึ่งของประเทศ AG Burnett

ปัจจุบัน Mr. Burnett เป็นหุ้นส่วนที่McDonald Caranoซึ่งเป็นธุรกิจและสถาบันการเล่นเกมในรัฐเนวาดามาเกือบ 70 ปี ก่อนหน้านั้นเขาเป็นประธานคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมเนวาดา (NGCB) ตั้งแต่ปี 2555 ถึง 2560 ในช่วงเวลานั้นเขายังทำหน้าที่ในคณะกรรมการต่าง ๆ รับผิดชอบในการตรวจสอบความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการเล่นเกม เจรจาและกำกับดูแลข้อตกลงการเล่นเกมของชนเผ่า การมีส่วนร่วมกับสภานิติบัญญัติแห่งเนวาดาในเรื่องการเล่นเกมทั้งหมดในระหว่างที่เขาดำรงตำแหน่ง

เขายังทำงานอย่างกว้างขวางกับหน่วยงานกำกับดูแลในเขตอำนาจศาลอื่น ๆ ในเรื่องอุตสาหกรรมเกมที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

ก่อนที่จะมุ่งหน้าไปที่ NGCB Burnett เป็นรองอัยการอาวุโสของเนวาดาซึ่งเป็นตัวแทนของคณะกรรมาธิการด้านกีฬาของเนวาดาและ NGCB ในเวลาที่คณะกรรมาธิการการเล่นเกมของรัฐได้ยกเลิกการห้ามเล่นการพนันกีฬาวิทยาลัยในเนวาดาเป็นเวลานาน NCAA และฝ่ายนิติบัญญัติของรัฐบาลกลางที่พยายามห้ามการเดิมพันกีฬาวิทยาลัยทั้งหมด

World Casino News (WCN):อะไรที่คุณเห็นว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุด – กรอบการกำกับดูแลระดับชาติทั่วไปหรือแต่ละรัฐที่จัดตั้งขึ้นโดยไม่มีมาตรฐานบังคับสำหรับพูลภายในรัฐ?

AG Burnett (AG): ฉันคิดว่าสถานะการเล่นเกมตามที่เห็นได้จากสื่อที่เผยแพร่ซึ่งหน่วยงานกำกับดูแลหลักที่ออกเมื่อเร็ว ๆ นี้มีความสามารถมากกว่าและสามารถควบคุมการเดิมพันกีฬาได้ กฎเกณฑ์การพนันกีฬาที่เป็นแก่นแท้ของมันคือรูปแบบการควบคุมโดยรวมที่เหมือนกันกับองค์ประกอบในอุตสาหกรรมเกมอื่น ๆ หน่วยงานกำกับดูแลของรัฐมีประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถในการทำและทำได้ดี ฉันไม่มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องนั้นเลย การเดิมพันกีฬามีความแตกต่างกัน แต่หน่วยงานกำกับดูแลทั่วประเทศได้ศึกษาสิ่งเหล่านั้นและมีอุปกรณ์ครบครันเพื่อปรับให้เข้ากับแนวทางธุรกิจปกติของพวกเขา

(WCN):ในฐานะผู้กำกับดูแล คุณพบว่าตัวเองอยู่ในตำแหน่งที่ดูเหมือนจะไม่สามารถป้องกันได้สองสามตำแหน่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เช่น คำขอสั้น ๆ ของ Amicus ในปี 2015 ในคดีความของผู้ดำเนินการเนวาดารายใหญ่ ความเข้าใจของฉันคือคุณอยู่ระหว่างก้อนหินกับที่แข็งกระด้าง แต่อย่างใด GCB ก็สามารถรักษาระยะห่างตามกฎหมายได้โดยไม่ได้รับความช่วยเหลือจากที่ปรึกษาภายนอกที่เป็นอิสระ จากประสบการณ์ดังกล่าว หากการพนันกีฬามีการควบคุมในระดับรัฐ คุณคิดว่าจำเป็นหรือไม่ที่คณะกรรมการแต่ละแห่งจะได้รับงบประมาณเพียงพอที่จะจ้างที่ปรึกษาภายนอกและขจัดความเป็นไปได้ที่อิทธิพลทางการเมืองเหนือการดำเนินงานของพวกเขาออกไปอย่างน้อยที่สุด

(AG): ฉันไม่คิดว่าการเพิ่มข้อบังคับการเดิมพันกีฬาจะเปลี่ยนการวิเคราะห์นั้น หน่วยงานกำกับดูแลต้องทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเป็นอิสระและไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง บางครั้งหน่วยงานกำกับดูแลในรัฐการเล่นเกมก็เป็นนักกฎหมายด้วยเช่นกัน ซึ่งมักจะเกิดขึ้นในเนวาดา และอาจมีประโยชน์ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก ฉันคิดว่ามีเหตุผลที่มักจะเป็นกรณีนี้ บางรัฐมีอดีตเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในงานกำกับดูแลการเล่นเกม และฉันคิดว่านั่นเป็นเหตุผลที่ดีเช่นกัน

(WCN):หากไม่มีการดำเนินการทันทีโดยรัฐสภาคองเกรสแห่งสหรัฐอเมริกา หลายรัฐจะเดินหน้าต่อไปด้วยตนเองเพื่อรวบรวมกระแสรายได้ผ่านการเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม หากแต่ละรัฐจัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลของตนเอง – ควรเป็นส่วนเสริมของหน่วยงานปกครองบนบกที่มีอยู่หรือแยกหน่วยงานหรือไม่? นอกเหนือรัฐนิวเจอร์ซีย์ คุณคิดว่าเป็นความคิดที่ดีหรือไม่ที่รัฐอย่างเวสต์เวอร์จิเนียจะผลักไสอำนาจไปยังกระดานลอตเตอรีของตน

(AG): ฉันไม่ต้องการที่จะก้าวเข้าไปในรองเท้าของสมาชิกสภานิติบัญญัติในรัฐต่างๆ แต่ในความเห็นของฉันที่มีผู้ที่ควบคุมการพนันในปัจจุบันเป็นคนที่ควบคุมการพนันกีฬานั้นสมเหตุสมผล ฉันไม่แน่ใจว่าทำไมคุณถึงสร้างวงล้อขึ้นมาใหม่ เว้นแต่ว่าคุณมีทีมงานมืออาชีพที่พร้อม เต็มใจ และสามารถเริ่มควบคุมการเดิมพันกีฬาได้ตั้งแต่เริ่มต้น อีกครั้ง การควบคุมการเดิมพันกีฬาในรูปแบบพื้นฐานนั้นคล้ายกับการควบคุมการเล่นเกมมาก มีกระบวนการสืบสวน กลไกการอนุญาต และข้อกำหนดด้านกฎระเบียบอย่างต่อเนื่องที่ต้องปฏิบัติตาม ตราบใดที่มีพื้นฐานอยู่ที่นั่น คุณมีสิ่งที่จำเป็นในการเริ่มต้น มีความแตกต่างในการเดิมพันกีฬาที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญ ดังนั้นการมีหน่วยงานกำกับดูแลเกมในปัจจุบันเพิ่มความเชี่ยวชาญนั้นในละครที่กำลังดำเนินอยู่จึงดูสมเหตุสมผลสำหรับฉัน

อย่าลืมอ่านตอนที่ 2 ในวันพุธเมื่อเราเจาะลึกคำถามที่ร้อนรุ่มและขอเหตุผลและความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุผลของ Mr. Burnett ในประเด็นต่างๆ เช่น:
แรงจูงใจของเจ้ามือรับแทงที่ผิดกฎหมายในการเล่นตรงรายได้ที่จะได้รับจะถูกนำไปใช้อย่างไรความเปราะบางของกีฬาวิทยาลัยต่อการทุจริตและควรรวมไว้หรือไม่การจับคู่แก้ไข จำเป็นต้องเก็บภาษี “ค่าธรรมเนียมความสมบูรณ์”นี่เป็นส่วนที่สองของซีรีส์สองส่วนที่เราสัมภาษณ์ AG Burnett อดีตประธานคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมเนวาดา (NGCB) และตอนนี้เป็นหุ้นส่วนในกลุ่มกฎหมายการเล่นเกมและการบริหาร McDonald Carano

ในส่วนที่หนึ่ง เราได้แนะนำ Mr. Burnett และได้ความคิดและความรู้สึกของเขาในหลายประเด็น ได้แก่:กฎหมายการพนันกีฬาแห่งชาติฉบับเดียวหรือรัฐโดยรัฐความสมบูรณ์ของหน่วยงานกำกับดูแลในบรรยากาศทางการเมืองภูมิปัญญาในการสร้างหน่วยงานกำกับดูแลใหม่สำหรับการเดิมพันกีฬา
โดยไม่ต้องกังวลใจ บทสัมภาษณ์ของเราดำเนินต่อไปด้านล่าง…

ข่าวคาสิโนโลก (WCN): สี่ส่วนของอุตสาหกรรมการพนันคาสิโนที่ถูกกฎหมายในสหรัฐอเมริกา [ไม่นับการพนันกีฬาหรือตั๋วลอตเตอรี] สร้างรายได้ประจำปีเกินกว่า 70 พันล้านดอลลาร์แล้ว American Gaming Association ประเมินว่าชาวอเมริกันเดิมพันกีฬาอย่างผิดกฎหมายประมาณ 154 พันล้านดอลลาร์ต่อปี เมื่อพิจารณาถึงขอบเขตของตลาดที่ดำเนินการนอกชายฝั่งและบนท้องถนน อะไรเป็นแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการออนไลน์และเจ้ามือรับแทงพนันที่ผิดกฎหมายเข้ามาจากความมืดและทำงานภายใต้หน่วยงานกำกับดูแลของรัฐบาลกลางหรือของรัฐ

AG Burnett (AG): มีภาระหนักที่ต้องเอาชนะเมื่อต้องได้ สมัครแทงบอล SBOBET รับใบอนุญาตการเล่นเกมของรัฐ การสอบสวนอย่างละเอียดถี่ถ้วนและเชิงลึก ข้อกำหนดต่อเนื่องหลังการออกใบอนุญาตนั้นเข้มงวด เมื่อมีการควบคุมธุรกิจตลาดมืดที่มีอยู่แล้ว คุณมีทางเลือกสองทางใช่ไหม ไม่ว่าจะมาจากความหนาวเย็นและรับใบอนุญาตหรือกลับเข้าไปในเงามืดแล้วหายตัวไป เจ้ามือรับแทงม้าที่ผิดกฎหมายและผู้ดำเนินการนอกชายฝั่งที่ไม่มีใบอนุญาตมีทางเลือกดังกล่าว กฎระเบียบหมายความว่าผู้ดำเนินการที่ผิดกฎหมายในที่สุดก็สูญพันธุ์หรือมีขนาดเล็กมากจนอาจเป็นไปได้เช่นกัน

(WCN): แม้ว่าจะไม่มีทางคาดการณ์ได้จริงๆว่าเงินจำนวนนับพันล้านที่เดิมพันอยู่ใต้ดินและนอกชายฝั่งในปัจจุบันสามารถเก็บเป็นรายได้ของรัฐหรือรัฐบาลกลางได้มากเพียงใด คุณมีความคิดเห็นว่าควรใช้เงินนั้นอย่างไรในเรื่องที่เกี่ยวกับหน่วยงานกำกับดูแลด้านเงินทุน

(AG): จะขึ้นอยู่กับแต่ละรัฐ แต่ฉันคิดว่ารายได้จากการเดิมพันกีฬาจะรวมกับรายได้จากการเล่นเกมรวมอื่นๆ และกระจายตามนั้น (WCN): ในแบบสำรวจที่จัดทำโดย Mellman Group ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม – 11 กุมภาพันธ์ 2018 ( PDF ) ซึ่งพวกเขาได้ตรวจสอบความแพร่หลายของกลุ่มการพนันกีฬาแบบจ่ายเงินในอเมริกา พวกเขาพบว่าเกือบหนึ่งในสี่ของผู้ใหญ่ชาวอเมริกันเข้าร่วม ในสระว่ายน้ำในปี 2560 โดยใช้จ่ายไปกับกีฬาทุกประเภทเกือบ 18 พันล้านดอลลาร์ สระบาสเก็ตบอลของ NCAA เพียงแห่งเดียวสร้างค่าธรรมเนียมแรกเข้ามากกว่า 2.6 พันล้านดอลลาร์ในปีที่ผ่านมา คุณคิดว่าควรมีการแบ่งแยกระหว่างการเดิมพันกีฬาระดับอาชีพและระดับวิทยาลัยหรือไม่ และถ้าเป็นเช่นนั้นจะมีลักษณะอย่างไร

(AG): หลายปีก่อน เราได้ผ่านการวิเคราะห์ที่คล้ายกันในเนวาดา ในที่สุดหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐอนุญาตให้เดิมพันกีฬาของวิทยาลัย จนถึงตอนนี้ ฉันไม่สามารถนึกถึงเรื่องอื้อฉาวเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ตั้งแต่นั้นมาซึ่งเกี่ยวข้องกับการพนันกีฬาที่ถูกกฎหมาย การควบคุม และการควบคุม ผู้รับใบอนุญาตการพนันกีฬาอยู่ในธุรกิจการพนัน พวกเขายืนที่จะสูญเสียทุกอย่างหากพวกเขาทำผิดและหากหน่วยงานกำกับดูแลใช้ใบอนุญาต พวกเขาได้กลายเป็นแนวป้องกันแรกในความสมบูรณ์ของกีฬา พวกเขาคือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการสังเกตการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการเดิมพันหรือการเดิมพันที่น่าสงสัยประเภทอื่นๆ พวกเขามีหน้าที่ต้องรายงานเรื่องนี้ต่อหน่วยงานกำกับดูแล และนั่นคือตอนที่กลไกการบังคับใช้กฎหมายทั้งหมดเริ่มทำงาน ดังนั้น ไม่ ฉันไม่เห็นว่าจำเป็นต้องแยกจากกัน ความคุ้มครองมีและเหมือนกันสำหรับทั้งคู่

(WCN): คุณเห็นศักยภาพของ uptick ในการจับคู่กับผู้เล่นมากขึ้นและโอเปอเรเตอร์ใหม่ที่เข้าสู่ตลาดหรือไม่? คุณเชื่อว่าลีกกีฬาควรได้รับสิทธิ์การใช้งานและค่าลิขสิทธิ์จากการเดิมพันทางกฎหมายทั้งหมดหรือไม่? ภาษี NBA และ MLB 1% หรือ “ค่าธรรมเนียมความสมบูรณ์” เป็นตัวเลือกที่ใช้ได้หรือแนวคิดต้องดำเนินการมากกว่านี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลักของการตรวจสอบความสมบูรณ์หรือไม่

(AG): ฉันไม่เห็นศักยภาพนั้น ตราบใดที่รัฐออกกฎหมายและควบคุมการพนันกีฬาเหมือนที่เนวาดาทำ ทีมวิทยาลัยและทีมมืออาชีพมีกลไกที่แข็งแกร่งอยู่แล้วในการให้ความรู้แก่ผู้เล่น พนักงาน ผู้ฝึกสอน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับเกม ฉันถือว่าการป้องกันเหล่านั้นมีมานานแล้ว ตราบใดที่ทุกคนเข้าใจตรงกัน ซึ่งฉันเชื่อว่าพวกเขาทำได้ สิ่งนี้สามารถทำได้และถูกต้อง

(WCN):ขอขอบคุณอีกครั้ง AG ที่สละเวลาแบ่งปันความคิดและวิสัยทัศน์ของคุณกับผู้อ่านของเรา ทีมงานของเรามีความเข้าใจที่ดีขึ้นในสิ่งที่มีความเสี่ยงและสิ่งที่ต้องมองหาเมื่อสิ่งต่างๆ พัฒนาขึ้น คุณช่วยเจาะจงให้มากกว่านี้หน่อยได้ไหมว่าจำเป็นต้องมีค่าธรรมเนียมลีก 1% หรือไม่และมันจะช่วยหรือเป็นอันตรายต่ออุตสาหกรรมหรือไม่?

(AG): อะไรก็ตามที่นำมาจากที่จับจะฆ่าธุรกิจกีฬาที่ถูกกฎหมายและควบคุม ซึ่งจะทำให้ผู้ดำเนินการที่ผิดกฎหมายอยู่ในตำแหน่งเดียวกับที่พวกเขาเป็นอยู่ตอนนี้: กำลังเฟื่องฟู การรับเปอร์เซ็นต์ของการจัดการก็เหมือนกับการเอาเปอร์เซ็นต์ของเหรียญในเครื่องสล็อตแมชชีน

เมื่อรัฐย้ายไปควบคุม ตรวจสอบ และให้แน่ใจว่าหนังสือที่ได้รับอนุญาตนั้นดำเนินการตามกฎหมาย สิ่งต่าง ๆ ดูเหมือนจะได้รับการแก้ไขในด้านเกม อันที่จริง ฉันจะโต้แย้งว่ามีประโยชน์อย่างมากในการดูว่าเกมถูกควบคุมอย่างไร และอาจใช้แนวคิดเหล่านั้นและติดตั้งภายในองค์กรที่อาจมีข้อกังวลเกี่ยวกับการพนันที่ผิดกฎหมายหรือกิจกรรมอื่นๆ

แม้ว่าจะมีเงินจำนวนมากที่จะทำในการเดิมพันกีฬาอย่างถูกกฎหมาย แต่จำนวนเงินที่เดิมพันนั้นเป็นที่ถกเถียงกันซีอีโอของ American Gaming Association (AGA) จดหมายล่าสุดของ Geoff Freeman ถึงสภาคองเกรสเพื่อสนับสนุนกฎระเบียบระดับรัฐ ระบบการเดิมพันที่ปลอดภัย และแทนที่ตลาดที่ผิดกฎหมาย อ้างอิงการประมาณการ AGA ที่ 150 พันล้านดอลลาร์ต่อปีในการเดิมพันที่ผิดกฎหมาย

ตัวเลขนั้นสูงเกินไปตามรายงานในMarketWatch นักเศรษฐศาสตร์ Jay L. Zagorsky อธิบายในรายละเอียดว่าเหตุใด 67 พันล้านดอลลาร์จึงเป็นตัวเลขที่เหมือนจริงมากขึ้นโดยอิงจากตลาดการพนันในสหรัฐฯ ที่เท่าเทียมกับสหราชอาณาจักร และการปรับสกุลเงินและจำนวนประชากร

สิ่งหนึ่งที่ผู้เชี่ยวชาญเกือบทั้งหมดเห็นพ้องต้องกันคือกฎหมายการพนันของรัฐบาลกลางฉบับเดียวนั้นไม่จำเป็นและอาจมีผลตรงกันข้าม ศาลฎีกาเปิดตลาดกลางแห่งใหม่เกี่ยวกับประเด็นด้านสิทธิของรัฐตามรัฐธรรมนูญ และจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้ตั้งแต่มีการพิจารณาคดี รัฐต่างๆ ก็พร้อมที่จะจัดการกับการควบคุมการค้าของตนเอง โดยนำผู้เชี่ยวชาญมาจัดการกับความแตกต่างในการประดิษฐ์ กฎหมายเมื่อจำเป็น

การเดิมพันกีฬาเป็นเพียงสิ่งสุดท้ายในจิตใจของผู้ร่างกฎหมายของรัฐบาลกลางในขณะนี้ และรัฐต่างๆ ก็เดินหน้าต่อไปโดยปราศจากพวกเขา เมื่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาแห่งใหม่เข้ารับตำแหน่งในเดือนมกราคม 2019 พวกเขาสามารถพิจารณาแก้ไขกฎหมาย Wire Act ปี 1961 เพื่อให้การเดิมพันกีฬาระหว่างรัฐถูกกฎหมาย – แต่อย่าพึ่งเชื่อ

ในญี่ปุ่นรัฐบาลและพันธมิตรพันธมิตรกำลังพิจารณาที่จะขยายช่วงการควบคุมอาหารปกติ 150 วันในปัจจุบันไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนหรือต้นเดือนกรกฎาคมในความพยายามที่จะรับรองการผ่านร่างกฎหมายที่สำคัญเกี่ยวกับการปฏิรูปแรงงานและคาสิโน รวมถึงรีสอร์ทแบบบูรณาการ (IR) Implementation Billก่อนเส้นตายวันที่ 20 มิถุนายนIR Implementation Bill กำหนดกรอบการกำกับดูแลสำหรับคาสิโนและปูทางสำหรับการสร้างคาสิโนในญี่ปุ่นด้วยความหวังว่าจะส่งเสริมเศรษฐกิจในภูมิภาคและดึงดูดผู้เข้าชมจากต่างประเทศมากขึ้น

GGRAsiaรายงานว่าตามบทความข่าวที่ตีพิมพ์เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม สมัครเล่นยูฟ่าเบท พรรคเสรีประชาธิปไตย (LDP) และพันธมิตรพันธมิตร Komeito กำลังพิจารณาที่จะขยายเวลาการประชุมสามัญในปัจจุบัน “ประมาณหนึ่งสัปดาห์” เพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการผ่านร่างกฎหมาย IR Implementation Bill ของทั้งสองฝ่าย บ้านของอาหาร; สภาผู้แทนราษฎร และสภาผู้แทนราษฎรหนังสือพิมพ์ Japan Times ที่ บอกได้ ชัดเจนกว่า นั้น ซึ่งเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาได้อ้างคำพูดของสมาชิกสภานิติบัญญัติ LDP คนหนึ่งว่า “เราไม่มีเวลาสำหรับการพิจารณา [สำหรับร่างกฎหมายที่สำคัญ] เราอดไม่ได้ที่จะขยายระยะเวลาการควบคุมอาหาร” ตาม GGRAsia

สื่อแจ้งเพิ่มเติมว่าผู้ร่างกฎหมายระดับสูงของ Komeito อ้างคำพูดด้วยว่าทั้งสองฝ่ายควรพิจารณา “เกี่ยวกับระยะเวลาของการประชุม Diet ควรขยายออกไป”อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่าฝ่ายค้านมีความกังวลเกี่ยวกับการอนุมัติบิลการดำเนินการรีสอร์ทแบบบูรณาการ (IR) ซึ่งกำหนดกรอบการกำกับดูแลสำหรับคาสิโนญี่ปุ่นเร็วเกินไป โดยไม่ต้องมีการป้องกันที่จำเป็นในสถานที่ก่อนวันหยุดสุดสัปดาห์สภาผู้แทนราษฎรผ่านร่างกฎหมายต่อต้านการพนันซึ่งจากนั้นก็ถูกส่งไปยังสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นสภาสูงของสภาผู้แทนราษฎรเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมและให้มีการลงคะแนนเสียง

คณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมของ เพนซิลเวเนียได้กำหนดชุดของข้อบังคับเกี่ยวกับการเดิมพันกีฬาภายในรัฐ หลังจากที่ตัวแทนผ่านกฤษฎีกาในการประชุมเมื่อวันพุธที่แล้ว ตามกรอบการเดิมพันในการทำงาน คาสิโนจะสามารถยื่นขอใบอนุญาตเพื่อประกอบธุรกิจบริการเดิมพันกีฬาได้ อย่างไรก็ตาม การจัดทำหนังสือกีฬาที่จับต้องได้พร้อมใบรับรองการเดิมพันกีฬาจะมีค่าใช้จ่ายมหาศาลถึง 10 ล้านดอลลาร์

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการที่ต้องการขอใบอนุญาตจะต้องแสดงวิธีการทางการเงินที่เหมาะสมเพื่อดำเนินการหนังสือกีฬาให้ประสบความสำเร็จ ตลอดจนแสดงประสบการณ์และความสามารถในการจัดหาระบบความปลอดภัย อย่างไรก็ตาม ในที่สุดกลุ่มคาสิโนที่เข้าร่วมจะสามารถยื่นขอใบอนุญาตการเล่นเกมแบบโต้ตอบได้ ซึ่งช่วยให้พวกเขาดำเนินการเดิมพันมือถือภายในเขตแดนของรัฐ

คณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมเพนซิลเวเนียจะต้องดำเนินการตรวจสอบประวัติภายใน 120 วันหลังจากได้รับเอกสารที่สมบูรณ์ของผู้สมัคร ในการอ้างอิงถึงโครงสร้างพื้นฐาน หนังสือกีฬาจะต้องแนบกับพื้นเกมของคาสิโนและปฏิบัติตามรายการโปรโตคอลการออกใบอนุญาตที่เข้มงวดมากมาย เนื่องจากฤดูกาลปกติของการแข่งขันกีฬาสำคัญเริ่มต้นขึ้นในเดือนกันยายน ช่วงเวลาสำหรับผู้ประกอบการในการเริ่มต้นในตลาดอย่างรวดเร็วจึงเป็นสิ่งสำคัญ Doug Harbach โฆษกของ Pennsylvania GCB กล่าวว่าบทบาทของคณะกรรมการคือการปกป้องสาธารณชน แต่ยังให้ใบอนุญาตการพนันกีฬาด้วย ด้วยการระมัดระวังและเลือกแนวทางที่ถูกต้อง เราจะไม่ปล่อยการพนันกีฬาในเครือจักรภพ Harbach กล่าวเสริม

รัฐไม่ได้กล่าวถึงมินิคาสิโนประเภทที่ 4 ซึ่งรายได้จากการออกใบอนุญาตเริ่มต้นค่อนข้างประสบความสำเร็จ หากเพนซิลเวเนียเริ่มการประมูลรอบที่สอง สิ่งนี้อาจเปลี่ยนแปลง และใบอนุญาตคาสิโนขนาดเล็กห้าใบสามารถรับได้ในเดือนต่อๆ ไป เมื่อพูดถึงผู้รับผลประโยชน์หลักของกฎระเบียบที่เพิ่งผ่านใหม่ Harbach กล่าวว่าSugarHouse , Parx และ Harrah’s เป็นหนึ่งในคนกลุ่มแรกๆ ที่ทำให้การเดิมพันกีฬาเป็นจริง เนื่องจากอิทธิพลทางการเงินและความเข้าใจของพวกเขา

เลสลี่ รัทเลดจ์ (ในภาพ) อัยการสูงสุดแห่ง รัฐอาร์คันซอ (AG) ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องการปฏิเสธมากกว่า 60 โครงการสำหรับการสร้างคาสิโนในรัฐนี้ ในที่สุดก็ยอมแพ้ – ได้รับการประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าเธออนุมัติมาตรการลงคะแนนเสียงสี่ฉบับหนึ่งในนั้น เพื่อสร้างคาสิโนในรัสเซลวิลล์ กลุ่มที่ส่งบัตรลงคะแนนไปข้างหน้าขับรถไปข้างหน้าอาร์คันซออ้างว่า 65% ของรายรับภาษีคาสิโนจะถูกลงทุนในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง ตอนนี้ทางกลุ่มตั้งตารอที่จะรวบรวมลายเซ็นที่จำเป็น 84,859 รายชื่อ เพื่อรับข้อเสนอในการลงคะแนนเสียงสาธารณะในวันที่6 พฤศจิกายน ต้องเก็บลายเซ็นภายในวันที่ 6 กรกฎาคมดังนั้นการพูดว่าเวลาเป็นสิ่งสำคัญสำหรับ Driving Arkansas Forward จึงเป็นการพูดน้อยไป

ในเดือนเมษายนนี้ AG ได้ปฏิเสธการลงคะแนนเสียงอีกครั้งซึ่งเป็นการปฏิเสธครั้งที่สี่ของเธอในปีนี้ และหลังจากนั้น กลุ่มโปรคาสิโนที่ยื่นคำร้องต่อศาล Ruttledge โดยอ้างว่าเธอใช้ “มาตรฐานที่เป็นภาระโดยไม่จำเป็นในการทบทวนของเธอ” เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคมศาลฎีกาแห่งรัฐได้เรียกร้องให้ AG รับรองการกระทำที่ริเริ่มขึ้นเพื่อเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำในอาร์คันซอเป็น 12 ดอลลาร์ในอีกสี่ปีข้างหน้า เอจีอ้างว่าศาลของรัฐไม่ได้ให้คำชี้แจงเกี่ยวกับบัตรลงคะแนนที่เธอเคยปฏิเสธมาก่อน

Ruttledge ให้ความเห็น: “ฉันได้ออกความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอการลงคะแนนเสียงตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในกฎเกณฑ์ตลอดจนกฎหมายกรณีของศาลฎีการัฐอาร์คันซอ อย่างไรก็ตาม ศาลฎีกาแห่งรัฐอาร์คันซอได้ทำให้มาตรฐานเหล่านี้ขุ่นเคืองอีกครั้งโดยไม่ได้ให้ข้อมูลเชิงลึกในการตัดสินใจที่กำหนดให้ฉันต้องรับรองหรือเปลี่ยนภาษาของชื่อบัตรลงคะแนนที่ฉันเคยปฏิเสธไปก่อนหน้านี้”

“เพื่อความชัดเจน การรับรองในวันนี้ไม่ได้ป้องกันพลเมืองจากการท้าทายข้อเสนอการลงคะแนนเสียงอย่างถูกกฎหมาย เมื่อส่งจำนวนลายเซ็นที่ต้องการไปยังรัฐมนตรีต่างประเทศอาร์คันซอ ดังนั้นจึงเป็นไปได้จริงที่ข้อเสนอที่ผ่านการรับรองหนึ่งหรือทั้งหมดจะไม่ปรากฏในบัตรลงคะแนนในเดือนพฤศจิกายน” เธอกล่าวเสริม

บรรดาผู้ที่อนุมัติการก่อสร้างคาสิโนในรัฐกล่าวว่าผู้อยู่อาศัยยังคงเล่นการพนันต่อไป โดยให้เงินของพวกเขาในรัฐใกล้เคียงของมิสซูรี โอคลาโฮมา มิสซิสซิปปี้ ซึ่งเป็นเหตุให้อาร์คันซอสูญเสียเงินหลายล้านดอลลาร์

อาร์คันซอเป็นหนึ่งในสิบเอ็ดรัฐของสหรัฐอเมริกาที่ไม่มีคาสิโนเชิงพาณิชย์หรือคาสิโนชนเผ่าในอาณาเขตของตน เราจะดูกันว่าจะเหลือเพียงสิบรัฐหลังจากวันที่ 6 พฤศจิกายนหรือไม่

หลังจากเดือนที่แล้วเมื่อ สมาชิกสภานิติบัญญัติคอนเนตทิคัต ได้ รับคำแนะนำไม่ให้ MMCT Venture เปิดคาสิโนดาวเทียมในชุมชน East Windsor ก่อนได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการจากกระทรวงมหาดไทยของสหรัฐอเมริกา (DOI) หน่วยงานกำกับดูแลของรัฐบาลกลางได้ทำรายงานแล้ว เป็นไปได้สำหรับผู้ประกอบการของ Mohegan Sun และ Foxwoods Resort Casino เพื่อสร้างคาสิโนแห่งที่สามในเมืองใน Hartford County

หนังสือพิมพ์ Hartford Courantรายงานว่าการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงการแบ่งรายได้ของ Connecticut กับ Mohegan Tribe จะได้รับการตีพิมพ์โดยกระทรวงมหาดไทยของสหรัฐฯ ในประกาศเมื่อวันศุกร์ ในขณะที่ Mashantucket Pequots คาดว่าจะมีการแจ้งเตือนในลักษณะเดียวกันในไม่ช้า

ประกาศที่ตีพิมพ์จะรายงานว่าเป็นไปตามข้อกำหนดที่เหลือของพระราชบัญญัติสาธารณะ 17-89 ซึ่งลงนามโดยผู้ว่าการ Dannel Malloy (D) เมื่อปีที่แล้วซึ่งอนุญาตให้มีการขยายการพนันคาสิโนบนดินแดนที่ไม่ใช่อธิปไตยเป็นครั้งแรก อย่างไรก็ตาม กฎหมายยังทำให้การเล่นเกมของคอนเนตทิคัตกระชับกับชนเผ่าต่างๆ เป็นปัญหา เนื่องจากกำหนดให้รัฐละเว้นจากการขยายการพนัน มีรายงานว่าการเผยแพร่ประกาศจะเป็นไปตามข้อกำหนดสุดท้ายของกฎหมายของรัฐ

โฆษกของชนเผ่า Mohegan และ MMCT Venture ของ Mashantucket Pequot Tribal Nation กล่าวว่า “เรายินดีที่แผนกกำลังดำเนินการในขั้นตอนนี้ และเราคาดหวังการดำเนินการที่คล้ายคลึงกันในการแก้ไขชนเผ่า Mashantucket Pequot ในอนาคตอันใกล้นี้” Doba เสริมว่า “การตัดสินใจในวันนี้เป็นก้าวล่าสุดที่เขาตั้งเป้าไว้ในการรักษาตำแหน่งงานที่ดีนับพันตำแหน่งและรายได้ภาษีหลายล้าน” ตามรายงานของ Hartford Courant

ในเดือนมีนาคม MMCT Venture เริ่มรื้อถอนอดีต Showcase Cinema ใน East Windsor ที่ปิดตัวลงในปี 2008 หลังจากที่องค์กรร่วมของ Mohegan Tribal Gaming Authority และ Mashantucket Pequot Tribal Nation ได้รับการอนุมัติจากรัฐในเดือนกรกฎาคมเพื่อนำคาสิโนไปทางเหนือของ Hartford County ทรัพย์สิน 300 ล้านดอลลาร์พร้อมพื้นที่เล่นเกม 100,000 ตารางฟุตจะช่วยยับยั้งการไหลของเงินที่มุ่งหน้าออกจากรัฐและเข้าสู่ทรัพย์สิน MGM Resorts International มูลค่า 950 ล้านดอลลาร์แห่งใหม่ซึ่ง มีกำหนดจะเปิดในสปริงฟิลด์แมสซาชูเซตส์ที่อยู่ใกล้เคียงในวันที่ 24 สิงหาคม 2018

MMCT Venture ไม่สามารถเริ่มดำเนินการได้จนกว่าผู้ใต้บังคับบัญชาของสำนักงานกิจการอินเดียของ DOI จะลงนามในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับข้อตกลงการพนันที่มีอยู่ของทั้งสองเผ่าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการออกใบอนุญาตในท้องถิ่น สิ่งกีดขวางบนถนนทางกฎหมายนั้นทำให้MGM Resorts Internationalมีเวลามากพอที่จะล็อบบี้ต่อแผนโดยผลักดันให้สมาชิกสภานิติบัญญัติเริ่มกระบวนการประมูลแข่งขันสำหรับใบอนุญาตของ East Windsor ในทันทีข้อโต้แย้งของชนเผ่าและผู้เสนอของ East Windsor มีรายงานว่าการขาดการดำเนินการของกระทรวงมหาดไทยเมื่อฤดูใบไม้ร่วงปีที่แล้วหมายถึงการแก้ไขที่จำเป็นในข้อตกลงดังกล่าวได้รับการอนุมัติ คดีในศาลที่ส่งผลให้ชนเผ่าและรัฐเข้าร่วมเห็นว่ากระทรวงมหาดไทยเผยแพร่หนังสือแจ้งการไม่ดำเนินการใดๆ ในทะเบียนกลาง คือการปกป้องการลงทุนของชนเผ่าในอีสต์วินด์เซอร์และรายได้ของรัฐ

ความล่าช้านำไปสู่การสอบสวนการจัดการกับเลขานุการของ Ryan Zinke การสอบสวนที่เปิดตัวเมื่อต้นปีนี้โดยผู้ตรวจการกระทรวงมหาดไทยยังคงดำเนินต่อไปการบันทึกเวลาที่ MGM Resorts International ต้องเตรียมทรัพย์สินสปริงฟิลด์และเวลาที่ชนเผ่าสูญเสียไปในการติดตั้งการป้องกันสปริงฟิลด์ ส.ว. Richard Blumenthal, D-Conn ของสหรัฐฯ กล่าวว่าการอนุมัติล่าช้าสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่กะทัดรัดโดย DOI “ได้กำหนดค่าใช้จ่ายในโลกแห่งความเป็นจริง และการสอบสวนความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต้องดำเนินต่อไป” Blumenthal กล่าว

บลูเมนทาลกล่าวต่อไปว่า “พวกเขาบรรลุผลที่ถูกต้องในเวลาที่ผิด” เสริมว่า “ผลที่ถูกต้องคือการอนุมัติข้อตกลงนี้ทันทีและไม่ล่าช้าเป็นเวลาหลายเดือนการตัดสินใจที่พวกเขามีหน้าที่ทางกฎหมายต้องทำ”

หนังสือพิมพ์รายงานว่า Blumenthal พร้อมด้วย ส.ว. คริส เมอร์ฟีย์ และตัวแทนของสหรัฐฯ โจ คอร์ทนี่ย์ และจอห์น ลาร์สัน ยังตั้งคำถามเกี่ยวกับการวิ่งเต้นที่เข้มข้นของ MGM ที่แผนกมหาดไทยหรือไม่ และนั่นส่งผลต่อความล่าช้าหรือไม่

MGM Resorts International ซึ่งตั้งอยู่ในลาสเวกัสได้โต้แย้งว่าไม่ได้รับการยกเว้นอย่างไม่เป็นธรรมจากการส่งข้อเสนอสำหรับใบอนุญาตคาสิโนแห่งที่สามของรัฐ และในเดือนกันยายนปีที่แล้ว ประกาศแผนการที่จะสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก MGM Bridgeport ริมน้ำมูลค่า 675 ล้านดอลลาร์ ตาม Long Island Sound ใน Steelpointe ของ Bridgeport ท่าเรือพร้อมพื้นที่เล่นเกมกว่า 100,000 ตารางฟุตและโรงแรม 300 ห้อง

สิ่งอำนวยความสะดวก Bridgeport ที่เสนอโดย MGM นั้นอยู่ห่างจาก NYC ประมาณ 42 ไมล์ ซึ่งเป็นเป้าหมายที่น่าจะเป็นไปได้ของสถานที่นี้พร้อมกับชุมชนโดยรอบ อย่างไรก็ตาม กฎหมายที่อาจเห็นสิ่งอำนวยความสะดวกในบริดจ์พอร์ตของ MGM Resort ได้บรรลุผลในวุฒิสภาเมื่อต้นเดือนนี้ โดยเก็บเข้าลิ้นชัก HB 5305 จนถึงปีหน้า

ชนเผ่า Mashantucket Pequot และ Mohegan ต่อต้านอย่างแข็งขันกับ House Bill 5305 ซึ่งจะแดกดันเปิดคอนเนตทิคัตไปยังคาสิโนเชิงพาณิชย์และบอกว่ามันจะคุกคามข้อตกลงการแบ่งปันรายได้ที่ได้รับการเจรจาในยุค 90 ทำให้ชนเผ่ามีสิทธิพิเศษในการใช้งานสล็อต เครื่องจักรภายในเขตแดนของรัฐ คอมแพครับประกัน 25% ของรายได้สล็อตที่คาสิโนสองแห่งจ่ายทุกปีตั้งแต่เปิดเมื่อสองทศวรรษที่แล้ว ตราบใดที่ความพิเศษยังคงอยู่ มีรายงานว่าข้อตกลงการแบ่งรายได้เหล่านั้นได้ให้ประโยชน์แก่รัฐมากกว่า 7 พันล้านดอลลาร์สะสม

คาสิโนออนไลน์และกลุ่มการพนันIntralotได้โพสต์ รายรับ ไตรมาส 1 ปี 2018 ของพวกเขา และตัวเลขอื่น ๆ ต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ของพวกเขา โดยเปิดเผยผลลัพธ์ที่หลากหลายในพื้นที่ธุรกิจที่สำคัญทั้งหมดสำหรับช่วงวันที่ 1 มกราคม– 31มีนาคม พวกเขายังได้ประกาศด้วยว่าบริษัทกำลังใคร่ครวญอย่างจริงจังที่จะเปิดตัวการดำเนินงานอย่างรวดเร็วในสหรัฐอเมริกา หลังจากที่การพนันกีฬาถูกกฎหมาย อย่างฉับพลัน ที่แพร่หลายไปทั่วประเทศ

นี่คือผลลัพธ์ทางการเงินและการเงินบางส่วนที่ Intralot โพสต์: รายได้ในช่วงสามเดือนแรกของปีมีจำนวนทั้งสิ้น 280.7 ล้านยูโร ซึ่งเพิ่มขึ้น 4.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว รายรับจากการเล่นเกมรวมเพิ่มขึ้นเป็น 141.5 ล้านยูโร ซึ่งเพิ่มขึ้น 2.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วยังเพิ่มขึ้น 7.5% เป็น 33.1 ล้านยูโร

EBITDA ของบริษัทลดลง 5% เหลือ 13.2 ล้านยูโร เช่นเดียวกับกระแสเงินสดจากการดำเนินงานซึ่งลดลง 8.4% เป็น 35.9 ล้านยูโร หนี้สินสุทธิของบริษัทอยู่ที่ 528.3 ล้านยูโร ในขณะที่หนี้รวมของบริษัทก็เพิ่มขึ้นจาก 669.5 ยูโรเป็น 751.6 ล้านยูโร

ตัวเลขที่เป็นบวกสะท้อนให้เห็นในตลาดต่างๆ เช่น โปแลนด์ บัลแกเรีย อาเซอร์ไบจาน อาร์เจนตินา ตุรกี และโมร็อกโก เนื่องจากปัจจัยต่างๆ ของความสำเร็จ ในขณะที่ความสูญเสียที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งคือการระงับใบอนุญาตการพนันกีฬาในไซปรัส

Antonios Kerastaris ซีอีโอกลุ่มที่ Intralot ให้ความเห็นเกี่ยวกับผลลัพธ์เหล่านี้และบอกใบ้ถึงอนาคตโดยกล่าวว่า “ผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2018 แสดงยอดขายที่แข็งแกร่งขึ้นและการเติบโตอย่างต่อเนื่องในตลาดที่พัฒนาแล้ว ซึ่งสะท้อนถึงความพยายามในการพัฒนาตลาดที่ประสบความสำเร็จมากขึ้นพร้อมกับการอัปเกรดข้อเสนอของเราในครั้งต่อไป -ผลิตภัณฑ์และบริการรุ่นสำหรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของลอตเตอรี่ การเน้นยังคงเติบโตในตลาดเช่นสหรัฐอเมริกาที่การยกเลิกการห้ามการพนันกีฬาของรัฐบาลกลางเมื่อเร็ว ๆ นี้สร้างโอกาสทางธุรกิจมหาศาลจากการเพิ่มขึ้นของตลาด 20 พันล้านยูโรที่มีศักยภาพในแง่ GGR ประจำปีนอกเหนือจากโอกาสที่ดีในโครงการเรือธงใหม่ เช่น สลากกินแบ่งรัฐอิลลินอยส์”

วิลเลียม ฮิลล์ บริษัท พนันกีฬายักษ์ใหญ่ ของอังกฤษได้ติดตามคู่แข่งอย่าง Bet365 โดยประกาศว่าจะเปิดสำนักงานดาวเทียมในมอลตา เร็วๆ นี้ เพื่อพยายามชดเชยผลกระทบด้านลบที่อาจเกิดขึ้นจากการออกจากสหราชอาณาจักรจากสหภาพยุโรป .

ตามรายงานเมื่อวันศุกร์จากหนังสือพิมพ์ Times of Maltaเจ้ามือรับแทงที่มีสำนักงานใหญ่ในลอนดอนประกาศว่าขณะนี้ได้ดึงฐานลูกค้าออนไลน์ส่วนใหญ่จากสหราชอาณาจักรโดยมีสำนักงานอยู่ในดินแดนโพ้นทะเลของอังกฤษในยิบรอลตาร์เนื่องจากดำเนินธุรกิจนี้ต่อไป

สมัครเล่นยูฟ่าเบท SA GAMING เว็บแทงคาสิโน

สมัครเล่นยูฟ่าเบท ผู้มีเกียรติ Leona Aglukkaq รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจภาคเหนือของแคนาดา รัฐมนตรีสภาอาร์กติก และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (นูนาวุต) ได้ประกาศในวันนี้ในนามของ Honorable Shelly Glover รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมรดกและเจ้าหน้าที่ของแคนาดา ภาษา

“รัฐบาลของเราเล็งเห็นถึงความสำคัญของวัฒนธรรมและภาษาของชาวอะบอริจินสำหรับชุมชนชาวอะบอริจินและสำหรับชาวแคนาดาทุกคน เรายินดีที่จะสนับสนุนองค์กรอะบอริจินในความพยายามของพวกเขาในการพัฒนาและปรับปรุงการริเริ่มการเรียนรู้ในชุมชน”ผู้มีเกียรติ Shelly Glover รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมรดกและภาษาราชการของแคนาดา

“รัฐบาลของเราภูมิใจที่ได้ลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่จะช่วยเสริมสร้างเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของ Nunavummiut ฉันขอยกย่องสมาคม Pinnguaq ในการพัฒนาเครื่องมือเชิงโต้ตอบใหม่

ๆ เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์ภาษาอะบอริจินในแคนาดา”ผู้มีเกียรติ Leona Aglukkaq รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจภาคเหนือของแคนาดา รัฐมนตรีสภาอาร์กติก และสมาชิกรัฐสภา (นูนาวุต)

“การสนับสนุนจากรัฐบาลแคนาดานี้จะช่วยให้สมาคม Pinnguaq พัฒนาเครื่องมือการเรียนรู้เชิงนวัตกรรมและโต้ตอบซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนชาวอะบอริจินจำนวนมากทั่วประเทศ จะช่วยให้สมาคมสามารถดำเนินงานที่สำคัญต่อไปเพื่อเสริมสร้างภาษาอินุกติตุตและ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอะบอริจินอื่นๆ”

บอสตัน รัฐแมสซาชูเซตส์–(Marketwired – 30 ธ.ค. 2014) – เซอร์ไพรส์ เซอร์ไพรส์ เซอร์ไพรส์ — ลาสเวกัส นิวยอร์ก ไมอามี และแอลเอ คือสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับชาวอเมริกันบางส่วนตามการค้นหาบนCheapflights.comทางออนไลน์ ผู้นำในการค้นหาและเผยแพร่ข้อเสนอการเดินทาง ปีใหม่กำลังจะเริ่มต้นขึ้น อาจถึงเวลาที่จะเริ่มคิดถึงสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆ เพื่อช่วยให้คุณขยายขอบเขตของคุณในปี 2015 ผู้เชี่ยวชาญด้านการเดินทางของ Cheapflights ได้รวบรวมGo ที่นี่ ไม่ใช่ที่นั่นรายการเสนอจุดท่องเที่ยวทางเลือกไปยังสถาน

ที่พักผ่อนยอดนิยมสำหรับนักเดินทางชาวอเมริกัน ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการหลีกเลี่ยงฝูงชนของ Disney World ในออร์แลนโด ให้ไปที่ Buena Park, California กำลังวางแผนพักผ่อนบนเกาะสำหรับปี 2558 หรือไม่? คุณอาจต้องการพิจารณาเซนต์ลูเซียแทนฮาวาย หากการปาร์ตี้เป็นเรื่องของคุณมากกว่า ให้ถือว่า Ibiza เป็นทางเลือกแทน Cancun ไม่ว่าแผนของคุณคือการเดินทางใกล้บ้านหรือไปต่างประเทศ ลองพิจารณาจุดหมายปลายทางทางเลือกเหล่านี้เพื่อรวมไว้ในรายการที่ต้องไปดูในปี 2015อ่านต่อเพื่อดูสถานที่สนุกสนานและสดชื่น 5 แห่งที่เราคัดสรรมาซึ่งมอบบรรยากาศวันหยุดพักผ่อนที่คล้ายคลึงกันกับจุดหมายปลายทางที่มีผู้ค้นหาบ่อยที่สุดใน Cheapflights.com:

บิล็อกซี รัฐมิสซิสซิปปี้ แทนที่จะเป็นลาสเวกัส รัฐเนวาดา -ทอยลูกเต๋าในเมืองบาปทางตอนใต้แห่งนี้ ซึ่งมีรีสอร์ทคาสิโนแปดแห่งที่ให้บริการเกมตลอด 24 ชั่วโมง และทุกอย่างตั้งแต่ร้านอาหารหรูไปจนถึงความบันเทิงชั้นนำ ปิดท้ายวันด้วยปาร์ตี้ริมสระน้ำที่บาร์ริมสระและเลานจ์ของรีสอร์ท ด้วยสภาพภูมิอากาศแบบกึ่งเขตร้อนของ Biloxi แหล่งช้อปปิ้ง บริการสปา สนามกอล์ฟระดับมืออาชีพ และโอกาสในการสำรวจธรรมชาตินอกเมือง คุณจะได้สัมผัสประสบการณ์วันหยุดที่หรูหราพร้อมบรรยากาศแบบเวกัสอย่างแน่นอน คุณจะไม่พลาดแสงไฟสว่างไสวของ The Strip ขณะที่คุณชมวิวอ่าวกัลฟ์จากห้องพักในโรงแรมของคุณ

โทรอนโต ออนแทรีโอ แคนาดา แทนที่จะเป็นนิวยอร์ก นิวยอร์ก -คุณอาจแปลกใจที่พบว่าเมืองหลวงของออนแทรีโอปลอมตัวเป็นบิ๊กแอปเปิลบนจอเงินบ่อยแค่ไหน ลองนึกถึง “ค็อกเทล” และ “เซเรนดิพิตี้” นอกจากการตวัดนิ้วที่ชื่นชอบแล้ว โตรอนโตยังมีเสน่ห์นอกจออยู่มาก ซึ่งทำให้สามารถประจันหน้ากับนิวยอร์กได้ ทั้งย่านที่เที่ยวเจ๋งๆ ให้สำรวจ ประชากรหลากหลายวัฒนธรรม งานศิลปะและวัฒนธรรมมากมายพร้อมการแสดงดนตรีสดและการแสดงละครเวทีที่สำคัญ , เส้นขอบฟ้าที่สวยงาม, ฉากแฟชั่นที่กำลังเติบโตด้วยร้านค้าระดับไฮเอนด์และวินเทจ (เรากำลังพูดถึงเครือข่ายแหล่งช้อปปิ้งและความบันเทิงใต้ดินทั้งหมด) และบาร์จำนวนมากที่คุณสามารถท้องได้ถึง 2:00 น. – – อาจจะถึงตี 4 ในไม่ช้าถ้า LastCallTO มาถึง

Buena Park, California แทนที่จะเป็น Orlando, Florida -ไม่มีจุดหมายปลายทางอื่นที่มี Disney World แต่เมืองที่รู้จักว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ “สนุกที่สุด” ในอเมริกาอาจเป็นเมืองที่ใกล้เคียงที่สุด บ้านเกิดของสวนสนุกแห่งแรกในสหรัฐอเมริกา – Knott’s Berry Farm – Buena Park ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของ LA สถานที่ที่เต็มไปด้วยความบันเทิงแห่งนี้ให้บริการเครื่องเล่น การแสดง และสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ มากกว่า 165 รายการ สวนน้ำขนาด 13 เอเคอร์ตามฤดูกาล และครอบครัว- การแสดงอาหารค่ำที่เป็นมิตร คุณสามารถสัมผัสความมหัศจรรย์ของดิสนีย์ได้ด้วยการเยี่ยมชม Camp Snoopy ของ Knott’s Berry Farm นอกจากความสนุกในสวนสนุกแล้ว เมืองนี้ยังมีเขตประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ และชายหาดที่อยู่ใกล้เคียง และถ้าคุณยังคงรู้สึกว่าคุณต้องการ ดิสนีย์ จริงๆอยู่ ดิสนีย์แลนด์ก็อยู่ห่างออกไปเพียง 10 นาทีโดยรถยนต์

เซนต์ลูเซียแทนฮาวาย -ข้ามฮาวายแล้วพูดว่า “อโลฮ่า” ไปที่เกาะเซนต์ลูเซีย สวรรค์แห่งแคริบเบียนเขตร้อนแห่งนี้ทำให้ผู้มาพักผ่อนได้รับประสบการณ์ที่มักต้องการในรัฐ Aloha นั่นคือการผจญภัยและการพักผ่อน แนวชายฝั่งที่ขรุขระของเซนต์ลูเซีย ทิวทัศน์อันเขียวชอุ่มที่มีเสน่ห์และบรรยากาศโรแมนติกเลียนแบบจุดร้อนของฮาวายหลายแห่ง แลก luaus สำหรับบาร์บีคิวชายหาด เพลงฮาวายที่มีชื่อเสียงสำหรับดนตรีพื้นบ้านยอดนิยมของ St. Lucia และฮูลาสำหรับการเต้นรำแคริบเบียน ทัวร์ หรือแม้แต่จองห้องพักที่ Fond Doux Plantation ที่ทำช็อกโกแลตจากการเก็บเกี่ยวของสวนโกโก้ของที่พัก เกาะแห่งนี้ยังให้บริการภูเขาไฟเพื่อสำรวจ รวมถึง Sulphur Springs ซึ่งเป็นภูเขาไฟแบบไดรฟ์อิน ด้วยอาหารทะเลสดมากมายที่จับได้ในน่านน้ำในบริเวณใกล้เคียง ชายหาดที่สวยงาม และเครื่องดื่มในท้องถิ่น จิตวิญญาณของอโลฮ่าไม่เคยรู้สึกห่างไกลนัก

อิบิซา ประเทศสเปน แทนที่จะเป็นแคนคูน เม็กซิโก -สถานบันเทิงยามค่ำคืนมักจะเป็นรากฐานที่สำคัญของการพักผ่อนในกังกุน และที่ไหนดีกว่าที่จะได้บรรยากาศแบบร็อกกิ้งแบบเดียวกัน ยกเว้นในอิบิซา เกาะเมดิเตอร์เรเนียนแห่งนี้เต็มไปด้วยคลับ บาร์ และดิสโก้ ซึ่งอยู่นอกชายฝั่งตะวันออกของสเปน (ซึ่งเป็นที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยวชาวยุโรป) จะไม่ผิดหวังในช่วงเทศกาล ซึ่งกินเวลาตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงตุลาคม ฤดูร้อนบนเกาะสเปนจะต้องครึกครื้นด้วยดีเจและกลุ่มดนตรีที่มีชื่อเสียงเต็มสถานที่ อิบิซารายล้อมไปด้วยน้ำทะเลสีฟ้าคราม เช่นเดียวกับที่พบในเม็กซิโก และเต็มไปด้วยสถานที่ทางวัฒนธรรม อิบิซามีมากกว่าเครื่องดื่ม จังหวะ และการเต้นรำ อันที่จริง มีการผลักดันเมื่อเร็วๆ นี้เพื่อเปลี่ยน Ibiza ให้เป็นจุดหมายปลายทางที่เหมาะสำหรับครอบครัวมากขึ้น แต่อย่าพลาดกับเรื่องนี้ ที่นี่ยังคงเป็นเมืองแห่งปาร์ตี้ที่มีคลับมากมายคอยเปิดประตูต้อนรับแต่เช้าตรู่
การปัดเศษรายการตัวเลือก “ไปที่นี่ ไม่ได้อยู่ที่นั่น” ได้แก่ ซินซินนาติ รัฐโอไฮโอ แทนที่จะเป็นเมืองชิคาโก รัฐอิลลินอยส์ มอนเตวิเดโอ อุรุกวัย แทนที่จะเป็นไมอามี ฟลอริดา; เบลีซแทนคอสตาริกา; แวนคูเวอร์ บริติชโคลัมเบีย แคนาดา แทนที่จะเป็นเดนเวอร์ โคโลราโด; และซิดนีย์ ออสเตรเลีย แทนที่จะเป็นลอสแองเจลิส แคลิฟอร์เนีย หากต้องการอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับทางเลือกเหล่านี้และGo here, not there: 10 จุดหมายทางเลือกสำหรับนักเดินทางชาวอเมริกันโปรดไปที่: www.cheapflights.com/news/go-here-not-there-10-alternative-destinations-american-นักเดินทาง

Momondo Group เป็นบริษัทด้านสื่อและการท่องเที่ยวออนไลน์ที่ขับเคลื่อนโดยความเชื่อที่ว่าโลกเปิดกว้างคือโลกที่ดีกว่า ขณะนี้กลุ่มให้บริการการค้นหาและสร้างแรงบันดาลใจด้านการเดินทางแก่ผู้เยี่ยมชมมากกว่า 17.5 ล้านคนต่อเดือน บวกกับสมาชิกจดหมายข่าวการเดินทาง 7 ล้านคนผ่านทางแบรนด์ Cheapflights ( www.cheapflights.com ) และ momondo ( www.momondo.com )

Skygate เริ่มจัดหาข้อมูลการเดินทางทางอากาศที่ซับซ้อนในปี 1992 ในขณะที่ Cheapflights เป็นผู้บุกเบิกการเปรียบเทียบข้อเสนอเที่ยวบินออนไลน์สำหรับผู้ใช้ในปี 1996 และ momondo ได้เปิดตัวการค้นหาเมตาในกลุ่มประเทศนอร์ดิกในปี 2549

CULVER CITY, Calif., Dec. 30, 2014 (GLOBE NEWSWIRE) — The Coalition for Pulmonary Fibrosis (CPF) มีบทบาทสำคัญในความสำเร็จส่วนใหญ่ในปีนี้ใน Pulmonary Fibrosis (PF) ซึ่งช่วยให้ปี 2014 เป็นปีที่สำคัญที่สุด ในประวัติศาสตร์สำหรับผู้ป่วย PF ครอบครัว แพทย์ นักวิจัย ผู้สนับสนุน และอุตสาหกรรม

มองย้อนกลับไปในปี 2014 ซึ่งเป็นปีแห่งประวัติศาสตร์ของชุมชน PF:เกมเปลี่ยนข่าว:ในข่าวที่ใหญ่ที่สุด ข้อมูลเชิงบวกจากการทดลองยาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสองครั้งได้รับการเปิดเผยในฤดูใบไม้ผลิของปี 2014 และภายในกลางเดือนตุลาคม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA) ได้ประกาศอนุมัติยาสองตัวแรกสำหรับ Idiopathic Pulmonary Fibrosis (IPF) . FDA อนุมัติ Esbriet (pirfenidone) ของ InterMune และ Ofev (nintedanib) ของ Boehringer Ingelheim ที่แสดงให้เห็นในการทดลองทางคลินิกเพื่อช่วยชะลอการลุกลามของโรค

PF เป็นโรคที่ส่งผลกระทบต่อชาวอเมริกัน 200,000 คนและอ้างว่ามีผู้ป่วยจำนวนมากในแต่ละปีเท่ากับมะเร็งเต้านม PF เป็นโรคปอดร้ายแรงที่มีลักษณะเป็นแผลเป็นที่ไม่สามารถกลับคืนสภาพเดิมได้ มีความก้าวหน้าและเป็นอันตรายถึงชีวิตในระยะเวลาเฉลี่ยสามปี เมื่อไม่สามารถระบุสาเหตุของโรคได้ เรียกว่า “ไม่ทราบสาเหตุ”

ในการตอบสนองต่อการเปิดเผยข้อมูล ซีพีเอฟได้จัดให้มีการสัมมนาผ่านเว็บสำหรับผู้ป่วย ครอบครัว และผู้ดูแล เพื่อช่วยให้พวกเขาเข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิผลของยาและผลกระทบต่อผู้ป่วยที่นำเสนอในระหว่างการประชุมนานาชาติ American Thoracic Society (ATS) ในเดือนพฤษภาคมได้ดียิ่งขึ้น CPF เป็นเจ้าภาพการสัมมนาทางเว็บที่มีนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญของ PF และแพทย์ Andrew M. Tager, MD, รองศาสตราจารย์ด้านการแพทย์, Harvard Medical School, ผู้ช่วยแพทย์, การดูแลปอดและวิกฤต, โรงพยาบาล Massachusetts General Hospital ซึ่งอธิบายข้อมูลการวิจัยและตอบคำถามจากผู้ป่วย และสมาชิกในครอบครัว

ก่อนการอนุมัติ ยามีจำหน่ายผ่าน Expanded Access Programs (EAPs) และ CPF ช่วยในการเผยแพร่ข่าวสารของโปรแกรมพิเศษต่างๆ แก่ผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วยการทำงานร่วมกับสภาคองเกรสเพื่อขับเคลื่อน PF ไปข้างหน้า:

นอกจากนี้ ซีพีเอฟยังได้ร่วมมือกับสมาชิกสภาคองเกรสเพื่อขับเคลื่อนความพยายามไปข้างหน้าใน PF ในปี 2014 ซีพีเอฟช่วยสมาชิกในเจ้าหน้าที่รัฐสภาในการจัดเตรียมจดหมายเพื่อสนับสนุน PF ในช่วงต้นปี นำโดยวุฒิสมาชิก Chris Coons (D-DE) และตัวแทน Erik Paulsen (R-MN) สมาชิกรัฐสภา 43 คนได้ส่งจดหมายสองฉบับถึง Francis Collins ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพแห่งชาติ (NIH) และถึง หัวใจแห่งชาติของ NIH, ผู้อำนวยการสถาบันเลือดปอด (NHLBI) Gary Gibbons, MD จดหมายของพวกเขากระตุ้นให้ NIH และ NHLBI ดำเนินการมากขึ้นเพื่อปรับปรุงความพยายามในการวิจัยเกี่ยวกับ PF รวมถึงการเพิ่มทุนการวิจัยที่จัดสรรให้กับโรคและการให้ความสำคัญกับพื้นที่ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ของการวิจัยรวมถึง Fibrosis Across Organs (FAO) FAO เป็นความพยายามที่ Sen. Coons และตัวแทน Paulsen ได้ให้การสนับสนุนและเป็นหนึ่งในพื้นที่ลำดับความสำคัญที่กำหนดโดย NIH สำหรับ PF CPF สนับสนุนการประชุม FAO ครั้งแรกซึ่งจัดโดย ATS ในปี 2555

เพื่อรอการอนุมัติจาก FDA สำหรับยาสองตัวแรกสำหรับ IPF Sen. Coons และตัวแทน Paulsen ได้นำจดหมายกับสมาชิกรัฐสภาอีก 18 คนเพื่อเรียกร้องให้ Centers for Medicare และ Medicaid (CMS) ทบทวนยาอย่างรวดเร็ว เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว ผู้ป่วย Medicare สามารถเข้าถึงการรักษาที่จำเป็นมาก

นอกจากนี้ ซีพีเอฟยังได้ช่วยเหลือเบื้องหลังในความพยายามครั้งสำคัญโดย ส.ว.คูนส์ ที่จะรวม PF ไว้ในรายการหัวข้อการวิจัยที่มีสิทธิ์ในกระทรวงกลาโหม (DOD) Peer Reviewed Medical Research Program (PRMRP) ของกระทรวงกลาโหม (DOD) Peer Reviewed Medical Research Program (PRMRP) เป็นครั้งแรก โดยมี มันรวมอยู่ในภาษารายงานในใบเรียกเก็บเงินรถโดยสารซึ่งขณะนี้ได้รับการลงนามในกฎหมายโดยประธานาธิบดี PRMRP คือการกำหนดพื้นที่โรคอย่างเป็นทางการที่สามารถให้ทุนผ่าน DOD โปรแกรมนี้ดูแลโดยกระทรวงกลาโหมร่วมกับศัลยแพทย์ทั่วไป เพื่อเลือกโครงการวิจัยทางการแพทย์ที่มีคุณธรรมทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนและความเกี่ยวข้องโดยตรงกับสุขภาพของทหาร ในฐานะที่เป็นเขตโรคที่มีสิทธิ์ PRMRP นักวิจัยของ PF อาจขอรับทุนผ่านกองทุนวิจัย DOD ประมาณ 250 ล้านดอลลาร์ จนถึงสิ้นปีงบประมาณ 2015 ของรัฐบาล

กันยายนเป็นเดือน PF ระดับชาติที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของ CPF เมื่อความพยายามรวมถึงการไปเยี่ยมสำนักงานรัฐสภามากกว่า 50 ครั้ง การไปเยี่ยมทำเนียบขาวของ Daughters of Pulmonary Fibrosis งานผู้ป่วยกับ American Thoracic Society (ATS) และ Johns Hopkins Medical ศูนย์เฉลิมพระเกียรติสัปดาห์ PF ที่ ATS และการมีส่วนร่วมของ CPF ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ IPF ครั้งแรกของอย.

มอบเสียงของผู้ป่วยต่อ อย. :

ในช่วงฤดูร้อน FDA ประกาศว่าจะจัด IPF Workshop ครั้งแรกในวันที่ 26 กันยายน ในปี 2554 และ 2555 ซีพีเอฟได้พยายามโน้มน้าวให้องค์การอาหารและยารวม PF เป็นหนึ่งในประเด็นโรคที่มุ่งเน้นสำหรับการจัดสรรเงินทุนที่จำกัดซึ่งได้รับคำสั่งจากสภาคองเกรส การจัดสรรซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากพระราชบัญญัติค่าธรรมเนียมผู้ใช้ยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ (PDUFA) ซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมที่จ่ายโดยอุตสาหกรรมยา ได้รับการออกแบบเพื่อช่วยเพิ่มความสนใจให้กับผู้ป่วยและครอบครัวในกระบวนการพัฒนายา องค์การอาหารและยาได้สร้างโครงการพัฒนายาที่มุ่งเน้นผู้ป่วยเพื่อให้เป็นไปตามอาณัติที่จะรวมการประชุมเชิงปฏิบัติการเฉพาะโรคได้ถึง 20 ครั้งสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด PF ไม่รวมอยู่ในรายการเริ่มต้นที่เผยแพร่โดย FDA ในปี 2554 ซึ่งขอความคิดเห็นจากสาธารณชน ตามคำขอของซีพีเอฟ สมาชิกซีพีเอฟมากกว่า 3,000 คนได้ส่งจดหมายถึงมาร์กาเร็ต ฮัมบูร์ก กรรมาธิการอย.

คณะกรรมการอาหารและยาเลือกผู้สนับสนุน CPF สี่คนให้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ IPF Workshop สมาชิกแปดคนในเดือนกันยายนเพื่อหารือเกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้ป่วยและเพื่อให้ FDA มีความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับสภาพของผู้ป่วย ผู้ดูแล และสมาชิกในครอบครัว Teresa Barnes รองประธาน CPF, ลูกสาวของ CPF ของสมาชิก PF Heather Snyder และ Faye MacInnis และผู้สนับสนุน Curt Thompson มาเป็นเวลานานทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการ Barnes สูญเสียสมาชิกในครอบครัวของเธอไปห้าคนให้กับ PF สไนเดอร์เป็นผู้รอดชีวิตจาก PF เนื่องจากการปลูกถ่ายปอดและสูญเสียพ่อของเธอไป PF MacInnis สูญเสียสามีของเธอให้กับ PF และ Thompson สูญเสียภรรยาและน้องสาวฝาแฝดของเธอให้กับ PF

ก่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการ FDA IPF ซีพีเอฟได้จัดให้มีการสัมมนาผ่านเว็บเกี่ยวกับการเตรียมการเพื่อช่วยให้ผู้ป่วย ผู้ดูแล และสมาชิกในครอบครัวเข้าใจถึงสิ่งที่คาดหวังจากการประชุมเชิง

ปฏิบัติการได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อเตรียมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเพื่อให้แน่ใจว่าได้ยินเสียงของผู้ป่วยทั้งในที่ประชุมผ่านการสัมมนาทางเว็บของงานและผ่านการเขียนประสบการณ์และส่งไปยัง FDA ผ่านทางใบปะหน้าสาธารณะ CPF ทำงานร่วมกับ Faster Cures องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรเพื่อจัดการสัมมนาทางเว็บที่มี Kim McCleary และ Shawn Sullivan ของ Faster Cures

นอกจากนี้ ซีพีเอฟยังทำงานร่วมกับองค์การอาหารและยาใน สมัครเล่นยูฟ่าเบท การเตรียมการประชุมเชิงปฏิบัติการโดยอำนวยความสะดวกในการจัดหาออกซิเจนเสริมสำหรับผู้ป่วยในเหตุการณ์และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมเชิงปฏิบัติการล่วงหน้า

องค์กรผู้ป่วยยังได้จัดทำรายงานต่อ FDA เกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้ป่วยตามการสำรวจที่ครอบคลุมซึ่งจัดทำขึ้นโดยร่วมมือกับ Genetic Alliance (GA) CPF ได้รับรางวัลตำแหน่งเป็นสมาชิกของโครงการนำร่องของ GA สำหรับแพลตฟอร์ม Platform for Engaging Everyone Responsibly (PEER) ของตนในปลายปี 2013 และเริ่มโครงการนำร่องในต้นปี 2014 GA ได้ประกาศเมื่อเร็วๆ นี้ว่าโครงการได้รับเงินครึ่งล้านดอลลาร์ ทุนจากมูลนิธิ Robert Wood Johnson

ซีพีเอฟร่วมกับคนดังในปี 2557 เพื่อปลุกจิตสำนึกในโรคและตอบสนองต่อข่าวสำคัญ ซีพีเอฟยังคงทำงานร่วมกับนักแสดงหญิงโรส แมคโกแวน ซึ่งเป็นผู้นำโครงการ Daughters of PF McGowan สูญเสียพ่อของเธอให้กับ PF ซีพีเอฟยังร่วมงานกับดาราทีวี ภาพยนตร์ และบรอดเวย์ บาร์รี แบร์รี ซึ่งเปิดเผยว่าเธอได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค IPF เมื่อเร็วๆ นี้

CPF ช่วย Summer Productions ในการหาผู้ป่วยและสมาชิกในครอบครัวสำหรับสารคดี IPF เรื่องแรกที่ออกอากาศในเดือนมิถุนายนและอีกครั้งในเดือนกันยายนที่ Discovery Channel

George Lapides พิธีกรรายการวิทยุกีฬา ซึ่งเคยกล่าวสุนทรพจน์ในรายการวิทยุในเมมฟิสเกี่ยวกับการวินิจฉัยของเขากับ IPF ทำงานร่วมกับ CPF และปรากฏตัวในสารคดีเกี่ยวกับโรคนี้ (ไป ที่ www.everybreathcountsfilm.comเพื่อดู) CPF ทำงานอย่างใกล้ชิดกับ Joe Nichols ดาราเพลงคันทรีซึ่งเคยปรากฏตัวในสารคดีและสูญเสียพ่อของเขาไป IPF

CPF ยังคงทำงานร่วมกับ American Thoracic Society (ATS) ซึ่งเป็นตัวแทนของนักวิจัยและแพทย์เกี่ยวกับปอดหลายพันคนทั่วโลก ATS และ CPF ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานการศึกษาผู้ป่วยกับ Johns Hopkins Medical Center ในเดือนกันยายนระหว่าง “PF Week at the ATS” ซึ่งเป็นงานที่มีการออกอากาศทางเว็บให้กับผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วยทั่วโลก

ATS และ ได้ให้เงินทุนสนับสนุนการวิจัยมากกว่า 1 ล้านดอลลาร์ผ่านทุนหุ้นส่วนแล้ว CPF เองได้ให้ทุนสนับสนุนมากกว่า 2 ล้านเหรียญตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ในปีนี้ ATS และ CPF ซึ่งเข้าร่วมโดยมูลนิธิ Pulmonary Fibrosis Foundation ได้ให้ทุนสนับสนุน $100,000 PF แก่ Nathan Sandbo, MD, University of Wisconsin Teresa Barnes แห่ง CPF ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาสาธารณะของ ATS (PAR) เป็นเวลาเกือบห้าปีและเป็นคณะกรรมการบริหารของ ATS และคณะกรรมการมูลนิธิ ATS Foundation ปัจจุบันเธอเป็นอดีตประธาน ATS PAR

ซีพีเอฟร่วมมือกับสมาชิกของภาคอุตสาหกรรมและชุมชนทางการแพทย์ของ PF จัดกิจกรรมการศึกษาผู้ป่วยอีกสี่งานทั่วประเทศโดยเป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์ “Living with PF” ของซีพีเอฟ ซีพีเอฟและนิวยอร์กเพรสไบทีเรียน-เวล คอร์เนลล์ เป็นเจ้าภาพจัดงานที่ สนับสนุนโดย InterMune ในเดือนตุลาคม ในเดือนพฤศจิกายน CPF และ University of California

Davis ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานใน Sacramento ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Gilead และงาน InterMune ที่ได้รับการสนับสนุนจาก University of Miami ในเดือนธันวาคม CPF ได้ร่วมมือกับ Cleveland คลินิกสำหรับกิจกรรมในคลีฟแลนด์ รัฐโอไฮโอ ได้รับการสนับสนุนจาก Biogen-Idec และกับวิทยาลัยแพทยศาสตร์เบย์เลอร์ในฮูสตัน รัฐเท็กซัส สำหรับกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจาก InterMune อีกงานหนึ่ง

เมื่อต้นปีนี้ ซีพีเอฟได้สนับสนุนการประชุม Fibrosis Across Species ครั้งแรกที่จัดขึ้นที่เมืองหลุยส์วิลล์ รัฐเคนตักกี้ และเป็นเจ้าภาพโดยโครงการโรคปอดคั่นระหว่างหน้าของมหาวิทยา

ลัยหลุยส์วิลล์ และนายแพทย์ Jesse Roman, MD การประชุมได้นำนักวิจัยทางการแพทย์เกี่ยวกับปอดและนักวิจัยด้านสัตวแพทย์จากทั่วโลกมารวมกัน ที่ PF ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในสุนัข แมว ม้า และสัตว์เลี้ยงอื่นๆ เพื่อค้นหาวิธีการรักษาที่รวดเร็วยิ่งขึ้นสำหรับมนุษย์และสัตว์

โรคพังผืดในปอด (Pulmonary Fibrosis – PF) เป็นโรคปอดที่มีลักษณะเป็นแผลเป็นแบบก้าวหน้า หรือที่เรียกว่าพังผืด และการเสื่อมของปอด ซึ่งจะค่อยๆ ทำลายความสามารถในการหายใจของเหยื่อ ชาวอเมริกันประมาณ 200,000 คนต้องทนทุกข์ทรมานจาก PF และขณะนี้ยังไม่มีสาเหตุหรือวิธีรักษาที่ทราบ มีการวินิจฉัยผู้ป่วยรายใหม่ประมาณ 48,000 รายในแต่ละปี

PF วินิจฉัยได้ยากและผู้ป่วยประมาณสองในสามเสียชีวิตภายในห้าปีของการวินิจฉัย บางครั้ง PF สามารถเชื่อมโยงกับสาเหตุเฉพาะได้ เช่น การสัมผัสกับสิ่งแวดล้อม การให้เคมีบำบัดหรือการฉายรังสี การติดเชื้อที่ตกค้าง หรือโรคภูมิต้านตนเอง เช่น scleroderma หรือโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ อย่างไรก็ตาม ในหลายกรณี ไม่สามารถระบุสาเหตุที่ทราบได้ เมื่อเป็นกรณีนี้ จะเรียกว่า idiopathic pulmonary fibrosis (IPF)

CPF เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร 501C(3) ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2544 เพื่อเร่งดำเนินการวิจัยที่นำไปสู่การรักษาภาวะพังผืดในปอด (PF) ในขณะเดียวกันก็ให้ความรู้ ช่วยเหลือ และสนับสนุนชุมชนของผู้ป่วย ครอบครัว และผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่ต่อสู้กับโรคนี้ . ซีพีเอฟให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแนวทางใหม่ในการรักษาและรักษา PF; จัดหาสื่อการเรียนการสอน ทรัพยากร

และความหวังที่ครอบคลุมแก่ผู้ป่วยและครอบครัว ทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงสนับสนุนปัญหา PF ระดับชาติ และทำงานเพื่อพัฒนาจิตสำนึกของ PF ในวงการแพทย์ตลอดจนประชาชนทั่วไป พันธมิตรที่ไม่แสวงหากำไรของ CPF ประกอบด้วยศูนย์การแพทย์และองค์กรด้านการดูแลสุขภาพที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา ด้วยสมาชิกมากกว่า 28,000 รายทั่วประเทศ CPF เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาที่อุทิศตนเพื่อสนับสนุนผู้ที่มี PFwww.coalitionforpf.orgหรือโทร (888) 222-8541

เกรทแบร์ริงตัน รัฐแมสซาชูเซตส์–(Marketwired – 30 ธันวาคม 2014) – มีสถานที่เพียงไม่กี่แห่งที่สามารถอวดองค์ประกอบสำคัญของดินแดนมหัศจรรย์แห่งฤดูหนาวได้เช่นเดียวกับ Fairfield Inn & Suites Lenox Great Barrington/Berkshires นอกจากการเสนอรายการพิเศษสำหรับการเล่นสกีที่น่าตื่นเต้นที่สุดใน Great Barrington แล้ว โรงแรมยังอยู่ห่างจากสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมมากมายของเมืองเพียงไม่กี่นาที และเมื่อแขกกลับมาเมื่อสิ้นสุดวัน บรรยากาศที่มีสไตล์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพิ่มมูลค่าของที่พักช่วยให้พวกเขาเพลิดเพลินกับยามเย็นได้มากเท่ากับวันออกไปเที่ยว

ตั้งอยู่ท่ามกลางโรงแรมที่อยู่ใกล้ Ski Butternutและ Catamount Ski Area ที่พักนี้ช่วยให้นักเดินทางปลายทางเล่นสกีทุกคนต้องการได้อย่างง่ายดายด้วยแพ็คเกจที่ยืดหยุ่นเท่ากัน ผู้เข้าพักจะเพลิดเพลินกับตั๋วขึ้นลิฟต์หนึ่งใบไปยังภูเขาที่เลือกได้ อาหารเช้าปรุงร้อนทุกวัน และที่พักค้างคืนพร้อมสิทธิพิเศษที่สระว่ายน้ำในร่มและอ่างน้ำวนของโรงแรม ฟิตเนสที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมง และห้องเล่นเกม

นอกจากนี้ ห้องพักในโรงแรมยังเป็นห้องพักที่น่าดึงดูดใจที่สุดใน Great Barrington ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น Wi-Fi ฟรี ที่นอนบุฟองน้ำ ไมโครเวฟและตู้เย็นในห้องพัก

แม้ว่าแป้งฝุ่นจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลัก แต่บริเวณโดยรอบก็เป็นแหล่งรวมความบันเทิงที่หลากหลาย ตัวอย่างเช่น ผู้หลงใหลในศิลปะอาจประสานงานการเยี่ยมชมศูนย์ศิลปะการแสดง Mahaiwe ที่โรงละครแห่งชาติลอนดอนในรูปแบบ HD: “Treasure Island” ในวันที่ 24 มกราคม 2015 หรือ Bolshoi Ballet ในรูปแบบ HD: “Swan Lake” ในวันที่ 25 มกราคม และ ผู้รักเสียงเพลงอาจต้องเดินทางไปรอบๆ เพื่อชมดาราภาพยนตร์ เจฟฟ์ แดเนียลส์ขึ้นเวทีในวันที่ 15 มกราคม กับวงดนตรี The Ben Daniels

ในขณะเดียวกันพิพิธภัณฑ์ Norman Rockwell ก็เติมเต็มเมืองที่จัดอันดับโดยนิตยสารSmithsonian ให้เป็นเมืองเล็กอันดับ 1 ในอเมริกาได้อย่างสมบูรณ์แบบ นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการ “Norman Rockwell: Home for the Holidays” ที่จัดแสดงอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งจะทำให้คุณได้สัมผัสกลิ่นอายของฤดูกาลและเสน่ห์แบบอเมริกัน

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ เช่น ตลาดของเกษตรกร เทศกาล Berkshire Museum’s Festival of Trees และการเดินลุยหิมะผ่าน Bartholomew’s Cobble จะทำให้การเข้าพักในโรงแรมCatamount Ski Area นี้ดีขึ้น

แพ็คเกจสกีให้บริการในคืนวันอาทิตย์ เล่นสกีตั้งแต่คืนวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี เล่นสกีในวันศุกร์ ยกเว้นช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ ราคาเริ่มต้นที่ 140 ดอลลาร์ต่อคืน แต่จะแตกต่างกันไปตามประเภทห้องและจำนวนผู้เข้าพัก ขอแนะนำให้ผู้เดินทางติดต่อโรงแรมที่หมายเลข 1-413-644-3200 เพื่อดูรายละเอียดและสำรองที่นั่ง

Fairfield Inn & Suites Lenox Great Barrington/Berkshires ตั้งอยู่ใกล้ทางหลวงหมายเลข 7 ในเบิร์กเชียร์ ยินดีต้อนรับผู้มาเยือนด้วยรูปแบบที่ทันสมัย ​​บริการที่เอาใจใส่ และความสะดวกสบายที่หรูหรา แขกสามารถตั้งตารอที่จะเริ่มต้นวันใหม่ด้วยอาหารเช้าร้อนๆ ฟรี ก่อนออกสำรวจสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ เช่น พิพิธภัณฑ์ สถานที่ทางประวัติศาสตร์ และกิจกรรมนันทนาการกลางแจ้งมากมาย นักท่องเที่ยวยังพบว่าตัวเองอยู่ในระยะที่สามารถเดินได้จากร้านอาหารที่ดีที่สุดในพื้นที่ ซึ่งให้บริการทุกอย่างตั้งแต่เมนูชาติพันธุ์ไปจนถึงจากฟาร์มถึงโต๊ะ

ไม่ว่าผู้เข้าชมจะใช้เวลาทั้งวันสำรวจพื้นที่หรือทำงานภายในห้องประชุมขนาด 1,247 ตารางฟุตของโรงแรม ก็สามารถผ่อนคลายได้ทุกคืนด้วยการว่ายน้ำในสระน้ำเกลืออุ่น ออกกำลังกายในศูนย์ออกกำลังกายที่ทันสมัย ​​หรือโดย เพลิดเพลินกับเตียงนุ่มสบายที่กว้างขวาง Wi-Fi และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ของห้องพัก

เบเท สดา แมรี่แลนด์–(Marketwired – 31 ธันวาคม 2014) – Snipp Interactive Inc. (TSX VENTURE:SPN) (“Snipp”) ผู้ให้บริการระดับโลกด้านโซลูชั่นการตลาดบนมือถือที่จดทะเบียนใน TSX Venture Exchange (สัญลักษณ์การค้า: SPN) ได้ลงนามในข้อตกลง Master Services Agreement (MSA) เป็นเวลา 3 ปีกับบริษัทอาหารชั้นนำในอเมริกาเหนือและ บริษัทเครื่องดื่ม.

บริษัทเป็นส่วนหนึ่งของ S&P 500 และเป็นสมาชิกของ Fortune 500 ซึ่งผลิตและทำการตลาดผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายในกลุ่มเครื่องดื่ม ชีส ผลิตภัณฑ์นม ขนมขบเคี้ยว และอาหารสะดวกซื้อ MSA ที่ลงนามแล้วได้จัดตั้ง Snipp อย่างเป็นทางการในฐานะซัพพลายเออร์เทคโนโลยีมือถือสำหรับโซลูชันการตลาดสำหรับนักช้อป ความภักดีและการคืนเงิน และลงนามโดยบริษัทหลังจากประสบความสำเร็จในแคมเปญแรกเริ่มซึ่งใช้โซลูชันการตลาดสำหรับนักช้อปของ Snipp

ข้อตกลงล่าสุดนี้ช่วยตอกย้ำตำแหน่งของ Snipp ในฐานะซัพพลายเออร์ชั้นนำด้านโซลูชั่นการตลาดสำหรับนักช้อปให้ติดอันดับ CPG (สินค้าอุปโภคบริโภค) 20 อันดับแรกในสหรัฐอเมริกา

Atul Sabharwal ซีอีโอของ Snipp กล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้รับการยืนยันว่าเป็นซัพพลายเออร์อย่างเป็นทางการให้กับบริษัทที่เข้าถึง 98% ของครัวเรือนในสหรัฐฯ ด้วยแบรนด์ของตน เราเริ่มต้นด้วยแคมเปญนำร่องสองสามแบรนด์ภายในพอร์ตโฟลิโอของบริษัทและยึดตาม ความสำเร็จเหล่านั้น เราจัดการเพื่อลงนามในข้อตกลงระดับกลุ่มกับบริษัท นี่เป็นกลยุทธ์ที่เราประสบความสำเร็จอย่างมากและเป็นข้อพิสูจน์และการตรวจสอบโซลูชันและบริการของเราอย่างมากมาย เราหวังว่าจะประกาศเพิ่มเติมอีกสองสามอย่าง ข้อตกลงกับแบรนด์ชั้นนำในหมวดและกลุ่มอุตสาหกรรมในปี 2558”

“ฉันอยากจะใช้โอกาสนี้ขอบคุณพนักงาน หุ้นส่วน และผู้ถือหุ้นของเราทุกคน ที่มอบดาว 2014 ที่เป็นตัวเอก และกำหนดเวทีสำหรับปี 2015 ที่แข็งแกร่งมาก ในนามของทุกคนที่ Snipp เราขออวยพรให้ทุกคนมีความสุข สุขภาพแข็งแรงและประสบความสำเร็จในปี 2558”

ข้อความดังกล่าวสะท้อนถึงมุมมองในปัจจุบันของเราเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตและมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนดังกล่าว ปัจจัยหลายอย่างอาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงของเราแตกต่างไปอย่างมากจากข้อความที่กล่าวไว้ ซึ่งรวมถึงปัจจัยที่กล่าวถึงในการยื่นเรื่องต่อหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ของแคนาดา หากความเสี่ยงและความไม่แน่นอนอย่างน้อยหนึ่งอย่าง เช่น การเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และราคาสำหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัทหรือวัสดุที่จำเป็นในการผลิตสินค้าเหล่านั้น ปัญหาแรงงานสัมพันธ์ ความผันผวนของสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นและปัจจัยทางเศรษฐกิจและตลาดโดยทั่วไป เกิดขึ้นหรือควรมีการสันนิษฐานที่อยู่เบื้องหลังการมองไปข้างหน้า ข้อความที่พิสูจน์แล้วว่าไม่ถูกต้อง ผลลัพธ์จริงอาจแตกต่างกันอย่าง

สมัครเว็บพนันบอล สโบเบ็ต สมัครเว็บหวย

สมัครเว็บพนันบอล “ผู้คนจำนวนมากขึ้นโหวตใช่สำหรับคาสิโนคืนนี้มากกว่าโหวตในการเลือกตั้งทั้งหมดในเอเวอเร็ตต์คือความเข้าใจของฉัน” หัวหน้าผู้บริหารระดับสูงของ Mohegan Tribal Gaming Authority กล่าว การอนุมัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่น่ายินดีสำหรับอุตสาหกรรมคาสิโนในแมสซาชูเซตส์ ซึ่งเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วพ่ายแพ้ในหลายพื้นที่ รวมถึงในอีสต์บอสตัน, พาลเมอร์, มิลฟอร์ด และเวสต์สปริงฟิลด์ อย่างไรก็ตาม การพลิกกลับไม่ได้สร้างความประหลาดใจมากนัก: ท่านนับถือเมืองที่อนุมัติการพนันคาสิโน และยังคงมีแนวโน้มของคาสิโนที่ชนะรางวัลใหญ่ต่อไปเมื่อการลงคะแนนเป็นที่ชื่นชอบของพวกเขา

การสอบสวนซึ่งดำเนินการทางโทรศัพท์และทางออนไลน์โดยPopulus ที่ปรึกษาในลอนดอน พบว่า 52.6% ของผู้ตอบแบบสอบถามชายทั้งหมดมีส่วนร่วมในการพนันในช่วงสี่สัปดาห์ก่อนที่จะมีการสำรวจ ซึ่งเพิ่มขึ้น 3.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี -ปี ขณะที่อัตราหญิงอยู่ที่ 44.3%“รายงานนี้แสดงการประมาณการประจำปีของพฤติกรรมการเดิมพันใน [สหราชอาณาจักร] ใน๒๐๑๖และก็ประกอบกับตัวติดตามอย่างสม่ำเสมอของคณะกรรมการการพนันของการมีส่วนร่วมการเดิมพัน” อ่านคำชี้แจงจากคณะกรรมการการพนัน “ชุดข้อมูลครอบคลุมอัตราการเข้าร่วมสี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ประมาณการปัญหาการพนัน พฤติกรรมการพนันออนไลน์และการรับรู้และทัศนคติต่อการพนัน”

Gambling Commission เปิดเผยว่าการสำรวจซึ่งถามผู้ใหญ่ประมาณ 3,000 สุ่มในแต่ละไตรมาสเกี่ยวกับนิสัยการเดิมพันของพวกเขา ค้นพบเพิ่มเติมว่าผู้ที่มีอายุ 55 ถึง 64 ปีมีแนวโน้มที่จะเล่นการพนันมากที่สุดที่ 52.7% ตามด้วยผู้ที่มีอายุระหว่าง 45 ถึง 54 ปี 52.6%. ในแง่ของสิ่งที่นักพนันกำลังเดิมพันอยู่ การสอบสวนพบว่าลอตเตอรีแห่งชาติโพสต์การลดลง 2.3% เมื่อเทียบเป็นรายปีเหลือ 30% ในขณะที่เครื่องเกมของร้านพนันเห็นเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้น 0.5% เป็น 1.5% แต่การบวมที่ใหญ่ที่สุดได้รับการรายงานทางออนไลน์ที่อัตราเพิ่มขึ้น 2.8% มาอยู่ที่ 17.3% โดย 35.3% ของผู้ตอบแบบสอบถามประกาศว่าพวกเขาเดิมพันอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง

“การออกรางวัลลอตเตอรี่แห่งชาติยังคงเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมมากที่สุด รองลงมาคือสแครชการ์ดและลอตเตอรี่อื่นๆ” อ่านคำแถลงของคณะกรรมการการพนัน “มีการเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดใน การเดิมพัน กีฬาและการเดิมพันส่วนตัวซึ่งน่าจะได้รับแรงหนุนจากฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป 2016 และการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกริโอ 2016 ผู้คนสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เล่นการพนันออนไลน์กับกลุ่มอายุน้อยกว่าที่เห็นการมีส่วนร่วมเพิ่มขึ้นมากที่สุด กิจกรรมการเดิมพัน ลอตเตอรี่อื่นๆ และเกมคาสิโนได้เห็นการมีส่วนร่วมออนไลน์เพิ่มขึ้น อัตราการเล่นบิงโกแบบตัวต่อตัวเพิ่มขึ้น”

ในแง่ของการพนันออนไลน์ การสอบสวนของคณะกรรมการการพนันประกาศว่า 55% ของผู้เล่นทั้งหมดใช้คอมพิวเตอร์แล็ปท็อป ซึ่งลดลง 6% เมื่อเทียบเป็นรายปี ในขณะที่ประมาณ 43% อาศัยอุปกรณ์พกพา

“ประมาณ 0.7% ของคนที่ระบุว่าเป็นนักพนันที่มีปัญหาตามดัชนีความรุนแรงของปัญหาการพนันแบบสั้นและอีก 5.5% ระบุว่ามีความเสี่ยงต่ำหรือปานกลาง” อ่านคำแถลงของคณะกรรมการการพนันหลังจากมีรายงานว่าหมดความสนใจในการพัฒนาโรงแรมและคาสิโนแห่งที่สองในสาธารณรัฐโดมินิกัน Hard Rock International ได้ตัดสินใจที่จะดึงปลั๊กในโครงการที่เปิดเผยแผนในเดือนมกราคม 2559

การตัดสินใจถอนตัวจาก โครงการ ซานโตโดมิงโกนั้นทั้งๆ ที่คำร้องขอมาตรการป้องกันที่ยื่นต่อใบอนุญาตก่อสร้างชั่วคราวถูกปฏิเสธโดยประธานศาลปกครองสูงสุดของสาธารณรัฐโดมินิกันเมื่อเดือนที่แล้ว David Collado นายกเทศมนตรีของ National District เปิดเผยการตัดสินใจของ Hard Rock ต่อสาธารณะและกล่าวว่าในขณะที่แผนกวางผังเมืองยังคงรักษาตำแหน่งของตนไว้ตลอดการพิจารณาคดี ฝ่ายบริหารก่อนหน้านี้ได้อนุญาตให้สร้างอาคาร และคณะกรรมการพื้นที่ใกล้เคียงก็มีบทบาทสำคัญ

ในการตอบสนองต่อคำตัดสินของศาล มิเรียม เปาลิโน ทนายความที่เป็นตัวแทนของชุมชนท้องถิ่นกล่าวว่า “เรากำลังจะศึกษาประโยคนี้ แต่ขอประกาศว่าจากนี้ไปเราจะหันไปใช้เส้นทางอุทธรณ์ที่เกี่ยวข้องและเราจะดำเนินการให้ การดำเนินการและวิธีการทางกฎหมายทั้งหมดที่เป็นไปได้ภายใต้กฎหมายเพื่อให้เกิดการหยุดชะงักของงานนี้และเพื่อให้บรรลุการยกเลิกใบอนุญาตซึ่งจนถึงขณะนี้ได้รับในลักษณะที่ผิดปกติ เราสูญเสียการต่อสู้ไปหนึ่งพันครั้ง เราจะไม่ยอมแพ้” ตามรายงาน ของ G3Newswire

แผนการสำหรับคาสิโนถูกรบกวนโดยฝ่ายค้านเกือบตั้งแต่เริ่มต้น โดยผู้อยู่อาศัยจากย่าน Piantini และคณะกรรมการประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากโรงเรียนในท้องถิ่นขอให้กระทรวงการคลังปฏิเสธใบอนุญาตดำเนินการของคาสิโนในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ฝ่ายค้านเพิ่มขึ้นดังต่อไปนี้ เดือนเมื่อจดหมายเปิดผนึกที่ลงนามโดย 3,000 ครอบครัวถูกส่งไปยังกระทรวงซึ่งตามมาในเดือนกรกฎาคมโดยสภาย่านที่ย้ำการคัดค้านโครงการที่อ้างถึงผลกระทบเชิงลบที่คาสิโนจะมีต่อสิ่งที่เป็นส่วนใหญ่คือเขตที่อยู่อาศัย ต่อมาได้มีการยื่นคำสั่งห้ามต่อกรมการวางผังเมืองของเขตแห่งชาติโดยผู้อยู่อาศัยในละแวกใกล้เคียงและพื้นที่โดยรอบโดยอ้างว่าโครงการละเมิดบทบัญญัติการวางแผนท้องถิ่น

มีรายงานว่าการพัฒนาที่หมดอายุแล้วมีกำหนดจะเปิดตัวภายในสิ้นปีนี้ แผนสำหรับโครงการนี้รวมถึงอาคารโรงแรมสูง 38 ชั้น 400 ห้อง ซึ่งจะมีคาสิโนขนาด 23,000 ตารางฟุต พร้อมเครื่องสล็อต 400 เครื่อง เกมบนโต๊ะ 40 เกม และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ อีกมากมาย

การย้ายโดยSeminole Tribe ของ Hard Rock ที่เป็นเจ้าของในฟลอริดาเกิดขึ้นจากการที่กระทรวงการคลังของประเทศทำลายอุปกรณ์การเล่นเกมมากกว่า 8,000 ชิ้นที่ใช้ในการดำเนินการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตที่นั่น เศษซากจำนวนมากเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์อย่างต่อเนื่องเพื่อต่อต้านการพนันที่ผิดกฎหมาย การดำเนินการซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมและมกราคมและกุมภาพันธ์ของปีนี้

เมื่อมาถึงความคิดเห็น Hard Rock Hotels & Casinos ไม่มีความคิดเห็นในเวลานี้การปรับปรุงตัวเลขการท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานในฟิลิปปินส์อาจทำให้ประเทศมีโอกาสเห็นภาคคาสิโนของพวกเขาเหนือกว่าสิงคโปร์ในอนาคตอันใกล้ พูดกับCNBCเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วBloomberry Resorts Corp. Enrique Razon ได้แง่บวกในความคิดเห็นของเขาเกี่ยวกับฟิลิปปินส์และความรู้สึกของเขาว่าประเทศนี้สามารถกลายเป็นจุดหมายปลายทางการพนันชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้

ในการให้สัมภาษณ์ Razon ระบุว่าด้วยอสังหาริมทรัพย์ที่ออนไลน์มากขึ้น ขนาดของตลาดฟิลิปปินส์ควรเพิ่มขึ้น ในระดับกลางถึงระยะยาว Razon รู้สึกว่าทุกคนทำได้ดี Razon เป็นผู้สนับสนุนที่แข็งแกร่งของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการพนันที่ทำโดยประธานาธิบดี Rodrigo Duterte ในฟิลิปปินส์โดยมีแผนที่จะเดิมพันในประเทศต่อไปแทนที่จะลงทุนที่อื่น

Razon ถูกถามในการให้สัมภาษณ์ว่าทำไมเขาถึงรู้สึกว่าฟิลิปปินส์สามารถแซงหน้าสิงคโปร์และกลายเป็นจุดหมายปลายทางการพนันชั้นนำในภูมิภาคนี้ และเขากล่าวว่าตั้งแต่ Duterte เข้ามามีอำนาจในปี 2559 ความสัมพันธ์ระหว่างฟิลิปปินส์และจีนก็เริ่มอบอุ่นขึ้น ความสัมพันธ์ระหว่างมะนิลาและปักกิ่งกำลังดีขึ้น และราซอนรู้สึกว่าสิ่งนี้จะช่วยให้เห็นตัวเลขการท่องเที่ยวดีขึ้นในอนาคต

ผู้บริหารของ Bloomberry กล่าวว่าจีนยกเลิกข้อจำกัดการเดินทางไปฟิลิปปินส์หลังจากที่ดูเตอร์เตเยือนประเทศ และสิ่งนี้ช่วยในเรื่องตัวเลขการท่องเที่ยว ฝ่ายบริหารภายใต้ Duterte ยังใช้เวลามากขึ้นในโครงสร้างพื้นฐานซึ่ง Razon ชี้ให้เห็นว่าสิ่งนี้สามารถช่วยปรับปรุงโอกาสทางธุรกิจสำหรับภาคเกม

Razon ยุ่งมากในประเทศโดยมีแผนจะมีคาสิโนสี่แห่งที่เปิดให้บริการภายในห้าถึงหกปีถัดไป เขาลงทุน 1.2 พันล้านดอลลาร์ในSolaire Resortในปี 2556 ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่า Entertainment City เพื่อเริ่มต้นการโจมตีในอุตสาหกรรมคาสิโนของฟิลิปปินส์ เขายังประกาศเมื่อปีที่แล้วว่าเขาจะทำงานในคาสิโนแห่งที่สองใน เก ซอนซิตี รีสอร์ทแห่ง นี้มีราคา 2 หมื่นล้าน เปโซ ซึ่งเท่ากับ 418 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ รีสอร์ทควรจะแล้วเสร็จภายในปี 2019 และรวมถึงโรงแรม ศูนย์การประชุม และร้านค้า

KPMG Gibraltar eSummit จะมีผู้บรรยายมากกว่า 40 คนในปีนี้ เมื่องานนี้ถูกจัดขึ้นอีกครั้งที่ Sunborn Gibraltar ซึ่งเป็นโรงแรม “super-yacht” ระดับ 5 ดาวแห่งแรกและแห่งเดียวของโลก โครงการนำความคิดที่มีส่วนร่วมจะจัดขึ้นในวันที่ 23 มีนาคม 2017 เวลา 08:45 น. – 17:30 น. และจะครอบคลุมหัวข้อต่างๆ มากมาย เช่น AML การควบรวมกิจการ การลดอันตรายและความเสี่ยงทางออนไลน์ และอื่นๆ อีกมากมาย ทั้งหมดนี้นำเสนอโดยผู้เชี่ยวชาญ ผู้นำเสนอและผู้ร่วมอภิปรายจากโลกของ eBusiness

eSummit เป็นงานประจำปีครั้งที่ 7 ในยิบรอลตาร์ ต่อจากงานยิบรอลตาร์เมื่อเดือนเมษายน 2559 ที่แล้ว และเป็นการเพิ่มเติมมรดกให้กับงานดังกล่าวมากกว่าหนึ่งโหล รวมถึงงานที่จัดขึ้นในเกาะแมนด้วย eSummit ปีที่แล้วดึงดูดผู้เข้าร่วมกว่า 250 คน งานแต่ละงานสร้างขึ้นจากความเชี่ยวชาญของ KPMG ในด้าน eGaming ทำให้งานประชุมแต่ละงานมีชีวิตชีวา ให้ข้อมูลเชิงลึก และมีความสำคัญมากขึ้นในการเข้าร่วม

หลังจากงานในปีที่แล้ว KPMG Isle of Man และ Gibraltar ได้รับรางวัลBest Corporate Services Provider of the Year 2016 ” ที่งาน eGaming Review B2B Awards เมื่อวันที่ 1 มิถุนายนที่ลอนดอน

KPMG Gibraltar eSummit 2017 จะมุ่งเน้นไปที่การจัดลำดับความสำคัญของอุตสาหกรรมซึ่งครอบคลุมประเด็นต่างๆ ที่ผู้ประกอบการและหน่วยงานกำกับดูแลจำเป็นต้องอยู่เหนือความสำเร็จในสหราชอาณาจักรและที่ไกลออกไปในยุโรป

ผู้ได้รับมอบหมายสามารถสำรวจการบรรยายสรุปจาก RGA, GAMLG, Gambleaware และทีมงานโครงการ NOSES และการนำเสนอจาก Geocomply, Featurespace และ Global Gaming Africa ตลอดจนโอกาสในการเข้าร่วม IMGL Masterclasses เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค เทคโนโลยีและข้อมูล และการพัฒนาด้านกฎระเบียบ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการความรับผิดชอบต่อสังคมรวมถึงความคิดริเริ่ม ‘ผู้หญิงในการเล่นเกม’ ของ KPMG กับ Mishcon de Reya และ GamCare เกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า

แผงห้องหลักจะเน้นไปที่กิจกรรม M&A ในภาคเกมและมุมมองที่กว้างขึ้นสำหรับยิบรอลตาร์จากทั้งมุมมองของที่ปรึกษาและผู้ดำเนินการและอื่น ๆ อีกมากมาย
สำหรับผู้ที่อาจไม่สามารถเข้าร่วมได้ทั้งวันหรือมีตัวแทนมากกว่าหนึ่งคนในการซื้อกลับบ้าน ช่วงเช้าจะแบ่งออกเป็นสามห้องและเน้นที่ด้านกฎระเบียบและการปฏิบัติตามกฎระเบียบของอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ ในขณะที่หลังอาหารกลางวันโฟกัส ส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับเทคโนโลยี

เซสชั่นสุดท้ายของวันจะนำเสนอ John Kamara จาก Global Gaming Africa เพื่อดูว่าตลาด eGaming กำลังเปลี่ยนแปลงและสร้างสรรค์การนำเสนอ
รัสเซล เคลลี่ จาก KPMG ตั้งตารอการประชุมสุดยอดในสัปดาห์หน้าว่า: “ซีรีส์ eSummit ซึ่งผ่านการจัดงานมาแล้ว 15 รายการทั่วเกาะแมน ยิบรอลตาร์ และมอลตาเมื่อเร็วๆ นี้ ประสบความสำเร็จอย่างมาก ในโลกออนไลน์ที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว สิ่งสำคัญคือต้องดึงดูดวิทยากรที่มีความสามารถสูงสุด และทำให้แน่ใจว่าเราจะให้ข้อมูลเชิงลึกที่แท้จริงเกี่ยวกับประเด็นเฉพาะในตลาดที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ฉันเป็นผู้นำทีมที่ปรึกษาข้อตกลงสำหรับภาคส่วนนี้ และจะเข้าร่วมโดยคณะกรรมการที่โดดเด่นเพื่อสำรวจกิจกรรม M&A ในภาคส่วนนี้”

Micky Swindale ผู้อำนวยการที่รับผิดชอบโปรแกรม eSummit กล่าวเสริมว่า: “eSummit เป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมสำหรับมืออาชีพในอุตสาหกรรมที่จะได้พบปะกัน ไม่เพียงเพื่อเรียนรู้เท่านั้น แต่ยังได้มีส่วนร่วมในการอภิปรายในช่วงเวลาที่ภาคส่วน eGaming จำเป็นจะต้อง ทำงานร่วมกันเพื่อจัดการกับความท้าทายและโอกาสมากมาย ฉันหวังว่าจะได้งานที่ยอดเยี่ยมอีกครั้งและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดเวิร์กช็อป ‘Women in Gaming’ กับ Susan Breen จาก Mishcon de Reya”

Jon Tricker กรรมการผู้จัดการของ KPMG Gibraltar สรุปว่า: “ปีที่น่าตื่นเต้นจริงๆ สำหรับภาคธุรกิจ eBusiness แม้ว่าจะมีความท้าทายบางอย่างสำหรับยิบรอลตาร์ ฉันจะสำรวจสิ่งเหล่านั้นในการอภิปรายของฉันกับ Peters Isola, Howitt และ Montegriffo และตั้งตารอโปรแกรมที่กว้างขึ้นที่ Gibraltar eSummit นับตั้งแต่เปิดตัวในปี 2011 งานดังกล่าวได้ผ่านจุดแข็งไปสู่จุดแข็ง และตอนนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในโอกาสอันทรงเกียรติที่สุดในปฏิทิน eGaming ทั่วโลก”

รายงานการประชุมสุดยอดซึ่งสนับสนุนโดย Continent 8 Technologies จะพร้อมใช้งานหลังงาน แต่ถ้าคุณต้องการดูรายงานการประชุมสุดยอดครั้งก่อนหรือได้รับเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมในอนาคตที่เกาะแมน มอลตา หรือยิบรอลตาร์ โปรดติดต่อ Abby Kimber (+44 -1624-681000 หรือeGaming@kpmg.co.im )

คณะกรรมาธิการการเล่นเกมแห่งแมสซาชูเซตส์ ออก รายงานเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2560สำหรับรายได้รวมจากการเล่นเกมของคาสิโนเพลนริดจ์พาร์คเมื่อปลายอาทิตย์ที่แล้วซึ่งแสดงให้เห็นว่าสิ่งอำนวยความสะดวกนั้นมีรายได้เพียง 12 ล้านดอลลาร์สำหรับเดือนนั้น สิ่งอำนวยความสะดวกเป็นห้องนั่งเล่นสล็อตประเภท 2 ที่ต้องเสียภาษี 49% จากรายได้จากการเล่นเกมรวม

ตั้งแต่คาสิโน Plainridge Park เปิดในเดือนมิถุนายน 2015 ภาษีของรัฐที่จ่ายไปพร้อมกับจำนวนการประเมินม้าแข่งได้มาที่ $131,066,421.37 ตามคณะกรรมาธิการการเล่นเกมของแมสซาชูเซตส์ คาสิโนสามารถสร้างรายได้มากขึ้นในแต่ละเดือนเมื่อการปรับปรุงที่วางแผนไว้เสร็จสิ้นที่สถานที่ เพลนริดจ์ พาร์คได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมาธิการให้ปรับปรุงสถานที่ให้บริการรวมทั้งเปลี่ยนเครื่องสล็อตบนพื้นการเล่นเกม

คาสิโน Plainridge Park Casino ตั้งอยู่ที่Plainridge Race Course ในเมืองเพลนวิลล์ รัฐแมสซาชูเซตส์ คาสิโนได้รับการอนุมัติสำหรับการออกใบอนุญาตในต้นปี 2014 และเปิดในเดือนมิถุนายน 2015 ก่อนที่คาสิโนจะเปิด การแข่งเทียมแบบสดเริ่มต้นที่สนามแข่งPenn National Gamingในเดือนเมษายน

ผู้ออกแบบและผู้ผลิตเครื่องสล็อตและวิดีโอเกมระดับโลก International Game Technologyได้เปิดตัวโซลูชันระบบการแข่งขันแบบสปินรีลของ Spin Ferno ในเม็กซิโกผ่านการติดตั้งที่คุณสมบัติสามแห่งที่ดำเนินการโดย Cirsa Mexico

การใช้โซลูชันระบบ Tournament Manager 5.0 จาก International Game Technology ทำให้ Spin Ferno ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเป็นเจ้าภาพการแข่งขันสล็อตเดี่ยวและหลายเว็บไซต์ และนวัตกรรมนี้มีวางจำหน่ายแล้วที่Casino Life Del Valleของ เม็กซิโกซิตี้ พร้อมด้วยCasino Life MeridaและEmotion Casino Ciudad Juarez

Maria Aldana ผู้อำนวยการฝ่ายขายและกลยุทธ์บัญชีสำหรับ International Game Technology กล่าวว่า “การใช้งานนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญของความสำเร็จระดับโลกของโซลูชันการแข่งขัน Spin Ferno ของ International Game Technology “เราได้พัฒนาความร่วมมือที่แข็งแกร่งกับ Cirsa Mexico และเรารู้สึกตื่นเต้นที่จะนำการเล่นสล็อตทัวร์นาเมนต์ที่มีพลังงานสูงของบริษัทมาสู่ผู้เล่นในขณะที่เปิดตัวสู่ตลาดเม็กซิโก โซลูชันการแข่งขัน Spin Ferno ของเราช่วยให้ International Game Technology สามารถนำเสนอลูกค้าด้วยวิธีต่างๆ เพื่อสร้างความแตกต่างให้กับพื้นที่ของพวกเขา และปรับปรุงประสบการณ์ของผู้เล่นให้ทันสมัย”

International Game Technology ระบุว่าคุณสมบัติของ Cirsa Mexico ได้ปรับใช้โซลูชัน Spin Ferno แบบอัตโนมัติบนตู้ม้วน S3000 แบบกลไก ซึ่งเสนอ เกมสำหรับผู้สนใจรัก สล็อต เพิ่มเติม เช่น Hotsy Totsy และ Red Hot Lil’ Devil ในโหมดที่ไม่ใช่เหรียญสำหรับทัวร์นาเมนต์ .

“เป็นคนแรกที่ปรับใช้โซลูชันการแข่งขัน Spin Ferno ในตลาดเม็กซิกัน Casino Life Del Valle, Casino Life Merida และ Emotion Casino Ciudad Juarez โดดเด่นในฐานะจุดหมายปลายทางการเล่นเกมรอบปฐมทัศน์” Julian Lopez ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการของ Cirsa Mexico กล่าว “การติดตั้ง Spin Ferno ช่วยให้เราคงความทันสมัยของเทคโนโลยีในขณะที่ให้ความบันเทิงในการเล่นเกมที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าของเรา”

ทางตอนใต้ของฟลอริดาผู้ให้บริการคาสิโนระดับโลก Genting Group รายงานว่าได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการ Miami-Dade County ที่ทรงอิทธิพลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสำหรับแผนการที่จะสร้างโรงแรม 300 ห้องบนที่ดินขนาดเล็กใกล้กับสถานที่ของResorts World Miamiโครงการรีสอร์ทคาสิโนใจกลางเมือง

ตามรายงานจาก Miami Herald ระบุว่าGenting Groupพยายามขออนุญาตเพื่อสร้างโครงการ Resorts World Miami บนพื้นที่ 5.65 เอเคอร์ของสำนักงานใหญ่เดิมของหนังสือพิมพ์ที่มองเห็นอ่าว Biscayne Bay ตั้งแต่ปี 2011 แต่ความพยายามของบริษัทถูกขัดขวางอย่างต่อเนื่องโดยฝ่ายค้านในท้องถิ่นระเบียบการวางแผนและการไม่สามารถรักษาความปลอดภัยใบอนุญาตคาสิโนที่เหมาะสม

อย่างไรก็ตาม รายงานเมื่อวันพฤหัสบดี เห็นคณะกรรมการขนส่งสำหรับคณะกรรมาธิการเขตไมอามี-เดด เคาน์ตี้ ได้สูดหายใจชีวิตใหม่ในแผนคาสิโนที่หยุดชะงักหลังจากที่ได้รับการอนุมัติข้อเสนอที่ไม่เกี่ยวข้องเพื่อให้ บริษัท มาเลเซียเช่า 90 ปีในพื้นที่หนึ่งเอเคอร์ที่อยู่ติดกัน ที่ดินสาธารณะที่จะเป็นที่ตั้งของโรงแรม เช่นเดียวกับสถานีขนส่งที่ได้รับการปรับปรุงใหม่และสถานี Metromover โฉมใหม่

คาร์ลอส จิเมเนซ นายกเทศมนตรีเมืองไมอามี-เดด บอกกับหนังสือพิมพ์ว่าข้อตกลงโรงแรมที่เสนอกับกลุ่มเก็นติ้งจะสร้างรายได้เกือบ 55 ล้านดอลลาร์จากค่าเช่าและส่วนแบ่งรายได้สำหรับเคาน์ตี ขณะที่เขากำหนดมูลค่าของการปรับปรุงการขนส่งไว้ที่ประมาณ 22 ล้านดอลลาร์

แม้ว่าแผนดังกล่าวจะเรียกร้องให้ Genting Group สร้างโรงแรมบนเว็บไซต์ แต่ Miami Herald รายงานว่าบริษัทจะได้รับอนุญาตให้แก้ไขการกำหนดนี้เพื่อสร้างคอมเพล็กซ์ที่พักอาศัยขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด

“สถานี Adrienne Arsht Center Metromover เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งมวลชนที่สำคัญในใจกลางย่านใจกลางเมืองไมอามี อันทรงคุณค่าของเรา และต้องการการฟื้นฟูอย่างมาก” Michael Levoff รองประธานอาวุโสฝ่ายกิจการสาธารณะของ Genting Americas กล่าว “หากได้รับการอนุมัติ สถานีจะได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยและปรับปรุงด้วยเงินทุนส่วนตัวจาก Resorts World [ไมอามี่] ซึ่งสร้างงานก่อสร้างหลายร้อยงานในกระบวนการนี้”

หนังสือพิมพ์รายงานว่าโครงสร้างโรงแรมที่เสนอจะตั้งอยู่ถัดจากย่านดาวน์ทาวน์ไมอามีอื่นๆ ของ Genting Group ซึ่งรวมถึงที่ตั้งของอดีตห้างสรรพสินค้า Omni พร้อมกับอาคาร Boulevard Shops อันเก่าแก่ ในขณะที่บริษัทจะต้องเริ่มการก่อสร้างภายในสี่ปี

“ฉันไม่คิดว่าในฐานะกรรมาธิการ มันจะดีไปกว่าสถานการณ์เช่นนี้ที่เรามีความมุ่งมั่นและเป็นหุ้นส่วนอยู่ที่นั่น” แซลลี่ เฮย์แมน ผู้บัญชาการเขตไมอามี-เดด บอกกับหนังสือพิมพ์ “สิ่งที่คุณมีคือ win-win-win สำหรับเขตที่ต้องการให้โครงการขนส่งดำเนินต่อไป นี่เป็นเรื่องพิเศษ”

Gimenez บอกกับ Miami Herald ว่าโครงการ Genting Group ล่าสุด ซึ่งขณะนี้ต้องได้รับการอนุมัติในการประชุมเต็มรูปแบบครั้งต่อไปของคณะกรรมาธิการเขต Miami-Dade County จำนวน 13 คนในเดือนเมษายน จะสร้างงานก่อสร้าง 1,871 ตำแหน่ง โดยมีโรงแรมมีพนักงาน 171 คน .

James Packer ผู้ประกอบการคาสิโนของออสเตรเลียได้รวบรวมเงินมากกว่า 101 ล้านดอลลาร์ (AUD) จากการขายธนบัตรย่อยหนึ่งล้านใบในCrown Resorts Limitedให้กับบริษัทเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ตามรายงานของตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลียที่ยื่นโดยบริษัทโฮลดิ้ง Consolidated Press Holdings

Consolidated Press Holdings บริษัทการลงทุนส่วนบุคคลของ Packer ถือหุ้นใหญ่ใน Crown Resorts และพวกเขาได้ขายธนบัตรรองในราคา $101.58 ต่อธนบัตร หรือประมาณ 1.5% สูงกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของเวลาที่ออกในปี 2555 โดยให้ ดอกเบี้ยรวมโดยประมาณจากการขาย 1.5 ล้านเหรียญ นอกเหนือจากตัวเลขเหล่านี้แล้ว Packer ยังได้รับรายงานว่าได้รับเงินทั้งหมด 489 ล้านดอลลาร์จากการจ่ายเงินปันผลแยกต่างหาก 0.3 ดอลลาร์และการจ่ายพิเศษ 0.8 ดอลลาร์ที่ได้รับจากการขายหุ้นของ Crown Resort ใน Melco Crown Entertainment Ltd

การซื้อธนบัตรเป็นส่วนหนึ่งของแผนของ Crown ในการลดหนี้ของบริษัทเพิ่มผลตอบแทนให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเพิ่มราคาหุ้นโดยการยกเครื่องโครงสร้างเงินทุนเพื่อมุ่งเน้นไปที่การดำเนินงานในท้องถิ่นมากกว่าการขยายทั่วโลก ตามแผนนี้ บริษัทได้ยกเลิกการโหลดหุ้นส่วนใหญ่ใน Melco Crown ผ่านการขายหลายครั้งและยกเลิกแผนการที่จะเป็นคาสิโนแห่งแรกในสหรัฐฯ ในลาสเวกัส

ตามแผนของทางการ บริษัทยังได้เปิดตัวโครงการซื้อคืน โดยจะมีการซื้อหุ้นสามัญมูลค่า 500 ล้านดอลลาร์ และมีแผนจะซื้อคืนธนบัตรด้อยสิทธิจำนวน 422 ล้านดอลลาร์ที่ค้างอยู่ให้ได้มากที่สุด ในขณะเดียวกัน พวกเขากำลังดำเนินการเปิดรีสอร์ทเฉพาะวีไอพีมูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์ที่เรียกว่าCrown Sydneyใน Barangaroo ซึ่งมีแนวโน้มมากที่สุดที่จะเปิดตัวภายในปี 2020

สนธิสัญญาการพนันของรัฐบาลกลางฉบับใหม่ของ เยอรมนีได้รับการอนุมัติเมื่อวันพฤหัสบดีโดย 16 รัฐโดยได้ยกเลิกใบอนุญาตการพนันกีฬาในประเทศ
สนธิสัญญารัฐว่าด้วยการพนันฉบับใหม่ซึ่งจะมีผลในวันที่ 1 มกราคม 2018 เปิดประตูสู่ความเป็นไปได้ของการขยายตลาดการพนันกีฬาของสหพันธ์สาธารณรัฐ นอกเหนือจากการยุติข้อขัดแย้งแล้ว สนธิสัญญาฉบับใหม่ยังระบุแผนการบังคับใช้ที่เข้มงวดยิ่งขึ้นกับผู้ปฏิบัติงานที่ไม่ได้รับอนุญาต

16 รัฐของประเทศ ซึ่งรวมถึงสามเมือง สมัครเว็บพนันบอล เมืองหลวงของกรุงเบอร์ลินรวมทั้งฮัมบูร์กและเบรเมินประกาศเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วว่าพวกเขาได้บรรลุข้อตกลงในการจัดตั้งสนธิสัญญาฉบับใหม่หลังจากที่ความท้าทายทางกฎหมายทำให้สนธิสัญญาก่อนหน้านี้ตกราง สนธิสัญญาปี 2555 จำกัดจำนวนใบอนุญาตการพนันกีฬาไว้ที่ 20 ใบ

ในเดือนตุลาคมปี 2015 เจ้าหน้าที่ในรัฐเฮสส์ได้เสนอข้อเสนอแนะจำนวนหนึ่งรวมถึงการยกเลิกการจำกัดใบอนุญาตตามอำเภอใจเพื่อให้เป็นไปตามสนธิสัญญาของรัฐบาลกลาง เยอรมนีมอบใบอนุญาตการพนันกีฬา 20 ใบในเดือนกันยายน 2014 แต่เนื่องจากความท้าทายทางกฎหมายโดยผู้สมัครที่ล้มเหลว จึงไม่มีการเปิดใช้ใบอนุญาตเหล่านี้

สภานิติบัญญัติของทั้ง 16 รัฐยังคงต้องให้สัตยาบันสนธิสัญญาฉบับใหม่แม้ว่าจะดูไม่น่าเป็นไปได้ เมื่อพิจารณาจากประวัติศาสตร์ของประเทศเรื่องข้อบังคับการพนันที่หยุดชะงักและสนธิสัญญาถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากคณะกรรมาธิการยุโรป (EC) เมื่อต้นเดือนนี้ EC กล่าวว่าสนธิสัญญาใหม่ไม่ได้ให้ “แนวทางแก้ไข” สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นในสนธิสัญญาปี 2555 ที่ล้มเหลว

German Sports Betting Association (DSWV) ซึ่งเป็นกลุ่มการค้าที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2014 ซึ่งประกอบด้วยผู้ประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศ เรียกการอนุมัติว่าเป็น “ก้าวเล็กๆ ในทิศทางที่ถูกต้อง”

ในขณะเดียวกัน mybet Holding SE (XMY:Xetra) หนึ่งในผู้รับใบอนุญาตเดิม 20 รายที่เสนอใบอนุญาตชั่วคราวในฤดูใบไม้ร่วงปี 2014 กล่าวว่า “ยินดีกับความพยายามที่จะควบคุมตลาดเยอรมนีโดยรวม” ในแถลงการณ์ บริษัทเกมในเยอรมนีกล่าวเสริมว่า “ในฐานะสมาชิกของ DSWV บริษัทสนับสนุนข้อเสนอโดยสมาคมเพื่อเริ่มการเจรจากับนักการเมืองเพื่อพัฒนาวิธีแก้ปัญหาที่ยั่งยืนที่น่าพึงพอใจร่วมกัน” ตามที่รายงานโดยiGaming

ในข่าวที่เกี่ยวข้องBundestag สภาผู้แทนราษฎรของเยอรมนีได้ผ่านร่างกฎหมายใหม่ซึ่งกำหนดการจับคู่และการฉ้อโกงการพนันอย่างผิดกฎหมาย ในวันพฤหัสบดี กฎหมายใหม่ทำให้การสมคบคิดแก้ไขการแข่งขันกีฬาเป็นเรื่องผิดกฎหมาย และโค้ช ผู้ตัดสิน หรือผู้เล่นที่พบว่ามีความผิดในกิจกรรมดังกล่าว จะถูกจำคุกเป็นเวลาสามถึงห้าปีตามความร้ายแรงของคดี

ในแคนาดาฝ่ายตรงข้ามของแผนการที่จะนำคาสิโนไปสู่ชุมชนของ North Bay ถูกตั้งค่าให้พบกับเจ้าหน้าที่สภาท้องถิ่นในวันพรุ่งนี้ด้วยความหวังว่าจะโน้มน้าวให้พวกเขาคิดทบทวนการตัดสินใจในปี 2012 ที่เห็น เมือง ออนแทรีโอ เล็ก ๆ ที่ กำหนดให้เป็นชุมชนเจ้าบ้าน

ตามรายงานจากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น North Bay Nugget สภาจะได้ยินการนำเสนอจากสมาชิกของกลุ่ม No Casino North Bay และคนอื่นๆ ที่กังวลเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการเปิดสถานประกอบการเล่นการพนันในเมือง Nipissing District ในวันอังคารที่ฝ่ายตรงข้ามดำเนินต่อไป เพื่อเพิ่มความพยายามในการหยุดคาสิโนจากการเปิดประตู

“จุดยืนของเราคือไม่จบจนกว่าจะจบ” Kay Heuer จาก No Casino North Bay บอกกับหนังสือพิมพ์ธันวาคมเห็น บริษัท ลอตเตอรีและเกมออนแทรีโอ ที่ดำเนินการโดยรัฐ ลงนามในข้อตกลง 20 ปีซึ่งจะเห็นGateway Casinos And Entertainment Limited ซึ่งตั้งอยู่ในแวนคูเวอร์ เปิดคาสิโนใหม่ในเมืองออนแทรีโอของ North Bay และ Kenora และเข้าควบคุมสิ่งอำนวยความสะดวกการพนันที่มีอยู่ใน ธันเดอร์ เบย์ , ซอลต์ สเต มารีและซัดเบอรี .

อย่างไรก็ตาม Heuer บอกกับหนังสือพิมพ์ว่าการเตรียมการเพื่อนำคาสิโนไปยัง North Bay ยังคงอยู่ภายใต้การเจรจา การยืนยัน และการยอมรับจากชุมชนท้องถิ่น และเธอยังไม่เห็นสภาเสนองานวิจัยหรือข้อโต้แย้งใด ๆ ที่สิ่งอำนวยความสะดวกดังกล่าวจะเป็น เป็นประโยชน์แก่ผู้อยู่อาศัย

“การวิจัยของเราคือไม่มี” Heuer บอกกับหนังสือพิมพ์ก่อนที่จะแนะนำว่าค่าใช้จ่ายทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับคาสิโนจะมีค่ามากกว่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจใด ๆรายงาน Heuer ยังอธิบายด้วยว่าการประชุมในวันอังคารที่คาดว่าจะรวมถึงการนำเสนอที่มุ่งเน้นไปที่ธุรกิจ, คริสตจักรและการให้คำปรึกษาและอาจรวมถึงการเรียกใหม่สำหรับเมืองเพื่อจัดทำการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจในการเปิดคาสิโน

นักเก็ต North Bay รายงานว่าหน่วยงานด้านสาธารณสุขในท้องถิ่นได้เรียกร้องให้ผู้นำเมืองจัดสรรรายได้บางส่วนที่คาดหวังจากคาสิโนเพื่อสร้างโปรแกรมการพนันที่รับผิดชอบในขณะที่ยังแนะนำให้ทำการศึกษาก่อนหน้านี้เพื่อพิจารณาความชุกของปัญหา การพนันภายในชุมชนตามด้วยการตรวจสอบในอนาคตเพื่อดูว่าอัตรานี้มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่

นอกจากนี้ หนังสือพิมพ์รายงานว่าแพทย์ท้องถิ่นมากกว่า 60 คนเพิ่งลงนามในคำร้องเรียกร้องให้ผู้นำสภาพยายามอย่างเต็มที่เพื่อปกป้องผู้อยู่อาศัยจากผลกระทบด้านลบของคาสิโนที่จะมาถึง ซึ่งมีสิทธิ์เสนอสล็อตได้มากถึง 300 ช่องพร้อมกับ 120 รายการสด ที่นั่งเล่นเกมโต๊ะ

นักเก็ต North Bay รายงานว่าคาสิโน North Bay ที่วางแผนไว้คาดว่าจะสร้างงานใหม่ 150 ถึง 200 ตำแหน่งในขณะที่เมืองจะได้รับประโยชน์จากการชำระภาษีทรัพย์สินประจำปีพร้อมกับส่วนแบ่งรายได้จากการพนัน 5%ซึ่งอาจสูงถึง 1.5 ล้านดอลลาร์ต่อปี .

Carrie Kormos รองประธานอาวุโสฝ่ายการตลาดและการสื่อสารของGateway Casinos And Entertainment Limitedกล่าวกับหนังสือพิมพ์เมื่อเดือนมกราคมว่าบริษัทของเธอวางแผนที่จะทำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่นก่อนที่จะตกลงในขอบเขตของโครงการรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะนำเสนอ นอกจากนี้ เธอยังรายงานว่าข้อมูลของผู้อยู่อาศัยและการวิจัยตลาดที่มีรายละเอียดมากขึ้นจะช่วยกำหนดประเภทของคาสิโนที่ บริษัท British Columbiaจะนำมาสู่เมืองที่มีประชากร 51,000 คน เนื่องจากมี แนวโน้มต่อเนื่องยาวนานทั่วประเทศและทั่วโลกเวสต์เวอร์จิเนียอาจเป็นรัฐต่อไปของสหรัฐฯ ที่จะยุติการแข่งสุนัขเกรย์ฮาวด์โดยไม่ต้องแบนกีฬาเกี่ยวกับสัตว์จริงๆ

เป็นส่วนหนึ่งของงบประมาณของรัฐที่ได้รับการสนับสนุนจากพรรครีพับลิกัน การแข่งสุนัขไล่เนื้อและวิดีโอเกมลอตเตอรีของรัฐอาจถูกแยกออกจากกัน พ่อพันธุ์แม่พันธุ์สุนัขพันธุ์แข่งจะไม่ได้รับส่วนหนึ่งของรายได้ที่สร้างโดยเครื่องสล็อตที่ร่ำรวยอีกต่อไปแม้ว่าเครื่องวิดีโอลอตเตอรีจะได้รับการอนุมัติตามเงื่อนไขดังกล่าวในขั้นต้น

ตามรายงานของสำนักข่าวท้องถิ่น ระบุว่า สุนัขเหล่านี้วิ่งแข่งกันในเมืองวีลลิง รัฐเวสต์เวอร์จิเนียมามากกว่า 40 ปีแล้ว ในขณะที่งานวิจัยของเราพบว่าโรงงานแห่งแรกในวีลลิงเปิดทำการในปี 2409 โดยมีสุนัขเกรย์ฮาวด์เข้ามาในสนามในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2519 ภายในฤดูร้อนปี พ.ศ. 2527 “Wheeling Downs” อยู่ในอันดับต้น ๆ 3 หรือ 4 แทร็กจาก 42 และเปิดดำเนินการในประเทศ

ขณะนี้การแข่งสุนัขเป็นสิ่งผิดกฎหมายใน 40 รัฐ ขณะที่ทุกสนามปิดในอีก 4 รัฐเนื่องจากแรงกดดันอื่นๆ ปัจจุบัน มีเพียง เวส ต์เวอร์จิเนียฟลอริดาแอละแบมาอาร์คันซอเท็กซัสและไอโอวาเท่านั้นที่มีเส้นทางที่ถูกต้องตามกฎหมาย แอริโซนาเป็นรัฐสุดท้ายที่ห้ามไม่ให้มีการแข่งสุนัขในปี 2559 ตั้งแต่ปี 2544 ได้ยุติการแข่งไปแล้ว 30 สนาม และส่วนใหญ่ปิดไปโดยสิ้นเชิง

จากมุมมองเชิงปฏิบัติ ไม่มีใครคาดหวังว่าสนามแข่งของรัฐจะอยู่รอดได้หากพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไม่ได้รับส่วนหนึ่งของการสูญเสียสล็อตอีกต่อไป จากมุมมองทางเศรษฐกิจ ผู้เสนอร่างกฎหมายวุฒิสภา 4-37 กล่าวว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยประหยัดรัฐได้ประมาณ 15 ล้านดอลลาร์ต่อปี ฝ่ายตรงข้ามของร่างกฎหมายกล่าวว่าการผ่านร่างกฎหมายจะปิดคอกสุนัขทุกแห่งในรัฐและกำจัดงานมากถึง 1,700 ตำแหน่ง หากไม่มีสนามแข่ง อาจมีสุนัขมากถึง 6,000 ตัวที่ต้องการรับเลี้ยง

รัฐอื่น ๆ รวมถึงฟลอริดาได้ต่อสู้กับความเป็นไปได้ของการเดิมพัน parimutuel สุนัขและม้า ถูกแยกออกจากเครื่องพนันที่เข้าสู่ฉากเพื่อสร้างและรักษางานในอุตสาหกรรมการแข่งรถLonny Powell ซีอีโอและรองประธานบริหารของสมาคมพ่อพันธุ์แม่พันธุ์พันธุ์พันธุ์แท้แห่งฟลอริดาและเจ้าของสมาคมกล่าวถึงศักยภาพที่นั่นว่า “โดยสรุป การแยกส่วนหมายถึงสนามแข่งในฟลอริดาจะมีทางเลือกในการทิ้งการแข่งขันสดทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดในขณะที่ยังคงรักษาไว้ (หรือขยาย) สล็อตและสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องโป๊กเกอร์และขออนุมัติผลิตภัณฑ์เกมในอนาคตจากสภานิติบัญญัติฟลอริดา”

ในช่วงปลายปี 2015 Spectrum Gaming ได้เผยแพร่รายงานฉบับปรับปรุงซึ่งมีรายละเอียดการเข้าร่วมที่ Wheeling ลดลงจาก 929,000 ในปี 1983 เหลือเพียง 13,000 ในปี 2013 กรมสรรพากรของรัฐได้มอบหมายให้รายงานเพื่อรับการวิเคราะห์ที่เป็นอิสระและมีวัตถุประสงค์ว่าแชร์ลอตเตอรีวิดีโอหรือไม่ รายได้ที่มีสนามแข่งทำให้รู้สึกทางเศรษฐกิจ

ผลการศึกษาพบว่าอาหารเสริมกระเป๋าเพิ่มขึ้นเป็น 95% ในขณะที่รางวัลถูกสร้างขึ้นทั้งหมดจากการเดิมพันสุนัข ที่ช่องทางหนึ่ง กระเป๋าเงินก็จะถูกส่งออกไปนอกรัฐในอัตราส่วน 230:30 น.ต่อไปนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายงาน World Casino Newsเกี่ยวกับการศึกษาที่ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี 2015:ในปี 2014 รัฐกำลังเผชิญกับความสูญเสียโดยรวมเป็นครั้งแรก โดยมีค่าใช้จ่ายการกำกับดูแลที่คาดการณ์ไว้ที่ 965,000 ดอลลาร์ และรายรับที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันในรัฐคาดการณ์ไว้ที่ 1 ล้านดอลลาร์ รายงานยังแสดงให้เห็นว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยรวมของอุตสาหกรรมสุนัขเกรย์ฮาวด์นั้นแทบไม่ได้รับเงินอุดหนุน

แม้ว่าจะไม่มีคำแนะนำของนักวิเคราะห์ใดที่รวมถึงการขจัดการแข่งสุนัขเกรย์ฮาวด์โดยสิ้นเชิง แต่คำแนะนำขั้นสุดท้ายของพวกเขาได้แนะนำว่าหากสภานิติบัญญัติตัดสินใจที่จะกำจัดการแข่งรถ ภาษีส่วนน้อยจากรายได้จากการเล่นเกมรวมจากคาสิโนลอตเตอรีวิดีโอเวสต์เวอร์จิเนียที่ปัจจุบันเข้าสู่เงินอุดหนุนกระเป๋าเงินอาจเป็นได้ ใช้เพื่อชดเชยผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่จะได้รับอันตรายจากการเลิกแข่ง

คนวงในในอุตสาหกรรมทราบว่าการแข่งสุนัขเกรย์ฮาวด์มีพนักงานจำนวนมาก และความหวังของพวกเขาคือสมาชิกสภานิติบัญญัติจะไม่ละทิ้งกีฬานี้ปัจจุบัน 39 รัฐและดินแดนของกวมมีการแข่งสุนัขเกรย์ฮาวด์ที่ผิดกฎหมาย และอีกสี่รัฐไม่มีสนามแข่ง โคโลราโดเป็นรัฐล่าสุดที่ห้ามการปฏิบัติด้วยกฎหมายในปี 2014 มีเพียง 6 รัฐอื่นที่ไม่ใช่เวสต์เวอร์จิเนียเท่านั้นที่อนุญาตให้แข่งสุนัขเกรย์ฮาวด์และมีลู่วิ่ง

หลังจากรับตำแหน่งประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ในปี 2559 โรดริโก ดูเตอร์เต ได้เริ่มเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมการพนันของประเทศอย่างรวดเร็ว ประธานาธิบดีเริ่มต้นด้วยการเล่นการพนันออนไลน์ โดยให้คำมั่นที่จะปิดกิจกรรมทั้งหมดในประเทศ มีรายงานว่ามือหนักของเขาทำให้นักลงทุนที่มีศักยภาพถอยห่างจากการระดมทุน คาสิโน Mactan Leisure Cityสถานที่ที่น่าจะตั้งอยู่ในเมืองเซบู

กลุ่มนักลงทุนที่มีศักยภาพจะต้องจัดหาเงินทุนสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกการเล่นเกมแห่งใหม่ในเมืองเซบู ซึ่งเป็นโครงการที่นำโดย Calata Corp. ซึ่งเป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ในฟิลิปปินส์ ในวันพุธของสัปดาห์ที่แล้ว จดหมายถูกส่งไปยังตลาดหลักทรัพย์โดย RiskWise Global Capital Group LLC บริษัทที่ปรึกษาด้านการจัดการ โดยระบุว่าการสนทนาระหว่างลูกค้าของพวกเขา Calata, Sino-America Gaming Investment Group LLC และ Macau Resources Group Limited เป็น รวมทั้งกลุ่มนักลงทุนต่างชาติแตกสลาย

RiskWise ระบุว่าผู้ให้ทุนสนับสนุนโครงการ Mactan Leisure City เนื่องจากพวกเขากลัวความเสี่ยงทางการเมืองพร้อมกับประเด็นอื่นๆ ในจดหมาย RiskWise ระบุว่า:“เช่นเดียวกับบริษัทต่างชาติจำนวนมากที่ทำงานอย่างร้อนรนเพื่อดำเนินโครงการในฟิลิปปินส์ในปี 2559 เราประสบปัญหาฟันเฟืองของนักลงทุนอันเป็นผลมาจากปัญหาทางการเมืองและสังคม ปัญหาพื้นฐานเหล่านี้อยู่นอกเหนือการควบคุมหรืออิทธิพลของ Calata, Sino และ MRG อย่างไรก็ตาม เราต้องการรายงานว่าขณะนี้เรากำลังทำงานอย่างขยันขันแข็งเพื่อสร้างคำมั่นสัญญากับอีกกลุ่มหนึ่งที่ประสงค์จะเข้าร่วมในโครงการมูลค่า 1.4 พันล้านดอลลาร์นี้”

ในเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว Calata เริ่มทำงานกับ Sino และ MRG เพื่อสร้างรีสอร์ทคาสิโนในเซบูบนเกาะ Mactan โครงการนี้จะรวมถึงคาสิโน โรงแรมสามแห่ง และศูนย์รวมความบันเทิง พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับธุรกิจการค้า ความต้องการค้าปลีกและการประชุมด้วยการเป็นหุ้นส่วนใหม่ คาสิโนสามแห่งกำลังวางแผนที่จะสร้างบริษัทชื่อ Calata Land, Inc. บริษัทจะนับคาสิโน Mactan เป็นหนึ่งในคุณสมบัติของตน เมื่อพันธมิตรดำเนินการคาสิโนได้รับการพิจารณาแล้ว ทั้งสามบริษัทจะต้องลงทะเบียนและรวมผลประโยชน์ส่วนได้เสียใน Mactan Leisure City Management Corp.

RiskWise กล่าวเพิ่มเติมว่าเนื่องจากปัจจัยภายนอก กำหนดเวลาไม่เป็นไปตาม คาดว่าโครงการจะล่าช้ากว่ากำหนดประมาณเก้าเดือน RiskWise ยังคงทำงานร่วมกับ Calata ต่อไป เนื่องจากความตั้งใจของพวกเขากับบริษัทไม่ได้จำกัดอยู่เพียงไซต์งานเดียวในNorth Dakotaกฎหมายที่มีการโต้เถียงซึ่งจะขอให้ผู้ลงคะแนนแก้ไขรัฐธรรมนูญของรัฐเพื่อเปิดคาสิโนที่รัฐเป็นเจ้าของได้สูงสุดหกแห่งมีรายงานว่าเสียชีวิตหลังจากประสบกับการพ่ายแพ้ครั้งที่สองในคณะกรรมการ

ตามรายงานของหนังสือพิมพ์ The Bismarck Tribune มติของสภาผู้แทนราษฎร 3033ถูกเสนอโดย Al Carlson จากสภาผู้แทนราษฎรแห่งนอร์ทดาโคตาเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ และจะได้เห็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งในรัฐทางตอนเหนือลงคะแนนเสียงว่าจะเปิดหกคนแรกหรือไม่ คาสิโนที่ไม่ใช่อะบอริจิน

รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันของมลรัฐนอร์ทดาโคตามีรายงานว่าป้องกันไม่ให้สมาชิกสภานิติบัญญัติอนุญาต “เกมแห่งโอกาส ลอตเตอรี หรือของขวัญใดๆ” แต่อนุญาตให้เล่นเกมเพื่อการกุศลในขณะที่ยังอนุญาตให้รัฐเพียง 758,000 คนเข้าร่วมลอตเตอรี แบบหลายเขตอำนาจศาล แต่กฎหมายของรัฐบาลกลางที่สูงกว่านั้นได้ลงโทษการดำเนินกาสิโนในดินแดนของชนเผ่า และขณะนี้มีสถานที่ดังกล่าวมากกว่าหนึ่งโหลในรัฐมิดเวสต์ รวมถึงSky Dancer Casino And Resortใน Rolette County จากกลุ่มTurtle Mountain Band Of Chippewa Indians และStanding Rock Sioux Tribe Prairie Knights Casino And Resortใกล้กับเมืองเล็กๆของFort Yates

มีรายงานว่าข้อเสนอของคาร์ลสันพบกับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงจากหลายคนที่รู้สึกว่ามันเป็นมากกว่าการคืนเงินสำหรับเงินหลายล้านดอลลาร์ที่บิสมาร์กถูกบังคับให้จ่ายเงินเพื่อประท้วงตำรวจที่เกี่ยวข้องกับโครงการ Dakota Access Pipelineในขณะที่รัฐนอร์ทดาโคตา วุฒิสมาชิก Richard Marcellais ถึงกับอ้างถึงกฎหมายที่แนะนำว่าเป็น ” ชนชั้น ” ต่อชนเผ่า

เล่นสล็อต SBOBET เว็บยูฟ่า สมัคร BETUFA

เล่นสล็อต SBOBET รัฐอินเดียนาสมาชิกสภานิติบัญญติอาวุโสจะรายงานในไม่ช้าว่าพิจารณามาตรการที่เห็นว่ารัฐมิดเวสต์กลายเป็นรัฐล่าสุดในการทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย การพนันกีฬาที่คาสิโน racinosและ riverboat หลายแห่ง

ตามรายงานจาก หนังสือพิมพ์ The Indianapolis Starมาตรการที่เสนอเรียกว่า Senate Bill 405 ได้รับการแนะนำให้รู้จักกับวุฒิสภาอินเดียน่าโดย Jonathan Ford สมาชิกสภานิติบัญญัติของพรรครีพับลิกันในวันจันทร์และจะกำหนดให้ผู้ประกอบการต้องชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเริ่มต้น 500,000 ดอลลาร์พร้อมกับหน้าที่ประจำปี 75,000 ดอลลาร์

หนังสือพิมพ์รายงานว่าข้อเสนอของฟอร์ดซึ่งจะเก็บภาษี 9.25% จากรายรับจากการเดิมพันกีฬาขั้นต้นที่ปรับแล้วทั้งหมด ถูกส่งไปยังคณะกรรมการนโยบายสาธารณะของวุฒิสภารัฐอินเดียนาทันทีเพื่อตรวจสอบ และในไม่ช้าจะสามารถลงคะแนนได้ก่อนที่รัฐอินเดียนาที่ควบคุมโดยพรรครีพับลิกันเต็มรูปแบบ วุฒิสภา.

Indianapolis Star อธิบายว่ากฎหมายที่เสนอของ Ford เป็นไปตามการนำมาตรการที่คล้ายคลึงกันในรัฐอื่น ๆ อย่างน้อย 10 รัฐ และเช่นเดียวกับคู่กรณีในท้ายที่สุดก็ต้องการผลลัพธ์ที่ดีต่อคดีในปัจจุบันก่อนศาลฎีกาของสหรัฐอเมริกาจึงจะมีผลบังคับใช้ การกระทำนั้นChristie v NCAAเกี่ยวข้องกับรัฐนิวเจอร์ซีย์ที่พยายามล้มล้างพระราชบัญญัติคุ้มครองกีฬามือสมัครเล่นและมือสมัครเล่น (PASPA) ของปี 1992 ซึ่งประกาศห้ามการพนันกีฬาทุกประเภททั่วประเทศ ยกเว้นสถานที่ที่โดดเด่นในโอเรกอน เดลาแวร์ มอนแทนา และเนวาดา .

หนังสือพิมพ์รายงานว่าอินดีแอนาเป็นรัฐที่สองรองจากเวอร์จิเนียที่จะผ่านกฎหมายสำหรับกฎระเบียบของกีฬาแฟนตาซี ที่ใช้เงินจริง ในขณะที่ให้รายละเอียดว่าวุฒิสภาบิล 405 ของฟอร์ดซึ่งจะไม่ห้ามการพนันในกีฬาระดับวิทยาลัยจะตามมาด้วยสิ่งที่เกือบเหมือนกัน ข้อเสนอสำหรับสภาผู้แทนราษฎรในรัฐอินเดียนาโดยได้รับความอนุเคราะห์จากตัวแทนผู้มีถิ่นที่อยู่ Terre Haute Alan Morrison

Matt Bell ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Casino Association of Indiana บอกกับ The Indianapolis Star ว่าการพนันกีฬาถูกกฎหมายจะไม่ส่งผลให้เกิดรายรับภาษีพิเศษจำนวนมาก แต่จะช่วยคาสิโนในเมืองเพื่อดึงดูดลูกค้าที่ไม่เต็มใจมากขึ้น

“เราต้องมีเหตุผลในวิธีที่เราจัดการกับการพนันกีฬาและการเก็บภาษีเช่นกัน ทั้งในแง่ของการเข้าสู่ตลาดและวิธีที่เราเก็บภาษีในฐานะรัฐ” รายงานของเบลล์บอกกับหนังสือพิมพ์ “ประโยชน์ของมันคือการขับเคลื่อนลูกค้าไปยังอสังหาริมทรัพย์ที่จะไม่อยู่ที่นั่น และจะใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในรูปแบบอื่น นั่นคือสิ่งที่รัฐจะได้รับประโยชน์”

หนึ่งสัปดาห์หลังจากลงนามข้อตกลงการจัดหาเนื้อหากับโดเมนเดนมาร์ก Bet25.dk และผู้พัฒนาเกมคาสิโนออนไลน์Yggdrasil Gaming Limitedได้ประกาศว่าจะเข้าสู่เกมบนโต๊ะในแนวตั้งด้วยการเปิดตัวชื่อแบล็คแจ็คเกมแรก

Yggdrasil Gaming Limited ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Cherry AB ผู้ให้บริการคาสิโนออนไลน์ของสวีเดนประกาศว่า ชื่อ แบล็คแจ็คที่กำลังจะถึงนี้จะเป็นเกมแรกในกลุ่มผลิตภัณฑ์เกมบนโต๊ะและจะใช้เทคโนโลยีจับภาพการเคลื่อนไหว Redux ของตัวเองเพื่อให้ผู้เล่นสามารถ ‘ดื่มด่ำอย่างเต็มที่ ตัวเองในสภาพแวดล้อมคาสิโนสามมิติ’

นักพัฒนาจากมอลตากล่าวว่าเกมแบล็คแจ็คที่กำลังจะออกมาซึ่งจะเปิดตัวใน งานนิทรรศการ ICE Totally Gaming ในเดือนหน้า ในลอนดอนจะนำเสนอการเดิมพันด้านข้างที่หลากหลายควบคู่ไปกับตัวละครดีลเลอร์หลายตัวพร้อม ‘พลัง’ ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเช่นรายละเอียด การแสดงออกทางสีหน้าและการเคลื่อนไหวของมือ

Krzysztof Opalka หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์ของ Yggdrasil Gaming Limited ประกาศว่าเกมบนโต๊ะที่กำลังจะมีขึ้นนั้น ‘ตั้งค่าให้ทำลายพื้นที่ใหม่ในเกมคาสิโนออนไลน์’ เนื่องจาก ‘การโต้ตอบทางสังคมและความสามารถในการเล่นระดับไฮเอนด์’

“มันจะไม่ใช่แค่ผู้เล่นคนเดียวที่พยายามจะเอาชนะบ้าน แต่แทนที่จะเป็นผู้เล่นจริงหลายพันคนจากทั่วทุกมุมโลกที่สามารถเข้าร่วมเกมพร้อมกันโดยมีจุดประสงค์เพื่อตีมือใหญ่และชนะที่ยิ่งใหญ่กว่า” อ่านแถลงการณ์จากโอปอลก้า.

Opalka ประกาศเพิ่มเติมว่า Yggdrasil Gaming Limited มี ‘แผนงานของเกมและคุณสมบัติใหม่ที่เป็นนวัตกรรม’ และความตั้งใจของ บริษัท คือการพัฒนาเกมบนโต๊ะในรูปแบบที่เทียบเท่ากับสล็อต ‘ซึ่งวงจรผลิตภัณฑ์คงที่ของรูปแบบใหม่ที่สร้างขึ้นจากกลไกที่คุ้นเคยไดรฟ์ การเจริญเติบโต.”

Yggdrasil Gaming Limited อธิบายว่าเกมบนโต๊ะช่วงใหม่ที่เริ่มต้นด้วยชื่อแบล็กแจ็กก่อนหน้านั้นในที่สุดรวมถึงบาคาร่าและรูเล็ตคู่หูคือการเริ่มต้นใช้งานจริงกับเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดย Jackpotjoy ที่ได้รับอนุญาตจากสหราชอาณาจักรเช่น InterCasino และ Vera&John ในปลายปีนี้

Habaneroผู้ให้บริการสล็อตและเกมบนโต๊ะคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมคาสิโนออนไลน์และบนบก มีแผนใหญ่สำหรับปี 2018 ในปีนี้ ผู้พัฒนาจะเข้าสู่ ตลาด อิตาลีเริ่มต้นปีใหม่โดยตั้งเป้าขยายไปทั่วยุโรปตะวันตก Habanero ทำงานอย่างหนักเพื่อดูเกมที่พวกเขาสร้างขึ้นในช่วงสองปีที่ผ่านมาได้รับการรับรองจาก AAMS ผู้ควบคุมการเล่นเกมของอิตาลี ดังนั้นพวกเขาจึงสามารถเริ่มต้นได้

โดยรวมแล้ว Habanero ได้เห็นชื่อเกม 33 เกมจากปี 2016/2017 ที่ได้รับอนุมัติจาก AAMS และจะเห็นเกมที่เหลือได้รับการอนุมัติในอนาคต เช่นเดียวกับเนื้อหาใดๆ ที่พวกเขาสร้างขึ้นในอนาคต นอกเหนือจากการอนุมัติที่พวกเขาได้รับแล้ว บริษัทยังอยู่ในระหว่างการหารือเพื่อให้เกมของพวกเขาเผยแพร่ผ่านโอเปอเรเตอร์ชาวอิตาลี การขยายสู่ประเทศนำโดย Arcangelo Lonoce หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจแห่งยุโรปคนใหม่ของประเทศ

ในฐานะอดีตผู้บริหารของ BetVictor Lonoce มีประสบการณ์ที่จำเป็นในการเป็นผู้นำในการย้ายไปอิตาลีและตลาดอื่นๆ ในยุโรปตะวันตก ในการแถลงข่าว Lonoce ให้ความเห็นเกี่ยวกับการย้ายโดยระบุว่า: “เรามีความก้าวหน้าในการเข้าถึงทั่วโลกของเราอย่างมากในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา และมีความยินดีที่เกมล่าสุดของเราได้รับการรับรองในอิตาลี Habanero กำลังเข้าสู่ช่วงการเติบโตที่น่าตื่นเต้น โดยการขยายธุรกิจไปทั่วยุโรปตะวันตกถือเป็นหนึ่งในความสำคัญหลักของเราเมื่อเรานำไปสู่ปี 2018”

Habanero เติบโตขึ้นอย่างมากในปีที่ผ่านมาและขณะนี้มีเกมสล็อตวิดีโอมากกว่า 80 เกมและเกมบนโต๊ะ 10 เกม บริษัทยังได้สร้าง เกม วิดีโอโป๊กเกอร์ 10 เกม และได้รวมเนื้อหาทั้งหมดของพวกเขาเข้ากับโอเปอเรเตอร์/ผู้รวบรวมมากกว่า 60 ราย เนื้อหาของบริษัทมีให้ใน 24 ภาษาเอเชียและยุโรป

ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์เกมออนไลน์ของอังกฤษBede Gaming ได้ลงนามในข้อตกลงเพื่อเริ่มเสนอเกมกีฬาเสมือนจริงและเกมตัวเลขจำนวน 20 เกมจาก Kiron Interactiveผู้สร้างนวัตกรรมชาวแอฟริกาใต้ผ่านแพลตฟอร์ม Play content aggregator ของตัวเอง

Bede Gaming จากนิวคาสเซิล-อัพพอนไทน์ระบุว่าข้อตกลงดังกล่าวจะทำให้แพลตฟอร์มของบริษัทมีผลงานเกมกีฬาเสมือนจริงที่สมบูรณ์ของ Kiron Interactive ซึ่งรวมถึงชื่อการแข่งม้าและฟุตบอลของผู้พัฒนา ตลอดจนนวัตกรรมการแข่งสุนัขไล่เนื้อและการแข่งรถ

Michael Brady ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Bede Gaming ประกาศว่าเกมกีฬาเสมือนจริงนั้น ‘อยู่ระหว่างคาสิโนและการเดิมพันกีฬา’ ก่อนที่จะระบุว่าชื่อหมวดหมู่นี้ ‘กลายเป็นเกมแนวดิ่งที่สำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา’ ต่อมาเขาประกาศว่าการเพิ่มเกมดังกล่าวจาก Kiron Interactive นั้น ‘สมเหตุสมผล’ เนื่องจากข้อเสนอของบริษัทนั้น ‘เป็นหนึ่งในเกมที่แข็งแกร่งที่สุดในอุตสาหกรรมนี้’

Bede Gaming อธิบายว่าเกมเสมือนจริงจาก Kiron Interactive ในโจฮันเนสเบิร์กจะพร้อมให้บริการแก่โฮสต์ของพันธมิตรในไม่ช้า ซึ่งรวมถึง Rank Group ซึ่งรับผิดชอบคุณสมบัติการพนันออนไลน์จำนวนหนึ่งรวมถึงMecca BingoและGrosvenor Casinos

“พันธมิตรผู้ให้บริการของเราจะเข้าถึงเกมกีฬาเสมือนจริงระดับโลก ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการรักษายอด การขายต่อเนื่อง และการมีส่วนร่วม” แถลงการณ์จาก Brady ในส่วนของเขา Steven Spartinos ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Kiron Interactive เปิดเผยว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาได้เห็น ‘ผู้ประกอบการที่มีนวัตกรรมมากมาย’ ลงนามในข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนที่คล้ายคลึงกันกับ Bede Gaming และเขา ‘ตื่นเต้นที่จะนำเกมของเราไปสู่ผู้ชมใหม่’ เพราะเขารู้ เหล่านี้ ‘จะดำเนินการอย่างมาก’

คาสิโนสามแห่งของ ดีทรอยต์ได้รายงานรายรับรวม 1.4 พันล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว เพิ่มขึ้น 1.1% จากยอดรวมรายได้สำหรับปี 2559
รายงานของ คณะ กรรมการควบคุมการเล่นเกมของ มิชิแกนซึ่งเผยแพร่เมื่อวันอังคารที่ผ่านมามีรายละเอียดว่าคาสิโนของเมืองรวมถึง MotorCity Casino, Greektown Casino และMGM Grand Detroit มีจำนวนเท่าใดใน ปีที่แล้ว ตามรายงาน จำนวนเงินจากปี 2560 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 1 ขึ้นไปจากยอดรวมปี 2559

ส่วนแบ่งรายรับของสิงโตในปี 2560 ร้อยละ 81 มีส่วนทำให้สล็อตแมชชีนที่ 1.14 พันล้านดอลลาร์ในขณะที่เกมบนโต๊ะสร้างรายได้ 260 ล้านดอลลาร์ที่ค่อนข้างเจียมเนื้อเจียมตัวรายได้ที่นำหน้าเมื่อเทียบปีต่อปีคือMotorCity Casinoซึ่งทำเงินได้ 478.6 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 2.3% จากปี 2016 รายรับที่Greektown Casinoอยู่ที่ 329.7 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 1.26 และในขณะที่ MGM Grand รายงานรายรับสูงสุดที่ 592.2 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยที่ร้อยละ 0.01

ในปี 2560 คาสิโนสามแห่งจ่ายภาษีการเล่นเกมมากกว่า 113.4 ล้านดอลลาร์เล็กน้อย เพิ่มขึ้นจาก 112.2 ล้านดอลลาร์ที่จ่ายในปีก่อนหน้า ตามรายงานของคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมของมิชิแกนคาสิโนทั้งสามแห่งได้จ่ายเงินให้กับเมืองดีทรอยต์ประมาณ 177.4 ล้านดอลลาร์ในภาษีการเดิมพันและข้อตกลงการพัฒนา

ตามรายงานของวันอังคาร ส่วนแบ่งการตลาดนำโดย MGM Grand ด้วย 42 เปอร์เซ็นต์ ตามด้วย MotorCity ที่ 34 เปอร์เซ็นต์ และที่ 24 เปอร์เซ็นต์ Greektown Casino เป็นลำดับสุดท้าย

น้อยกว่าสามเดือนหลังจากสรุปการ เข้าซื้อกิจการบริษัท Plarium Global Limited ของอิสราเอล และ Aristocrat Technologies Incorporated มูลค่า 500 ล้านดอลลาร์ ได้ประกาศเสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการ Big Fish Games Incorporatedผู้พัฒนาเกมออนไลน์บนโซเชียลด้วยเงินสดจำนวน 990 ล้านดอลลาร์

ตามรายงานจาก หนังสือพิมพ์ Brisbane Timesข้อตกลงล่าสุดหมายความว่า Aristocrat Technologies Incorporated ซึ่งตั้งอยู่ในลาสเวกัสซึ่งเป็น บริษัท ย่อยของAristocrat Leisure Limited ผู้ริเริ่มเครื่องเกมในออสเตรเลีย เป็นผู้ให้บริการเกมออนไลน์ทางสังคมที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกรองจาก Playtika .

หนังสือพิมพ์รายงานว่า Big Fish Games Incorporated ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในซีแอตเทิลซึ่งเป็นเจ้าของโดยผู้ประกอบการคาสิโนชาวอเมริกันChurchill Downs Incorporatedตั้งแต่ปี 2014 ได้พัฒนาแคตตาล็อกเกมมือถือและเดสก์ท็อปเกือบ 4,000 เกมรวมถึง Gummy Drop!, Fairway Solitaire และ Big Fish Casino ชื่อเรื่อง บริษัท ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2545 มีสำนักงานอยู่ที่โอ๊คแลนด์ แคลิฟอร์เนีย และลักเซมเบิร์ก ด้วยนวัตกรรมของบริษัทที่มีผู้เล่นมากกว่า 12.4 ล้านคนทุกเดือน

ในคำแถลงสั้นๆ ถึงตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลีย Trevor Croker ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Aristocrat Technologies Incorporated รายงานว่า ‘ผลประโยชน์เชิงกลยุทธ์และการเงิน’ ของการซื้อกิจการ Big Fish Games Incorporated นั้น ‘น่าสนใจมาก’

“เนื้อหาคาสิโนโซเชียลแรกของเกม Big Fish Incorporated และความสามารถและแอพพลิเคชั่นเกมเมตาชั้นนำของอุตสาหกรรมนั้นเสริมอย่างมากสำหรับธุรกิจเนื้อหาดิจิทัลบนบกที่มีอยู่และเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม [ของเรา]” รายงานอ่านคำชี้แจงจาก Croker

The Brisbane Times รายงานว่า Aristocrat Leisure Limited เปิดเผยความตั้งใจที่จะซื้อ Big Fish Games Incorporated เป็นครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน ขณะที่การเข้าซื้อกิจการที่เสร็จสมบูรณ์หมายความว่าธุรกิจดิจิทัลของบริษัทได้ขยายขนาดเป็นสองเท่าโดยคิดเป็น 38% ของรายได้ทั้งหมด

“บริษัท Big Fish Games Incorporated จะให้ขนาดทั่วทั้งแพลตฟอร์มดิจิทัลของเราทันทีและธุรกิจคาสิโนโซเชียลของเราจะกลายเป็นผู้เผยแพร่คาสิโนโซเชียลที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก” รายงานอ่านคำชี้แจงจาก Croker

ในฟิลิปปินส์มีรายงานว่าหน่วยงานกำกับดูแลคาสิโนของประเทศถูกบังคับให้เปิดการประมูลครั้งที่สองสำหรับการเช่าระยะยาวของที่ดินสองผืนที่ตั้งอยู่ติดกับSolaire Resort and Casinoในกรุงมะนิลา หลังจากได้รับการเสนอราคาไม่เพียงพอในครั้งแรก .

ตามรายงานจากGGRAsiaบริษัท Philippines Amusement and Gaming Corporation ของรัฐได้กำหนดเส้นตายในวันที่ 27 พฤศจิกายนสำหรับการประมูลครั้งแรกของพื้นที่ 38.7 เอเคอร์ควบคู่ไปกับส่วนที่เล็กกว่ามากเพียง 0.9 เอเคอร์ในเขต บันเทิง และการเล่นเกม ของ Entertainment Cityแต่ถูกบังคับให้ยกเลิกหลังจากที่ไม่ได้รับการเสนอราคาขั้นต่ำสองครั้งที่จำเป็น

GGRAsia รายงานว่าการประมูลครั้งล่าสุดมีกำหนดจะแล้วเสร็จในช่วงบ่ายของวันที่ 26 มกราคม ในขณะที่เงื่อนไขส่วนใหญ่ยังคงเหมือนเดิมกับรุ่นก่อน ซึ่งรวมถึงราคาเสนอขายขั้นต่ำรวมประมาณ 739 ล้านดอลลาร์

มีรายงานว่าหน่วยงานกำกับดูแลยังคงรักษาบทบัญญัติที่ว่าผู้ชนะการประมูลจะต้องเป็นพลเมืองของฟิลิปปินส์หรือ ‘ได้รับอนุญาตตามกฎหมายในการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์’ ในประเทศแถบเอเชีย หากพันธมิตรหรือบริษัทสนใจ บริษัท Philippine Amusement and Gaming Corporation ต้องการให้ “พลเมืองฟิลิปปินส์” เป็นเจ้าของอย่างน้อย 60% ขององค์กรร่วมที่ประสบความสำเร็จ

มีรายงานว่า บริษัท บันเทิงและเกมของฟิลิปปินส์กำลังรักษาข้อกำหนดที่จะเห็นว่าพัสดุยังคงเป็น ‘เรื่องของสัญญาเช่าระยะยาว’ ที่ตกลงกับ Sureste Properties Incorporated ซึ่งเป็น บริษัท ย่อยของBloomberry Resorts Corporationและดำเนินการ Solaire Resort and Casino อย่างไรก็ตาม โดยอ้างว่าข้อตกลงนี้อาจ ‘สามารถขยายระยะเวลาอื่นได้ภายใต้เงื่อนไขบางประการ’ เกินกว่าวันหมดอายุเริ่มต้นของวันที่ 11 กรกฎาคม 2033

สุดท้าย การประมูลครั้งที่สองมีรายงานว่า Bloomberry Resorts Corporation ที่จดทะเบียนในมะนิลาในมะนิลา รักษาสิทธิ์ในการจับคู่ราคาประมูลสูงสุดสำหรับพัสดุ โดยผู้ชนะการประมูลสามารถใช้ที่ดินเพื่อ ‘พัฒนาและรักษา’ ข้อเสนอที่มีอยู่ใน Entertainment City เท่านั้น และไม่ใช่สำหรับ ‘สิ่งอำนวยความสะดวกในการเล่นเกมและธุรกิจ’

มีรายงานว่าในอีก 12 เดือนข้างหน้าอาจมีผู้ร่างกฎหมายใน 30 รัฐของอเมริกาเสนอกฎหมายใหม่ที่จะทำให้การพนันกีฬา ถูกกฎหมาย ด้วยประมาณ 11 มาตรการเหล่านี้น่าจะประสบความสำเร็จในระหว่างรอผลอันเป็นที่น่าพอใจของคดีความในปัจจุบันก่อนศาลฎีกาสหรัฐ

ตามรายงานจากSports Illustratedที่อ้างถึงการสอบสวนจากบริษัทวิจัยบูติก Eilers และ Krejcik Gaming รัฐที่คาดว่าจะเปิดตัวกฎหมายในปีนี้ที่จะอนุญาตให้การเดิมพันกีฬาบางรูปแบบครอบคลุมแคลิฟอร์เนีย ลุยเซียนา แมสซาชูเซตส์ ฟลอริดา อิลลินอยส์ มิชิแกน มินนิโซตา นิวยอร์ก, โรดไอแลนด์, มิสซิสซิปปี้, นิวเจอร์ซีย์, เซาท์แคโรไลนา, เวสต์เวอร์จิเนีย, จอร์เจีย, โอคลาโฮมา และไอโอวา ในขณะที่สมาชิกสภานิติบัญญัติในรัฐเคนตักกี้และอินเดียนากำลังถกเถียงกันถึงมาตรการดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม Sports Illustrated รายงานว่าความพยายามทั้งหมดเหล่านี้อาจถูกจมลงได้หากศาลฎีกาของสหรัฐอเมริกาล้มเหลวในการล้มล้างพระราชบัญญัติคุ้มครองกีฬามือสมัครเล่นและสมัครเล่น (PASPA) ของปี 1992 ซึ่งได้ออกกฎหมายห้ามการพนันกีฬาทั่วประเทศโดยมีข้อยกเว้นที่โดดเด่นของสถานที่ตั้งอยู่ในเดลาแวร์ โอเรกอน เนวาดา และมอนทานา การตัดสินใจขั้นสุดท้ายในการดำเนินการที่ดำเนินการโดยผู้ว่าการรัฐนิวเจอร์ซีย์ Chris Christieในความพยายามที่จะยกเลิกข้อห้ามนี้คาดว่าจะได้รับการคาดหมายภายในเดือนมิถุนายนแม้ว่าบางรัฐจะไม่รอและหวังว่าจะได้รับเงินทันทีหากได้รับคำตัดสินที่ดี

“สมมติว่าการตัดสินใจของศาลฎีกา [สหรัฐอเมริกา] หรือการดำเนินการโดยรัฐสภาอนุญาต เราสามารถเห็นการขยายตัวพร้อมกันที่ใหญ่ที่สุดของการพนันที่มีการควบคุมในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาด้วยการเดิมพันกีฬาในปี 2018” Chris Grove กรรมการผู้จัดการของ Eilers และ Krejcik Gaming กล่าว สปอร์ทสอิว

บริษัท วิจัยยังรายงานว่าคอนเนตทิคัตและเพนซิลเวเนียได้ให้สัตยาบันกฎหมายที่จะอนุญาตให้มีการพนันกีฬาที่ถูกกฎหมายหากการห้ามของรัฐบาลกลางถูกยกเลิกในขณะที่มิสซิสซิปปี้กำลังโต้เถียงว่ามาตรการกีฬาแฟนตาซีรายวันที่เพิ่งผ่านเมื่อเร็ว ๆนี้อนุญาตการเดิมพันกีฬาเพิ่มเติม

Sports Illustrated รายงานว่า Rhode Island, Massachusetts; นิวยอร์ก, โอไฮโอ, นิวเจอร์ซีย์, อิลลินอยส์, เวสต์เวอร์จิเนีย, มิชิแกน, เคนตักกี้, โอคลาโฮมา และอินดีแอนา มีโอกาส “ดี” ที่จะประสบความสำเร็จในการให้สัตยาบันการออกกฎหมายการพนันกีฬาในปีนี้ เพื่อนำจำนวนเขตอำนาจศาลของสหรัฐอเมริกาที่มีกิจกรรมถูกกฎหมายถึง 18 แห่ง แต่มันอธิบายโดยชัดแจ้งว่าการรอคอยที่ถูกต้องตามกฎหมายมีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไปในอนาคตสำหรับผู้สนใจรักการเดิมพันกีฬาในรัฐเทนเนสซี เท็กซัส ฮาวาย นอร์ทดาโคตา แอละแบมา แคนซัส อาร์คันซอ เนบราสกา ไวโอมิง เซาท์ดาโคตา ยูทาห์ อะแลสกา และไอดาโฮ

Viejas Casino & Resortตั้งอยู่ที่ I-8 และถนน Willows ทางตะวันออกของซานดิเอโก ซึ่งเป็นเจ้าของโดย Viejas Band ของ Kumeyaay Indian จะเปิดอาคารหรูหราแห่งใหม่ Willows Hotel & Spa ให้สาธารณชนเข้าชมในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2018 ตาม ไปที่เว็บไซต์ของที่พัก

การวางตลาดในฐานะ เล่นสล็อต SBOBET โรงแรมห้องสวีทสำหรับผู้ใหญ่เท่านั้นระดับแนวหน้าของ ซานดิเอโกส่วนขยายที่เน้นเรื่องสุขภาพคือระยะที่ 3 ของแผนการพัฒนาขื้นใหม่ของชนเผ่าสำหรับทรัพย์สินในเทือกเขาแอลป์ รัฐแคลิฟอร์เนีย

เวอร์ชันปรับปรุงของรูปแบบการเช็คอินของโรงแรม โดยอาคารใหม่นี้มีแพ็คเกจการเข้าพักแบบพิเศษเฉพาะ ซึ่งขจัดความจำเป็นในการเช็คอินและเช็คเอาท์มาตรฐาน ทำให้แขกสามารถมาถึงได้ตามสะดวกและเช็คเอาท์ภายหลัง ต่อวันที่จองไว้

ในการ แถลงข่าวเมื่อเดือนธันวาคมRobert J. Welch, Jr. ประธานชนเผ่ากล่าวว่า “คุณจะสามารถบอกเราได้ว่าเวลาไหนดีที่สุดสำหรับคุณที่จะมาถึง และห้องของคุณจะรอคุณอยู่” Welch อธิบาย “และยิ่งไปกว่านั้น แขกที่มาถึงในตอนเย็นสามารถเช็คเอาท์ในตอนเย็น ทำให้พวกเขาสามารถเข้าถึงห้องพักได้ตลอดการเข้าพัก”

ได้รับการออกแบบให้เป็นรีสอร์ทภายในรีสอร์ท ส่วนต่อขยายห้องสวีท 159 ห้องสร้างขึ้นจากห้องพักสุดหรู 203 ห้องและห้องสวีทวีไอพี 34 ห้อง ศูนย์การค้า Viejas Outlets บริเวณสระว่ายน้ำและเลานจ์ โดยจะเน้นไปที่แนวทางแบบองค์รวมเพื่อส่งเสริมสุขภาพ สิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ ห้องทรีตเมนต์ 7 ห้องที่มีการบำบัดมากมาย สระสปาน้ำเกลือ ซาวน่าเกลือ สวนอันเงียบสงบ ห้องอบไอน้ำ สระผม 2 แห่ง สถานีมานิและเปดี แห่งละ 2 แห่ง คาบาน่าสปากลางแจ้ง 2 แห่งที่ผู้เข้าพักสามารถนั่งสมาธิและเพลิดเพลินกับการนวดริมสระน้ำ ทรีทเมนท์และศูนย์ออกกำลังกายเปิดตลอด 24 ชม.

Welch กล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะเพิ่มสระว่ายน้ำและสปาสำหรับผู้ใหญ่เท่านั้นในสถานที่นี้” ตามข้อมูลของspabusiness.com “สปาของเราจะเป็นระดับโลกและจะดึงดูดลูกค้าที่โดดเด่นจากทั่วทุกมุมของสหรัฐฯ ตะวันตกให้มาสัมผัสกับแนวคิดที่ทันสมัย ​​หรูหรา แต่น่าดึงดูดใจนี้” เวลช์กล่าว

นอกจากห้องสวีทและพื้นที่เพื่อสุขภาพแล้ว หอคอยแห่งใหม่นี้จะมีพื้นที่เล่นเกมที่ขยายออกไป และร้านอาหารใหม่ 3 แห่งรวมถึง Locale Kitchen and Lounge, Ginger Noodle Bar และ The Daily Roast ที่จะนำเสนออาหารนานาชาติที่สดใหม่

ปัจจุบัน คาสิโนขนาด 210,000 ตารางฟุตมีเครื่องสล็อต 2,000 เครื่อง ห้องบิงโกขนาด 400 ที่นั่ง 6,000 ตารางฟุต เกมบนโต๊ะประมาณ 55 เกม สิ่งอำนวยความสะดวกในการเดิมพันนอกสนาม และเพื่อประสบการณ์การแข่งขันที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น Private Turf Club ให้บริการอาหารเต็มรูปแบบ และบริการเครื่องดื่มตลอดจนบูธและจอภาพส่วนบุคคล

กลุ่ม Viejas ที่ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลกลางของ Kumeyaay Indian ได้เปิดคาสิโน Viejas ในเดือนกันยายน 1991 ในเขตสงวน Viejas หรือที่รู้จักในชื่อ Baron Long Reservation ในซานดิเอโกเคาน์ตี้รัฐแคลิฟอร์เนีย ก่อนหน้านั้น Tribe ได้ดำเนินการห้อง Viejas Bingo ตั้งแต่ปี 1977 ในสวนสาธารณะ Ma Tar Awa RV ที่อยู่ใกล้เคียง ก่อนที่จะย้ายเข้าไปอยู่ใน Viejas Casino ในปี 1994

นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ทรัพย์สินได้รับการปรับปรุงและขยายใหม่หลายครั้ง โดยครั้งล่าสุดเริ่มต้นขึ้นเมื่อปีที่แล้วในเนวาดา มีรายงานว่า AGSผู้พัฒนาเครื่องเกม Class II เติบโตขึ้นหลังจากหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐอนุมัติคำร้องอย่างท่วมท้นเพื่อเปิดตัวการเสนอขายต่อสาธารณะครั้งแรกที่ยังไม่ได้กำหนดไว้ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก

ตามรายงานจาก หนังสือพิมพ์ Las Vegas Review-Journalวันพฤหัสบดีเห็น Nevada Gaming Commission มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการย้ายเพียงหนึ่งวันหลังจากที่บริษัทได้รับความยินยอมที่คล้ายคลึงกันจาก Nevada Gaming Control Board และก่อนการเริ่มต้นในวันนี้ของนักลงทุนที่วางแผนไว้ การเดินทางบนถนน

“ ไม่มีอะไรที่นี่ที่เรื่องกฎระเบียบควรระงับดังนั้นฉันมีความสุขที่ได้เห็นสิ่งนี้ก้าวไปข้างหน้า” Tony Alamo ประธานคณะกรรมาธิการการเล่นเกมเนวาดาบอกกับผู้ที่มาชุมนุมกันในการประชุมพิเศษเพื่อหารือเกี่ยวกับเรื่องนี้

Las Vegas Review-Journal รายงานว่า AGS ได้รับใบอนุญาตในเนวาดาตั้งแต่ปี 2014 และเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่โดดเด่นในตลาดเครื่องเล่นเกม Class II สำหรับคาสิโนชนเผ่า บริษัทในลาสเวกัสซึ่งมีพนักงานประมาณ 550 คนทั่วโลก รวมถึง 120 คนในรัฐทางตะวันตก ถูกตั้งเป้าที่จะเริ่มกระบวนการเปิดตัวการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรกภายในสิ้นเดือนด้วยเงินทุนใหม่ใด ๆ ที่ใช้เพื่อลดหนี้โดยรวม และช่วยในการผ่อนปรน

“ฉันชอบข้อเสนอที่บริษัทมีสกินในเกมในเนวาดา” John Moran จาก Nevada Gaming Commissioner ระบุในระหว่างการประชุมวันพฤหัสบดีหนังสือพิมพ์รายงานว่าการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณชนครั้งแรกของ AGS นั้นเชื่อกันว่าเป็นครั้งแรกสำหรับผู้ผลิตเครื่องเล่นเกมตั้งแต่Everi Holdings Incorporated ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในลาสเวกัส ดำเนินการในลักษณะเดียวกันในปี 2548

Esports Arena อยู่ในระหว่างดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้วในลาสเวกัส ผ่านทางทรัพย์สิน ของ Luxor Casino ปีที่แล้วมีการประกาศว่าMGM Resorts Internationalและ Allied Esports ได้สร้างพันธมิตรใหม่ เพื่อนำสถานที่เล่นเกมที่ไม่เหมือนใครมาสู่ Sin City ตอนนี้ได้มีการประกาศว่าสนามกีฬาแห่งใหม่จะเปิดให้บริการในอีกสองเดือนข้างหน้า

อดีตไนท์คลับ Luxor LAX กำลังถูกเปลี่ยนเป็นสถานที่จัดอีสปอร์ตถาวรแห่งแรกบน Las Vegas Strip Esports Arena Las Vegas ใหม่มีกำหนดจะเปิดในวันที่ 22 มีนาคมโดยมีกิจกรรมการเล่นเกมต่างๆ มากมาย รวมถึงทัวร์นาเมนต์สตรีมสดที่ได้รับเชิญเท่านั้น ซึ่งจะคงอยู่เป็นเวลาหลายวัน

เมื่อสนามกีฬา Esports Arena เสร็จสมบูรณ์ จะครอบคลุมพื้นที่ 30,000 ตารางฟุต และรวมผนังวิดีโอไดโอดเปล่งแสงขนาด 50 ฟุต สตูดิโอผลิตจะตั้งอยู่ในสถานที่พร้อมที่นั่งแบบยืดได้สำหรับผู้ที่เข้าร่วม Jose Andres เชฟผู้มีชื่อเสียงจะเป็นผู้จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มของสถานที่

ตามรายงานของLas Vegas Review-Journalผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Esports Arena แห่งใหม่ Tyler Enders กล่าวว่าสถานที่ดังกล่าวอาจจะขายบัตรผ่านประตูสู่สาธารณะในราคา 20 ดอลลาร์ต่อคน อย่างไรก็ตาม ราคาสุดท้ายยังไม่ได้กำหนด การเข้าร่วมกิจกรรมหรือเข้าร่วมเป็นคู่แข่งจะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

มีรายงานว่า Enders ยังระบุด้วยว่าแต่ละงานจะมีผู้สนับสนุนระดับประเทศและระดับท้องถิ่นซึ่งจะช่วยผลักดันราคาตั๋วให้ต่ำลง นักเล่นเกมจะได้ประโยชน์จากการเพลิดเพลินกับสิ่งอำนวยความสะดวกของ Luxor

เป้าหมายโดยรวมคือการเห็นเนวาดากลายเป็นศูนย์กลางสำหรับอุตสาหกรรมวิดีโอเกมในขณะที่มันมาบรรจบกับเกมคาสิโน หน่วยงานกำกับดูแลในรัฐอนุมัติกฎการเล่นเกมตามทักษะเมื่อสองปีก่อน ซึ่งนำไปสู่การแข่งขันอีสปอร์ตที่เพิ่มขึ้นรวมถึงการเดิมพันผลการแข่งขันอีสปอร์ต International Gaming Institute of UNLV เปิดห้องทดลอง esports แห่งแรกในปี 2016 ไม่นานหลังจากที่หน่วยงานกำกับดูแลอนุมัติอุตสาหกรรม

ในมาเก๊าบริษัทในเครือของWynn Resorts Limited ซึ่งเป็นผู้ให้บริการคาสิโนในอเมริกา ได้ประกาศว่าตั้งใจที่จะให้รางวัลแก่พนักงานที่ไม่ใช่ผู้บริหารที่มีสิทธิ์ทั้งหมดด้วย ‘โบนัสฤดูหนาว’ ซึ่งมีมูลค่าสูงถึงหนึ่งเดือน

ตามรายงานจากGGRAsiaการประกาศในวันพุธจากบริษัท Wynn Macau Limited ที่จดทะเบียนในฮ่องกงจะครอบคลุมเกือบ 95% ของพนักงาน 13,000 คนในทรัพย์สินของWynn MacauและWynn Palace Cotaiเพื่อเป็นเกียรติแก่การทำงานหนักของพวกเขาตลอดปีที่แล้ว

“โบนัสนี้มอบให้เพื่อแสดงความขอบคุณของบริษัทต่อสมาชิกในทีมทุกคนสำหรับการทำงานหนักและความมุ่งมั่นของพวกเขาในช่วงครึ่งหลังของปี 2017 ที่ประสบความสำเร็จ” อ่านข่าวประชาสัมพันธ์จาก Wynn Macau Limited ที่อ้างโดย GGRAsia

ผลงานที่แข็งแกร่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก Wynn Palace Cotai จำนวน 1,706 ห้องช่วยให้ Wynn Macau Limited โพสต์รายได้รวมในไตรมาสที่สามเพิ่มขึ้น 68.8% เป็น 1.15 พันล้านดอลลาร์ในขณะที่กำไรสุทธิของ บริษัท ในช่วงสามเดือน เกือบ 90 ล้านเหรียญ

GGRAsia รายงานว่าการย้ายจาก Wynn Resorts Limited เป็นไปตามการตัดสินใจของสัปดาห์ที่แล้วโดย SJM Holdings Limited บริษัทคาสิโนยักษ์ใหญ่ในมาเก๊า ให้รางวัลแก่คนงานด้วยโบนัส ‘บริษัทย่อยที่มีชีวิต’ แม้ว่าจะไม่มีผู้ดำเนินการหกรายในวงล้อมของโปรตุเกสในอดีต ยังไม่ได้ประกาศแผนการที่จะเพิ่มพื้นฐาน เงินเดือนพนักงานปี 2561 ตามรายงานของ Asian Poker Tour วันสุดท้ายของการแข่งขันจะเห็นผู้เล่น 12 คนกลับมาที่ห้องMacau Billionaire Poker ซึ่งตั้ง อยู่ภายในBabylon Casino APT Finale Macau Championships 2017 กำลังจะสิ้นสุดลงในไม่ช้า จ่ายเพียงสิบแห่งเท่านั้น ดังนั้นจึงไม่มีใครอยากเป็นสองคนแรกที่ถูกตกรอบ คนแรกที่ไปคือ Dong Guo ตามด้วย Ryuichi Utsunomiya ในไม่ช้า ออกจากโต๊ะสุดท้ายที่สิบคนเพื่อชิงเงินรางวัล

ตารางสุดท้ายจะประกอบด้วยมือโปรชั้นนำ รวมถึง Victor Chong ซึ่งเป็นผู้นำชิป ณ จุดนี้เองที่อเล็กซ์ ชานเริ่มปีนขึ้นไปบนยอดเขา เขาหยิบ Sparrow Cheung ออกไปก่อน จากนั้น Kai Paulsen, Terry Tang และ Kahle Burns ยังคงเล่นเกมต่อไป จากนั้นจึงเล่นอีกสองคนก่อนเริ่มเล่น heads-up

ในท้ายที่สุด ชานและชองเล่นกันก่อนว่าใครจะได้เป็นผู้ชนะ เมื่อการเล่นเฮดอัพเริ่มต้นขึ้น ทั้งสองก็สวยแม้อยู่ในกองชิป พวกเขาตัดสินใจแบ่งเงินรางวัลแล้วเล่นห้ามือโดยไม่ดูไพ่เพื่อดูว่าใครจะได้ถ้วยรางวัลกลับบ้าน Chan เป็นผู้ชนะและคว้าตำแหน่ง APT Championships Event หลังจากมือที่ห้าแบบอย่างให้รัฐพิจารณา

แนวคิดนี้มีไว้สำหรับกรอบนโยบายที่จะใช้เป็นแบบอย่างของรัฐที่พิจารณาเพิ่มการพนันออนไลน์ในตัวเลือกการเล่นเกมของตน ครอบคลุมประเด็นด้านนโยบายจำนวนหนึ่งซึ่งมักจะยากสำหรับรัฐที่จะโต้แย้ง เช่น การคุ้มครองผู้เล่น ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์และการตรวจสอบผู้ใช้ และข้อตกลงระหว่างเขตอำนาจศาลต่างๆ เช่น ข้อตกลงการแบ่งปันผู้เล่น

“ในฐานะที่เป็นกลุ่มสมาชิกสภานิติบัญญัติที่รับผิดชอบนโยบายสาธารณะเกี่ยวกับการเล่นเกมที่ดีในรัฐของเรา NCLGS ตระหนักถึงภัยคุกคาม เช่นเดียวกับความเป็นไปได้ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใหม่และการเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ต” James Waldman ประธาน NCLGS กล่าว “NCLGS ต้องการให้แน่ใจว่ามีระบบที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่อนุญาตให้เล่นเกมทางอินเทอร์เน็ตภายในรัฐและมีมาตรฐานนโยบายเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยและความสม่ำเสมอในรัฐที่อาจต้องการสร้างข้อตกลงทางอินเทอร์เน็ตระหว่างรัฐ”

สมาชิกสภานิติบัญญัติคัดค้านการแบนของรัฐบาลกลางตามลักษณะของร่างนโยบายนี้ NCLGS ได้ออกมาต่อต้านการห้ามการพนันออนไลน์ของรัฐบาลกลาง อย่างไรก็ตาม กลุ่มนี้ยังทำให้ทราบด้วยว่าพวกเขาไม่ได้มองหากฎระเบียบของรัฐบาลกลางเช่นกัน ในทางกลับกัน พวกเขากล่าวว่าการอนุญาตให้รัฐควบคุมการพนันออนไลน์ – ตามที่พวกเขาเคยทำกับเกมรูปแบบอื่น ๆ เช่น การแข่งม้า คาสิโน และลอตเตอรี – เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการจัดการอุตสาหกรรม“รัฐมีความเชี่ยวชาญ พัฒนามาหลายปีด้วยประสบการณ์ เพื่อดูแลการเล่นเกมเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดแก่รัฐและผู้บริโภคของพวกเขา” Waldman เขียนเมื่อเดือนที่แล้วในจดหมายถึงผู้นำรัฐสภา “มันเป็นความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าของเรา ในฐานะสมาชิกสภานิติบัญญัติที่เป็นประธานและเป็นสมาชิกของคณะกรรมการฝ่ายกฎหมายที่ทำงานอย่างขยันขันแข็งเพื่อพัฒนานโยบายการเล่นเกมสาธารณะที่ดี ระบุว่าเป็นหน่วยงานที่เหมาะสมที่สุดในการตัดสินใจและดูแลว่าเกมประเภทใดควรมีอยู่และอะไร ไม่ควรอยู่ในอาณาเขตของตน”

กรอบนโยบายยังไม่อยู่ในรูปแบบสุดท้าย และขณะนี้เปิดให้แสดงความคิดเห็น จะได้รับการตรวจสอบในการประชุมภาคฤดูร้อนของ NCLGS ซึ่งจะจัดขึ้นที่ซานดิเอโกตั้งแต่วันที่ 6 ถึง 8 มิถุนายน การต่อสู้ว่า bwin – ตอนนี้รู้จักกันในชื่อ bwin.party – ละเมิดกฎของอุตสาหกรรมการพนันออนไลน์ของฝรั่งเศสได้ต่อสู้กันมานานกว่าทศวรรษแล้ว โดยกระบวนการทางกฎหมายได้เริ่มขึ้นเมื่อเกือบแปดปีที่แล้ว แต่ในที่สุด หลังจากที่ดูเหมือนคดีจะไม่มีทางคลี่คลาย ศาลฝรั่งเศสได้ข้อสรุปว่าผู้บริหารสองคนที่อยู่กับ bwin ในช่วงเวลาที่มีข้อพิพาทไม่มีความผิดในอาชญากรรมที่พวกเขาถูกกล่าวหา

Norbert Teufelbergerหัวหน้าผู้บริหารของ Bwin.party และ Manfred Bodnerอดีต CEO ของ bwin ได้รับการปล่อยตัวในข้อหาละเมิดการผูกขาดการพนันทางกฎหมายในฝรั่งเศสระหว่างปี 2546 ถึง 2548 ในขณะนั้นมีเพียงสองบริษัทเท่านั้น – La Francaise des Jeux ( FDJ) และ Pari-Mutuel Urbain (PMU) – ถูกผูกขาดในอุตสาหกรรมการพนันของประเทศ โดยทั้งสองกล่าวหรอคำตัดสินนาน
Teufelberger และ Bodner ถูกจับกุมเมื่อเดือนกันยายน 2549 ขณะในงานแถลงข่าวประกาศความร่วมมือระหว่าง bwin และ AS Monaco สโมสรฟุตบอลฝรั่งเศส ทั้งคู่ถูกตั้งข้อหาว่าเสนอผลิตภัณฑ์การพนันทางอินเทอร์เน็ตอย่างผิดกฎหมาย รับพนันการแข่งขันกีฬาอย่างผิดกฎหมาย และโฆษณาอย่างผิดกฎหมายแก่ชาวฝรั่งเศสในช่วงปี 2546-2548

แต่เมื่อเวลาผ่านไป ความสนใจในคดีนี้ดูเหมือนจะลดลง หลังจากการจับกุม แทบไม่มีการเคลื่อนไหวในคดีนี้จนกระทั่งเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว เมื่ออัยการได้นัดไต่สวนคดีในเดือนกันยายน ซึ่งในที่สุดก็ถูกเลื่อนกลับไปเป็นเดือนเมษายน 2014 ถึงเวลานี้ แม้แต่ FDJ และ PMU ก็ถอนคำร้องทุกข์แล้ว แม้ว่าทางการฝรั่งเศสยังคงต้องการเรียกเก็บเงินค่าปรับจำนวน 40,000 ยูโร (55,000 เหรียญสหรัฐ) จากผู้ต้องหาแต่ละคน

ในช่วงเวลาดังกล่าว ศาลยุติธรรมแห่งยุโรปมักอนุญาตให้ประเทศต่างๆ จำกัดการพนันออนไลน์ หากดำเนินการตามความกังวลเกี่ยวกับปัญหาการพนันหรือเพื่อต่อสู้กับปัญหาอื่นๆ เช่น การฟอกเงิน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมาธิการยุโรปในเวลาต่อมาพบว่าสิ่งนี้ใช้ไม่ได้ในกรณีของฝรั่งเศส เนื่องจากทั้ง FDJ และ PMU โฆษณาบริการของตนแก่ผู้เล่นชาวฝรั่งเศส โดยบอกว่านโยบายของประเทศมุ่งสู่การผูกขาด แทนที่จะปกป้องพลเมือง

สมัครเว็บ Roya เว็บยิงปลา สมัครบาคาร่า

สมัครเว็บ Roya แฟน ๆ ของ Philly อาจคลั่งไคล้เล็กน้อย แต่พวกเขาไม่มีอะไรเกี่ยวกับชาวอียิปต์และอัลจีเรียซึ่งการแข่งขันในวันพรุ่งนี้อาจเป็นเกมที่ดุเดือดที่สุดของสัปดาห์ การโจมตีด้วยก้อนหิมะของแฟน ๆ Eagles ที่ดีที่สุดของอียิปต์ในการโจมตีซานตาคลอสโดยการขว้างรถบัสของทีมแอลจีเรียเมื่อวันพฤหัสบดีและ ทำให้ผู้เล่น ชาว แอลจีเรียสามคนนองเลือด หากนั่นยังไม่น่ากลัวพอ ชาวอัลจีเรียต้องเล่นรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกในวันเสาร์ก่อนแฟนบอล 74,000 คนในกรุงไคโร อียิปต์ต้องการชัยชนะ 2-0 เพื่อบังคับให้เล่นเพลย์ออฟกับแอลจีเรียในวันพุธ

และพวกเขาทำได้เมื่อ Emad Moteab ทำแต้มโดยเหลือเวลาหนึ่งนาทีในช่วงทดเวลาเจ็บ สนามกีฬาระเบิด (ไม่ ไม่ใช่ตามตัวอักษร) ตอนนี้ แอลจีเรียกำลังตอบโต้ เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา พวกเขาเผารถยนต์และขโมยโทรศัพท์มือถือจากสำนักงานของบริษัทโทรคมนาคมของอียิปต์ในแอลจีเรีย เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา พวกเขาบุกค้นและจุดไฟเผาสำนักงานของอียิปต์แอร์ในแอลเจียร์ การต่อสู้หลังการแข่งขันและการลอบวางเพลิงในมาร์เซย์ ในทุกสถานที่จมเรือสองลำ นี่อาจเป็นสงคราม ( อีกแล้ว .)

การตัดสินใจล่วงหน้า ของฟีฟ่าในการเล่นนัดนี้ในไซต์ที่เป็นกลางนั้นสมเหตุสมผล จนกว่าคุณจะรู้ว่ากองทัพอัจฉริยะของเซปป์ แบลตเตอร์เลือกที่ใด: ซูดานบ้านเกิดของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และทุกสิ่งที่ดีและมีความสุข โดยธรรมชาติ คาร์ทูมไม่ได้เป็นกลาง

ขนาดนั้น: 1,002 ไมล์จากไคโรและเต็มไปด้วยผู้อพยพชาวอียิปต์ เทียบกับ 2,323 ไมล์ จากแอลเจียร์ (ฟีฟ่าจะไม่มีวันชอบประเทศที่ใหญ่กว่าจริงๆ) ดูการตายออนไลน์ของวันพุธถ้าทำได้ จดบันทึกวิธีการ (ไม่) ประพฤติตัวที่เกม Philadelphia Union

เมเจอร์ลีกซอกเกอร์ตั้งชื่อ XI ที่ดีที่สุดในปี 2009 ในวันนี้และรายชื่อเต็มไปด้วยใบหน้าที่คุ้นเคย: Landon Donovan, Dwayne De Rosario, Shalrie Joseph พร้อมด้วยเพื่อนร่วมทีมชาติสหรัฐฯของ Donovan: Conor Casey, Stuart Holden, Chad Marshall

และ Jeff Cunningham รายชื่อใหญ่ๆ บางส่วนถูกทิ้งให้อยู่ในรายชื่อ รวมถึง Cuauhtémoc Blanco และ Guillermo Barros Schelotto นี่คือรายการทั้งหมด: ผู้รักษาประตู (1): แซค ธอร์นตัน (ชีวาส สหรัฐอเมริกา)

กองหลัง (3): เจฟฟ์ คาเมรอน (ฮุสตัน ไดนาโม), วิลแมน คอนเด (ชิคาโก ไฟร์), แชด มาร์แชล (ทีมโคลัมบัส) กองกลาง (5): ดเวย์น เด โรซาริโอ (โตรอนโต้ เอฟซี), แลนดอน โดโนแวน (ลอสแองเจลิส แกแล็กซี่), สจวร์ต โฮลเดน (ฮุสตัน ไดนาโม), แชลรี โจเซฟ (นิวอิงแลนด์ เรโวลูชั่น), เฟรดดี้ ลุงเบิร์ก (ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์ส เอฟซี)

กองหน้า (2): คอเนอร์ เคซีย์ (โคโลราโด ราปิดส์), เจฟฟ์ คันนิงแฮม (เอฟซี ดัลลาส) คุณคิดอย่างไรกับทางเลือก? MLS ละทิ้งตัวเลือกที่สมควรได้รับหรือไม่? เกมสุดท้ายที่ยอดเยี่ยมของ Ljungbergควรเพียงพอที่จะทำให้เขาได้รับรางวัลเหนือ Blanco

และคนอื่น ๆ หรือไม่? เจฟฟ์ คาเมรอน ยิงให้ทีมชาติสหรัฐฯ ได้หรือไม่ โดยที่ 3 ใน 4 แบ็คไลน์ยังคงไม่มั่นคงเนื่องจากอาการบาดเจ็บและการเล่นที่ไม่สอดคล้องกัน? และ MLS จะเล่นรูปแบบ 3-5-2 นี้ได้ทุกที่หรือไม่? ชั่งน้ำหนักในส่วนความคิดเห็นด้านล่าง

ฟิลาเดลเฟียอาจไม่สามารถแข่งขันในคอลเลจคัพ ในปี นี้ แต่ทีม Seawolves ของมหาวิทยาลัย Stony Brookอยู่ในทัวร์นาเมนต์นี้ ต้องขอบคุณน้องใหม่เสื้อแดง Anthony Rogic ที่นี่เขาอยู่ในเกมรอบรองชนะเลิศ America East Conference กับ University of Hartford

นั่นคือผู้รักษาประตูของ Hartford Nenad Cudic ที่ทำล้อเกวียน Rogic เป็นคนทำให้แน่ใจว่าเขายังคงสามารถแตะคานขวางได้ ฉันเคยเห็นผู้รักษาประตูพยายามเล่นเกมฝึกสมองกับมือปืนระหว่าง PK แต่ไม่เคยเป็นแบบนี้ สำหรับเงินของฉัน Cudic ทำล้อเกวียนที่ค่อนข้างดี

Seawolves จะชนะ 0-0 (3-2) เพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ โดยที่พวกเขาเอาชนะ University of Maryland Baltimore County 2-0 โดย Rogic หยุด PK ในนาทีที่ 37 ( ยังคงใช้การแตะคาน )

The Seawolves เริ่มต้นปีแบบไร้ชัยชนะใน 12 เกมแรกของพวกเขา แต่ไม่แพ้ใครใน 7 เกมสุดท้ายของพวกเขา Stony Brook (6-9-4) พบกับ Brown University (10-2-5) ใน Providence ในวันพฤหัสบดีในรอบแรก ไปหมาป่า

The Sons of Benกำลังรับบริจาคอาหารในการแข่งขันฟุตบอลวันเสาร์นี้ที่ Pennypack Park ทางตะวันออกเฉียงเหนือของฟิลาเดลเฟีย โดยมีแผนจะมอบอาหารให้กับองค์กรการกุศลในเมืองเชสเตอร์

ปีที่แล้ว SoBs และPhiladelphia Unionมอบอาหารมูลค่า 2,501 ดอลลาร์และ 600 ปอนด์ให้กับBernadine Centerซึ่งเป็นกลุ่มไม่แสวงหาผลกำไรที่จัดหาอาหารและเสบียงให้กับผู้อยู่อาศัยในเชสเตอร์ที่มีรายได้น้อย พวกเขาหวังว่าจะตรงกับวันเสาร์นี้กับแคมเปญ “Kick Hunger”

หากคุณมีอาหารที่ไม่เน่าเสียง่ายที่จะบริจาคและต้องการจับการแข่งขันฟุตบอลฟรี ออกมาที่ทุ่งนาในฟิลาเดลเฟียตะวันออกเฉียงเหนือ The Sons of Ben ลงสนามสองทีมในCasa Soccer League ที่ Pennypack Park และเกมวันเสาร์ของพวกเขาคือเวลา 08:50 น.และ14:35 น.คุณสามารถแวะมาดูแมตช์ของพวกเขาและอยู่ต่อได้อีกหากต้องการ 20 เกมในสี่สนามที่นั่นตลอดทั้งวัน สำหรับเส้นทางไปทุ่งคลิกที่นี่

ทีมชาติสหรัฐฯ รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี มีผลงานที่ยุติธรรมในฟุตบอลโลกไนจีเรีย ทำให้ผ่านรอบแรกด้วยการพบกับสเปน (แพ้เพียงครั้งเดียว) สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (W:1-0) และมาลาวี (W:1- 0). อเล็กซ์ ชินสกี้ชาวเพนท์ เฮาส์จากพีเอ เห็นด้านหลังตาข่ายในนัดที่สองกับมาลาวี

เมื่อเขาวอลเลย์ระหว่างขาผู้รักษาประตู นัดสุดท้ายของพวกเขากับ UAE ในรอบแรกมาจาก Jack McInerney ที่บิ่นการเบี่ยงเบนจากผู้รักษาประตูได้ง่าย เป็นครั้งที่สองของการแข่งขัน แต่ในรอบ 16 ทีมสุดท้ายที่พวกเขาพบกับผู้ชนะกลุ่ม F ประเทศอิตาลี ซึ่งทำให้พวกเขาตกรอบ

ด้วยการแพ้ 2-1 (0-1) อิตาลียังคงแพ้ในนัดต่อไปกับผู้ชนะถ้วยสวิตเซอร์แลนด์ มันเป็นชัยชนะ WC ครั้งแรกของสวิตเซอร์แลนด์และพวกเขาทำได้สำเร็จกับแชมป์ที่ครองราชย์ไนจีเรียที่เล่นทัวร์นาเมนต์ที่น่าประทับใจแม้จะแพ้ 1-0 ในรอบชิงชนะเลิศ

วันนี้สหรัฐอเมริกาเล่นเกมไม่ดีในเดนมาร์ก ในขณะที่สหรัฐฯ ได้นำหนึ่งประตูในช่วงพักครึ่ง พวกเขาไม่เคยครองเกมเลย แต่ดูเหมือนว่าเดนมาร์กจะเล่นได้ดีกว่าสำหรับเกมส่วนใหญ่ หลังจากยิงได้ 3 ประตูในช่วงต้นครึ่งหลัง ชาวเดนมาร์กเริ่มครองบอลด้วยการนั่งเอนหลังและส่งบอลไปรอบสนาม สหรัฐฯ ดูเสียขวัญและ

หมดแรง แม้ว่าการแพ้ 3-1 ในเกมกระชับมิตร ซึ่งไม่มีผู้เล่นตัวจริงจำนวนมาก แต่ก็ไม่ได้มีความหมายมากนัก เกมดังกล่าวก็ไม่ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากมายเกี่ยวกับวิธีการเติมช่องว่างหลักสองช่องในรายชื่อผู้เล่นตัวจริงของสหรัฐฯ ทั้ง Edgar Castillo และ Eddie Johnson ไม่ได้เริ่มต้น

Edgar Castillo อาจเป็นวิธีแก้ปัญหาตำแหน่งแบ็คซ้ายที่อ่อนแอ ในขณะที่ Eddie Johnson อาจเป็นวิธีแก้ปัญหาสำหรับการสูญเสีย Charlie Davies ในฐานะกองหน้า นอกจากนี้ เมื่อพวกเขาทั้งคู่ถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงครึ่งหลัง เกมดังกล่าวถูกตัดสินที่ 3-1 สำหรับเดนมาร์ก ไม่มีโอกาสที่จะแสดงสิ่งที่พวก

เขาสามารถทำได้จริง ๆ เนื่องจากสหรัฐอเมริกาไม่สามารถเอาบอลออกจากเดนมาร์กในช่วงครึ่งหลัง เอ็ดดี้ จอห์นสัน ไม่ได้แสดงอะไรมากนักหลังจากถูกเปลี่ยนตัว และเขาไม่ได้แสดงอะไรมากนักในแมตช์สโลวาเกียเมื่อสองสามวันก่อน ฉันไม่แน่ใจว่าเขาจะโทรกลับ อย่างไรก็ตาม ฉันคิดว่าเขาต้องการอีกสอง

สามเกมก่อนที่เราจะแน่ใจได้ว่าเขาไม่สามารถมีส่วนร่วมกับทีมได้ สำหรับ Castillo เขาถูกเปลี่ยนตัวเป็นปีกซ้ายแทนที่จะเป็นแบ็คซ้าย เขาต้องการโอกาสสองสามครั้งในฐานะแบ็คซ้ายก่อนที่เราจะสามารถคิดได้ว่าเขาจะมีส่วนร่วมกับทีมหรือไม่ น่าเสียดายที่เขาไม่ได้เริ่มต้น ฉันยังต้องการเห็น Eddie Johnson เริ่มต้นขึ้นหรืออย่างน้อยก็ได้รับการซับในตอนพักครึ่ง

มีจุดสว่างอยู่บ้าง ฉันคิดว่า Benny Feilhaber เล่นได้ค่อนข้างดีตลอดการแข่งขัน เขาดูเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับตำแหน่งกองกลางด้านซ้าย ซึ่งเป็นปัญหาตั้งแต่ดามาร์คัส บีสลีย์หลุดฟอร์ม เจฟฟ์ คันนิงแฮม ยังแสดงให้เห็นถึงความคิดของนักล่าที่แท้จริง ซึ่งสหรัฐฯ

ขาดหายไป เขากระโดดผิดพลาดโดยผู้รักษาประตูชาวเดนมาร์กและยิงด้วยเท้าซ้ายที่สวยงามซึ่งเป็นจุดอ่อนของเขา นอกจากนั้น เขาไม่ได้ทำอะไรมาก ฉันจะบอกว่าเขาได้รับการเรียกอีกครั้ง แต่ฉันยังไม่มั่นใจ เขาไม่ได้อยู่ในกลุ่มผู้เล่นทีมชาติสหรัฐอเมริกาเป็นเวลาหลายปีเพราะเขาไม่สอดคล้องกัน

ฉันยังคิดว่า Dax McCarty เล่นได้ดีเมื่อเขามาสาย เขาเล่นได้ดีพอสมควรในเกมสโลวาเกีย เขาผ่านได้ดีและตั้งรับได้ดี แต่ผมจะบอกว่าเขาเป็นเบนนี่ เฟลฮาเบอร์ในเวอร์ชันที่อ่อนแอกว่า อย่างไรก็ตาม เขายังเด็กและมีเวลาอีกมากในการปรับปรุง

เกมชี้ให้เห็นสองสิ่ง อย่างแรก ทีมสหรัฐฯ จะต้องได้รับการสอนเกี่ยวกับวิธีกดดันทีมตรงข้ามในสนามส่วนใหญ่พร้อมๆ กัน ประการที่สอง ทีมสหรัฐไม่ตอบสนองอย่างดีต่อทีมที่กดดันในรูปแบบการประสานงานนี้ ชาวเดนมาร์กเล่นเก่งเหนือสหรัฐฯ โดยการสร้างความกดดัน เพื่อไม่ให้ผ่านบอลสั้นๆ ง่ายๆ ได้ สหรัฐฯ

ไม่ได้ทำเช่นนี้ ผลที่ตามมาคือ สหรัฐฯ ยอมให้ขึ้นบอลด้วยการจ่ายบอลยาว ในขณะที่ชาวเดนมาร์กสามารถครอบครองบอลได้เป็นเวลานาน Bob Bradley จำเป็นต้องมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงจุดอ่อนทั้งสองนี้เพราะทีมอื่นเคยใช้กลยุทธ์นี้เพื่อสร้างความเสียหายของเรามาก่อน และฉันสงสัยว่าโค้ชที่ฉลาดในการแข่งขันฟุตบอลโลกจะใช้กลยุทธ์นี้กับเราอีกครั้ง

พวกเราที่ The Philly Soccer Page คิดมากว่าชื่อของเราควรมีคำว่า “ฟุตบอล” หรือรูปแบบอื่นของ “ฟุตบอล” เนื่องจากฟิลาเดลเฟียมีรากฐานมาจากรูปแบบหนึ่งเหล่านี้อาจเป็น “ลูกฟุตบอล” น่ายินดีที่สิ่งนี้ไม่ควรเป็น ในท้ายที่สุด เราไปเล่นฟุตบอลเพียงเพราะว่าด้านนี้ของสระน้ำเข้าใจได้ดีกว่า ไม่ต้องพูดถึง

ผู้ที่อาจสนใจในสิ่งที่เราพูดถึงเกี่ยวกับเกมที่สวยงามนี้ได้ง่ายขึ้น หากคุณเคยดู David Beckham พูดคุยเกี่ยวกับเกมทางโทรทัศน์ของอเมริกา คุณอาจเข้าใจความกังวลของเรา – คุณเกือบจะเห็นสมองของเขาโบกธงสีแดงที่ปากของเขาและเตือนว่า “ต้องไม่พูดว่า ‘ฟุตบอล’ . . ฉันอยู่ในอเมริกา . . ต้องบอก

ว่า ‘ฟุตบอล’ . . . ฉันหวังว่าฉันจะอยู่ในอิตาลี . . ฉันคิดว่าฉันจะไปตัดผม . . ”ชาวอเมริกันใช้ไม้เท้าอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากชาวอังกฤษ เกี่ยวกับการใช้คำว่า “ฟุตบอล” ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะหลายคนนอกสหรัฐอเมริกาสับสนว่าเกมที่คนอเมริกันเรียกว่าฟุตบอล อย่างน้อยก็ในแง่ของการสัมผัส

บอล แทบไม่เกี่ยวข้องกับการใช้เท้าเลย นับประสาการใช้เท้า . (“โยนบอล” ใคร?) แต่ฉันคิดว่านี่น่าจะเป็นเพราะความซับซ้อนที่เหนือกว่าทางวัฒนธรรมบางประเภท ไม่ต้องพูดถึงความเขลาธรรมดาๆ แน่นอนว่ามันหยาบคาย แต่มันก็ไม่ยุติธรรมเช่นกันเนื่องจากชาวอังกฤษเป็นผู้ที่คิดคำว่า “ฟุตบอล”

ขึ้นมาตั้งแต่แรก เมื่อสมาคมฟุตบอลหรือเอฟเอได้พบกันที่ผับแห่งหนึ่งในลอนดอนเพื่อจัดทำกฎกติกาการแข่งขันในปี พ.ศ. 2406 ผู้เข้าร่วมบางคนก็สนใจที่จะสร้างกฎเกณฑ์เดียวกันสำหรับรักบี้ฟุตบอล ซึ่งเป็นเกมที่เป็นบรรพบุรุษของอเมริกันฟุตบอล เนื่องจากคนอื่น ๆ กำหนดกฎเกณฑ์เดียวกันสำหรับสมาคมฟุตบอล

ชื่อที่ถูกต้องสำหรับประเภทของฟุตบอลที่เราเรียกว่าฟุตบอล ในขณะที่ผู้สนับสนุนรักบี้ฟุตบอลสามารถเรียกเกมของพวกเขาว่า “รักบี้” “สมาคมฟุตบอล” เป็นเพียงคำพูดเล็กน้อยและผู้สนับสนุนเกมนั้นเรียกง่ายๆว่า “ฟุตบอล” ดังนั้นจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าจะทำให้ฝูงชนรักบี้โกรธ แย่มากจนหูของพวกเขาเริ่มเหี่ยวเฉา

เป็นรูปร่างคล้ายดอกกะหล่ำซึ่งเป็นมรดกตกทอดที่น่าเศร้ามาจนถึงทุกวันนี้ อื่นๆ คงจะเป็นไปตามธรรมเนียมของสแลงของมหาวิทยาลัยในขณะนั้น การใช้คำอื่นนอกเหนือจากสมาคมฟุตบอลที่ฉันเคยเห็นในแหล่งอเมริกันเร็วที่สุดคือจากบทความใน Harper’s Weekly ฉบับปี 1895 ซึ่งตั้งข้อสังเกตว่า

“Socker” เป็นคำที่ “ชายหนุ่มชาวอังกฤษบางครั้งคุ้นหู” เกม. การใช้ “socker” ครั้งแรกใน Philadelphia Inquirer มาจากบทความ 12 มีนาคม 1905 เกี่ยวกับแมตช์ที่จะเกิดขึ้นระหว่าง Haverford และ Harvard: “การเล่นฟุตบอลระหว่างวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงสองแห่งใน

อเมริกาจะหมายความว่าเกมภาษาอังกฤษที่ยิ่งใหญ่ของ ‘Socker’ ที่พวกเขาเรียกกันว่าไม่ได้เป็นเพียงเกมสโมสรอีกต่อไป” ภายในเวลาอันสั้น Inquirer ใช้ “ฟุตบอล” เป็นประจำ ไม่นานหลังจากนั้น การใช้ “สมาคมฟุตบอล” ก็หายไปเกือบหมด

ดังนั้น ครั้งต่อไปที่เพื่อนชาวอังกฤษของคุณพูดถึง “คำอเมริกันสำหรับฟุตบอล” ที่ไร้สาระและไร้สาระ คุณสามารถให้พวกเขารู้ว่าจริงๆ แล้วมันเป็นความผิดของพวกเขาทั้งหมด หากพวกเขาไม่เชื่อคุณ บอกให้พวกเขาค้นหาในพจนานุกรมภาษาอังกฤษของอ็อกซ์ฟอร์ด ซึ่งเป็นคลังเก็บ “ภาษาอังกฤษที่เหมาะสม”

อันทรงเกียรติ และในขณะที่คุณทำอยู่ ให้พวกเขารู้ว่าคุณรู้สึกขอบคุณแค่ไหนที่พวกเขาไม่เรียกเกมนี้ว่า “ผู้กล้า” ไม่มีอะไรจะพูดมากเกี่ยวกับการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกระหว่างฝรั่งเศสและไอร์แลนด์ที่ยังไม่ได้มีการกล่าว: เฮนรี่โกงและทีมไอร์แลนด์ถูกปล้น ผู้คนสามารถเรียกให้เล่นเกมซ้ำได้จนกว่าพวก

เขาจะเป็นสีน้ำเงินต่อหน้า แต่สิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้น: กฎข้อที่ 5ของกฎแห่งเกมให้อำนาจแก่ผู้ตัดสิน “มีอำนาจเต็มที่ในการบังคับใช้กฎของเกมที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันที่ เขาได้รับการแต่งตั้งแล้ว” และกล่าวว่า “การตัดสินของผู้ตัดสินเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับการเล่นถือเป็นที่สิ้นสุด” การล้อเลียนนี้จะช่วยให้

FIFA อนุญาตให้ใช้เทคโนโลยีวิดีโอในการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ระหว่างการเล่นแบบแมตช์เพลย์ได้หรือไม่ – รายงานการแข่งขันบนเว็บไซต์ของฟีฟ่าไม่ได้พูดถึงความขัดแย้ง ไม่ว่าชื่อเสียงของเธียร์รี อองรีจะได้รับผลกระทบจากการโกงของเขาหรือไม่ก็ตาม มาร์ติน แฮนส์สัน เจ้าหน้าที่ผู้ตัดสินของสวีเดนและผู้ช่วยผู้

ตัดสิน Stefan Wittberg และ Fredrik Nilsson จะต้องออกจากตำแหน่งที่ไม่เปิดเผยหรือไม่ แม้แต่สื่อของสวีเดนก็ยังประณามพวกเขา ด้านล่างนี้คือลิงก์ที่รวบรวมไว้เพื่อให้คุณได้ทราบว่ามีการพูดถึงแมตช์ดังกล่าวในสื่อฟุตบอลไอริช อังกฤษ และฝรั่งเศสอย่างไร และอยู่ในประวัติศาสตร์ของเกม ในขณะเดียวกัน โปรตุเกส สโลวีเนีย กรีซ แอลจีเรีย และอุรุกวัย ก็ผ่านเข้ารอบในวันพุธเช่นกัน

วิบัติแก่ชาวไอริช แต่ภูมิปัญญาดั้งเดิม – ภูมิปัญญาที่ฝึกฝนผ่านความผิดพลาดของกระดูกหัวปี่หรือสายที่ไม่ได้รับที่หลอมรวมพวกเราเข้าด้วยกันผ่านประสบการณ์ร่วมกันของความเจ็บปวดในลำไส้ – จะบอกว่าพวกเขามีโอกาสและใช่แม้กระทั่งการทำผิดพลาดก็เป็นสิ่งที่คุณ เปิดเผยตัวเองถ้าคุณไม่เปลี่ยน

โอกาสของคุณ และชาวไอริชหลังจากเปิดตัวของ Robbie Keane ในนาทีที่ 33 ล้มเหลวที่จะทำอย่างนั้นในครึ่งหลังโดยเสียโอกาสอันรุ่งโรจน์หลายครั้ง ก่อนที่จะโค้งคำนับในนาทีที่ 55 จอห์น โอเชียฟาดหนึ่งหลุมเหนือคานซึ่งเขาน่าจะซุกอยู่ใต้ตาข่ายเปิดกว้าง ดอยล์ไม่สามารถแปลงบอล

ที่ยอดเยี่ยมจากคีน; ท่ามกลางความล้มเหลวของคีนเองในนัดที่ 2 ไม่มีใครโดดเด่นไปกว่าตอนที่เขาเอาชนะผู้รักษาประตูชาวฝรั่งเศสที่พุ่งเข้ามาเพียงเพื่อส่งบอลข้ามเส้นข้างทางซ้ายของเสา ทำไมไม่ยิงก่อนหรือหลัง?! แย่แล้ว ไอร์แลนด์ คุณยิงได้ นี่คือฟุตบอลหลังจากทั้งหมด

และเฮ้ การเป็นพิธีกรนั้นค่อนข้างเป็นตัวเอกใน 103 นาที แล้วจะบ่นทำไม? การดำน้ำที่ชัดเจนของ Anelka ในพื้นที่แทบไม่ทำให้เกิดความกังวลใดๆ หรือการ์ดใดๆ โดย Martin Hansson เจ้าหน้าที่ชาวสวีเดน ไพ่ถูกกระจายอย่างเท่าเทียมกัน และในที่สุด Diarra ก็อยู่ได้ หลังจากทำฟาวล์ Keane

อย่างต่อเนื่องตลอดสองนัดที่รับใบเหลืองในนาทีที่ 79 แน่นอน แทนที่จะนิ่งเงียบ โลกของฟุตบอลมีสิทธิ์ที่จะแสดงความวิตกกังวลร่วมกัน เนื่องจากใครเล่าจะท้องกับนายหญิงในงานแต่งงานได้? และนี่คืองานกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่เรากำลังพูดถึง จะปล่อยให้เสียเปล่าไปทำไม? ฝรั่งเศสก็ไม่สมควรที่จะอยู่ที่นั่น

เรายังคงดำเนินรอยตามที่น่าเศร้าในการยอมรับความผิดพลาดของไททันเพียงเพราะพวกเขาเคยถูกปล่อยทิ้งไว้ในอดีตหรือไม่? วิหารแพนธีออนจะลุกขึ้นโจมตีเราไหมถ้าเราทำอย่างอื่น! แน่นอนว่ามีมาตรา 5 แต่ฟีฟ่ายังมีดุลยพินิจในการพิจารณารีเพลย์สำหรับแมตช์ที่บทสรุปได้สร้างความเดือดดาลให้กับคนทั้งโลก

ฟีฟ่าจะเฉียบแหลมมากพอที่จะชั่งน้ำหนักความไร้ความสามารถของเจ้าหน้าที่การแข่งขันในลักษณะเดียวกับที่พวกเขาทำผิดพลาดในการคัดเลือกฟุตบอลโลก ’06 ที่อนุญาตให้การแข่งขันระหว่างอุซเบกิสถานและบาห์เรนเล่นซ้ำได้หรือไม่? ทำไมจะไม่ล่ะ,

แน่นอน มาตรา 5 ของกฎข้อบังคับของฟีฟ่าที่ควบคุมเกมนั้นระบุไว้อย่างชัดเจน ในลักษณะที่สั้นพอ ๆ กับการปฏิเสธคำขอของ FA ของไอร์แลนด์ในวันนี้ว่าผู้ตัดสินมีอำนาจทั้งหมดในการตัดสินการแข่งขันและการตัดสินดังกล่าวถือเป็นที่สิ้นสุด แต่นอกเหนือจากการใช้การโกงที่เห็นได้ชัดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์

ยังมีฉากหลังของการใช้การเพาะที่ร้ายกาจของฟีฟ่าสำหรับรอบตัดเชือกรอบคัดเลือกยุโรป ซึ่งเป็นการตัดสินใจในนาทีสุดท้ายก็ต่อเมื่อชัดเจนว่าทีมดังหลายทีมถูกคุกคาม – ซึ่ง นำลูกบอลสองมือมาสู่คำถามเกี่ยวกับการเล่นที่ยุติธรรมและความสมบูรณ์ของเกมโดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ FIFA แต่เดี๋ยวก่อน

ยิ้มให้เพชรบ้าๆ เพราะนี่คือฟุตบอล เล่นซ้ำทันที เทคโนโลยี – พูดบ้าๆ! อย่ากังวลว่าโรนัลโด้จะทำซ้ำการแสดงตลกของเขาจากฟุตบอลโลกปี 2549 หรือใครก็ตามที่เลียนแบบมาราโดน่าได้ดียิ่งขึ้นเพราะนั่นคือฟุตบอลเช่นกัน นั่นคือเว้นแต่องค์กรปกครองของเกมจะช่วยและฟุตบอลโลกจากความอัปยศ

ในที่สุดเมเจอร์ลีกซอกเกอร์ก็ออกกฎสำหรับร่างส่วนขยายในวันพุธหน้า และดูเหมือนว่าฟิลาเดลเฟีย ยูเนี่ยนจะมีกฎเดียวกันกับที่ซีแอตเทิล ซาวน์เดอร์มี การเปลี่ยนแปลงกฎเพียงอย่างเดียวดูเหมือนจะเป็นข้อกำหนดที่อนุญาตให้ผู้เล่น “Home Grown” ได้รับการยกเว้นจากร่าง ผู้เล่นที่เติบโตในบ้านคือผู้เล่นจาก

“พื้นที่ในบ้าน” ของทีมซึ่งอยู่ในบัญชีรายชื่อหลักหรือการพัฒนาของทีม ทีมสามารถเพิ่มผู้เล่นสองคนในบัญชีรายชื่อได้ทุกปีผ่านเส้นทางนี้ สิ่งนี้ทำให้ผู้เล่นอายุน้อยไม่กี่คนออกจากโต๊ะเช่น Giorgi Chirgadze จากนิวยอร์กและผู้รักษาประตูของ DC United Bill Hamid และหมายความว่าทีมต่างๆมีอิสระในการ

ปกป้องผู้เล่นคนอื่น กฎหลักของร่างยังคงเหมือนเดิม: พนันคาสิโน สหภาพจะเลือกผู้เล่น 10 คนระหว่างร่าง ทีมสามารถปกป้องผู้เล่น 11 คนและสูญเสียผู้เล่นไม่เกินหนึ่งคนให้กับสหภาพ ผู้เล่นบัญชีรายชื่อการพัฒนาเปิดให้ร่างได้ ยกเว้น Generation Adidas และตอนนี้เป็นผู้เล่นในบ้าน ผู้เล่นที่กำหนดไม่จำเป็นต้องได้รับการ

ปกป้องเว้นแต่ผู้เล่นจะไม่มีเงื่อนไขการค้า ซึ่งในกรณีนี้จะต้องเป็น สหภาพยังสามารถเจรจาต่อรองเงินเดือนของผู้เล่นที่พวกเขาร่างได้ ยังไม่ระบุในทั้งหมดนี้ – และบางสิ่งที่อาจเป็นปัจจัยในร่างและการจัดหาผู้เล่นที่ตามมา – คือสถานะสัญญาของสัตวแพทย์ MLS ที่สัญญาหมดอายุ ตัวอย่างเช่น ฉันได้ระบุว่าฉันคิดว่า

Jeff Larentowicz กองกลางนิวอิงแลนด์จะเป็นเป้าหมายของ Union ไม่ว่าจะอยู่ในร่างฉบับร่างหรือ (มีแนวโน้มมากกว่า?) ในฐานะตัวแทนอิสระ เนื่องจากสัญญาของเขาหมดอายุเมื่อสิ้นสุดฤดูกาล และเขาระบุว่าเขาอาจลาออก ชื่อใหญ่อื่น ๆ ที่มีสัญญาหมดอายุ ได้แก่ ทีมชาติ Robbie Rogers

และ Stuart Holden หลังปรากฏว่ามุ่งหน้าไปยังยุโรป แต่โรเจอร์สอาจไม่แบ่งปันโอกาสของโฮลเดนในต่างประเทศ ทำไมไม่ลองเผาตัวเลือก 10 แบบร่างของคุณในการเดิมพันที่อาจคงอยู่? ไม่มีคำสัญญา แต่ทุกอย่างเป็นไปได้

เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในเยอรมนีประกาศในวันนี้การโจมตี 50 ครั้งในเยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ และอังกฤษ ส่งผลให้มีการจับกุมผู้ต้องสงสัย 17 คน ที่เกี่ยวข้องกับแหวนตรึงผู้ถูกกล่าวหา ผู้ที่ถูกจับถูกอธิบายว่าเป็น “หัวหน้าแก๊งค์” ผู้ต้องสงสัยอีก 200 คนมีส่วนเกี่ยวข้องกับแหวนตรึงไม้ขีดไฟ แก๊งค์ต้อง

สงสัยแก้ไขผลการแข่งขัน 200 นัด รวมถึง 3 เกมในแชมเปี้ยนส์ลีก และ 12 เกมในยูโรปาลีก การแข่งขันในอย่างน้อยเก้าประเทศ ได้แก่ เยอรมนี เบลเยียม สวิตเซอร์แลนด์ โครเอเชีย สโลวีเนีย ตุรกี ฮังการี บอสเนียและออสเตรียเชื่อว่ามีมลทิน เชื่อว่าไม่มีแมตช์ในอังกฤษ สเปน อิตาลี หรือฝรั่งเศสได้

รับผลกระทบ ทางการไม่ได้ระบุว่าแมตช์แชมเปี้ยนส์ลีกหรือยูโรปาลีกที่จัดการแล้วเกิดขึ้นในรอบคัดเลือกหรือรอบแบ่งกลุ่ม ตัวแทนของยูฟ่าปีเตอร์ ลิมาเคอร์เรียกมันว่าเรื่องอื้อฉาวการจับคู่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยเกิดขึ้นในยุโรป Limacher กล่าวว่า “พวกเราที่ UEFA รู้สึกทึ่งกับความยิ่งใหญ่ของสิ่งนี้ . . เราได้รับ

ผลกระทบอย่างมากจากขอบเขตของการปรับแต่งเกมโดยแก๊งนานาชาติ” เลขาธิการยูฟ่า จานนี่ อินฟานติโน กล่าวในแถลงการณ์ว่า “ยูฟ่าจะเรียกร้องให้มีการลงโทษที่รุนแรงที่สุดต่อหน้าศาลที่มีอำนาจสำหรับบุคคล สโมสร หรือเจ้าหน้าที่ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตต่อหน้าที่นี้ ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้เขตอำนาจของรัฐ

หรือด้านกีฬา” ยูฟ่าเปิดเผยว่าในเดือนกันยายนมีการตรวจสอบการแข่งขันแชมเปียนส์ลีกและยูฟ่าคัพ (รุ่นก่อนยูโรป้าลีก) จำนวน 40 นัด เชื่อว่าแมตช์เหล่านี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสโมสรยุโรปตะวันออกเป็นส่วนใหญ่ในรอบคัดเลือกรอบแรก

อัตราต่อรอง NFL ให้บริการโดย SportsBetting.ag และสามารถพบได้ที่นี่ แม้จะมีโฆษณาที่ยอดเยี่ยมเหล่านี้ FanDuel ไม่สามารถใช้งานได้ในรัฐเนวาดาผ่านการลงทะเบียนระยะไกล หนังสือกีฬาจากเนวาดาต้องมีการลงทะเบียนด้วยตนเอง จากนั้นมีหนังสือกีฬาที่เป็นที่ยอมรับมากขึ้นซึ่ง

ดำเนินงานจากนอกสหรัฐอเมริกาที่รับลูกค้าจากเนวาดา BetOnline ได้รับในธุรกิจตั้งแต่ปี 1999 และข้อเสนอโบนัสต้อนรับใจกว้าง (โบนัสสูงสุด $ 1000) และใช่คุณสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้โดยตรง ถือเป็นหนังสือกีฬานอกชายฝั่งที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือ BetOnline50.png

ประโยชน์ของ BetOnline กับ Vegas Books ตามที่ระบุไว้คุณสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้โดยตรงและคุณไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนเกิน BetOnline ต้องการรหัสไปรษณีย์เท่านั้น (ไม่ใช่ที่อยู่แบบเต็มของคุณ) ยินดีต้อนรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

คุณสามารถเดิมพันการเมืองและอุปกรณ์บันเทิง / กีฬา / ธุรกิจที่ยอดเยี่ยมอื่น ๆ ที่ไม่มีให้บริการในรัฐเนวาดา BetOnline จะไม่รายงานการชนะของคุณ การเดิมพันแบบไม่ระบุตัวตนสามารถใช้ได้ผ่านสกุลเงินดิจิทัลจำนวนมากรวมถึง bitcoin

การจ่ายเงินผ่านสกุลเงินดิจิทัลเป็นที่ทราบกันดีว่าจะมาในไม่กี่นาที แต่โดยทั่วไปการจ่ายเงินจะใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมง เดือนนี้เรามีรายงานการจ่ายเงิน $ 1,000 ใน bitcoin โดยใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงอีกครั้ง (ไม่ทราบจำนวนเงิน) ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที 3.5K เกือบจะทันที

การเดิมพันจากเวกัสเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเดิมพันทีมเหย้า Raiders เล่นได้ดีในปี 2020 เพียงแค่ล้มเหลวในการเข้ารอบตัดเชือก พวกเขาจบ 8-8 ทีมเหย้าที่ร้อนแรงคือ Vegas Golden Knights ในกีฬาฮอกกี้ พวกเขาเป็นรายการโปรดที่สองที่จะชนะถ้วยสแตนลีย์ 2021 ณ วันที่ 21 เดือนกุมภาพันธ์ด้วย

ศักยภาพในการจ่ายเงินของ $ 750 สำหรับทุก $ 100 เดิมพัน ลาสเวกัสมีทีมวิทยาลัยที่ดี UNLV Running Rebels ของพวกเขาดึงดูดการเดิมพัน แต่อาจไม่มากนักในอนาคตสำหรับปี 2021 ในขณะที่พวกเขาเล่นบาสเก็ตบอล. 500

โลกฟุตบอลกำลังสงสัยว่าใครคือ Bill Belichick และ Josh McDaniels ที่จะเป็นโค้ชให้กับยุนี้ BetOnline50.png BetOnline มีให้บริการสำหรับผู้ที่อยู่นอกรัฐ Colorado SportsBetting.com (โคโลราโด) ได้กำหนดอัตราต่อรองสำหรับโอกาสของกองหลัง 26 คนที่สามารถ

เข้าชิงครั้งแรกในนิวอิงแลนด์ในฤดูกาลหน้าผ่านเอเจนซี่แบบร่างการแลกเปลี่ยนหรือการส่งเสริมการขาย Marcus Mariota อยู่บนสุดของกระดานด้วยอัตราต่อรอง 5/2 หรือ +250 อดีตผู้รักชาติ Jacoby Brissett เป็นที่สองในรายการที่ 7/2

กองหลังมือใหม่มีอัตราต่อรอง 5/1 ในขณะที่การซื้อขายที่เป็นไปได้สำหรับ Deshaun Watson หรือ Jimmy Garoppolo มาที่ 10/1 และ 15/1 ตามลำดับ อัตราต่อรองในปัจจุบันสำหรับผู้รักชาติ QB, เดชานวัตสันทีมต่อไปรัสเซลวิลสันทีมต่อไปดึงล็อคและ Garoppolo สามารถดูได้ที่นี่:

ผู้เล่นที่จะใช้สแนปรักชาติเป็นครั้งแรกใน 1 สัปดาห์ ของ 2564 reg. ฤดูกาล ม้าหมุนกองหลังเริ่มต้นยังคงมีอีกยาวไกลในฤดูกาลนี้ Matthew Stafford, Jared Goff และ Carson Wentz มีการเปลี่ยนแปลงทีมทั้งหมด แต่โลกแห่งการพนันกีฬากำลังจับตาดูชื่อที่ใหญ่กว่านั้น

Deshaun Watson รางวัลใหญ่ที่ตกลงกันคือ Deshaun Watson กองหลังของ Texans ทีมย้ายจากแฟรนไชส์ ​​JJ Watt แต่จะมีส่วนร่วมกับกองหลังแฟรนไชส์ด้วยหรือไม่? ตลาดการพนันกีฬาออนไลน์บอกว่าไม่ สถานที่ที่วัตสันจะเล่นในปีหน้ามากที่สุดคือเมืองฮุสตันด้วยอัตราต่อรองที่ดีที่สุดคือ +125

หากวัตสันถูกแลกเปลี่ยนผู้นำอีกคนที่จะเข้ามาค้าขายคือแคโรไลนาแพนเทอร์ที่ +300 แพนเทอร์เพิ่งล้างพื้นที่มูลค่า 28.5 ล้านดอลลาร์และมีรายงานว่าได้เสนอดาววิ่งกลับ Christian McCaffrey ในแพ็คเกจการค้าสำหรับวัตสัน

ถ้าแคโรไลนาไม่ได้ลงเอยด้วยวัตสันนิวยอร์กเจ็ตส์ (+250) ไมอามีดอลฟิน (+250) เดนเวอร์บรองโกส (+800) และซานฟรานซิสโก 49ers (+500) เป็นทีมต่อไป ในหมู่พวกเขา Jets มีทุนร่างมากที่สุดในการซื้อขายกับประมวลผล

การตั้งรับ (82) และรับหลา (967) และมีสี่ทัชดาวน์ในฤดูกาลนี้ ยังไม่ชัดเจนในทันทีว่าบัฟฟาโลจะให้ทุกวันอาทิตย์หรือไม่โดยมีสายน้อยมาก ปลาโลมากำลังชนะ แต่ยังมีสถานการณ์อื่น ๆ ที่ยังสามารถนำพวกมันไปได้ในรอบตัดเชือก

บัลติมอร์แพ้ (ไม่น่าเป็นไปได้สูงที่พวกเขาจะเผชิญหน้ากับซินซินนาติกาล), การสูญเสียของคลีฟแลนด์ (ไม่น่าเป็นไปได้อย่างมากเนื่องจากพวกเขากำลังเผชิญหน้ากับทีมสตีลเลอร์สที่ยึดติดอยู่แล้วและจะไม่มีเบนรอ ธ ลิสเบอร์เกอร์) หรืออินเดียนาโพลิสแพ้ (พวกเขาเป็นเจ้าภาพจากัวร์)

and Browns มีแนวโน้มที่จะมุ่งหน้าสู่รอบตัดเชือก พวกเขาต้องชนะเท่านั้น โคลท์จะต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมอีกเล็กน้อย สิ่งที่คุณได้รับเพียง $ 5 ต่อผู้เล่นต่อสัปดาห์: ระบบจัดการผู้เล่นที่ใช้งานง่าย กำหนดขีด จำกัด ของผู้เล่นและการเข้าถึง สร้างและแก้ไขผู้เล่นของคุณ

ตัวเลขผู้เล่นรายวันรายสัปดาห์และรายเดือน รายงานที่ใช้งานง่ายและเชื่อถือได้ เครื่องมือบริหารความเสี่ยงของผู้เล่น และอื่น ๆ อีกมากมาย – เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่ สิ่งที่คุณได้รับ: การพนันกีฬา เดิมพันสด ผู้เล่น Prop Bet Builder การแข่งม้า คาสิโนดิจิทัล คาสิโนเจ้ามือสด

เข้าถึงบริการโทรศัพท์ของเรา – เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่ แม้จะแพ้ แต่ Ravens ก็ยังคงอยู่หากคลีฟแลนด์หรืออินเดียนาโพลิสแพ้ เช่นเดียวกับบราวน์ที่เผชิญหน้ากับทีมพิตส์เบิร์กที่จะนั่งเบนโรเอ ธ ลิสเบอร์เกอร์ พวกเขาชนะหรือแพ้อินเดียแนโพลิสหรือแพ้เทนเนสซีบวกกับบัลติมอร์ชนะบวกอินเดียนาโพลิส

ชนะและไมอามีชนะ โคลท์ต้องชนะเพื่อเข้าไป แต่ยังต้องมีหนึ่งในสถานการณ์ต่อไปนี้: การสูญเสียเทนเนสซี / การสูญเสียบัลติมอร์ / การสูญเสียคลีฟแลนด์ / การสูญเสียไมอามี ไททันส์จะไม่เผชิญหน้ากับประมวลจนถึงคืนวันอาทิตย์

Cowboys-Giants ในบ่ายวันอาทิตย์จะรอคอยผลการแข่งขันในคืนวันอาทิตย์ระหว่างทีมฟุตบอลวอชิงตันและฟิลาเดลเฟียอีเกิลส์ การแพ้ของทีมฟุตบอลวอชิงตันหมายถึงคาวบอยหรือไจแอนต์ที่จะเข้าสู่รอบตัดเชือก สิ่งที่คุณได้รับเพียง $ 5 ต่อผู้เล่นต่อสัปดาห์:

เปลี่ยนเป็นการเลือกรอบแรกในทางกลับกัน ราคาต่อรองฟิวเจอร์สของ NFL ถูกถอดกระดานเมื่อเที่ยงเวลาตะวันออกของวันพฤหัสบดี เวนซ์ลงจอดกับโคลท์ได้รับความนิยมที่ +225 ในเดือนธันวาคมและ +150 ในต้นเดือนมกราคม

The Eagles ต้องจ่ายเงินเดือนสูงสุด 33.8 ล้านดอลลาร์สำหรับปี 2021 แต่จะไม่ต้องเผชิญกับภาระผูกพันใด ๆ อีก ในขณะที่ไปจากกองหลังคาร์สันเวนซ์ไม่มีอาจจะไม่ได้รับการเห็นมากของการอัพเกรดในสายตาของบาง oddsmakers จะให้โคลท์มีโอกาสที่ดีกว่าเล็กน้อยแชมป์ต่อไปนี้การค้ากับฟิลาเดลทำไมตอนนี้?

แม้ว่าจะไม่มีการเปิดเผยรายชื่อประเทศที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน แต่รายชื่อฉันทามติที่ได้มาจากการโพสต์บนกระดานสนทนาของผู้เล่นได้ระบุชื่อประเทศต่อไปนี้: อัฟกานิสถาน บาห์เรน บังกลาเทศ คิวบา อียิปต์ อิหร่าน อิรัก จอร์แดน เคนยา คูเวต มาเลเซีย โมซัมบิก , เมียนมาร์ (พม่า), ไนจีเรีย, เกาหลีเหนือ, ปากีสถาน, กาตาร์, รวันดา, ซาอุดีอาระเบีย, เซเนกัล, ซูดาน, ซีเรีย, แทนซาเนีย, ตุรกี, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, เยเมน, ซิมบับเว, ปาเลสไตน์ และนครวาติกัน

เหตุใด ‘Stars จึงถอนตัวออกจากตลาดสีเทาบางแห่งและไม่ใช่ตลาดอื่นที่ไม่ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากบริษัทกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าบริษัทตั้งใจจะอยู่ใน “ตลาดปัจจุบันทั้งหมด” แน่นอนว่าตลาดที่จดทะเบียนนั้นคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ค่อนข้างน้อยของรายได้ของบริษัท เราคิดว่าพวกเขาจะพลาดฐานผู้เล่นของนครวาติกันน้อยกว่ารัสเซีย

รัฐโกงมีการเก็งกำไรว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นปฏิกิริยาต่อพระราชบัญญัติการพนันแห่งสหราชอาณาจักรฉบับใหม่ ซึ่งจะกำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องให้เหตุผลทางกฎหมายสำหรับการดำเนินงานในตลาดที่พวกเขาไม่มีใบอนุญาตเฉพาะ PokerStars มีการยื่นขอใบอนุญาตต่อเนื่องชั่วคราวสำหรับใบอนุญาตการเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ตในสหราชอาณาจักร และกฎหมายใหม่มีกำหนดจะมีผลบังคับใช้ในสัปดาห์นี้ ก่อนที่ศาลสูงในลอนดอนจะเลื่อนออกไปเป็นเวลาหนึ่งเดือน แต่ถ้าเป็นกรณีนี้ ทำไมไม่ออกจากรัสเซียซึ่งเป็นตลาดที่มีบัญชีดำ PokerStars หรือแคนาดาสำหรับเรื่องนั้น แน่นอนว่าตลาดขนาดใหญ่เหล่านี้จะเป็นการยากที่จะพิสูจน์ให้เห็นถึงรัฐบาลของสหราชอาณาจักรเช่นเดียวกับตลาดที่พวกเขาออกไปในสัปดาห์นี้

ในขณะที่เราไม่สามารถแสร้งทำเป็นรู้ว่าทนายของ PokerStars คิดอย่างไร แต่เราก็มีอีกทฤษฎีหนึ่ง หลายประเทศ (แต่ไม่ใช่ทั้งหมด) ในรายการเป็นประเทศที่สหรัฐฯ มีข้อพิพาททางการทูตที่มีมายาวนาน ซึ่งเรียกว่ารัฐโกง เช่น อิหร่าน เกาหลีเหนือ พม่า และคิวบา เป็นไปได้ไหมที่ PokerStars กังวลที่จะมีส่วนร่วมกับตลาดอเมริกาอีกครั้ง กำลังพยายามที่จะประจบประแจงกับรัฐบาลสหรัฐฯ? มันอาจเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นที่กำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแลการเล่นเกมของรัฐนิวเจอร์ซีย์ สำหรับการกลับไปนิวเจอร์ซีย์งาน G2E Expo ในลาสเวกัสเป็นศูนย์รวมผู้มีชื่อเสียงในอุตสาหกรรมเกมในสัปดาห์นี้ โดยมี Sheldon Adelson ซีอีโอของ Las Vegas Sands กล่าวปาฐกถาพิเศษ ไม่น่าแปลกใจเลยที่เขาใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อยืนยันจุดยืนของเขาในการต่อต้านการพนันออนไลน์ รวมถึงการพูดคุยในหัวข้อต่างๆ เช่น มาเก๊า แอตแลนติกซิตี้ และการขยายคาสิโนในสหรัฐอเมริกาโดยทั่วไปด้วยสมาชิกจำนวนมากของภาคการพนันออนไลน์ในปัจจุบันAdelsonซึ่งดูเหมือนจะตอบคำถามตามสคริปต์ ย้ำความเชื่อของเขาว่าการพนันออนไลน์ไม่สามารถควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อปกป้องเด็ก ๆ และมุ่งเป้าไปที่คนยากจนอย่างไม่เป็นธรรม

“ฉันไม่เห็นเหตุผลที่น่าสนใจใด ๆ ที่จะวางคาสิโนไว้ในมือ 318 ล้าน” เขาอธิบายพร้อมเสริมว่าการเพิ่มจำนวนอุปกรณ์มือถือและแท็บเล็ตทำให้การเข้าถึงเว็บไซต์ iGaming ง่ายเกินไป หลานวัยสองและสามขวบของเขา เขากล่าวว่า “ใช้งานอุปกรณ์พกพาได้ดีกว่าเขา“เพียงเพราะมันเกิดขึ้นตอนนี้ไม่ใช่เหตุผลที่ทำให้เกมทางอินเทอร์เน็ตถูกกฎหมาย” เขากล่าวต่อ “มันไม่ใช่ประเด็นเรื่องสิทธิของรัฐ อินเทอร์เน็ตมีอยู่ทั่วประเทศ”Baazov ในบ้าน
เมื่อต้นสัปดาห์David Baazov ซึ่งเป็น CEO คนใหม่ของ PokerStars อยู่ในเมือง แต่ไม่ต้องพูดถึงโป๊กเกอร์ Baazov มีส่วนร่วมในการอภิปรายเกี่ยวกับสุขภาพของอุตสาหกรรมสล็อตแมชชีน โดยกล่าวถึงข้อกังวลว่าผู้เยี่ยมชมรุ่นใหม่ของลาสเวกัสจะหลีกเลี่ยงเครื่องสล็อตแมชชีนเพื่อความบันเทิงรูปแบบอื่น Baazov มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับอุตสาหกรรมนี้ แต่รู้สึกว่าการปรับตัวและนวัตกรรมเป็นกุญแจสำคัญในการทำให้คนรุ่นมิลเลนเนียลสนใจ

“ในแง่ของคนรุ่นมิลเลนเนียล ตามสถิติแล้ว คนหนุ่มสาวมีแนวโน้มที่จะเล่นสล็อตมากกว่า” เขากล่าว “[แต่] จำเป็นต้องมีการผสมผสานที่ดีต่อสุขภาพ และสล็อตจะต้องมีความบันเทิงเป็นศูนย์กลางมากขึ้น เป็นความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากลูกค้าที่ผลักดันให้เราสร้างสรรค์นวัตกรรม”

“เราต้องสร้างผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้เล่น” Patti Hart ซีอีโอของ International Game Technology กล่าว “เราเป็นอุตสาหกรรมเดียวที่ใช้เงิน [การวิจัยและพัฒนา] ทั้งหมดของเราก่อนที่ลูกค้าจะเล่นเกมได้”คำเตือนในระหว่างการอภิปรายแยกกัน Mark Yoseloff อดีตผู้บริหารระดับสูงของผู้ผลิตอุปกรณ์เกม Shuffle Master Inc และกรรมการบริหารของ Center for Gaming Innovation ที่มหาวิทยาลัยเนวาดา ได้เตือนอุตสาหกรรมเกี่ยวกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นให้กับลูกค้าของการเล่นสล็อตแมชชีน

สมัครบอลสเต็ป ไฮโล GClub เว็บสล็อต

สมัครบอลสเต็ป “ขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐานสำหรับการขอเครื่องบินต้องได้รับการปรับปรุง ประเด็นต่างๆ เช่น รูปแบบที่กำหนดในการยื่นคำร้องดังกล่าวมีอะไรบ้าง ระบุรายละเอียดในรูปแบบใด บุคคลใดบ้างที่ต้องติดต่อในภาวะวิกฤติ และควรให้เวลากับเครื่องบินนานเท่าใดในการปรับแต่ง” ผู้อำนวยการ NSG Jyoti Krishan Dutt กล่าวเมื่อวันพุธเครื่องมือสร้างแรงจูงใจที่รอการจดสิทธิบัตรของ OfferCraft ใช้ประโยชน์จากความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับจิตวิทยามนุษย์ ทฤษฎีเกม และการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเปลี่ยนสิ่งจูงใจแบบดั้งเดิมให้เป็นประสบการณ์ที่สนุกสนานและน่าจดจำยิ่งขึ้น แพลตฟอร์มดังกล่าวรวมเอาคุณสมบัติต่างๆ ตั้งแต่เครื่องมือสร้างเกมที่เป็นนวัตกรรมสำหรับนักการตลาด ไปจนถึงโซลูชันรางวัลและความภักดีรุ่นต่อไป ไปจนถึงอัลกอริธึมการเรียนรู้ที่ซับซ้อน และอื่นๆ

“เรากำลังมีความสนุกสนานในการสร้างและปรับใช้เกมสำหรับผู้อุปถัมภ์ Marquee Rewards แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้อยู่บนพื้นคาสิโน” Aron Ezra ซีอีโอของ OfferCraft กล่าว “ฉันภูมิใจกับงานสร้างสรรค์ที่ทีมงานของเราได้ทำเพื่อเพิ่มอัตราการมีส่วนร่วมและอัตราการแลกของรางวัลในขณะที่สร้างรอยยิ้มให้กับผู้คนหลายพันคนในแต่ละเดือน นี่เป็น win-win สำหรับทั้งที่พักและผู้อุปถัมภ์”

OfferCraft เป็น บริษัท Software-as-a-Service ที่ช่วยให้องค์กรสร้างข้อเสนอที่ดีขึ้น โดยได้รับแรงบันดาลใจจากเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรมและจิตวิทยาของลูกค้า ซอฟต์แวร์ gamification อันเป็นเอกลักษณ์ของ OfferCraft จะเปลี่ยนสิ่งจูงใจแบบเดิมๆ ให้เป็นข้อเสนอและผลตอบแทนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งท้ายที่สุดแล้วจะเป็นแรงจูงใจให้ผู้คนจำนวน

มากใช้สิ่งเหล่านี้ แพลตฟอร์มนี้รวบรวมเครื่องมือต่างๆ ตั้งแต่เกมที่ปรับแต่งได้ ไปจนถึงเซ็นเซอร์ยุคหน้า ไปจนถึงอัลกอริธึมการเรียนรู้ที่ซับซ้อน ลูกค้าใช้เพื่อกระตุ้นแคมเปญการตลาด ความพยายามในการศึกษาของพนักงาน แบบสำรวจ คูปอง และอื่นๆ ซึ่งมักจะเพิ่มอัตราการมีส่วนร่วมเป็นสองเท่าหรือสามเท่า OfferCraft ให้บริการลูกค้าองค์กรในหลายอุตสาหกรรม รวมทั้งการค้าปลีก การบริการ การดูแลสุขภาพ การขนส่ง ความบันเทิง และพลังงาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอตัวอย่าง โปรดไปที่http://www.OfferCraft.com .

เอ็ม รีสอร์ท สปา คาสิโนเป็นรีสอร์ทระดับสี่ดาวของ Forbes Travel Guide ที่ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 90 เอเคอร์ที่ 12300 Las Vegas Blvd S. ที่มุมตะวันออกเฉียงใต้ของ St. Rose Parkway และ Las Vegas Boulevard M Resort ตั้งอยู่บนพื้นที่สูงกว่ารีสอร์ท-คาสิโนอื่นๆ บน Las Vegas Strip 400 ฟุต ให้ทัศนียภาพที่ดีที่สุดของเส้นขอบฟ้าของลาสเวกัสที่มีชื่อเสียงระดับโลกจากห้องพัก ห้องสวีท ศูนย์การประชุม และร้านอาหาร รีสอร์ทมีห้องพักและห้องสวีท 390 ห้อง พื้นที่เล่นเกมกว่า 92,000 ตารางฟุต ร้านอาหารและบาร์หลายแห่ง พื้นที่

จัดประชุมและการประชุมมากกว่า 92,000 ตารางฟุต สปาและฟิตเนสเซ็นเตอร์ที่ทันสมัย ​​และมีพื้นที่ 100,000 ตารางเมตร – ลานกิจกรรมเท้า M Resort ดำเนินการโดย Penn National Gaming, Inc. และได้รับการเสนอชื่อให้เป็นหนึ่งในโรงแรม 10 อันดับแรกของลาสเวกัสโดย Condé Nast Traveller ในปี 2014 และ 10 โรงแรมที่ดีที่สุดในลาสเวกัสโดยสหรัฐอเมริกา

จูไห่ ประเทศจีน–(Marketwired – 24 มี.ค. 2016) – Avaya ผู้นำระดับโลกด้านซอฟต์แวร์ ระบบ และบริการการสื่อสารทางธุรกิจ และ Tencent QQ ประกาศในวันนี้ถึงการเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่มุ่งผลักดันการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลสำหรับองค์กรต่างๆ ในประเทศจีน แอปพลิเคชันการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีของ QQ จะถูกรวมเข้ากับเทคโนโลยีคอนแทค

เซ็นเตอร์ของ Avaya เพื่อช่วยให้บริษัทต่างๆ ส่งมอบประสบการณ์ “omni-channel” ที่แท้จริงที่ลูกค้าต้องการในยุคของ Internet Plus QQ เป็นแอปพลิเคชั่นส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทียอดนิยมของจีนที่มีผู้ใช้มากกว่า 800 ล้านคน การผสานรวมศูนย์การติดต่อของ Avaya และ Tencent QQ จะช่วยให้:

ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันในด้านการตลาด การประกาศร่วมนี้จัดทำขึ้นในวันนี้ในระหว่าง “2016 Avaya Greater China User and Partner Conference” ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองจูไห่ มณฑลกวางตุ้ง

Chen Wei กรรมการผู้จัดการของ Avaya Greater China กล่าวว่า “องค์กรในปัจจุบันอยู่ภายใต้แรงกดดันให้พัฒนาสู่ดิจิทัลและมอบประสบการณ์ลูกค้าแบบ omni-channel ที่แท้จริง พวกเขาจำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลผู้บริโภคจากทุกช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นเสียง เว็บ SMS ทันที การส่งข้อความ และใช้ Big Data และการวิเคราะห์เพื่อสร้างโปรไฟล์ที่ถูกต้องของผู้บริโภค ซึ่ง

จะช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถให้บริการที่เหนือกว่าและชาญฉลาดที่ลูกค้าคาดหวังได้ในปัจจุบัน Tencent QQ เป็นแอปพลิเคชั่นส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศจีน Tencent QQ จะเป็นช่องทางที่สำคัญสำหรับ บริการ ‘Omni-channel’ เราภูมิใจมากที่ได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับ Tencent และนี่คือก้าวสำคัญสำหรับตลาดศูนย์ติดต่อของจีน”

XianYeCheng ผู้จัดการทั่วไปของ Instant Messaging Products ใน Tencent QQ กล่าวว่า “ประสบการณ์ของผู้ใช้เป็นหัวใจสำคัญของการบริการลูกค้า โทรศัพท์ QQ Enterprise โดดเด่นด้วยอินเทอร์เฟซแบบภาพ การสื่อสารแบบหลอมรวม อัตราการรักษาลูกค้าที่สูง และบริการแบบครบวงจร ผู้ใช้สามารถเพลิดเพลินกับสิ่งเหล่านี้ได้ ฟังก์ชันบนโทรศัพท์มือถือเมื่อเทียบ

กับศูนย์บริการลูกค้าองค์กรแบบเดิม การปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้อย่างมีนัยสำคัญ และลดต้นทุนขององค์กร ความร่วมมือระหว่าง QQ และ Avaya มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อทั้งสองฝ่าย”

อวาย่าเป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านโซลูชั่นที่ช่วยให้ลูกค้าและทีมงานมีส่วนร่วมผ่านช่องทางและอุปกรณ์ที่หลากหลายเพื่อประสบการณ์ลูกค้าที่ดียิ่งขึ้น ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น และประสิทธิภาพทางการเงินที่เพิ่มขึ้น ศูนย์การติดต่อระดับโลกและเทคโนโลยีการสื่อสารแบบรวมศูนย์ และบริการต่างๆ มีให้เลือกใช้งานในองค์กรและตัวเลือกการปรับใช้ระบบคลาวด์ที่หลากหลาย ซึ่งรวมเข้ากับ

แอปพลิเคชันที่ไม่ใช่ของ Avaya ได้อย่างลงตัว Avaya Engagement Environment ช่วยให้บุคคลภายนอกสามารถสร้างและปรับแต่งแอปพลิเคชันทางธุรกิจเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน โซลูชันเครือข่ายแบบแฟบริคของ Avaya ช่วยลดความซับซ้อนและเร่งการใช้งานแอปพลิเคชันและบริการที่สำคัญทางธุรกิจ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมwww.avaya.com

QQ เป็นแพลตฟอร์มการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีบนอินเทอร์เน็ตที่เปิดตัวโดย Tencent และปัจจุบันมีการใช้กันอย่างแพร่หลายบนพีซีและโทรศัพท์มือถือ ให้บริการสื่อสารออนไลน์ที่

ครอบคลุม รวมถึงการส่งข้อความ การแชทด้วยเสียงและวิดีโอแชท ตลอดจนการส่งไฟล์ออนไลน์ (ออฟไลน์) ในฐานะที่เป็นแอปพลิเคชันข้ามแพลตฟอร์ม QQ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสื่อสารผ่าน

พีซี โทรศัพท์มือถือ และเทอร์มินัลไร้สายได้ทุกที่ทุกเวลา ตามรายงานทางการเงินของบริษัทในไตรมาสที่สามของปี 2015 จำนวนผู้ใช้ QQ ที่ใช้งานอยู่ทุกเดือนมีจำนวน 860 ล้าน; ซึ่ง 639 ล้านใช้ QQ บนเทอร์มินัลอัจฉริยะ

ด้วยการถ่ายทอดแนวคิดของ “Enjoying Communication” QQ ได้นำเสนอฟังก์ชันต่างๆ เช่น การแชทด้วยเสียงและวิดีโอแชท เกม พื้นหลังการแชทที่มีสีสัน อารมณ์ที่สร้างสรรค์ การส่ง

ไฟล์ อินเทอร์เฟซส่วนบุคคล การอ่าน สแนปชอต และ “ผู้คนที่อยู่ใกล้เคียง” ทำให้ผู้ใช้สามารถสื่อสารได้ และแบ่งปันซึ่งกันและกันในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย ด้วยวิธีนี้ QQ ไม่เพียงแต่สร้างไลฟ์สไตล์มือถือที่ดีขึ้นสำหรับการติดต่อทางสังคมและความบันเทิงของเรา แต่ยังแสดงให้เห็นถึงพลังและความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ต

ข้อความบางส่วนในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้อาจเป็นข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความเหล่านี้อาจระบุได้โดยใช้คำศัพท์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า เช่น “คาดการณ์” “เชื่อ” “ดำเนินการต่อ” “อาจ” “ประมาณการ” “คาดหวัง” “ตั้งใจ” “อาจ” “อาจ ” “แผน” “ศักยภาพ” “คาดการณ์” “ควร” หรือ “จะ” หรือคำศัพท์อื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน เราได้ใช้

แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ตามความคาดหวัง สมมติฐาน การประมาณการและการคาดการณ์ในปัจจุบันของเรา แม้ว่าเราเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้สมเหตุสมผล แต่ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนทั้งที่ทราบและไม่รู้จัก ซึ่งส่วนใหญ่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา ปัจจัยเหล่านี้และปัจจัยสำคัญอื่นๆ อาจทำให้ผลลัพธ์

ที่แท้จริงของเราแตกต่างอย่างมากจากผลลัพธ์ในอนาคตที่แสดงหรือบอกเป็นนัยโดยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ สำหรับรายการและคำอธิบายของความเสี่ยงและความไม่แน่นอนดังกล่าว โปรดดูเอกสารที่ Avaya ยื่นต่อ SEC ที่www.sec.gov . อวาย่าปฏิเสธความตั้งใจหรือภาระผูกพันในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ

เครื่องหมายการค้าทั้งหมดที่ระบุโดย® , TM หรือSM เป็นเครื่องหมายจดทะเบียน เครื่องหมายการค้า และเครื่องหมายบริการตามลำดับของ Avaya Inc. เครื่องหมายการค้าอื่นๆ ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

PALO ALTO, CA –(Marketwired – 24 มีนาคม 2016) – Weiguo (Will) Chen ได้เข้าร่วมสำนักงาน Palo Alto ของ Sheppard, Mullin, Richter & Hampton LLP ในฐานะหุ้นส่วนในกลุ่มปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท คุณ Chen ร่วมงานกับ Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP

คุณ Chen มีประสบการณ์ในการดำเนินคดีสิทธิบัตร การพิจารณาคดีในสำนักงานสิทธิบัตร การให้คำปรึกษาลูกค้า การวิเคราะห์การละเมิดและความถูกต้อง และการดำเนินคดีสิทธิบัตรใน

เทคโนโลยีต่างๆ รวมถึงโทรคมนาคม เครือข่าย วงจรอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ ซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เขาให้คำแนะนำแก่ลูกค้าในซิลิคอนแวลลีย์และจีนเกี่ยว

กับการสร้างพอร์ตสิทธิบัตรที่ครอบคลุม และพัฒนากลยุทธ์ด้านสิทธิบัตรระหว่างประเทศที่มีความซับซ้อน ตลอดจนการตรวจสอบสถานะสำหรับการซื้อกิจการและการจัดหาเงินทุน เขาประสบ

ความสำเร็จในการฟ้องร้องคดีสิทธิบัตรในศาลแขวงของรัฐบาลกลาง และดำเนินการภายหลังการให้สิทธิ์ก่อนคณะกรรมการติดตามสิทธิบัตรและอุทธรณ์ (PTAB) นายเฉินยังพูดบ่อยครั้งในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์การฟ้องร้องดำเนินคดีและดำเนินคดีทรัพย์สินทางปัญญาของสหรัฐฯ และตีพิมพ์หนังสือชื่อUS Patent Litigationในประเทศจีน

“วิลล์เป็นผู้ประกอบวิชาชีพด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่มีทักษะและเป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมในกลุ่มการปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่น่าเกรงขามของเรา เขามีแนวปฏิบัติที่ประสบความสำเร็จ

โดยเป็นตัวแทนของบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำหลายแห่งในการดำเนินคดีสิทธิบัตร การพัฒนาพอร์ตโฟลิโอ และการดำเนินคดีสิทธิบัตรและความลับทางการค้า” Guy N. Halgren กล่าว ประธานเชพเพิร์ด มัลลิน

“ฉันตื่นเต้นที่จะได้ร่วมงานกับ Sheppard Mullin และประทับใจมากกับวัฒนธรรมการเป็นผู้ประกอบการของสำนักงานใน Silicon Valley และการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญของบริษัทใน

กลุ่มทรัพย์สินทางปัญญา ฉันได้รับความสนใจเป็นพิเศษจากแพลตฟอร์มบริการเต็มรูปแบบของบริษัท รอยเท้าที่แข็งแกร่งในแคลิฟอร์เนีย และ การขยายตัวที่ประสบความสำเร็จในประเทศจีน ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาแนวทางปฏิบัติของฉันให้ดียิ่งขึ้น” เฉินกล่าว

“Will เข้าร่วมกับ Sheppard Mullin ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายเชิงกลยุทธ์อย่างต่อเนื่องของเราในการขยายแนวปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญาใน Silicon Valley และทั่วทั้ง

บริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทักษะของเขานั้นสอดคล้องกับความสามารถของเราในประเทศจีน และเขาจะสนับสนุนการมีอยู่ของทรัพย์สินทางปัญญาที่น่าเกรงขามใน Silicon Valley ต่อไป” Daniel N. Yannuzzi ประธานร่วมของกลุ่มปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญาของ Sheppard Mullin แสดงความคิดเห็น

การมาถึงของเขาเกิดขึ้นหลังจากการเพิ่มกลุ่มปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทที่กำลังเติบโตเมื่อเร็วๆ นี้ และเป็นตัวบ่งชี้อีกประการหนึ่งของการลงทุนในทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท

ในเดือนสิงหาคม Lisa Martens เข้าร่วมสำนักงาน Del Mar ของ Sheppard Mullin จาก Fish และ Richardson เพื่อส่งเสริมการมุ่งเน้นของสำนักงานในเรื่องเครื่องหมายการค้า

และการปกป้องแบรนด์ หุ้นส่วน Jim Gatto, Ben Esplin และ Brad Blaise เข้าร่วมบริษัทในเดือนมิถุนายน โดยสร้างจากความเชี่ยวชาญด้านวิดีโอเกม การโฆษณา โซเชียลมีเดีย

และเทคโนโลยีทางการเงินของบริษัท Manish Mehta ยังได้เข้าร่วมกับบริษัทในฐานะหุ้นส่วนในเดือนมิถุนายนเพื่อเพิ่มสถานะ IP ที่กำลังเติบโตในชิคาโก ก่อนหน้านั้น William Lambert เข้าร่วมสำนักงาน Palo Alto ของบริษัทเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว

นายเฉินได้รับปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต จากศูนย์กฎหมายแฟรงคลิน เพียร์ซ ในปี 2544 นิติศาสตรบัณฑิต ในปี 2542 และปริญญาตรีในปี 2541 จากมหาวิทยาลัย Tsinghua

ประเทศจีน และปริญญาโทสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์จากมหาวิทยาลัย Northeastern ในปี 2547 Sheppard Mullin มีทนายความ 40 คนในสำนักงานพาโลอัลโต กลุ่มปฏิบัติด้านทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทประกอบด้วยทนายความ 125 คนทั่วทั้งบริษัท

Sheppard Mullin เป็นบริษัทที่ให้บริการเต็มรูปแบบระดับโลก 100 โดยมีทนายความ 770 คนในสำนักงาน 15 แห่งที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา ยุโรป และเอเชีย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2470

บริษัทต่างๆ ได้หันมาใช้เชพพาร์ด มัลลินในการจัดการเรื่ององค์กรและเทคโนโลยี การดำเนินคดีที่มีเดิมพันสูง และธุรกรรมทางการเงินที่ซับซ้อน ในสหรัฐอเมริกา ลูกค้าของบริษัทมีมากกว่าครึ่งหนึ่งของ Fortune 100 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมที่www.sheppardmullin.com

เจริโค, นิวยอร์ก–(Marketwired – 24 มีนาคม 2016) -วันนี้ Aer Lingus ได้ประกาศว่าได้เพิ่มเที่ยวบินไปกลับระหว่างบอสตันและดับลินอีก 2 เที่ยวบินในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนกันยายน ทำให้มีที่นั่งเพิ่มขึ้น 1,000 ที่นั่งเพื่อตอบสนองความต้องการที่แข็งแกร่งจากหลาย ๆ ที่นั่ง แฟนฟุตบอลวิทยาลัยหลายพันคนที่ต้องการเดินทางไปไอร์แลนด์เพื่อสนับสนุนทีมฟุตบอลของวิทยาลัยบนดินแดนไอริช เที่ยวบินพิเศษนี้จะดำเนินการในวันที่ 1 กันยายน และ 05 กันยายน พ.ศ. 2559

Aer Lingus College Football Classic ระหว่าง Boston College และ Georgia Tech จะจัดขึ้นที่สนามกีฬา Aviva ของดับลินในวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2016 และเป็นครั้งที่สามในรอบห้าปี การแข่งขันฟุตบอลระดับวิทยาลัยของอเมริกาจะจัดขึ้นที่ไอร์แลนด์

Keith Butler ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์ของ Aer Lingus กล่าวว่า “เราภูมิใจมากที่ได้เป็นพันธมิตรกับ Irish American Events, Boston College และ Georgia Tech สำหรับ Aer Lingus College Football Classic ในปี 2016 Aer Lingus ดำเนินการบริการสามวันจากบอสตันไปยังไอร์แลนด์โดยเชื่อมต่อกับ กว่า 40 เมืองในยุโรป และ

เรามีความยินดีที่จะเพิ่มขีดความสามารถของเราในเส้นทางเพื่อตอบสนองความต้องการที่แข็งแกร่งจากผู้เข้าชมในสหรัฐอเมริกาที่กระตือรือร้นที่จะสัมผัสเกมนี้ในสนามกีฬา Aviva ของดับลิน เราหวังว่าจะได้ต้อนรับแขกอย่างอบอุ่นบนเที่ยวบินของเราใน กันยายน.”

วิทยาลัยบอสตันจะเยือนไอร์แลนด์ฟุตบอลครั้งที่สอง ในปี 1988 วิทยาลัยบอสตันเล่นและเอาชนะกองทัพ 38-24 ต่อหน้าฝูงชน 42,000 คนในถนน Lansdowne เก่าเกมดังกล่าวจัดขึ้นโดยนิติบุคคลใหม่ชื่อ Irish American Events Ltd ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่าง Corporate.ie และ Anthony Travel ซึ่งเคยมีส่วนร่วมในเกมฟุตบอลวิทยาลัยล่าสุดในไอร์แลนด์

ผู้จัดงานมั่นใจว่าเกมจะมีการขายตั๋ว 48,000 ใบ และบัตรเข้าชมการแข่งขันที่สนามกีฬา Aviva จะพร้อมสำหรับการซื้อตั้งแต่วันที่6เมษายนTicketmaster.ie collegefootballireland.com Aer Lingus ให้บริการวันละสองครั้งจากบอสตันไปยังดับลินและบริการรายวันไปยังแชนนอน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าโดยสารและตารางเวลา โปรดไปที่ aerlingus.comBoston College ก่อตั้งขึ้นในปี 1863 โดย เพื่อให้บริการบุตรชายของผู้อพยพชาวไอริชในบอสตัน และเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งแรกที่ก่อตั้งขึ้นในเมืองบอสตัน ปัจจุบันนี้เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยระดับแนวหน้าของประเทศ โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเกือบ 14,700 คนเข้าศึกษาแบบสหศึกษา BC ภูมิใจนำเสนอ

ประเพณีอเมริกันฟุตบอลที่เข้มข้น ซึ่งรวมถึงเกมโบลิ่งในฤดูกาล 24 ครั้ง ผู้ชนะรางวัล Heisman Trophy (Doug Flutie) และสมาชิกเก้าคนของ National Football Foundation

College Football Hall of Fame The Eagles เป็นโค้ชโดย Steve Addazio ซึ่งนำทีมไปสู่เกมชามรองฤดูสองเกมติดต่อกันตั้งแต่เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนในปี 2013 ในความเป็นจริง BC ได้เข้าร่วมในเกมชามฤดูใน 14 จาก 16 ฤดูกาลที่ผ่านมา

สถาบันเทคโนโลยีจอร์เจียก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2428 เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยสาธารณะที่มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษามากกว่า 21,500 คน Georgia Tech ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ดีที่สุดอันดับ 7 ของประเทศ โดยให้การศึกษาที่เน้นด้านเทคโนโลยีเป็นหลัก Georgia Tech เป็นหนึ่งในโปรแกรมฟุตบอลวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศและติดอันดับ 20 อันดับแรกในการชนะตลอดกาล จอร์เจีย เทค ลงเล่น 43 นัด และคว้าแชมป์ 4 รายการระดับประเทศ The Jackets เป็นโค้ชของ Paul Johnson ซึ่งอายุ 58-35 ในเจ็ด

ฤดูกาลใน The Flats เขาได้นำทีม Yellow Jackets ลงเล่น ACC Championship Game สามครั้งในปี 2009, 2012 และ 2014 Georgia Tech ชนะการแข่งขัน Orange Bowl ปี 2014 อย่างเด็ดขาดเพื่อจบใน 10 อันดับแรกของการสำรวจความคิดเห็นของ AP และโค้ช

GRAPEVINE, TX –(Marketwired – 24 มีนาคม 2016) – GameStop Corp. (NYSE:GME) กลุ่มแบรนด์ค้าปลีกเฉพาะทางระดับโลกที่ทำให้เทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมสูงสุดมีราคาไม่แพงและเรียบง่าย รายงานยอดขายและรายได้สำหรับไตรมาสที่สี่และปีงบประมาณสิ้นสุดวันที่ 30 มกราคม 2016

Paul Raines ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวว่า “ในปี 2015 ทีมงาน GameStop ได้บรรลุความสำเร็จครั้งสำคัญหลายประการในความพยายามในการเปลี่ยนแปลงที่กำลังดำเนินอยู่ของเรา บริษัทได้ประกาศผลบวกเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ซึ่งมีรายรับดิจิทัลเกิน 1 พันล้านดอลลาร์ ได้รับส่วนแบ่งการตลาดใน ธุรกิจวิดีโอเกมหลักของเราและแนะนำผลิตภัณฑ์ของสะสมใหม่ซึ่งมียอด

ขายมากกว่า 300 ล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ บริษัทยังเพิ่มจำนวนร้านค้าแบรนด์เทคโนโลยีที่เราดำเนินการมากกว่าสองเท่า ทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นเป็น 534 ล้านดอลลาร์ ความสำเร็จเหล่านี้

ผลักดันกำไรขั้นต้นและรายได้สุทธิเป็นประวัติการณ์ การเติบโตของกำไรต่อหุ้นที่แข็งแกร่งและการเพิ่มขึ้นของกำไรต่อร้านค้าในร้านค้าที่มีตราสินค้า GameStop ของเราเป็นปีที่สามติดต่อกัน สำหรับปี 2559 เรามุ่งเน้นที่การขยายผลกำไรของร้านค้าอย่างต่อเนื่องและความพยายามในการกระจายความเสี่ยงในขณะที่เราสร้างความเป็นผู้นำในวิดีโอเกม”

ผลประกอบการไตรมาสที่สี่ยอดขายทั่วโลกรวม สมัครบอลสเต็ป สำหรับไตรมาสที่สี่ของปี 2015 อยู่ที่ 3.53 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 1.4% (เพิ่มขึ้น 5.3% ในสกุลเงินคงที่) เมื่อเทียบกับ 3.48 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากยอดขายของผลิตภัณฑ์เกมที่ไม่ใช่เกมจริง เช่น ดิจิทัล , อุปกรณ์พกพาและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค และของสะสม ชดเชยการลดลงของยอดขายซอฟต์แวร์ใหม่ ยอดขายมือสองทรงตัว (เพิ่มขึ้น 3.0% ในสกุลเงินคงที่) เมื่อเทียบกับไตรมาสที่สี่ของปี 2014 ยอดขายร้านค้าที่เทียบเคียงได้เพิ่มขึ้น 3.1% (เพิ่มขึ้น 3.0% ในสหรัฐอเมริกาและเพิ่มขึ้น 3.3% ในต่างประเทศ)

การรับเงินดิจิทัลแบบ non-GAAP เพิ่มขึ้น 9.7% (เพิ่มขึ้น 13.4% ในสกุลเงินคงที่) เป็น 404.5 ล้านดอลลาร์หรือ 60.7 ล้านดอลลาร์จากยอดขายตาม GAAP เพิ่มขึ้น 14.5% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน การเติบโตนี้ได้รับแรงหนุนจากเนื้อหาที่ดาวน์โหลดได้และยอดขายดิจิทัลบนมือถือ

ในไตรมาสที่สี่ รายรับจากแบรนด์เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น 57.4% เป็น 177.9 ล้านดอลลาร์ และรายได้จากการดำเนินงานสำหรับกลุ่มนี้อยู่ที่ 16.9 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 69.6% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน บริษัทได้เพิ่มร้านแบรนด์เทคโนโลยีสุทธิ 202 แห่งในระหว่างไตรมาส โดยสิ้นสุดปีงบประมาณด้วยร้านค้า 1,036 แห่ง

ยอดขายในหมวดอื่นๆ เพิ่มขึ้น 77.4% (เพิ่มขึ้น 85.4% ในสกุลเงินคงที่) เนื่องจากยอดขายของสะสมเพิ่มขึ้นมากกว่า 300% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน นอกจากนี้ บริษัทได้สิ้นสุดปีงบประมาณโดยเปิดร้านของสะสม 35 แห่งทั่วโลกกำไรสุทธิในไตรมาสที่สี่ของ GameStop อยู่ที่ 247.8 ล้านดอลลาร์ หรือกำไรต่อหุ้นปรับลด 2.36 ดอลลาร์ เทียบกับกำไรสุทธิ 244.1 ล้านดอลลาร์ หรือกำไรต่อหุ้นปรับลด 2.23

ดอลลาร์ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ผลประกอบการไตรมาสที่สี่รวมค่าใช้จ่าย 6.6 ล้านดอลลาร์ (3.8 ล้านดอลลาร์สุทธิภาษี) หรือ 0.04 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปิดการดำเนินงานของเราในเปอร์โตริโกและการด้อยค่าของร้านค้าหากไม่รวมค่าใช้จ่ายเหล่านี้ กำไรสุทธิที่ปรับแล้วของ GameStop สำหรับไตรมาสที่สี่เพิ่มขึ้น 6.8% เป็น 251.6 ล้านดอลลาร์จากกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว 235.5 ล้านดอลลาร์ในไตรมาส

เดียวกันของปีก่อน กำไรต่อหุ้นปรับลดที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 2.40 ดอลลาร์ เทียบกับกำไรต่อหุ้นปรับลดที่ปรับแล้วที่ 2.15 ดอลลาร์ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศส่งผลกระทบในทางลบต่อรายได้จากการดำเนินงาน 13.9 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.09 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด

การกระทบยอดของรายได้สุทธิแบบ non-GAAP ที่ปรับแล้วเป็นรายได้สุทธิของ GAAP จะรวมอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ (Schedule III) สำหรับปีงบประมาณ 2558 ยอดขายทั่วโลกรวมอยู่ที่ 9.36 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 0.7% (เพิ่มขึ้น 5.4% ในสกุลเงินคงที่) เทียบกับ 9.30 พันล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2557 ยอดขายรวมร้านค้าที่เปรียบเทียบได้ทั้งปีเพิ่มขึ้น

4.3% (เพิ่มขึ้น 4.8% ในสหรัฐอเมริกาและเพิ่มขึ้น 3.0% ในระดับสากล) เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2014 โดยได้แรงหนุนหลักจากการขายอุปกรณ์เสริมวิดีโอเกม สินค้ามือสอง และของสะสม

กำไรสุทธิปีงบประมาณ 2558 ของ GameStop อยู่ที่ 402.8 ล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียม 17.4 ล้านดอลลาร์ (12.8 ล้านดอลลาร์สุทธิภาษี) ที่บันทึกในปีงบประมาณ 2558

สำหรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อกิจการ ThinkGeek การแปลงร้าน RadioShack ค่าใช้จ่ายในการออกจากเปอร์โตริโก และการด้อยค่าของสินทรัพย์ เมื่อเทียบกับสุทธิ กำไร 393.1 ล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2557 กำไรต่อหุ้นปรับลดอยู่ที่ 3.78 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 8.9% เมื่อเทียบกับกำไรต่อหุ้นปรับลดที่ 3.47 ดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2557

หากไม่รวมค่าใช้จ่ายเหล่านี้ กำไรสุทธิที่ปรับแล้วของ GameStop สำหรับทั้งปีเพิ่มขึ้น 5.9% เป็น 415.6 ล้านดอลลาร์ เทียบกับกำไรสุทธิที่ปรับแล้วที่ 392.4 ล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ

2557 กำไรต่อหุ้นปรับลดที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 12.4% เป็น 3.90 ดอลลาร์ จากกำไรปรับลดต่อหุ้น 3.47 ดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2014 การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศส่งผลกระทบในทางลบต่อกำไรจากการดำเนินงานทั้งปี 15.8 ล้านดอลลาร์หรือ 0.10 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด

การอัปเดตการจัดสรรทุนในช่วงไตรมาสที่สี่ของปี 2558 บริษัทซื้อคืน 1.60 ล้านหุ้นในราคาเฉลี่ย 31.28 ดอลลาร์ต่อหุ้น หรือ 50.0 ล้านดอลลาร์ของหุ้น สำหรับปีงบการเงิน 2558 บริษัท

ซื้อคืน 5.22 ล้านหุ้นในราคาเฉลี่ย 38.68 ดอลลาร์ต่อหุ้น หรือ 202.0 ล้านดอลลาร์ของหุ้น ปัจจุบัน ยังเหลือเงินอีก 245.3 ล้านดอลลาร์ในการอนุมัติการซื้อคืนที่มีอยู่ นอกจากนี้ บริษัทยังจ่ายเงินปันผลจำนวน 154.1 ล้านดอลลาร์ในช่วงปีงบประมาณ 2558

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 บริษัทได้ประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปีเพิ่มขึ้น 2.8% จาก 1.44 ดอลลาร์ เป็น 1.48 ดอลลาร์ต่อหุ้น เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 บริษัทจ่ายเงินปันผลรายไตรมาสเป็น $0.37 ต่อหุ้น

ในปี 2559 บริษัทคาดการณ์ว่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจะมีผลกระทบทางลบประมาณ 100 ถึง 200 ล้านดอลลาร์จากการขาย และ 0.05 ถึง 0.08 ดอลลาร์ต่อกำไรต่อหุ้นทั้งปี

สำหรับไตรมาสแรกของปี 2559 บริษัทคาดว่ากำไรต่อหุ้นปรับลดจะอยู่ในช่วง 0.58 ถึง 0.63 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งรวมถึง 0.03 ดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยจ่ายสำหรับตั๋วเงินอาวุโส 475 ล้านดอลลาร์ที่ออกเมื่อต้นเดือนนี้

สำหรับทั้งปี กำไรต่อหุ้นปรับลดคาดว่าจะอยู่ในช่วงตั้งแต่ 3.90 ถึง 4.05 ดอลลาร์ ช่วงนี้รวมดอกเบี้ยจ่ายประมาณ 0.17 ดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับการออกตั๋วเงินอาวุโส 475 ล้านดอลลาร์ใน

เดือนมีนาคม เราได้ทำข้อตกลงในการซื้อสินทรัพย์กับผู้ค้าปลีก AT&T รายหนึ่ง และคาดว่าจะเข้าซื้อกิจการผู้ค้าปลีกของ AT&T อีกครั้ง คำแนะนำทั้งปีของเราสะท้อนถึงความคาดหวังของเราว่ารายได้โดยประมาณจากการซื้อกิจการเหล่านี้จะมากกว่าการชดเชยดอกเบี้ยจ่าย หากการเข้าซื้อกิจการทั้งสองครั้งเสร็จสมบูรณ์ในช่วงไตรมาสที่สองของเรา

การประชุมทางโทรศัพท์ การประชุมทางโทรศัพท์กับฝ่ายบริหารของ GameStop Corp. มีกำหนดในวันที่ 24 มีนาคม 2559 เวลา 16:00 น. CDT เพื่อหารือเกี่ยวกับผลประกอบการทางการเงินของบริษัทและเพื่อนำเสนอแนวโน้มปี 2559 หมายเลขโทรศัพท์สำหรับการโทรคือ 877-857-6173 และรหัสผ่านคือ 2814464

นอกจากนี้ยังสามารถเข้าถึงการโทรนี้พร้อมกับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โฮมเพจนักลงทุนสัมพันธ์ของ GameStop Corp. ที่http://investor.GameStop.com/ การประชุมทางโทรศัพท์จะถูกเก็บไว้เป็นเวลาสองเดือนบนเว็บไซต์ของบริษัท GameStop

นอกจากนี้ GameStop จะจัดงาน Investor Day สำหรับชุมชนการลงทุนในวันที่ 13-14 เมษายน 2559 การประชุมจะจัดขึ้นที่เมือง Grapevine รัฐเท็กซัส และจะมีการนำเสนอจากทีมผู้บริหารระดับสูงของ GameStop รวมถึงการทัวร์ร้านค้าของครอบครัวร้านค้าปลีก แบรนด์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่2016GameStopInvestorDay

GameStop Corp. (NYSE:GME) บริษัทที่ติดอันดับ Fortune 500 และ S&P 500 ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในเมืองเกรปไวน์ รัฐเท็กซัส เป็นผู้ค้าปลีกวิดีโอเกมหลายช่องรายการ เครื่องใช้ไฟฟ้า และบริการไร้สายระดับโลก GameStop มีร้านค้ามากกว่า 7,100 แห่งใน 14 ประเทศ เครือข่ายสินค้าอุปโภคบริโภคของบริษัทยังรวมถึงwww.gamestop.com ;

www.Kongregate.comไซต์เกมบนเบราว์เซอร์ชั้นนำ นิตยสาร Game Informer® สื่อสิ่งพิมพ์และวิดีโอเกมดิจิทัลชั้นนำของโลก และ ThinkGeek www.thinkgeek.comผู้ค้าปลีกชั้นนำสำหรับชุมชน geek ทั่วโลกที่มีวิดีโอเกมและผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมป๊อปที่พิเศษและไม่เหมือนใคร นอกจากนี้ กลุ่มแบรนด์เทคโนโลยีของเรายังรวมถึงร้าน Simply Mac และ Spring

Mobile ซิมพลี Mac www.simplymac.com, มีร้านค้า 76 แห่ง จำหน่ายผลิตภัณฑ์ Apple ทั้งหมด รวมทั้งแล็ปท็อป แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน และเสนอการรับประกันและบริการซ่อมที่ผ่านการรับรองจาก Apple Spring Mobile http://springmobile.comจำหน่ายบริการ AT&T แบบรายเดือนและผลิตภัณฑ์ไร้สายผ่านร้านค้าแบรนด์ AT&T 890 แห่ง และนำเสนอบริการไร้สายแบบเติมเงิน อุปกรณ์ และอุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้องผ่านร้านค้าแบรนด์คริกเก็ต 70 แห่งในบางตลาดในสหรัฐอเมริกา

มาตรการที่ไม่ใช่ GAAP ในการเสริมผลลัพธ์ทางการเงินของเราที่นำเสนอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของสหรัฐอเมริกา (GAAP) GameStop ใช้มาตรการที่ไม่ใช่ GAAP บางอย่าง เช่น ใบเสร็จรับเงินดิจิทัลและสกุลเงินคงที่ เพื่อให้มุมมองที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการดำเนินงานในปัจจุบันของบริษัท GameStop กำหนดใบเสร็จดิจิทัลเป็นจำนวนเงินทั้งหมดที่ลูกค้าชำระสำหรับเนื้อหาดิจิทัล ณ เวลาที่ขาย และ/หรือมูลค่าที่มาจากเนื้อหาดิจิทัลเมื่อมีการขายผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้และดิจิทัล ผลลัพธ์ที่รายงานเป็นสกุลเงินคงที่ไม่รวมผลกระทบของความผันผวน

ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยการแปลงผลลัพธ์ทางการเงินในสกุลเงินท้องถิ่นของเราโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในช่วงเวลาก่อนหน้าและเปรียบเทียบจำนวนเงินที่ปรับปรุงเหล่านี้กับผลลัพธ์ที่รายงานในช่วงเวลาปัจจุบันของเรา คำจำกัดความและการคำนวณข้อมูลสกุลเงินคงที่ของเราอาจแตกต่างจากของบริษัทอื่น ควรใช้มาตรการทางการเงินแบบ non-GAAP นอกเหนือจากและไม่ใช่ทางเลือกสำหรับผลประกอบการทางการเงินแบบ GAAP ของบริษัทที่รายงาน

ท่าเรือปลอดภัยข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าตามความหมายของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 2538 ข้อความดังกล่าวอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแนวโน้มสำหรับไตรมาสแรกและปีงบประมาณ 2559 ผลประกอบการและการเงินในอนาคต การจัดเก็บที่คาดการณ์ การเปิด เวลา และเงื่อนไขของการเข้าซื้อกิจการที่อาจเกิดขึ้น แผน

ของบริษัท วัตถุประสงค์ ความคาดหวังและความตั้งใจ และข้อความอื่นๆ ที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีต ข้อความดังกล่าวอิงตามความเชื่อและความคาดหวังในปัจจุบันของฝ่ายบริหารของ GameStop และมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่สำคัญ ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า GameStop ไม่มีภาระผูกพันในการอัปเดตหรือแก้ไข

ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ต่อสาธารณะ ปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้ อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า: การไม่สามารถได้รับผลิตภัณฑ์ในปริมาณที่เพียงพอเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค รวมทั้งฮาร์ดแวร์คอนโซลและอุปกรณ์เสริม ช่วงเวลาของการเปิดตัวและความต้องการของผู้บริโภคสำหรับวิดีโอเกมใหม่และมือสอง การเปลี่ยนแปลงเวลาและเงื่อนไขของการเข้าซื้อกิจการของผู้ค้าปลีก AT&T สองรายซึ่งเราคาดว่าจะใช้เงินที่ได้จากการเสนอหนี้ล่าสุดและความเป็นไปได้ที่เราจะไม่สามารถเข้าสู่ข้อตกลงการเข้า

ซื้อกิจการหนึ่งในการซื้อกิจการเหล่านี้หรือดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง การเข้าซื้อกิจการตามเงื่อนไขที่สันนิษฐานหรือทั้งหมด ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุผลทางการเงินและการดำเนินงานที่คาดว่าจะได้รับจากการเข้าซื้อกิจการ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานระหว่างประเทศ หุ้นส่วนอุตสาหกรรมไร้สายและการดำเนินงานและความสำเร็จและการบูรณาการของการเข้าซื้อกิจการ; ผลกระทบของการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมวิดีโอเกม รวมถึงเบราว์เซอร์และเกมมือถือ และวิธีการจัดจำหน่ายทางเลือก และเหตุการณ์

ทางเศรษฐกิจ กฎระเบียบ และอื่นๆ รวมถึงการฟ้องร้อง ที่อาจลดหรือส่งผลกระทบต่อความต้องการของผู้บริโภคหรือส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท ปัจจัยเพิ่มเติมที่อาจทำให้ผลลัพธ์ของ GameStop แตกต่างอย่างมากจากที่อธิบายไว้ในแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าสามารถดูได้ในรายงานประจำปีของ GameStop ในแบบฟอร์ม 10-K สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2015 ที่ยื่นต่อ SEC และสามารถดูได้ที่สำนักงาน ก.ล.ต. อินเทอร์เน็ตที่ รวมถึงเกมเบราว์เซอร์และมือถือ และวิธีการจัดจำหน่ายแบบอื่น และเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ กฎระเบียบ และอื่นๆ

รวมถึงการฟ้องร้อง ที่อาจลดหรือส่งผลกระทบต่อความต้องการของผู้บริโภคหรือส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท ปัจจัยเพิ่มเติมที่อาจทำให้ผลลัพธ์ของ GameStop แตกต่างอย่างมากจากที่อธิบายไว้ในแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าสามารถดูได้ในรายงานประจำปีของ GameStop ในแบบฟอร์ม 10-K สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2015 ที่ยื่นต่อ SEC และสามารถดูได้ที่สำนักงาน ก.ล.ต. อินเทอร์เน็ตที่ รวมถึงเกมเบราว์เซอร์และมือถือ และวิธีการจัดจำหน่ายแบบอื่น และเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ กฎระเบียบ และอื่นๆ รวมถึงการฟ้องร้อง ที่อาจลดหรือ

เกมส์ยิงปลาสตาร์เวกัส เว็บยูฟ่า BETUFA

เกมส์ยิงปลาสตาร์เวกัส “ร่างกายของเขาเกินปกติ แต่เราต้องการการแข่งขัน สำหรับ Kyle การมีการแข่งขันที่ดีเป็นสิ่งสำคัญ สิ่งที่เขามีกับ Danilo และกับ Cancelo มันจะเกิดขึ้นอีกครั้ง “ทั้งคู่ต้องต่อสู้เพื่อตำแหน่ง แคนเซโล่สามารถเล่นทางซ้ายได้เช่นกัน ดังนั้นมันจึงดีสำหรับทีม“คนที่มีความมั่นใจมากกว่ามีโอกาสเล่นมากกว่า แต่ Kyle รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับวิธีที่เราต้องการเล่น ไคล์ตอนนี้เป็นคนแรก” หลังจากเปิดตัวไปแล้วในการแข่งขันระดับหัวกะทิทั่วโลก รวมถึงฟุตบอลโลกและแชมเปี้ยนส์ลีก จะมีการแนะนำ VAR ในพรีเมียร์ลีกตั้งแต่ปี 2019-20 เทคโนโลยีนี้ถูกใช้อย่างเป็นทางการในการแข่งขันต่างๆ เช่น คาราบาว คัพ และเอฟเอ คัพ เมื่อฤดูกาลที่แล้ว แต่ผู้มีอำนาจตัดสินใจสำหรับลีกชั้นนำของอังกฤษเลือกที่จะชะลอการเปิดตัวไปจนถึงปีนี้ Phil Mickelson ไม่น่าจะกลับไปที่ Rocket Mortgage Classic

Mike Riley ผู้อำนวยการของ PGMOL (Professional Game Match Officials Limited) ได้สรุปว่า VAR จะช่วยให้ผู้ตัดสิน “ตัดสินใจได้ดีขึ้น” หลังจากการเฝ้าติดตามและทดสอบเบื้องหลังฤดูกาลอย่างยาวนาน ดูทุกเกมพรีเมียร์ลีกบน DAZN เท่านั้น (เริ่มทดลองใช้ฟรี)

ในฐานะที่เป็นพรีเมียร์ลีกได้รับการกำหนดให้เป็นไปตามกัลโช่, ลาลีกาและบุนเดสประตูจะใช้เวลาดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับ VAR ในทางปฏิบัติ VAR จะทำงานอย่างไรในพรีเมียร์ลีก? VAR – วิดีโอช่วยผู้ตัดสิน – จะทำงานมากในทางเดียวกันเช่นเดียวกับในการแข่งขันอื่น ๆ

วัตถุประสงค์ของ VAR คือเพื่อช่วยผู้ตัดสินในการตัดสินใจเกี่ยวกับการแก้ไข”ข้อผิดพลาดที่ชัดเจนและชัดเจน”ในระหว่างเกม มีสี่พื้นที่หลักที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสามารถตรวจสอบได้มีเป้าหมาย , การลงโทษ , บัตรสีแดงและตัวเข้าใจผิด ต่อไปนี้เป็นแนวปฏิบัติทั่วไป:

เหตุการณ์เกิดขึ้นและผู้ตัดสินแจ้ง VAR เพื่อตรวจสอบและในทางกลับกัน VAR จะตรวจสอบภาพวิดีโอของเหตุการณ์และให้คำแนะนำตามนั้นว่าควรดำเนินการหรือไม่ ผู้ตัดสินยอมรับคำแนะนำของ VAR และโทรออกหรือตัดสินใจตรวจสอบภาพก่อน VAR ในพรีเมียร์ลีกจะต่างกันไหม?

จะมีความแตกต่างเล็กน้อยในการใช้ VAR ในพรีเมียร์ลีก โดยเจ้าหน้าที่หวังว่าจะหลีกเลี่ยงปัญหาที่พบในที่อื่นๆ PGMOL ร่วมกับพรีเมียร์ลีก ทำการทดสอบแบบไม่ถ่ายทอดสดในฤดูกาล 2018-19 และวิเคราะห์การใช้ VAR ในการแข่งขันอื่น ๆ เพื่อพยายามฝึกฝน

ประเด็นที่น่าเป็นห่วงเป็นพิเศษคือศักยภาพของ VAR ที่จะขัดขวางการไหลของเกมและทำให้เกิดความสับสนในหมู่ผู้สนับสนุน Neil Swarbrick ผู้นำด้านการนำ VAR ไปใช้ใน Premier League กล่าวว่าผู้ตัดสินในอังกฤษจะปฏิบัติตามมาตรฐานที่เข้มงวดยิ่งขึ้นในการปรึกษาหารือทางวิดีโอ

“เกณฑ์จะสูงกว่า” Swarbrick บอกกระจก “มันเป็นการตีความกฎหมาย IFAB ที่แตกต่างกัน เราหวังว่าจะหยุดการหยุดชะงักที่ยาวนานและการตรวจสอบที่ยาวนานด้วยหน้าจอในรูปแบบต่างๆ ที่เรามีอยู่” เก็ตตี้อิมเมจ ตัวอย่างเช่น มีการโต้เถียงกันว่าการลงโทษที่ขัดแย้งกับลิเวอร์พูลในแชมเปี้ยนส์ลีกปี 2018-19

รอบชิงชนะเลิศสำหรับแฮนด์บอล Moussa Sissoko จะไม่ได้รับผ่าน VAR ในพรีเมียร์ลีก ไมค์ไรลีย์หัวหน้า PGMOL บอกไทม์ “ในแบบเรียลไทม์ (แฮนด์บอลของซิสโซโก้) เป็นจุดโทษที่ชัดเจน “ด้วย VAR คุณจะเห็นว่าเขากำลังทำอะไรอยู่ และเขาไม่สนใจที่จะพยายามสกัดกั้นไม้กางเขน เขาพูดกับ

กองหลังที่คลุมผ้าว่า ‘ไปที่นั่นและเติมพื้นที่ให้เต็ม” “นั่นไม่ใช่การจงใจยื่นแขนออกจากร่างกาย “คุณยังเห็นลูกบอลเบี่ยงออกจากหน้าอกไปที่แขน และถ้าคุณรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันและใช้ปรัชญาที่เราทำที่นี่ เราจะไม่พูดว่านั่นคือแฮนด์บอล” ดังนั้น ในทางปฏิบัติ การตีความที่แตกต่างนั้นอาจลดศักยภาพของบท

ลงโทษที่ได้รับ VAR ซึ่งเป็นความกลัวที่บางคนในชุมชนฟุตบอลออกอากาศ ผู้ตัดสินจะใช้ VAR รีเพลย์ในพรีเมียร์ลีกอย่างไร? ผู้ตัดสินพรีเมียร์ลีกได้รับการสนับสนุนให้จำกัดเวลาที่พวกเขาใช้พื้นที่ตรวจสอบวิดีโอข้างสนาม ซึ่งได้รับการระบุว่าเป็นต้นเหตุของความล่าช้าในการเรียก VAR แทนที่จะตรวจสอบทุก

สายที่ผู้ช่วย VAR แจ้ง เราหวังว่าเจ้าหน้าที่จับคู่จะเชื่อคำแนะนำที่เพื่อนร่วมงานมอบให้ อย่างไรก็ตาม ผู้ตัดสินยังสามารถใช้เวลาในการตรวจสอบได้หากจำเป็น เกี่ยวกับเรื่องนี้ พรีเมียร์ลีกได้ดำเนินการเพื่อให้ผู้สนับสนุนและผู้ที่กำลังดูเกมทางทีวีทราบเกี่ยวกับกระบวนการและเหตุผลในการตัดสินใจ

เก็ตตี้อิมเมจ กราฟิกจะแสดงบนหน้าจอเพื่ออธิบายสาเหตุของความล่าช้าในการเล่นและความคิดเบื้องหลังการตัดสินใจที่พลิกคว่ำ นอกจากนั้น VAR ยังสามารถตัดสินใจแสดงคลิปวิดีโอที่ชัดเจน ซึ่งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าทำไมถึงถึงตำแหน่งบนหน้าจอเหล่านั้น

ในสนามกีฬาที่ไม่มีการใช้หน้าจอ จะมีการประกาศผ่านระบบ PA นอกจากนี้ ในความพยายามที่จะทำให้กระบวนการ VAR สามารถเข้าถึงได้มากที่สุด เจ้าหน้าที่ลีกได้ระบุว่าพวกเขากำลังสำรวจความเป็นไปได้ที่จะแสดงข้อความและวิดีโอในแอป เราไปอีกครั้ง

วลีนี้กลายเป็นคำเรียกชุมนุมชวเลขในฟุตบอลสมัยใหม่ ซึ่งค่อนข้างน่าแปลกใจเมื่อพิจารณาจากสิ่งที่ได้รับความนิยมมากที่สุด สตีเวน เจอร์ราร์ด ยืนยันว่านี่คือสิ่งที่เขาและเพื่อนร่วมทีมลิเวอร์พูลต้องทำหลังจากเอาชนะแมนเชสเตอร์ ซิตี้ 3-2 ที่แอนฟิลด์เมื่อเดือนเมษายน 2014 แชมป์พรีเมียร์ลีกครั้งแรกในรอบ 24 ปี

อยู่ใกล้แค่เอื้อม ดูทุกเกมพรีเมียร์ลีกบน DAZN เท่านั้น (เริ่มทดลองใช้ฟรี) “นี่ไม่หลุด!” เจอร์ราร์ดตะโกนลั่น แน่นอนว่าเขาทำได้และซิตี้เป็นแชมป์ ห้าปีต่อมา ลิเวอร์พูลพบเมืองในทางของมันอีกครั้ง ไม่มีการลื่นไถลระหว่างการวิ่งในครั้งนี้ และไม่มีข้อเสนอแนะใดๆ เกี่ยวกับขั้นตอนที่วางผิดที่ ในการคำนวณครั้ง

สุดท้าย 98 แต้มขยับ 97 คะแนนรวมสูงสุดเป็นอันดับสามในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกนั้นดีพอสำหรับอันดับสองเท่านั้น ความแตกต่างระหว่างแชมป์ยุโรปของเจอร์เก้น คล็อปป์ กับนักเตะของเบรนแดน ร็อดเจอร์สจากฝูงนั้นชัดเจนมาก ในแง่ของคุณภาพและความสม่ำเสมอที่ยอดเยี่ยม

การชูถ้วยแชมเปียนส์ลีกเป็นเครื่องยืนยันถึงทีมที่เก่งกาจซึ่งน่าจะเข้าสู่ช็อตล่าสุดที่ซิตี้ — ช่องระหว่างสองอันดับแรกและทีมที่เหลือของ “บิ๊กซิกซ์” ของพรีเมียร์ลีกรู้สึกเด่นชัดในการมุ่งหน้าสู่ปี 2019-20 — ด้วยความมั่นใจครั้งใหม่ . ถึงกระนั้น ก็ควรระมัดระวังในสิ่งที่เกิดขึ้นสองครั้งก่อนหน้านี้ที่ลิเวอร์พูลเข้าใกล้

อาการเมาค้างเบนิเตซและร็อดเจอร์ส หลังจาก 86 คะแนนไม่เพียงพอสำหรับราฟาเอล เบนิเตซที่จะเอาชนะแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ในปี 2008-09 ลิเวอร์พูลตกลงมาอยู่อันดับที่เจ็ดในฤดูกาลถัดไป โดยรวบรวมได้ 63 แต้ม อันดับที่หกและ 62 คะแนนคือการกลับมาในปี 2014-15 เนื่องจากความฝัน

ของ Rodgers พังทลาย การล่มสลายดังกล่าวภายใต้ Klopp รู้สึกไม่คาดฝันอย่างสมบูรณ์ แต่มันก็คุ้มค่าที่จะพิจารณาว่าการเติมเชื้อเพลิงให้กับการค้นหาตำแหน่งบนเครื่องบินหมายเลข 19 ด้วยความปรารถนาอย่างแรงกล้าได้หมดลงอย่างกะทันหันที่แอนฟิลด์มาก่อนได้อย่างไร

คล็อปป์ใช้ไหวพริบและกระตุ้นความรู้สึกของจุดประสงค์ร่วมกันนี้ ในค่ำคืนเช่นการกลับมาของแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลที่แล้วเหนือบาร์เซโลน่า เป็นเรื่องยากที่จะมองข้ามคุณค่าของมัน หลังจากช่วงปรีซีซั่นที่น่ากังวล หงส์แดงได้ค้นพบความชั่วร้ายบางอย่างอีกครั้งเมื่อพวกเขาบังคับให้ซิตี้ต้องสู้ต่อไปก่อนที่จะชนะ

Community Shield เมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วจากการดวลจุดโทษ ตั้งแต่นัดเปิดสนามใหญ่ในวันศุกร์ที่บ้านไปจนถึงนอริช ซิตี้ เป็นต้นไป ลิเวอร์พูลจะพึ่งพาสถานะของผู้จัดการทีมในฐานะโค้ชที่มีพรสวรรค์และใช้งานง่ายที่สุดรุ่นหนึ่งในยุคของเขาที่จะกลับไปอีกครั้งในครั้งนี้ หลังเกมที่เวมบลีย์ แอนดี้ โรเบิร์ตสันได้

พูดถึงประโยชน์ของการรักษาทีมที่ยอดเยี่ยมไว้ด้วยกัน ซึ่งเป็นแนวทางที่ดีที่คาดหวังไว้เนื่องจากขาดการเสริมกำลังหลัก ทีมของ Klopp จะยังคงพัฒนาและพัฒนาต่อไป เรียน บริวสเตอร์ จะทำหน้าที่เป็นตัวสำรอง และตั้งเป้าที่จะให้โมฮาเหม็ด ซาลาห์, โรแบร์โต้ ฟีร์มิโน่

และซาดิโอ มาเน่ เป็นตัวสำรองไม่เด่นชัด อเล็กซ์ อ็อกซ์เลด-แชมเบอร์เลนโผล่ออกมาจากอีกด้านหนึ่งของฝันร้ายเรื่องอาการบาดเจ็บ ขณะที่นาบี เกอิต้าจะปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของเจ้านายของเขามากขึ้น และมองหาฤดูกาลที่ยิ่งใหญ่เพื่อปรับราคาของเขาให้เหมาะสม

ที่เอทิฮัด สเตเดียม แว็งซ็องต์ กอมปานีไม่ได้ถูกแทนที่ และลีรอย ซาเน่ยังสามารถออกไปได้ อย่างไรก็ตาม โรดรี้และชูเอา คันเซโล่ ดูเหมือนจะถูกสร้างมาเพื่อผู้ชายคนหนึ่งที่ถึงแม้จะไม่ค่อยเจอการต่อสู้แบบตัวต่อตัว แต่ยังคงเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของคล็อปป์

“พวกเขาทำให้ฉันเชื่อ ฉันไม่สงสัยเลย” Guardiola เข้าสู่ฤดูกาลที่สี่ของเขาในการดูแลสโมสรเป็นครั้งที่สอง ความแตกต่างระหว่างร่างที่เต็มเปี่ยมซึ่งออกจากบาร์เซโลนาเป็นเวลาหนึ่งปีในวันหยุดและรุ่นกางเกงคาร์โก้ของวันนี้ไม่สามารถทำเครื่องหมายได้มากไปกว่านี้ “ผมแตกต่างไปเล็กน้อย

(เมื่อเทียบกับ) ฤดูกาลที่สามหรือสี่ในบาร์เซโลน่า ที่นี่ผมสงบมากขึ้น ผมเชื่อมั่นในตัวเองและผู้เล่นมากขึ้น” เขากล่าวก่อนคอมมิวนิตี้ ชิลด์ “นั่นคือบ้านเกิดของฉัน ความรู้สึกนั้นรุนแรงขึ้น ที่นี่เราโดดเดี่ยว เราทำงานอย่างสบาย ๆ และนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงดี” แม้ว่าการแสดงท่าทางสัมผัสในเวมบลีย์ของเขาจะ

แสดงให้เห็นว่าสิ่งนี้จะสงบ แต่ Guardiola ก็ให้คำมั่นที่จะ “ดีกว่า” ให้กับผู้เล่นของเขาในระยะนี้ “พวกเขาเชื่อฉัน ฉันไม่สงสัยเลย” เขากล่าว “ในตอนท้ายของ [2017-18] ฉันไม่รู้ว่าเราจะจัดการกับความสำเร็จของเราได้อย่างไร และมันก็เหลือเชื่อมาก เป้าหมายคือการปรับปรุงต่อไป”

การแสวงหาการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งนั้นเป็นสิ่งที่ Klopp รู้ดีมาตลอดจากช่วงเวลาที่พวกเขาอยู่ด้วยกันในบุนเดสลีกา การพยายามจับคู่มันเหนื่อย ในปี 2013-14 ดอร์ทมุนด์ของเขาเอาชนะบาเยิร์น มิวนิคของกวาร์ดิโอล่าใน DFL-Supercup และมีเพียง 4 แต้มที่ค้าง

ชำระก่อนที่จะพ่ายแพ้ 3-0 ของ Klassiker ที่ Signal Iduna Park ในเดือนพฤศจิกายน บาเยิร์นสามารถคว้าแชมป์ได้ และอันดับสองของดอร์ทมุนด์ตกชั้นไปอยู่ที่อันดับเจ็ดในปี 2014-15 ซึ่งพัฒนาขึ้นจากช่วงกลางฤดูกาลที่มีการตกชั้น พลวัตของบาเยิร์นที่แย่งชิง

ผู้เล่นที่ดีที่สุดของดอร์ทมุนด์ไม่ได้เป็นหนึ่งในเมืองและการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นของลิเวอร์พูล แต่ถ้าคล็อปป์ไม่สามารถเขย่า Guardiola จากความสงบของเขาในขณะที่ยังคงไฟลุกไหม้ผลลัพธ์ก็น่าจะเหมือนเดิม ในทางกลับกัน สิ่งที่ต้องทำคือสลิป เราไปอีกครั้ง

ขณะนี้เดอะกันเนอร์สอยู่ที่ออสเตรเลียในทัวร์ปรีซีซั่นโดยนัดแรกจะพบกับซิดนีย์เอฟซีในวันที่ 13 กรกฎาคม Per Mertesacker กองหลังอาร์เซนอลเชื่อว่าอเล็กซิสซานเชซจะยังอยู่ที่สโมสรต่อไปในฤดูกาลที่จะถึงนี้ เวนเกอร์ต้องการเอ็มบัปเป้ที่อาร์เซนอล รายการต้องชมของ LaLiga – ทางเลือกของตำนาน

ซานเชซถูกเชื่อมโยงอย่างหนักกับการย้ายออกจากเอมิเรตส์สเตเดียมโดยมีรายงานว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้และบาเยิร์นมิวนิกเป็นหนึ่งในคู่ครองที่มีศักยภาพของเขา แต่ถามว่าเขาเห็นทีมชาติชิลีซึ่งเหลือสัญญาอีก 1 ปีอยู่กับเดอะกันเนอร์สหรือไม่ Mertesacker บอกกับFox Sports ว่า : “ใช่แน่นอน

“เรามีทีมที่แข็งแกร่งและเราไม่ต้องการเสียผู้เล่นไปเลย “แม้ในปีสุดท้ายของสัญญาเราต้องการพวกเขาเราไม่สามารถที่จะเสียพวกเขาไปได้หากคุณกำลังพูดถึงการแข่งขันชิงแชมป์ เก็ตตี้อิมเมจ วิดีโอนี้จะเริ่มใน Mertesacker เสริมว่า Sanchez ที่กระสับกระส่ายกระตือรือร้นที่จะกลับไปทำงานหลังจาก

ช่วยประเทศของเขาในการแข่งขัน Confederations Cup รอบชิงชนะเลิศที่รัสเซีย “ผมคิดว่าเขาน่าประทับใจในคอนเฟเดอเรชั่นส์คัพ” ชาวเยอรมันกล่าวซึ่งจะเกษียณเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลที่จะถึงนี้ “ตอนนี้เขาอยู่ในช่วงวันหยุดดังนั้นจึงเงียบในแง่ของการสนทนา

“แต่เขาเป็นนักรบในสนามฉันคิดว่าเขาต้องการกลับมาให้เร็วที่สุด – เขาเกลียดวันหยุดเขาเกลียดการสงบสติอารมณ์ “ผมรอคอยที่จะได้เล่นเคียงข้างเขาในฤดูกาลที่แล้วและเขาก็คิดเช่นเดียวกัน” Bolaji Sakin ยืนยันว่าเขากำลังพาริเวอร์ยูไนเต็ดไปพบกับ MFM ในบ้านด้วยความตั้งใจที่จะชนะ

Pride of Rivers ที่ถูกคุกคามโดยการขับไล่ได้พยายามดิ้นรนเพื่อฟอร์มในลีกฟุตบอลอาชีพของไนจีเรียในระยะนี้ ชายของ Stanley Eguma อยู่ที่ 18 โดยมี 33 คะแนนจาก 25 นัดในบันทึกการเดินทางสูงสุด

เครื่องแต่งกายของ Port Harcourt จะสร้างความบันเทิงให้กับ Olukoya Boys ในการต่อสู้ NPFL ที่กำหนดเวลาใหม่ในวันพุธและ Sakin อยากเห็นทีมของเขาทำสถิติชนะที่สนาม Yakubu Gowon

“เราไม่ได้สนใจในการวาด. เราได้ตีพวกเขาก่อนที่จะเผชิญหน้าวันพุธจะไม่เป็นข้อยกเว้นที่สนามกีฬา Yakubu Gowon. เราจะไม่ชำระให้น้อยลง ” Sakin บอกเป้าหมาย ” ในแต่ละบุคคลหนึ่งต่อหนึ่งเราดีกว่า MFM แต่ก็ดีเหมือนกัน เราจะเข้าใกล้การแข่งขันโดยมีเป้าหมายเพื่อเก็บสามคะแนน

“การแข่งขันจะเป็นการเผชิญหน้าที่ไม่เหมือนใครเนื่องจากเกมกับลากอสมักจะนำเสนอรสชาติที่ต้องการออกมาเสมอ” ปีเตอร์บอสซ์โค้ชของโบรุสเซียดอร์ทมุนด์ยอมรับว่ามีการคาดเดาเกี่ยวกับอนาคตของกองหน้าปิแอร์ – เอเมอริคโอบาเมยังอยู่ที่นี่ Lukaku buy ฆ่าเยาวชนของ Mourinho

วิดีโอนี้จะเริ่มใน Aubameyang วัย 28 ปีได้รับการเชื่อมโยงอย่างมากกับการย้ายไปเทียนจินฉวนเจียนจำนวน 80 ล้านยูโรในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาโดยสโมสรจีนมีเวลาจนถึงวันศุกร์เพื่อหาทางบังคับให้ย้าย นอกจากนี้มิลานยังมีรายงานว่าสนใจที่จะซื้อทีมชาติกาบองซึ่งยิงได้ 40 ประตูจาก

การลงเล่น 46 นัดให้กับดอร์ทมุนด์เมื่อฤดูกาลที่แล้ว เชลซีก็เชื่อมโยงกับการเสนอราคาสำหรับ Aubameyang หลังจากพลาดการเซ็นสัญญากับ Romelu Lukaku ซึ่งเข้าร่วมกับคู่แข่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแทน และตอนนี้บอสซ์ยอมรับแล้วว่าเขาคาดว่าจะมีข่าวลือแพร่สะพัดในช่วงระยะเวลาการโอนย้าย

“Auba อยู่ที่นี่และได้รับการฝึกฝน” เขากล่าวหลังจากที่ดอร์ทมุนด์ฝึกซ้อมต่อหน้าแฟน ๆ ของพวกเขาเอง “ นี่คือสิ่งที่มีค่าสำหรับฉัน ความจริงที่ว่าจะมีการเก็งกำไรจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมเป็นที่ชัดเจน” บาร์เซโลนาและเรอัลมาดริดยังถูกยกให้เป็นจุดหมายปลายทางที่มีศักยภาพสำหรับหนึ่งในผู้ทำ

ประตูสูงสุดของบุนเดสลีกาในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา Ola Aina ดาวรุ่งของเชลซีได้เข้าร่วมกับฮัลล์ซิตี้แบบยืมตัวสำหรับฤดูกาล 2017-18 ข่าวลือการโอนล่าสุดทั้งหมด Aina แบ็คขวาเป็นผู้เล่นคนแรกที่ทำสิ่งที่มีแนวโน้มว่าจะกลายเป็นเส้นทางที่ก้าวกระโดดจากสแตมฟอร์ดบริดจ์ไปยังฮัมเบอร์ไซด์

โดยมีลีโอนิดสลัตสกี้เจ้านายคนใหม่ของฮัลล์เป็นที่รู้กันว่ากระตือรือร้นที่จะใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์ที่ดีของเขากับโรมันอับราโมวิชเจ้าของเชลซี มิตรภาพของพวกเขาคาดว่าจะนำไปสู่ผลิตภัณฑ์เยาวชนของบลูส์มากขึ้นที่มุ่งหน้าไปยัง KCOM Stadium ในช่วงปิดฤดูกาล

“ ฉันตื่นเต้นมากที่ได้มาที่นี่และเป็นการเริ่มต้นบทใหม่ในอาชีพการงานของฉัน” ไอน่าบอกกับเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของฮัลล์ “มันเป็นการยืมตัวครั้งแรกของฉันที่ย้ายออกจากเชลซีและฉันแค่ต้องการที่จะลงสู่พื้น ‘อับราโมวิชต้องใช้จ่ายเพื่อคอนเต้!’

“ฉันรอคอยที่จะได้รู้จักกับเพื่อนร่วมทีมคนใหม่ของฉันในระหว่างการเข้าแคมป์ฝึกซ้อมที่โปรตุเกส” ไอน่าเคยปรากฏตัวในระดับอาวุโสของเชลซี 6 ครั้งและเมื่อเร็ว ๆ นี้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะจงรักภักดีต่อไนจีเรียในระดับนานาชาติโดยก่อนหน้านี้เป็นตัวแทนทีมชาติอังกฤษในระดับเยาวชน

ตอนนี้ Sony Sugar ต้องการให้คดีของพวกเขากับ Tusker สำหรับผู้เล่นที่ผิดกฎหมายที่ถูกยกเลิกโดย Kenyan Premier League Sony Sugar ได้ยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการวินัยและการอุทธรณ์ของ KPL โดยกล่าวหาว่า Tusker ใช้วิธีการที่ผิดกฎหมายกับผู้เล่นสี่คนของพวกเขาซึ่งขัดต่อบทความ

นโยบาย KPL มาตรา 5 และมาตรา 18 มาตรา 3 ด้วยเหตุนี้ KPL จึงถูกเรียกตัวเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ดูเหมือนว่าคดีจะไม่เข้าสู่การพิจารณาคดีอย่างสมบูรณ์หลังจากทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะยุติเรื่องนี้ รายการต้องชมของ LaLiga – ทางเลือกของตำนาน “ Paul Orato ประธาน Sony Sugar FC

แจ้งกับ IDCC ว่าทั้งสองสโมสรบรรลุข้อตกลงและไม่เต็มใจที่จะดำเนินการต่อในคดีนี้” อ่านแถลงการณ์จาก KPL Sony Sugar มีกำหนดเข้าร่วม Mathare United ในวันเสาร์ขณะที่ Tusker จะเล่น Western Stima ในวันอาทิตย์ใน Kenyan Premier League

เชลซีคว้าแชมป์ลีกสูงสุดครั้งแรกในปี 1955 โดยผู้จัดการทีม Ted Drake ประสบความสำเร็จด้วยการเซ็นสัญญาจากสโมสรเล็ก ๆ ในลีกที่ต่ำกว่า รายการต้องชมของ LaLiga – ทางเลือกของตำนาน เมื่อสิงห์บลูส์คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกในอีก 50 ปีต่อมาพวกเขาก็ทำเช่นนั้นกับกลุ่มผู้เล่นที่เป็นสากล

และมีค่าตัวแพงที่นำโดยโชเซ่มูรินโญ่กุนซือชาวโปรตุเกส RUMORS: เชลซีเผชิญหน้ากับการต่อสู้ของเจมส์ การเทคโอเวอร์ของโรมันอับราโมวิชในปี 2546 ได้เปลี่ยนแปลงเชลซีไปตลอดกาลเนื่องจากทำให้พวกเขาใช้เงินหลายล้านปอนด์กับสตาร์ต่างแดนเปลี่ยนพวกเขาให้กลายเป็นโรงไฟฟ้าของยุโรป

อย่างที่พวกเขาเป็นอยู่ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามสโมสรในลอนดอนตะวันตกมีประวัติการย้ายทีมมาก่อนซึ่งก็ควรค่าแก่การเฉลิมฉลองเช่นกัน ด้วยเหตุนี้ Goal จึงมองไปที่การเซ็นสัญญาที่ยิ่งใหญ่ที่สุด 15 อันดับแรกของเชลซีโดยมีผู้เล่นตั้งแต่แชมป์รายการแรกไปจนถึงแชมป์ในปัจจุบัน

โคมไฟหน้า | จากเวสต์แฮม | 11 ล้านปอนด์ | พ.ศ. 2544 เก็ตตี้อิมเมจ ชื่อของแฟรงค์แลมพาร์ดยังคงร้องอยู่ที่สแตมฟอร์ดบริดจ์สามปีหลังจากที่เขาออกจากสโมสรในปี 2014 จึงเป็นเรื่องตลกที่คิดว่ากุนซือบางคนรู้สึกว่าเชลซีจ่ายเงินมากเกินไปเมื่อพวกเขาเซ็นสัญญากองกลางจากเวสต์แฮม

ในปี 2544 ในราคา 11 ล้านปอนด์ อย่างไรก็ตามแลมพาร์ดยังคงกลายเป็นดาวซัลโวสูงสุดตลอดกาลของสโมสรด้วยการยิง 211 ครั้งในช่วง 13 ปีที่สแตมฟอร์ดบริดจ์และช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาในเสื้อเชิ้ตบลูส์อาจเป็นรั้งที่เขายิงให้โบลตันวันเดอเรอร์สในปี 2548 เพื่อผนึกตำแหน่งแชมป์แรก

ชนะในรอบ 50 ปี โดยรวมแล้วอดีตทีมชาติอังกฤษคว้า 11 รางวัลใหญ่ที่เชลซีก่อนออกเดินทางไปแมนเชสเตอร์ซิตี้ DIDIER DROGBA | จาก Marseille | 24 ล้านปอนด์ | พ.ศ. 2547 เก็ตตี้อิมเมจ ดิดิเยร์ดร็อกบาคือราชาแห่งสแตมฟอร์ดบริดจ์เนื่องจากความสำเร็จอันน่าทึ่งของเขาในฐานะส่วน

หนึ่งของกลุ่มที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสร ที่น่าจดจำที่สุดคือเขายิงประตูตีเสมอนาทีที่ 88 ในนัดชิงชนะเลิศแชมเปี้ยนส์ลีก 2012 กับบาเยิร์นมิวนิกเพื่อรักษาความฝันของเชลซีในการคว้าแชมป์ถ้วยยุโรปครั้งแรกให้คงอยู่ก่อนที่จะเปลี่ยนลูกเตะจุดที่ชนะในการดวลจุดโทษ

อเล็กซิสจะอยู่ที่อาร์เซนอลอย่างแน่นอน ไม่น่าแปลกใจที่ชาวไอวอรีซึ่งรั้งอันดับสี่ในรายชื่อผู้ทำประตูตลอดกาลของสโมสรได้รับการโหวตให้เป็นผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลของสโมสรในปี 2012 จากการสำรวจความคิดเห็นของแฟน ๆ 20,000 คน

เขาออกจากการเป็นผู้บุกเบิกการย้ายไปเล่นฟุตบอลในประเทศจีน แต่โชเซ่มูรินโญ่นำเขากลับมาในปี 2014 ด้วยการย้ายทีมฟรีและดร็อกบาได้เพิ่มลีกคัพและตำแหน่งพรีเมียร์ลีกอีกรายการในการคว้าถ้วยรางวัลของเขาเพื่อให้ได้รับรางวัลใหญ่ 12 ครั้งในช่วงเวลาที่เขาอยู่ที่เชลซี อันตราย EDEN | จาก Lille |

32 ล้านปอนด์ | 2555 เก็ตตี้อิมเมจ เอแด็นอาซาร์เป็นนักเตะที่โลกต้องการตัวมากที่สุดเมื่อเขาย้ายไปเชลซีจากลีลล์ในปี 2012 ด้วยราคา 32 ล้านปอนด์ เขาประกาศว่า “ฉันกำลังเซ็นสัญญากับผู้ชนะแชมเปียนส์ลีก [ฤดูกาลนี้]” ทางทวิตเตอร์เนื่องจากเชลซีใช้ประโยชน์จากการชนะด้วยการเซ็นสัญญาครั้งสำคัญ

โจโคลซึ่งพลาดโอกาสในรายการนี้ไปอย่างหวุดหวิดคิดว่าอาซาร์สามารถลงไปเป็นผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเชลซีได้หากเขายังอยู่ที่สโมสรและเขาก็พูดถูก หากอาซาร์จากไปสโมสรจะทำกำไรมหาศาลจากค่าเหนื่อย 32 ล้านปอนด์เริ่มต้นโดยฝ่ายซ้ายเป็นแรงบันดาลใจให้สิงห์บลูส์คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีก 2 สมัย

ในช่วงสามฤดูกาลที่ผ่านมา PETR CECH | จาก Rennes | 7 ล้านปอนด์ | พ.ศ. 2547 เก็ตตี้อิมเมจ Thibaut Courtois อาจเหนือกว่า Petr Cech ในฐานะผู้รักษาประตูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของสโมสร แต่วันนั้นยังไม่มาถึง เช็กไม่ได้ราคาถูกนักในขณะที่เขามาจากแรนส์ในราคา 7 ล้านปอนด์ซึ่ง

หมายความว่าเขาเป็นผู้รักษาประตูที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรในเวลานั้น เขาพิสูจน์ตัวเองว่าคุ้มค่ากับเงินทุกบาทในขณะที่เขาได้รับรางวัลใหญ่ทุกครั้งในช่วงเวลา 11 ปีที่สโมสร เขามีส่วนร่วมในช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรด้วยเช่นกันเนื่องจากเชลซีกลายเป็น

สโมสรแห่งแรกในลอนดอนที่คว้าแชมเปี้ยนส์ลีก เขาเป็นยักษ์ใหญ่ในรอบชิงชนะเลิศปี 2012 กับบาเยิร์นมิวนิคช่วยเซฟจุดโทษของอาร์เยนร็อบเบนในช่วงต่อเวลาพิเศษก่อนที่จะหยุดเตะอีกสองจุดในการยิง CLAUDE MAKELE | จาก Real Madrid | 16.8 ล้านปอนด์ | พ.ศ. 2546

เก็ตตี้อิมเมจ ไม่มีผู้เล่นคนอื่นในรายการนี้ที่มีอิทธิพลต่อฟุตบอลมากจนมีตำแหน่งที่ตั้งชื่อตามพวกเขา แต่ Claude Makelele เป็นคนที่รับผิดชอบในการกำหนดบทบาทใหม่ของกองกลางตัวรับ เฟอร์นันโดฮีเอร์โรอธิบายชาวฝรั่งเศสที่ออกจากเรอัลมาดริดไปเชลซีว่า “จุดจบของลอสกาแลกติกอส”

ในขณะที่อดีตเอซของบลังกอสรู้ดีถึงความสำคัญของงานของมาเกเลเล่ที่มีต่อทีมอื่น ๆ ดังนั้นการมาถึงของเขาจึงเป็นการประกาศการเริ่มต้นของ ยุคใหม่แห่งความสำเร็จที่สแตมฟอร์ดบริดจ์ Lukaku buy ฆ่าเยาวชนของ Mourinho

เคลาดิโอรานิเอรีอาจเซ็นสัญญากับมาเกเลเล่ แต่มูรินโญ่เป็นคนที่ใช้เขาขับเคลื่อนสโมสรสู่การครอบงำฟุตบอลอังกฤษ Makelele ได้รับรางวัลใหญ่ 5 ครั้งในช่วงเวลาที่เขาอยู่ที่เชลซีและเขาสมควรที่จะลงไปเป็นตำนานของสโมสร MARCEL DESAILLY | จาก AC Milan | 4.6 ล้านปอนด์ | พ.ศ. 2541

เก็ตตี้อิมเมจ Marcel Desailly เป็นการเซ็นสัญญาที่น่าประหลาดใจเมื่อเขาย้ายมาร่วมทีมเชลซีจากเอซีมิลานด้วยข้อตกลงมูลค่า 4.6 ล้านปอนด์ ตำนานกองหลังชาวฝรั่งเศสเดินทางมาถึงสโมสรในฐานะผู้ชนะฟุตบอลโลกและแชมเปี้ยนส์ลีก

เขาคว้าแชมป์ยูโร 2000 ร่วมกับประเทศของ เกมส์ยิงปลาสตาร์เวกัส เขาได้แต่เป็นเพียงเกียรติยศสำคัญเพียงครั้งเดียวในรอบ 6 ปีที่สแตมฟอร์ดบริดจ์ แต่เขามักถูกอ้างว่าเป็นผู้มีอิทธิพลสำคัญต่อจอห์นเทอร์รี่ที่กำลังจะเกิดขึ้นซึ่งอาจเป็นมรดกตกทอดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขา

GIANFRANCO ZOLA | จาก Parma | 4.5 ล้านปอนด์ | พ.ศ. 2539 เก็ตตี้อิมเมจ ในปี 2003 ก่อนการเทคโอเวอร์ของโรมันอับราโมวิช Gianfranco Zola ได้รับการโหวตให้เป็นผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของสโมสรและเขาถือเป็นสถานที่ที่ไม่เหมือนใครในใจแฟนเชลซี

เขาเป็นที่รักของสื่อมวลชนแม้ว่าจะขีดเส้นใต้ด้วยข้อเท็จจริงที่ว่าชาวอิตาลีเป็นผู้เล่นบลูส์คนแรกที่ได้รับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของสมาคมนักเขียนฟุตบอลในปี 2539-2540 การเซ็นสัญญาที่เลวร้ายที่สุดของบาร์เซโลนา

อดีตปาร์มาเอซยังได้รับรางวัลใหญ่ 5 รางวัลกับเชลซีรวมถึงคัพวินเนอร์สคัพและเขาเป็นดาราในกลุ่มผู้เล่นที่น่าตื่นเต้นซึ่งดึงดูดอับราโมวิชให้มาลงทุนในสโมสรลอนดอนตะวันตก MICHAEL BALLACK | จากบาเยิร์นมิวนิก | ฟรี | พ.ศ. 2549

เก็ตตี้ ไมเคิลบัลลัคมีรายชื่อไม่เพียงเพราะเขาสร้างผลกระทบอย่างมากที่สแตมฟอร์ดบริดจ์ แต่ยังเป็นเพราะเขาไม่มีค่าใช้จ่ายอีกด้วย! เชลซีเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยลายเซ็นของกองกลางเยอรมนีเพื่อรับหนึ่งในการโอนฟรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาล บาเยิร์นมิวนิคต้องการรักษาดาวเตะของพวกเขาไว้

แต่เขาเลือกพรีเมียร์ลีกและเขาได้รับแรงบันดาลใจจากกลุ่มยุคโรมันอับราโมวิชรวมถึงค่าจ้างที่ร่ำรวย เขาคว้ารางวัลใหญ่ 5 รางวัลให้กับเชลซีในการเล่นเวท 4 ปีในอังกฤษและแม้ว่าโดยทั่วไปแล้วเขาจะตามหลังแฟรงค์แลมพาร์ดตามลำดับ แต่เขาก็เป็นที่จดจำของแฟน ๆ บลูส์

วิลเลียมกัลลัส | จาก Marseille | 6.2 ล้านปอนด์ | พ.ศ. 2544 เก็ตตี้อิมเมจ วิลเลียมกัลลาสเล่นให้กับทั้งอาร์เซนอลและท็อตแนม แต่ปีที่ดีที่สุดของเขาอยู่กับเชลซี ชาวฝรั่งเศสจับมือกับ John Terry และ Marcel Desailly ในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็ค แต่เขายังเป็นฟูลแบ็คที่ยอดเยี่ยม

และเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคโรมันอบราโมวิช นอกเหนือจากเทอร์รี่แล้วกัลลาสลงเล่นไป 16 เกมโดยไม่เสียประตูก่อนที่จะคว้าแชมป์รายการแบ็คทูแบ็กภายใต้โชเซ่มูรินโญ่ แอชลีย์โคล์ | จาก ARSENAL | 5.5 ล้านปอนด์ + Gallas | พ.ศ. 2549

เก็ตตี้อิมเมจ นที่สุดกัลลาสก็เสียสละเพื่อนำเป้าหมายระยะยาวของเชลซีแอชลีย์โคล อดีตแข้งอาร์เซนอลเคยเป็นแบ็คซ้ายระดับโลกที่มีพลังมหาศาลและเขาอาจจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่อังกฤษเคยมีมา

เทพนิยายการโอนที่ยืดเยื้อซึ่งเต็มไปด้วยความขัดแย้งในที่สุดก็จบลงด้วยการที่เชลซีรักษาโคลด้วยเงิน 5 ล้านปอนด์บวกกับข้อตกลงกัลลาสจากอาร์เซนอล มันพิสูจน์ให้เห็นถึงการต่อรองในขณะที่โคลช่วยให้เชลซีคว้าแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกรวมถึงทุกเกียรติประวัติที่สำคัญในช่วงเวลาที่เขาอยู่ที่สโมสร

เขามีแปดปีที่รุ่งโรจน์ในสโมสรและสิงห์บลูส์ไม่เคยพบใครดีเท่าเขาเลยนับตั้งแต่เขาจากไป อาร์เจนร็อบเบน | จาก PSV EINDHOVEN | 12.1 ล้านปอนด์ | พ.ศ. 2547 เก็ตตี้ อาร์เยนร็อบเบนมีส่วนสำคัญในการคว้าแชมป์แบบแบ็คทูแบ็คของเชลซีระหว่างการร่ายมนตร์ครั้งแรกของมูรินโญ่ที่สโมสร

เขาทำประตูและช่วยเหลือตลอดจนเป็นทางออกที่ยอดเยี่ยมสำหรับแนวรับ 100 ผู้เล่นที่มีค่าตัวแพงที่สุดในประวัติศาสตร์ ร็อบเบนปฏิเสธแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่จะย้ายไปเชลซีจากพีเอสวีไอนด์โฮเฟ่นและเขาใช้เวลาสามปีที่สแตมฟอร์ดบริดจ์ก่อนที่สิงห์บลูส์จะสร้างผลกำไรให้กับชาวดัตช์ด้วยการขายเขา

ให้เรอัลมาดริดในราคา 24 ล้านปอนด์ SILLETT ปีเตอร์ | จาก Southampton | £ 12k | พ.ศ. 2496 วิดีโอนี้จะเริ่มใน ปีเตอร์ซิลเล็ตต์เป็นกองหลังที่ทำประตูสูงสุดของเชลซีด้วยการยิง 34 ประตูจนกระทั่งจอห์นเทอร์รี่เข้ามา เดอะบลูส์เซ็นสัญญากับซิลเล็ตต์จากเซาแธมป์ตันที่ปลดหนี้ร่วมกับ

จอห์นน้องชายของเขาด้วยค่าตัว 12,000 ปอนด์ ซิลเล็ตต์เป็นส่วนหนึ่งของทีมที่คว้าแชมป์ลีกครั้งแรกของเชลซีในฤดูกาล 1954-55 และยิงจุดโทษได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยรวมแล้วเขาลงเล่นให้สโมสร 288 นัด แต่น่าประหลาดใจที่ได้รับเพียงสามแคปให้กับทีมชาติอังกฤษ

ROY BENTLEY | จาก Newcastle | £ 11k | พ.ศ. 2491 เก็ตตี้อิมเมจ รอยเบนท์ลีย์ยังคงเป็นดาวซัลโวร่วมอันดับที่ 5 ในประวัติศาสตร์ของสโมสรในระดับเดียวกับปีเตอร์ออสกู๊ดผู้เป็นอมตะ เขารับราชการในราชนาวีในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองก่อนที่เขาจะเริ่มอาชีพนักฟุตบอล

เขามาถึงเชลซีในปี 2491 ด้วยข้อตกลงมูลค่า 11,000 ปอนด์จากนิวคาสเซิลยูไนเต็ด เขายังคงเป็นผู้ทำประตูสูงสุดให้กับสโมสรเป็นเวลาแปดฤดูกาลติดต่อกันและยิงได้ 21 ประตูจาก 41 เกมเนื่องจากสโมสรได้รับตำแหน่งสูงสุดเป็นครั้งแรกในปี พ. ศ.

CHARLIE COOKE | จาก Dundee | 72,000 ปอนด์ | พ.ศ. 2509 เก็ตตี้อิมเมจ Charlie Cooke ทำลายสถิติสโมสรของเชลซีด้วยการเซ็นรับเงิน 72,000 ปอนด์เพื่อเข้าร่วมทีมของ Tommy Docherty ในปี 1966 เขาเล่นในทีมเชลซีในตำนานร่วมกับ Peter Bonetti, Peter Osgood

และ Alan Hudson Cooke ช่วยให้เชลซีชนะหนึ่งในแมตช์ที่มีชื่อเสียงที่สุดคือนัดชิงชนะเลิศ FA Cup 1970 เมื่อเทียบกับลีดส์ยูไนเต็ด เขาตั้งค่าอีควอไลเซอร์ของออสกู๊ดในการเล่นซ้ำที่โอลด์แทรฟฟอร์ดก่อนที่ชาวลอนดอนจะชนะในการแข่งขัน 2-1 หลังจากช่วงต่อเวลาพิเศษ

15 การเซ็นสัญญาที่ดีที่สุดของอาร์เซนอล เชลซียังได้รับรางวัลคัพวินเนอร์สคัพกับเรอัลมาดริดในปีถัดไปโดยมี Cooke อยู่เคียงข้าง เขาลงเล่นให้สโมสร 410 นัดจากนั้นเขาก็กลับมาในฐานะผู้จัดการทีมเพียงสองปีหลังจากที่เขาจากไป เขาได้รับเครดิตในการช่วยรักษาสโมสรจากความพินาศทางการเงินในขณะ

ที่เขาได้รับการเลื่อนตำแหน่งจากดิวิชั่นสองอีกครั้ง EDDIE MCCREADIE | จาก East Stirlingshire | 5k | พ.ศ. 2505 Central Press / Getty McCreadie เป็นทั้งผู้เล่นและผู้จัดการทีมระดับตำนานของเชลซีและเขาก็เลิกจ้างฟูแล่มเข้าร่วมสโมสรในปี 1962 เขาช่วยให้เยาวชน

ได้เลื่อนชั้นสู่ดิวิชั่น 1 และอยู่ที่สโมสรในทศวรรษหน้าในฐานะผู้เล่น เขายิงประตูผู้ชนะในลีกคัพรอบชิงชนะเลิศปี 1965 โดยมีรายงานว่าเลี้ยงบอลได้ 80 หลาในสนามก่อนจะยิงผ่านกอร์ดอนแบงค์สไป 3-2 นอกจากนี้เขายังมีส่วนสำคัญในการชนะเอฟเอคัพรอบชิงชนะเลิศกับลีดส์ยูไนเต็ดในปี 1970

และเขามีส่วนร่วมในชัยชนะคัพวินเนอร์สคัพของเชลซีในอีกหนึ่งปีต่อมา Jonathan Klinsmann – บุตรชายของตำนาน Jurgen ของเยอรมนี – ได้เซ็นสัญญาอาชีพกับ Hertha Berlin หลังจากการทดลองที่ประสบความสำเร็จ

ผู้รักษาประตูวัย 20 ปีซึ่งมีสัญชาติเยอรมันและอเมริกันเคยให้ความสำคัญกับสหรัฐอเมริกาอายุต่ำกว่า 20 ปีและเคยเล่นให้กับทีม California Golden Bears ในวิทยาลัย รายการต้องชมของ LaLiga – ทางเลือกของตำนาน

เขาได้รับการฝึกอบรมกับสโมสรบุนเดสลีกาตั้งแต่เดือนที่แล้วและได้รับแจ้งเมื่อวันอังคารจาก Michael Preetz ผู้จัดการทั่วไปของ Hertha ว่าเขาจะได้รับข้อตกลง แบบฟอร์ม Dom Dwyer อาจนำไปสู่ ​​payday พ่อของ Klinsmann ซึ่งถูกไล่ออกจากการเป็นโค้ชของสหรัฐอเมริกาในเดือนพฤศจิกายน

เป็นสมาชิกของ Hertha ตั้งแต่ปี 2004 ในขณะที่ปู่ของเขาเป็นผู้สนับสนุนสโมสร “เมื่อเช้านี้ Michael Preetz ขอให้ฉันคุยกับเขาหลังอาหารเช้า” Klinsmann กล่าว “เขาบอกฉันว่ามีการตัดสินใจเกี่ยวกับสัญญาของฉันกับแฮร์ธา

“มันเป็นช่วงเวลาที่อารมณ์ดีอย่างไม่น่าเชื่อสำหรับผมเพราะสโมสรแห่งนี้มีประวัติศาสตร์มากมายในครอบครัวของผม “ฉันรอคอยที่จะได้รู้จักสโมสรมากขึ้นเมืองเบอร์ลินและรับความท้าทายใหม่ ๆ ในเยอรมนี” พรีตซ์กล่าวเสริมว่า“ โจนาธานทำให้เราเชื่อมั่นในความสามารถความสามารถพิเศษและความ

ทะเยอทะยานของเขาตอนนี้เขาจะตกลงกับเราและพัฒนาไปทีละขั้น Klinsmann เป็นตัวแทนของสหรัฐอเมริกาในระดับเยาวชน 10 ครั้งและเป็นผู้เริ่มต้นการแข่งขัน CONCACAF Championship ครั้งแรกในระดับ U-20 ในเดือนมีนาคมและได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดของทัวร์นาเมนต์

เขาทำตามนั้นโดยเริ่มต้นในรอบก่อนรองชนะเลิศของสหรัฐอเมริกาที่ฟุตบอลโลก U-20 ในช่วงซัมเมอร์นี้ ผู้รักษาประตูยังสร้างความเดือดดาลให้กับแฟน ๆ ของทีมชาติสหรัฐอเมริกาในปี 2014 ซึ่งเขาได้ทวีตที่ดูเหมือนล้อเลียนแลนดอนโดโนแวนดาราดังของ

สุดท้ายของเจอร์เก้นคลินส์มันน์สำหรับฟุตบอลโลกที่บราซิล Abdullahi Biffo โค้ชของ Abia Warriors ยอมรับว่าวอร์ดของเขาสามารถเล่นได้ดีขึ้นแม้จะเอาชนะ Nasarawa United ในวันอาทิตย์ Ucendu Babes เอาชนะ Solid Miners 2-0 ด้วยการรั้งจาก Sunday Adetunji กองหน้าที่ไว้ใจได้

วิดีโอนี้จะเริ่มใน อดีตพายุทอร์นาโดไนเจอร์รู้สึกว่าฝ่ายของเขาทำได้ดีขึ้น แต่ก็พอใจกับความพยายามของพวกเขา “ ฉันพอใจเพราะเราแสดงให้เห็นว่าเราแข็งแกร่ง เราสามารถเล่นได้ดีขึ้น แต่ฉันมีความสุข” Biffo กล่าวกับGoal

“ เกมก็เหมือนกับวันปกติเมื่อคุณพยายามกำหนดตัวเองและคุณไม่ได้ทำประตูมากเกินไป สิ่งที่สำคัญที่สุดคือสามจุดที่เดิมพัน “ แต่สำหรับฉันมันเป็นความพยายามของกลุ่มในการคว้าชัยชนะและฉันต้องมอบความรุ่งโรจน์ให้กับเด็ก ๆ สำหรับแนวทางที่ดีในเกมนี้”

อาริตซ์ อาดูริซ กองหน้าแอธเลติก บิลเบา ประกาศรีไทร์เมื่อสิ้นสุดฤดูกาล 2019-20 กองหน้าวัย 38 ปีมีความสุขกับอาชีพการงาน 20 ปีที่โดดเด่น กลายเป็นนักเตะทีมชาติสเปนและเป็นที่ชื่นชอบของแอธเลติกตลอดสามช่วงเวลาของสโมสร

Phil Mickelson ไม่น่าจะกลับไปที่ Rocket Mortgage Classic สตาร์ของอาดูริซที่แอธเลติกเพิ่มขึ้นอย่างน่าประทับใจเป็นพิเศษนับตั้งแต่กลับมาที่สโมสรในปี 2555 แต่เขาจะอายุ 39 ปีเมื่อฤดูกาลใหม่สิ้นสุดลง และรู้สึกว่าถึงเวลาที่จะต้องให้ความสำคัญกับแง่มุมอื่นๆ ของชีวิต

ฟุตบอลยุโรปสด & ในรูปแบบ HD บน DAZN | DAZN CA ในการแถลงข่าวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา อาดูริซกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า “ฉันต้องการสื่อสารว่าปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายของฉันในฐานะมืออาชีพ “ฉันจะออกจากฟุตบอลเมื่อจบฤดูกาลนี้ มันทำให้ฉันตื่นเต้นเป็นพิเศษที่จะได้ทิ้งมันไว้ที่แอธเลติก

“เป้าหมายของการพูดในตอนนี้คือเพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งรบกวนสมาธิ ดังนั้นผมจึงสามารถโฟกัสทุกอย่างในทีมได้ หวังว่าเราจะสามารถส่งท้ายปีด้วยสิ่งดีๆ และเราสามารถมอบสิ่งที่สวยงามให้กับแฟน ๆ ทุกคนได้ “ฉันรู้สึกมีความสุขมากที่ได้ออกจากฟุตบอลที่แอ ธ เลติก ฉันจะแข่งขันและ

สนุกทุกวันจนจบ เราเชื่อว่าจุดจบไม่เคยมา แต่การเลือกจุดสิ้นสุดและจุดสิ้นสุดที่ฉันจะอยู่เป็นสิทธิพิเศษอันยิ่งใหญ่ “มันเป็นการตัดสินใจที่รอบคอบ ซึ่งฉันทำได้ในปีที่แล้ว แต่สถานการณ์ได้เกิดขึ้นในปีนี้ มันเป็นการตัดสินใจกับครอบครัวของฉัน ฉันภูมิใจมากที่จบที่แอธเลติก”

แม้ว่าคาถาแรกของเขากับแอ ธ เลติกในวัยเด็กเห็นว่าเขาถูกกักขังไว้เป็นส่วนใหญ่และถูกยืมตัวไปบูร์โกสในระดับที่สาม Aduriz ได้รับการย้ายไปเรอัลบายาโดลิดก่อนจะกลับไปที่ซานมาเมสในปี 2549 เขาโดดเด่นอย่างเด่นชัดในการคุมทีมที่สองของเขากับแอธเลติก แต่เฟร์นานโด ยอเรนเต้เริ่มเป็นที่ต้องการในฤดูกาล

2007-08 และอดูริซออกจากมายอร์ก้าเป็นเวลาสองปีโดยทำประตูได้ 23 ประตูในลาลีกา ฟอร์มดังกล่าวทำให้เขาย้ายไปบาเลนเซีย และในขณะที่การลาก 17 ประตูในสองฤดูกาลของเขานั้นดี เนื่องจากเขาลงเล่นเพียง 31 เกมเท่านั้น มีการต่อต้านเล็กน้อยต่อการจากไปของแอธเลติกก่อนฤดูกาล 2012-13

คราวนี้ Aduriz เป็นสุนัขตัวท็อปในการโจมตี โดย Llorente พยายามดิ้นรนเพื่อฟอร์มในขณะที่เขาหมดสัญญา บันทึกการนัดหยุดงาน 14 ครั้งของ Aduriz ในปี 2555-2556 เป็นสถิติที่ดีที่สุดในเวลานั้น แต่ก็ยังดีกว่าที่จะเกิดขึ้น กองหน้าตัวฉกาจรายนี้ตามมาด้วย 16 คนในฤดูกาลถัดมา 18 ปี

หลังจากนั้น และอีก 20 คนในปี 2015-16 ทำให้เขาติดทีมชาติสเปนไปเล่นยูโร 2016 อย่างเหมาะสม Aduriz สามารถเล่นกับอดีตนายจ้างทั้งสามของเขา ได้แก่ บาเลนเซีย บายาโดลิด และมายอร์ก้า ในฤดูกาลสุดท้ายของเขา หลังจากการเลื่อนตำแหน่งในระยะที่แล้ว

มีการลงนามและผู้จัดการคนใหม่อยู่ในความดูแลของบางสโมสร แต่ในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้จะเปลี่ยนขนาดไหน? ทั้งสองทีมที่เข้าเส้นชัยเป็นอันดับต้นๆ ดูเหมือนจะแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเปลี่ยน อย่างน้อยก็ตามหลักฐานทางสถิติที่รวบรวมไว้หลังจากการแข่งขันชิงตำแหน่งแชมป์ปี 2018-19 ที่น่าเหลือเชื่อ

Phil Mickelson ไม่น่าจะกลับไปที่ Rocket Mortgage Classic แชมป์แมนเชสเตอร์ซิตี้และรองแชมป์ลิเวอร์พูลแพ้ห้าเกมระหว่างพวกเขาในขณะที่พวกเขาต่อสู้เพื่อถ้วยรางวัลจนถึงวันสุดท้ายโดยทิ้งคนอื่นไว้ข้างหลังอย่างดี ดูทุกเกมพรีเมียร์ลีกบน DAZN เท่านั้น (เริ่มทดลองใช้ฟรี)

ช่องว่างจะกว้างขึ้นหรือไม่เมื่อเอเด็น อาซาร์ ถูกถอดออกจากเชลซี หรือแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด สามารถเข้าใกล้ได้หลังจากวางรากฐานการป้องกันที่แข็งแกร่งขึ้นแล้ว? เราประเมินคำถามเหล่านั้นและอื่นๆ ในการแสดงตัวอย่างข้อมูล Opta สำหรับปี 2019-20 ซิตี้ ลิเวอร์พูล เตรียมครองอีกครั้ง ต้องใช้บางสิ่งที่ติดกับ

เวทมนตร์เพื่อป้องกันไม่ให้ซิตี้และลิเวอร์พูลรักษาตำแหน่งของพวกเขาในสองอันดับแรก ผู้บงการเบื้องหลังความสำเร็จของพวกเขา Pep Guardiola และ Jurgen Klopp เป็นผู้บังคับบัญชาพรีเมียร์ลีกเพียงคนเดียวในปัจจุบันที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยมากกว่าสองแต้มต่อเกม (2.42 สำหรับอดีต, 2.06 สำหรับหลัง)

เปอร์เซ็นต์การชนะการแข่งขันของคล็อปป์กับลิเวอร์พูล (57.2) เหนือกว่าระดับของเขาในขณะที่คุมทีมโบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ (56.4) การย้ายไปอังกฤษไม่ประสบความสำเร็จในแง่ของชัยชนะสำหรับ Guardiola ซึ่งชนะ 75.2% ของการแข่งขันในช่วงเวลาที่เขาอยู่ที่บาเยิร์นมิวนิค อย่างไรก็ตามอัตราการชนะใน

เมืองของเขา (73 เปอร์เซ็นต์) ยังคงเกินกว่าที่เขาทำได้กับบาร์เซโลนา (72.5 เปอร์เซ็นต์) พิจารณาด้วยว่าทั้งสองฝ่ายเริ่มเกมได้อย่างไม่น่าเชื่อ – Sadio Mane และ Mohamed Salah เปิดคะแนนรวม 18 ครั้งเมื่อฤดูกาลที่แล้วขณะที่ Sergio Aguero ทำได้แปดครั้ง – และมันก็ยากที่จะดูว่าใครจะตามทัน

18 – สถิติการชนะที่ยาวที่สุดในพรีเมียร์ลีกคือชัยชนะ 18 นัดติดต่อกัน ซึ่งเป็นสถิติที่แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ของเป๊ป กวาร์ดิโอล่าสร้างไว้ระหว่างเดือนสิงหาคมถึง เชลซีเผชิญความท้าทายครั้งใหญ่เพื่อเติมเต็มอาซาร์ การเข้าซื้อกิจการของคริสเตียน พูลิซิช ปีกชาวสหรัฐฯ เป็นการวางแผนที่ยากของเชลซี แต่ไม่มีวิธีง่ายๆ

ที่จะแทนที่คนอย่างอาซาร์ ตอนนี้ที่เรอัล มาดริด สตาร์ชาวเบลเยี่ยมได้สร้างความประทับใจไม่รู้ลืมในฤดูกาลสุดท้ายของเขาที่สแตมฟอร์ด บริดจ์ โดยเขาเป็นผู้นำในพรีเมียร์ลีกในด้านแอสซิสต์ (15) และการมีส่วนร่วมในการทำประตู (31) และจบอันดับสองในโอกาสที่สร้าง (98 รองจากเจมส์ แมดดิสัน) 100 ให้

กับเลสเตอร์ ซิตี้) ไม่มีผู้เล่นเชลซีคนอื่นที่ติด 20 อันดับแรกในหมวดหมู่เหล่านั้น 16 ประตูในลีกของ Hazard คิดเป็นมากกว่าหนึ่งในสี่ของจำนวนทั้งหมดของทีมสิงห์บลูส์และมีค่าเท่ากับ 13 แต้มโดยตรง ซึ่งเป็นตัวเลขที่ทำได้ดีกว่าเพียง 19 แต้มที่ปิแอร์-เอเมอริค โอบาเมยองได้รับจากอาร์เซนอล

แฟรงค์ แลมพาร์ดไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องสร้างสมดุลความรับผิดชอบที่ดีขึ้นในหมู่ผู้โจมตีที่เขามีในทีมของเขาที่สแตมฟอร์ด บริดจ์ Maguire, Wan-Bissaka สามารถแก้ไขการป้องกันรูพรุนของ United ได้หรือไม่? คุณจะแก้ปัญหาเช่นเป็นเจ้าของการป้องกันที่รั่วที่สุดในบรรดาทีมที่จบในเก้าอันดับแรกของ

สมัครเว็บบอลออนไลน์ JYKLOTTO SBOBET

สมัครเว็บบอลออนไลน์ ตามรายงานและ 3.8% ถึง 5.1% ในสกุลเงินคงที่ สำหรับทั้งปี 2556 บริษัทคาดว่ารายรับจะอยู่ในช่วง 310.5 ถึง 311.5 ล้านดอลลาร์ คิดเป็นการเติบโตระหว่าง 11.9% ถึง 12.3 % ตามที่รายงาน และ 11.1% ถึง 11.5% ในสกุลเงินคงที่ ให้ผลเสมือนกับการซื้อกิจการ OrthoHelix Surgical Designs, Inc. ของ Tornier ในไตรมาสที่สี่ของปี 2555

Tornier ยังประกาศด้วยว่ากว่า 85% ของรายได้ของ Tornier ในสหรัฐฯ อยู่ภายใต้ข้อตกลงการจัดจำหน่ายฉบับใหม่หรือเปลี่ยนไปใช้รูปแบบการขายตรง ทำให้บริษัทมีตำแหน่งในการบรรลุถึงองค์กรการขายในสหรัฐฯ โดยมีตัวแทนที่มุ่งเน้นที่ผลิตภัณฑ์ระดับบนหรือล่าง จากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ซึ่งรวมถึงการแยกผู้จัดจำหน่ายออกในเดือนธันวาคม 2 ครั้ง ทำให้ขณะนี้กว่า 50% ของรายได้ของบริษัทในสหรัฐฯ ถูกนำเสนอโดยตัวแทนขายตรง

Dave Mowry ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Tornier กล่าวว่า “เราได้รับการสนับสนุนให้เสร็จสิ้นขั้นตอนแรกของการเปลี่ยนแปลงพนักงานขายในสหรัฐฯ ตอนนี้เรามุ่งเน้นที่การสร้างทีมขายใหม่ในพื้นที่ที่เราแยกออกจากผู้จัดจำหน่ายและดำเนินการเสร็จสิ้น การฝึกอบรมและการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับตัวแทนฝ่ายขายของเรา เรายังคงคาดว่ารายได้ในช่วงครึ่งแรกของปี 2014 จะได้รับผลกระทบจากความพยายามในการเปลี่ยนแปลงของเรา เราเชื่อว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะทำให้เราสามารถใช้ประโยชน์จากทีมขายและกลุ่มผลิตภัณฑ์ในวงกว้างเพื่อขับเคลื่อนรายได้ที่เหนือระดับของตลาด การเติบโตและการขยายอัตรากำไรขั้นต้นในระยะยาว”

Tornier วางแผนที่จะรายงานผลประกอบการทางการเงินฉบับเต็มและให้รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับไตรมาสที่สี่และทั้งปี 2556 รวมถึงจะออกคำแนะนำในปี 2557 หลังจากตลาดปิดในวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 ตามด้วยการประชุมทางโทรศัพท์ประจำไตรมาสที่ 16.30 น. ตามเวลาตะวันออกของวันนั้น

ผู้บริหารของ Tornier จะนำเสนอในการประชุม JP Morgan Healthcare Conference เวลา 11.00 น. ตามเวลาแปซิฟิกของวันที่ 14 มกราคม 2014

Tornier เป็นบริษัทอุปกรณ์ทางการแพทย์ระดับโลกที่มุ่งเน้นการให้บริการผู้เชี่ยวชาญด้านแขนขา ซึ่งรวมถึงศัลยแพทย์กระดูกและข้อ podiatric ที่รักษาสภาพกระดูกของไหล่ ข้อศอก ข้อมือ มือ ข้อเท้าและเท้า กลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีมากกว่า 100 รายการ รวมถึงผลิตภัณฑ์ทดแทนข้อต่อ การบาดเจ็บ เวชศาสตร์การกีฬา และผลิตภัณฑ์ทางชีววิทยาเพื่อรักษาอาการแขนขา รวมถึงผลิตภัณฑ์ทดแทนข้อสำหรับสะโพกและเข่าในตลาดต่างประเทศบางแห่ง นับตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อประมาณ 70 ปีที่แล้ว ปรัชญา “ผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการผู้เชี่ยวชาญ” ของ

Tornier ได้ส่งเสริมประเพณีแห่งนวัตกรรม การมุ่งเน้นอย่างเข้มข้นในการศึกษาเกี่ยวกับศัลยแพทย์ และความมุ่งมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับศัลยกรรมกระดูกที่เกิดจากความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับศัลยแพทย์กระดูกและข้อและผู้นำทางความคิดทั่วโลก www.tornier.comครับ

การใช้มาตรการทางการเงินแบบ non-GAAP

เพื่อเสริมงบการเงินรวมของ Tornier ที่จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของสหรัฐอเมริกา (GAAP) Tornier จะใช้มาตรการทางการเงินที่ไม่ใช่ GAAP เป็นครั้งคราว ซึ่งรวมถึงในข่าวเผยแพร่นี้ด้วย การกระทบยอดของมาตรการทางการเงินแบบ non-GAAP ที่ใช้ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้กับมาตรการ US GAAP ที่เปรียบเทียบได้มากที่สุดสำหรับช่วงเวลาที่เกี่ยวข้อง

สามารถดูได้ในตารางภายหลังในข่าวเผยแพร่นี้ มาตรการทางการเงินแบบ non-GAAP มีข้อจำกัดในฐานะเครื่องมือในการวิเคราะห์ และไม่ควรนำมาพิจารณาแยกกันหรือแทนที่ผลลัพธ์ทางการเงินของ Tornier ที่จัดทำขึ้นตาม GAAP

มิลวอกี, วิสคอนซิน–(Marketwired – 13 ม.ค. 2014) – ปีใหม่หมายถึงการเริ่มต้นใหม่และสำหรับชาวอเมริกัน 45 เปอร์เซ็นต์*นี่หมายถึงการตั้งปณิธานของปีใหม่ โดย 38 เปอร์เซ็นต์เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการออกกำลังกาย อย่างไรก็ตาม หนึ่งในสี่ของผู้ตั้งปณิธานไม่ได้ผ่านสัปดาห์แรกของปีใหม่ด้วยซ้ำ และมีเพียงแปดเปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่ประสบความสำเร็จในการบรรลุปณิธาน*

Rebecca Smith รองประธานฝ่ายการตลาดของ Master Lock กล่าวว่า “เป้าหมายที่ดีที่สุดประการหนึ่งที่คุณสามารถทำได้สำหรับตัวคุณเองคือการมุ่งมั่นที่จะเป็นปีที่มีสุขภาพดีขึ้น แม้ว่าเราจะตั้งใจทำดีที่สุดแล้วก็ตาม เป้าหมายนี้ไม่ได้ยืนหยัดอยู่ได้นานเสมอไป” “ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะเลิก แต่ให้ประเมินความก้าวหน้าของคุณและวิธีเอาชนะความท้าทายเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย”

หากคุณได้เข้ายิม ตั้งใจที่จะฟิตหุ่นในปีนี้ หรือตั้งเป้าหมายปีใหม่อื่น Master Lock มีเคล็ดลับสองสามข้อที่จะช่วยให้คุณทำตามได้

1. ตรวจสอบความละเอียดของคุณ การตั้งเป้าหมายใหม่ว่า “ปณิธานปีใหม่” อาจทำให้ดูเหมือนเป็นเป้าหมายที่ใหญ่โตและน่ากลัว ตอนนี้คุณมีเวลาสองสามสัปดาห์ในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของคุณ ให้ย้อนกลับไปดูว่าคุณมีความคืบหน้าอย่างไร คุณรู้สึกอยากยอมแพ้แล้วหรือยัง? คุณสูญเสียแรงจูงใจในการปฏิบัติตามหรือไม่? หากเป็นเช่นนั้น นี่อาจเป็นเวลาที่ต้องทบทวนวัตถุประสงค์ของคุณใหม่ ตัวอย่างเช่น หากคุณไม่ใช่ผู้คลั่งไคล้การออกกำลังกาย ก็อย่าขอให้ตัวเองกลายเป็นฟิตเนสในชั่วข้ามคืน ให้คิดว่าวันนี้คุณอยู่ที่ไหนและตั้งเป้าหมายที่อยู่ไม่ไกลเกินไปเพื่อที่คุณจะได้สัมผัสกับความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายนั้น ด้วยวิธีนี้ เมื่อคุณตั้งค่ามาตรฐานให้สูงขึ้น เกณฑ์มาตรฐานถัดไปของคุณจะดูอยู่ไม่ไกล

2. ทำให้มันง่าย หากสุขภาพและการออกกำลังกายเป็นเป้าหมายของคุณ จงให้โอกาสตัวเองทุกวิถีทางเพื่อบรรลุเป้าหมายนั้น การเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ ในชีวิตประจำวันของคุณ จะทำให้คุณพร้อมสำหรับความสำเร็จ ตรวจสอบสิ่งที่คุณทำในตอนนี้ และดูว่ามีวิธีที่จะทำให้การรักษาเป้าหมายของคุณง่ายขึ้นหรือไม่ ตัวอย่างเช่น สร้างเพลย์ลิสต์สองสามรายการเพื่อให้คุณมีเพลงประกอบใหม่สำหรับการออกกำลังกายในแต่ละวัน หรือจัดกระเป๋าไปยิมในตอนเช้าก่อนทำงาน เพื่อที่คุณจะได้ตรงไปที่โรงยิมแทนที่จะเสี่ยงโอกาสที่จะอยู่บ้านเมื่อคุณกลับถึงบ้าน อย่าลืมล็อคเสื้อผ้าและของมีค่าของคุณ! กุญแจคล้อง แบบ ผสม 1500iD Speed ​​Dialของคุณจะเปิดขึ้นตามทิศทางขึ้น-ลง-ซ้าย-ขวาเพื่อการทำงานที่รวดเร็วและง่ายขึ้น

3. ปรุงรส สาเหตุทั่วไปของการแก้ปัญหาฟิตเนสที่ล่วงเลยไปคือความเบื่อหน่าย หากคุณเพิ่งเข้ายิมใหม่หรือสัญญาว่าจะออกกำลังกายมากขึ้นแต่เริ่มรู้สึกเบื่อหน่าย ให้ลองเปลี่ยนกิจวัตรการออกกำลังกายของคุณ โรงยิมหลายแห่งมีชั้นเรียนแบบกลุ่มโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และสามารถช่วยให้การออกกำลังกายของคุณอยู่ในปฏิทินเมื่อคุณสามารถเพิ่มชั้นเรียนลงในตารางเวลาของ

คุณได้ในเวลาที่กำหนด ไม่ได้เข้าร่วมยิม? คุณสามารถออกกำลังกายแบบกลุ่มได้เหมือนอยู่บ้านด้วยการซื้อหรือสตรีมดีวีดีการออกกำลังกายที่หลากหลาย เช่น การเต้นรำ การออกกำลังกายเพื่อความแข็งแรง พิลาทิส หรือโยคะ การมีสิ่งใหม่ๆ ให้ทำทุกครั้งที่ผูกเชือกรองเท้าอาจช่วยทั้งร่างกายและจิตใจได้

4. มีความรับผิดชอบ ใส่ชื่อเสียงของคุณลงในบรรทัดและบอกเพื่อนหรือคนที่คุณรักเกี่ยวกับปณิธานของคุณ พวกเขาสามารถให้การสนับสนุน ทำให้คุณมีสมาธิ และคอยตรวจสอบ คุณยังสามารถพิจารณาเข้าร่วมชุมชนออนไลน์หรือชมรมในพื้นที่ ไม่ว่าคุณต้องการลดน้ำหนักหรือฝึกฝนสำหรับการวิ่งมาราธอนครั้งต่อไป

หากการแบ่งปันแบบสาธารณะไม่เหมาะกับคุณ ให้หาเพื่อนที่มีเป้าหมายเฉพาะที่พวกเขาต้องการเข้าถึงด้วย และพูดคุยกับพวกเขาทุกวันหรือทุกสัปดาห์ในแต่ละปี เพื่อนในยิมอาจเป็นแรงจูงใจที่ดีที่สุด เพราะถ้าคุณไม่ปรากฏตัว คุณอาจจะไม่เพียงแต่ทำให้ตัวเองผิดหวัง แต่เพื่อนของคุณก็เช่นกัน

5. อยู่ในเชิงบวก อย่าลืมพูดเป้าหมายในแง่บวกมากกว่าแง่ลบเพื่อช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมาย คิดถึงสิ่งที่คุณจะทำ ไม่ใช่สิ่งที่คุณจะไม่ทำ ตัวอย่างเช่น แทนที่จะคิดว่า “ฉันไม่สามารถข้ามโรงยิมได้” ให้คิดว่า “ฉันรู้สึกดีขึ้นมากหลังจากออกกำลังกาย ฉันชอบความรู้สึกนั้นมาก”

เพื่อให้ตัวเองมีแรงจูงใจและเห็นความคืบหน้าที่คุณทำมาจนถึงตอนนี้ ให้วาดภาพเป้าหมายของคุณว่าตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนและคุณต้องการอยู่ที่ไหน สร้างแผนภูมิ รายการ หรือปฏิทิน และติดตามทุกครั้งที่คุณก้าวไปอีกขั้น

เกี่ยวกับ Master Lock
Master Lock เป็นผู้ผลิตแม่กุญแจและผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องรายใหญ่ที่สุดในโลก โดยนำเสนอโซลูชั่นการรักษาความปลอดภัยที่เป็นนวัตกรรมสำหรับบ้าน ยานยนต์ มหาวิทยาลัย กีฬาไฟฟ้า จักรยาน และการจัดเก็บความต้องการด้านความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคและอุตสาหกรรม Master Lock Company LLC เป็นหน่วยงานหนึ่งของ Fortune Brands Home & Security, Inc. ซึ่งเป็นบริษัทด้านแบรนด์สินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ Deerfield, Ill., Fortune Brands Home & Security, Inc. (NYSE:FBHS) รวมอยู่ในดัชนี S&P MidCap 400 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาสเตอร์ล็อคเข้าไป ที่ www.masterlock.com

BOCA RATON, Fla., Jan. 13, 2014 (GLOBE NEWSWIRE) — Vitacost.com, Inc. (Nasdaq:VITC) ผู้ค้าปลีกออนไลน์ชั้นนำด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้รับการจัดอันดับ #2 ในกลุ่มลูกค้า ความพึงพอใจของเว็บไซต์ 100 อันดับแรกของผู้ค้าปลีกทางอินเทอร์เน็ตในสหรัฐฯ ในช่วงเทศกาลวันหยุดปี 2013 แซงหน้า Amazon.com เท่านั้น ตามดัชนี ForeSee Experience Index (FXI): 2013 US Retail Edition บริษัทปรับปรุงอันดับขึ้นหนึ่งจุดจากผลประกอบการปี 2555 เป็นปีที่สองติดต่อกันVitacost.comเป็นผู้ค้าปลีกอิเล็กทรอนิกส์อันดับหนึ่งในบรรดาเว็บไซต์ที่ขายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม

ForeSee สำรวจผู้ซื้อออนไลน์มากกว่า 23,000 รายในช่วงวันขอบคุณพระเจ้าและคริสต์มาส โดยขอให้พวกเขาให้คะแนนประสบการณ์กับผู้ค้าปลีกออนไลน์ 100 อันดับแรก ผลลัพธ์ถูกรวบรวมโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อน ซึ่งวัดแรงขับเคลื่อนหลักของประสบการณ์ของลูกค้า ได้แก่ ราคา เนื้อหา ฟังก์ชันการทำงาน และสินค้า “ราคา” วัดความเป็นธรรมและ

ความสามารถในการแข่งขันของราคาผลิตภัณฑ์ของบริษัทบนเว็บไซต์ของบริษัท “เนื้อหา” วัดความถูกต้อง คุณภาพ และความใหม่ของข้อมูล “การทำงาน” วัดประโยชน์ ความสะดวก และความหลากหลายของคุณสมบัติและเครื่องมือออนไลน์ที่ลูกค้าสามารถใช้ได้ ในขณะที่ “สินค้า” วัดความน่าดึงดูด ความหลากหลาย และความพร้อมของผลิตภัณฑ์สำหรับการขายออนไลน์

Larry Freed ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ ForeSee และผู้เขียนดัชนีกล่าวว่า “ForeSee ได้วัดผลประสบการณ์ของนักช็อปในช่วงวันหยุดกับเว็บไซต์ค้าปลีกที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเป็นเวลาเก้าปีติดต่อกัน” “อันดับที่ 2 ของ Vitacost ในการศึกษาเว็บของเราเป็นความสำเร็จที่น่าประทับใจ และบ่งชี้ว่าพวกเขาเป็นผู้นำที่แท้จริงในด้านความพึงพอใจของลูกค้า เหนือกว่าองค์กรที่ใหญ่กว่าและเป็นที่รู้จักมากขึ้น”

“ผลลัพธ์ของดัชนีประสบการณ์ ForeSee สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าที่นำเสนอของ Vitacost ต่อผู้บริโภคในด้านราคา การเลือกสรร และบริการ ตลอดจนความมุ่งมั่นโดยรวมของเราในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า” เจฟฟรีย์ โฮโรวิตซ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Vitacost.com กล่าว “ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์และการสุ่มตัวอย่างประชากรอย่างกว้างขวาง FXI

เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่เชื่อถือได้มากที่สุดสำหรับประสบการณ์ของลูกค้า ดังนั้นเราจึงรู้สึกตื่นเต้นที่ได้เรียนรู้ว่าเราได้อันดับสองในการแข่งขันที่น่ายกย่อง เรายังคงสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ศูนย์กลางของพันธกิจของเราและมุ่งมั่นที่จะนำวิธีการใหม่ๆ ที่เป็นนวัตกรรมมาใช้ในการปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น”

เกี่ยวกับ ForeSee

ในฐานะผู้บุกเบิกการวิเคราะห์ประสบการณ์ลูกค้า ForeSee จะวัดความพึงพอใจอย่างต่อเนื่องในจุดสัมผัสของลูกค้าและมอบข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับตำแหน่งที่จะจัดลำดับความสำคัญของการปรับปรุงเพื่อให้ได้ผลลัพธ์สูงสุด เนื่องจากเทคโนโลยีที่เหนือกว่าและวิธีการที่ได้รับการพิสูจน์แล้วของ ForeSee เชื่อมโยงประสบการณ์ของลูกค้าเข้ากับบรรทัดล่าง ผู้บริหารและผู้จัดการ

สามารถขับเคลื่อนความสำเร็จในอนาคตได้ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพความพยายามที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและแบรนด์อย่างมั่นใจ ผลลัพธ์ที่ได้คือธุรกิจที่ดีขึ้นสำหรับบริษัทและประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับผู้บริโภค เยี่ยมwww.ForeSee.comสำหรับโซลูชันประสบการณ์ลูกค้าและการวิจัยดั้งเดิม

เกี่ยวกับ Vitacost.com, Inc.

Vitacost.com, Inc. (Nasdaq:VITC) เป็นผู้ค้าปลีกออนไลน์ชั้นนำของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ดี รวมถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เช่น วิตามิน แร่ธาตุ สมุนไพร และพฤกษศาสตร์อื่นๆ กรดอะมิโนและสารเมตาโบไลต์ ตลอดจนเครื่องสำอาง ออร์แกนิก ร่างกาย และการดูแลส่วนบุคคล ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง โภชนาการการกีฬา และอาหารเพื่อสุขภาพ Vitacost.com, Inc.

ขายผลิตภัณฑ์เหล่านี้โดยตรงให้กับผู้บริโภคผ่านทางเว็บไซต์www.vitacost.com . Vitacost.com, Inc. มุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อการดำรงชีวิตที่มีสุขภาพดีให้กับลูกค้าในขณะที่ให้บริการลูกค้าที่เหนือกว่าและส่งมอบตรงเวลาและถูกต้อง

โบคา เรตัน ฟลอริดา–(Marketwired – 13 ม.ค. 2014) – DNA Brands, Inc. (OTCQB:DNAX) ผู้ผลิต DNA Energy Drink ซึ่งเป็นผู้ชนะรางวัล “World’s Best Tasting Energy Drink” ในปี 2010 และ 2012 และ DNA energy coffee ประกาศว่าผู้จัดจำหน่าย Cumberland Gap ตกลงที่จะเริ่มขายเครื่องดื่มให้พลังงานและกาแฟของ DNA

ทั้งหมดให้กับผู้ค้าปลีก ในตลาด KY, TN และ VA ผู้จัดจำหน่าย Cumberland Gap ผู้ผลิต Cumberland Gap Mountain Spring Water ( http://www.mccbw.com ) ตั้งอยู่ในเมืองมิดเดิลส์โบโร

รัฐเคนทักกี และบริการผู้ค้าปลีกพวงกุญแจ เช่น Food City, Kroger, Walmart, Save-A-Lot, CVS, Walgreens, Dollar General, Family Dollar, Speedway, Freds, Weigels, Rocky Top และ Circle K.

Eric Fowler รองประธานฝ่ายขายและการตลาดของ DNA กล่าวว่า “ผมรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ประกาศเพิ่มผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ DNA คุณภาพสูงรายใหม่ต่อไป การเพิ่ม Cumberland Gap ทำให้เราสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ DNA ทั้งหมดของเราได้

เครื่องดื่มชูกำลังที่รีแบรนด์ใหม่ รวมถึงกาแฟให้พลังงานใหม่ของเราที่มีโอเมก้า3 ให้กับผู้ชมจำนวนมากขึ้น” Fowler สรุปว่า “Cumberland Gap เป็นผู้จัดจำหน่ายที่เน้นการบริการอย่างแท้จริงซึ่งเรามองหาเพื่อช่วยพัฒนาแบรนด์ของเรา”

Linvil Day รองประธานฝ่ายขายและการตลาดของ Cumberland Gap กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่สามารถขายเครื่องดื่มให้พลังงานและกาแฟที่ได้รับรางวัลของ DNA เรารู้สึกว่ารสชาติที่อร่อยของทั้งเครื่องดื่มชูกำลังและผลิตภัณฑ์กาแฟจะสะท้อนในทางบวก ฐานลูกค้าของเราทั่วทั้งอาณาเขตและมุ่งหวังที่จะนำเสนอกลุ่มลูกค้าที่มีชื่อเสียงของเรา”

เกี่ยวกับเอริค ฟาวเลอร์เอริค ฟาวเลอร์มีประสบการณ์ 30 ปีในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม โดยให้บริการในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงด้านการขายและการตลาดกับผู้นำด้านเครื่องดื่มระดับประเทศหลายแห่ง รวมถึง A&W Brands, Snapple, Cadbury Schweppes และ Southeast Atlantic Beverage คุณฟาวเลอร์เข้ารับตำแหน่งรองประธานฝ่ายขายและการตลาดของ DNA Brands เมื่อต้นปี 2556 หน้าที่รับผิดชอบของเขารวมถึงการจัดการความพยายามในการรีแบรนด์ของบริษัท และการขยายการขายและการตลาด

เกี่ยวกับ DNA Brands, Inc.DNA BRANDS ทำให้ DNA Energy Drink® ผู้ชนะเครื่องดื่มชูกำลังรสชาติดีที่สุดในปี 2010 และ 2012 ในการแข่งขัน World Beverage Competition DNA Energy Drink® เป็นการผสมผสานที่เป็นกรรมสิทธิ์ของส่วนผสมที่มีคุณภาพในหลายรสชาติที่อร่อย DNA เป็นผู้สนับสนุนที่น่าภาคภูมิใจของทีมกีฬาแอ็กชันมากมาย ซึ่งประกอบด้วยนักกีฬาชั้นนำจาก

Motorcross, Surf, Wakeboard และ Skateboard สมัครเว็บบอลออนไลน์ และได้รับการรายงานข่าวทางทีวีและสื่อมากมาย ผู้ค้าปลีกอิสระทั่วทั้งรัฐจำหน่ายผลิตภัณฑ์ DNA Brand เช่นเดียวกับผู้ค้าปลีกระดับประเทศ เช่น Walgreens, Race Trac และ Circle Kสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DNA Energy Drink นักกีฬาและการสนับสนุน โปรดไปที่ www.dnabrandsusa.comหรือติดต่อ Darren Marks ประธาน (954) 970-3826

ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้ายกเว้นข้อความของข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ เรื่องที่กล่าวถึงในข่าวประชาสัมพันธ์นี้เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” อธิบายถึงความคาดหวัง แผน ผลลัพธ์ หรือกลยุทธ์ในอนาคต และมักนำหน้าด้วยคำต่างๆ เช่น “อนาคต” “แผน” หรือ “วางแผน” “คาดหวัง” หรือ “คาดการณ์” ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้สะท้อนถึง

สมมติฐานมากมาย และเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่หลากหลาย ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท ซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปอย่างมากจากการคาดการณ์ที่ระบุไว้ ปัจจัยบางประการที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปอย่างมากจากข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่มีอยู่ในที่นี้ ได้แก่ (i) ความสามารถของบริษัทในการสร้างรายได้ที่สำคัญจากสายผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัท (ii) บริษัท’

DOTHAN, Ala., Jan. 13, 2014 (GLOBE NEWSWIRE) — Capital Square Realty Advisors, LLC ประกาศในวันนี้ว่าบริษัทในเครือของบริษัทได้ซื้อร้านเครื่องกีฬา Gander Mountain ที่สร้างขึ้นใหม่ขนาด 45,600 ตารางฟุตในเมือง Dothan รัฐ Ala .

ตั้งอยู่ที่ 5105 Montgomery Highway อาคาร Class A ให้เช่า 100 เปอร์เซ็นต์โดย Gander Mountain Company ซึ่งเป็นผู้ค้าปลีกผลิตภัณฑ์และบริการด้านการล่าสัตว์ ตกปลา แคมป์ปิ้ง ทางทะเลและกลางแจ้งรายใหญ่ที่สุดของประเทศ ที่พักมีพื้นที่จอดรถบนพื้นผิว 229 คันและรองรับผู้คนได้เกือบ 150,000 คน

“ทรัพย์สินนี้ได้รับประโยชน์จากการเช่าระยะยาว 15 ปีกับ Gander Mountain บนพื้นฐานสุทธิสามเท่า” หลุยส์ โรเจอร์ส ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Capital Square Realty Advisors กล่าว

โยคี ซิงห์ รองประธานฝ่ายการเข้าซื้อกิจการกล่าวเสริมว่า “Gander Mountain เป็นผู้ค้าปลีกระดับประเทศที่มองเห็นได้ชัดเจนและมีชื่อเสียงด้านองค์กรที่ยอดเยี่ยม อสังหาริมทรัพย์แห่งนี้อยู่ในตำแหน่งที่ดีเพื่อความสำเร็จในระยะยาว ด้วยโครงสร้างการเช่าที่แข็งแกร่งและทำเลที่สำคัญ”

เกี่ยวกับ Capital Square Realty Advisors LLCCapital Square Realty Advisors, LLC เชี่ยวชาญด้านการสร้างและการจัดการโปรแกรมการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์สำหรับนักลงทุนแลกเปลี่ยนมาตรา 1031 และนักลงทุนเงินสด (ที่ไม่ใช่ 1031) โดยใช้โครงสร้างทรัสต์ตามกฏหมายของเดลาแวร์ Louis J. Rogers ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Capital Square Realty Advisors มีส่วนร่วมในการสร้างและจัดการข้อเสนอการลงทุนมากกว่า 100 รายการซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า 3 พันล้านดอลลาร์ รวมถึง DST ผู้เช่าทั่วไป กองทุนอสังหาริมทรัพย์จำนวนมาก และ การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หลายแห่งที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

โตรอนโต, ออนตาริโอ–(Marketwired – 13 ม.ค. 2014) – RioCan Real Estate Investment Trust (“RioCan”) (TSX:REI.UN) มีความยินดีที่จะให้ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับโครงการรีไซเคิลทุนและกิจกรรมทางการเงินล่าสุด โครงการรีไซเคิลทุนของ RioCan ช่วยเพิ่มความเข้มข้นของพอร์ตโฟลิโอในตลาดที่ใหญ่ที่สุด 6 แห่งของแคนาดา นอกจากนี้ RioCan คาดว่าจะเพิ่มกำลังการผลิตเพิ่มเติม 215 ล้านดอลลาร์ให้กับสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานเป็นมูลค่ารวม 644 ล้านดอลลาร์ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงสถานะสภาพคล่องของ Trust ให้ดียิ่งขึ้น

Edward Sonshine ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Trust กล่าวว่า “รายได้ที่เกิดจากการขายสินทรัพย์ของ RioCan ได้ถูกนำไปใช้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อปรับปรุงการเติบโตภายในของ RioCan โดยการลงทุนในพอร์ตโฟลิโอการพัฒนาและการพัฒนาขื้นใหม่ของเรา การซื้อสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงขึ้นในแคนาดาและสหรัฐอเมริกา รวมทั้งสร้างความมั่นใจว่าเรารักษาโปรไฟล์หนี้ที่ระมัดระวัง

ด้วยการขายอสังหาริมทรัพย์และสินทรัพย์ที่มีการเติบโตที่ต่ำกว่าซึ่งต้องการความต้องการด้านการจัดการที่สูงขึ้นอย่างไม่เป็นสัดส่วน เราสามารถอุทิศทุนมนุษย์ของเราให้กับโครงการที่เราเชื่อว่าจะสร้างผลตอบแทนให้กับ Trust มากขึ้น

นอกจากนี้ ด้วยการเติบโตอย่างมากของ RioCan ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา ฝ่ายบริหารรู้สึกว่าควรระมัดระวังในการเพิ่มวงเงินสินเชื่อของ RioCan เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง ความยืดหยุ่นที่เพิ่มขึ้นสำหรับ RioCan ผ่านวงเงินสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นและขยายออกไป ร่วมกับพอร์ตสินทรัพย์ที่ไม่มีภาระผูกพันขนาดใหญ่ของเรา เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่ RioCan สามารถใช้ได้ สภาพคล่องที่เพิ่มเข้ามานี้ยังช่วยให้มั่นใจได้ว่า RioCan มีเงินทุนพร้อมสำหรับการพัฒนาและซื้อกิจการตามโอกาสที่เกิดขึ้น”

การปรับปรุงโครงการจำหน่ายและรีไซเคิลทุนในปี 2013 โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการของ RioCan ในการรีไซเคิลเงินทุนเพื่อซื้อสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงขึ้นในตลาดหลัก 6 แห่งของแคนาดาและขั้นตอนการพัฒนาของ Trust นั้น RioCan ได้เสร็จสิ้นการขายอสังหาริมทรัพย์ในแคนาดา 13 แห่งในราคาขายรวม 616 ล้านดอลลาร์ที่มูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก อัตรา 5.9% หนี้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์เหล่านี้คือ 159 ล้านดอลลาร์

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2556 RioCan ได้เสร็จสิ้นการขายหุ้น 50% ใน Quartiers Dix/30 ซึ่งเป็นพื้นที่ค้าปลีกรูปแบบใหม่ขนาด 581,121 ตารางฟุตใน Brossard รัฐควิเบก ให้กับ Devimco ซึ่งเป็นหุ้นส่วนของบริษัทในราคาขาย 193 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเท่ากับ อัตราการใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ 5.4% หุ้นส่วนสันนิษฐานว่าหุ้นของ RioCan เป็นหนี้คงค้างในทรัพย์สินจำนวน 92 ล้านดอลลาร์ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 4.8% หนี้คงค้างมีระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักประมาณ 3.7 ปี

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2013 RioCan ขาย The Brick Plaza ซึ่งเป็นศูนย์ค้าปลีกที่ไม่ใช่ร้านขายของชำขนาด 49,079 ตารางฟุตในเมืองวินด์เซอร์ รัฐออนแทรีโอ ในราคาขาย 2 ล้านเหรียญสหรัฐ ทรัพย์สินถูกขายฟรีและปลอดจากการจัดหาเงินทุน

นอกจากนี้ RioCan ยังได้ลงนามในสัญญาที่มั่นคงซึ่งได้รับการยกเว้นเงื่อนไขในการขาย Mega Center Beauport ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองควิเบก เมืองควิเบก ในราคาขาย 47 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเท่ากับอัตราการใช้เงินกองทุน 6.0% ทรัพย์สินจะขายฟรีและปลอดจากการจัดหาเงินทุน Mega Center Beauport เป็นศูนย์ค้าปลีกรูปแบบใหม่ขนาด 183,130 ตารางฟุตที่เช่าโดย Cineplex, Sports Experts และ Future Shop การขายคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสแรกของปี 2557

RioCan ได้ทำสัญญาที่มั่นคงซึ่งได้รับการยกเว้นเงื่อนไขในการขาย Madawaska Centre ซึ่งตั้งอยู่ในเมือง Edmundston รัฐนิวบรันสวิกในราคาขาย 0.9 ล้านดอลลาร์ ทรัพย์สินจะขายฟรีและปลอดจากการจัดหาเงินทุน Madawaska Center เป็นห้างสรรพสินค้าขนาด 271,924 ตารางฟุตซึ่งปิดโดย Zellers อย่างเป็นทางการ และมีผู้เช่า Staples, Bargain Giant, Dollarama และ Mark’s Work Wearhouse

กิจกรรมจัดหาเงินทุนล่าสุดในไตรมาสที่สี่ของปี 2013 RioCan ได้เจรจาเงื่อนไขของสองสายงานการดำเนินงานใหม่โดยเพิ่มขีดความสามารถของสิ่งอำนวยความสะดวก ขยายวันที่ครบกำหนด และลดส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้ดังนี้:

สายมีให้บริการในสกุลเงินแคนาดาหรือดอลลาร์สหรัฐ การออกรางวัลของแคนาดามีราคาเท่ากับ BA และการออกรางวัลของสหรัฐฯ มีราคาปิด LIBOR
นอกจากนี้ RioCan ยังอยู่ระหว่างการเจรจาใหม่กับสถานที่ปฏิบัติงานแห่งที่สามที่มีอยู่ และเพิ่มสายการปฏิบัติงานที่สี่ คาดว่าสายการผลิตที่มีอยู่จะเพิ่มขึ้นจาก 100 ล้านดอลลาร์เป็น 130 ล้านดอลลาร์ และโรงงานแห่งใหม่จะมีกำลังการผลิต 75 ล้านดอลลาร์ ทั้งสองคาดว่าจะมีราคาใกล้เคียงกับสายการดำเนินงานอื่น ๆ ของ RioCan และวันครบกำหนดในเดือนมิถุนายน 2017 RioCan คาดว่าสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้จะถูกนำมาใช้ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2014

เมื่อเสร็จแล้ว RioCan จะสามารถเข้าถึงเงิน 644 ล้านดอลลาร์ภายใต้วงเงินสินเชื่อ ต้นทุนที่ลดลงและวันครบกำหนดที่ขยายออกไปสำหรับสายการผลิตของ RioCan จะเป็นแหล่งสภาพคล่องที่มีประสิทธิภาพและยืดหยุ่นสำหรับ Trust จากมูลค่ายุติธรรมวันที่ 30 กันยายน 2556 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 RioCan มีสินทรัพย์ที่ไม่มีภาระผูกพันประมาณ 2.0 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 19 ล้านดอลลาร์จากวันที่ 30 กันยายน 2556

RioCan เป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดของแคนาดาด้วยมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 13.6 พันล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 บริษัทเป็นเจ้าของและจัดการศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดของแคนาดาโดยมีผลประโยชน์ในการเป็นเจ้าของในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการค้าปลีก 346 แห่งที่มีพื้นที่มากกว่า 83 ล้านตารางฟุต รวมถึงร้านค้าปลีก 51 แห่งและศูนย์

ค้าปลีกรูปแบบใหม่ที่มีพื้นที่ 14 ล้านตารางฟุตในสหรัฐอเมริกา ณ วันที่ 30 กันยายน 2013 ผลงานของ RioCan ยังรวมถึงอสังหาริมทรัพย์ 15 แห่งที่อยู่ระหว่างการพัฒนาในแคนาดา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่เว็บไซต์ของ RioCan ที่www.riocan.com

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้มีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าตามความหมายของกฎหมายหลักทรัพย์ที่บังคับใช้ ข้อความเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อความในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ (รวมถึงหัวข้อ “การอัปเดตโครงการจำหน่ายและรีไซเคิลทุน” และ “กิจกรรมการจัดหาเงินทุนล่าสุด”) ที่เกี่ยวข้องกับ RioCan ความตั้งใจที่จะจำหน่ายสินทรัพย์บางอย่างให้เสร็จสิ้น เพิ่มขึ้น

สำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน เช่นเดียวกับข้อความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของ RioCan กลยุทธ์ในการบรรลุวัตถุประสงค์เหล่านั้น เช่นเดียวกับข้อความเกี่ยวกับความเชื่อ แผน การประมาณการ และความตั้งใจของผู้บริหาร และข้อความที่คล้ายกันเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่คาดการณ์ไว้ในอนาคต ผลลัพธ์ สถานการณ์ ประสิทธิภาพหรือความคาดหวังที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์

พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ (แคนาดา) มีบทบัญญัติที่อาจเรียกเก็บภาษีจากทรัสต์ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (“บทบัญญัติ SIFT”) อย่างไรก็ตาม บทบัญญัติ SIFT ไม่ได้กำหนดภาษีจากทรัสต์ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (“REIT”) ปัจจุบัน RioCan มีคุณสมบัติเป็น REIT และตั้งใจที่จะมีคุณสมบัติต่อไปในปีต่อ ๆ ไป หากสิ่งนี้ไม่เกิดขึ้น อาจจำเป็นต้องแก้ไขข้อความบางอย่างในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้

ยกเว้นตามที่กฎหมายที่บังคับใช้กำหนดไว้ RioCan ไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงหรือแก้ไขแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ต่อสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคตหรืออย่างอื่น

เมลวิลล์ นิวยอร์ก–(Marketwired – 13 ม.ค. 2014) – ChyronHego Corporation (NASDAQ:ชีร) ผู้นำระดับโลกด้านการสร้างกราฟิกออกอากาศ การเล่น และการแสดงภาพข้อมูลแบบเรียลไทม์ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายสำหรับการผลิตรายการโทรทัศน์ ข่าว และกีฬาถ่ายทอดสด ประกาศว่า Johan Apel ประธานและซีอีโอของบริษัทจะนำเสนอที่ “TEN ,” การประชุมประจำปีครั้งที่สิบของ Noble Financial Capital Markets ที่ Club Med ใน Sandpiper Bay รัฐฟลอริดา ในวันอังคารที่ 21 มกราคม 2014 เวลา 9.00 น. ตามเวลาตะวันออก

ในช่วงเวลาของการนำเสนอ เว็บคาสต์เสียงสดและวิดีโอความละเอียดสูงของการนำเสนอของ ChyronHego จะมีให้บริการผ่านเว็บไซต์ Noble Financial : www.noblefcm.comหรือwww.nobleresearch.com/TEN/2014.htm

เกี่ยวกับ ChyronHegoChyronHego (NASDAQ:ชีร) เป็นผู้นำระดับโลกด้านการสร้างกราฟิกออกอากาศ การแสดงภาพ และการแสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลายสำหรับการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ ข่าวสาร และการผลิตกีฬา Chyron และ Hego Group ร่วมมือกันในปี 2556 ด้วยความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมรวมกันกว่า 80 ปี นำเสนอโซลูชั่นที่ได้รับรางวัล เช่น

ระบบติดตามผู้เล่น TRACAB™ และเวิร์กโฟลว์กราฟิก BlueNet™ แบบ end-to-end ภายใต้แบรนด์ ChyronHego บริษัทมีสำนักงานใหญ่ในเมืองเมลวิลล์ รัฐนิวยอร์ก และมีสำนักงานในสาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ เยอรมนี เม็กซิโก นอร์เวย์ สิงคโปร์ สาธารณรัฐสโลวัก สวีเดน และสหราชอาณาจักร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ChyronHego โปรดไปที่ www.chyronhego.com

เกี่ยวกับ Noble FinancialNoble Financial Capital Markets ก่อตั้งขึ้นในปี 1984; 2014 เป็นวันครบรอบ 30 ปี Noble Financial เป็นร้านบูติกวาณิชธนกิจที่ให้บริการเต็มรูปแบบซึ่งขับเคลื่อนโดยการวิจัยตราสารทุน โดยมุ่งเน้นไปที่วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต เทคโนโลยีและสื่อ การเติบโตที่เกิดขึ้นใหม่ บริษัทต่างๆ บริษัทมีสำนักงานในบอสตัน ลอสแองเจลิส และโบคา ราตัน รัฐฟลอริดา นอกจาก

งานโรดโชว์ที่ไม่มีข้อตกลงและการประชุมเฉพาะภาคตลอดทั้งปีแล้ว Noble Financial ยังเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีรูปแบบใหญ่ในเดือนมกราคมที่เซาท์ฟลอริดา โดยมีบริษัทนำเสนอ 120 – 150 แห่งจากทั่วอเมริกาเหนือและมีผู้เข้าร่วมประชุมเกือบ 600 ราย สำหรับ ข้อมูลเพิ่มเติม : www.noblefcm.com

นิวยอร์ก, Jan. 13, 2014 (GLOBE NEWSWIRE) — Hokutou Holdings International Inc. (OTCPINK:HKTU) และบริษัทในเครือ Platinum Pari-Mutuel Group เป็นบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาประสบการณ์ออนไลน์ที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้ ติดตามและแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับตลาดการเงินทั่วโลกที่ดำเนินไปอย่างรวดเร็วซึ่งประกาศในวันนี้ว่าพวกเขาได้ลงนามในสัญญากับผู้จัดจำหน่ายในเม็กซิโก Promotora Latinoamericana de Entretenimiento, SA ซึ่งให้บริการ 63 ร้านเดิมพันนอกสนามสำหรับการแข่งม้าและสุนัขของเรา ร้านค้าทั้งหมดได้รับอนุญาตในเม็กซิโก

PPMG จะจัดหา Promotora Latinoamericana de Entretenimiento, SA ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายชาวเม็กซิกันด้วยเนื้อหาและการเดิมพันในการเข้าถึงสนามแข่งม้าและสุนัขในสหรัฐอเมริกาจำนวนมาก บริษัทยังกำลังเจรจากับเส้นทางอื่นๆ ของสหรัฐฯ เช่นเดียวกับยุโรปและตะวันออกไกล PPMG คาดว่าจะเริ่มรับรายได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2557

Mr. James Egdie ซีอีโอกล่าวว่า “เรากำลังพัฒนาซอฟต์แวร์อินเทอร์เน็ตของเราสำหรับการเดิมพันการแข่งม้าและสุนัขบนอินเทอร์เน็ต เราคาดว่าจะเสร็จสิ้นโครงการภายในเดือนเมษายน และจะแนะนำให้รู้จักกับหนังสือกีฬาทางอินเทอร์เน็ตและคาสิโนในเวลานั้นเมื่อเสร็จสิ้น “.เกี่ยวกับ Promotora Latinoamericana de Entretenimiento SA PLE ทุ่มเทให้กับการดูแลจัดการแอพพลิเคชั่นซอฟต์แวร์เฉพาะทางซึ่งมีบริษัทผู้ใช้ปลายทางที่มีใบอนุญาตของรัฐบาลกลางสำหรับการหมุนเวียนการเดิมพันกีฬาขี่ม้าภายในประเทศเม็กซิโก

เกี่ยวกับ Hokutou Holdings International Inc. (OTCPINK:HKTU) Hokutou Holdings International Inc. ดำเนินการในฐานะบริษัทโฮลดิ้งสำหรับขั้นตอนการพัฒนาในช่วงสามปีที่ผ่านมา บริษัทได้เสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการ Platinum Pari-Mutuel Group ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นทั้งหมด

เกมส์พนันออนไลน์ เว็บยิงปลา สมัครบาคาร่า

เกมส์พนันออนไลน์ Sevigny จะประจำอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของ VGT ในเมือง Franklin รัฐ Tenn เขาจะรายงานตรงต่อ Jamie Odell ซีอีโอของ Aristocrat และเข้าร่วมทีมผู้บริหารระดับสูงของบริษัทมีประสบการณ์มากกว่าสามทศวรรษในอุตสาหกรรมเกม เขาเริ่มอาชีพของเขาในการดำเนินงานคาสิโนสำหรับ Boyd Gaming Corporation ในปี 1980 ก่อนที่จะก้าวผ่านบทบาท

ผู้นำระดับสูงในด้านการเงิน การตลาด และการจัดการทั่วไปที่ Harrah’s Entertainment และต่อมากับบริษัท Gaylord Entertainment Sevigny ยังดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ VGT ตั้งแต่ปี 2549-2554 “ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับผู้นำที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในด้านความสามารถของ Jay มาสู่ทีมของเรา” Jamie Odell ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการของ

Aristocrat กล่าว “ความสามารถเชิงกลยุทธ์ของ Jay ทักษะความเป็นผู้นำที่โดดเด่น และความคุ้นเคยอย่างลึกซึ้งกับธุรกิจของ VGT และความต้องการของลูกค้า Class II ของเราทำให้เขาเป็นตัวเลือกในอุดมคติที่จะเป็นผู้นำแผนกนี้ให้ก้าวไปข้างหน้า”

Sevigny รับช่วงต่อจาก Rich Schneider ประธานชั่วคราว VGT ชไนเดอร์จะเปลี่ยนบทบาทถาวรของเขาในฐานะประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์ของ Aristocrat ซึ่งรับผิดชอบด้านการพัฒนาเกมและเทคโนโลยีในธุรกิจทั่วโลกของ Aristocrat รวมถึง VGT

“ฉันตื่นเต้นกับโอกาสมากมายที่มีให้สำหรับ VGT ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตระกูลขุนนาง และรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นผู้นำธุรกิจไปข้างหน้าภายใต้ความเป็นเจ้าของใหม่” Sevigny กล่าว “ฉันเชื่อว่า VGT สามารถส่งมอบประสิทธิภาพเกมและบริการที่ดียิ่งขึ้นในอนาคต และหวังว่าจะได้ติดต่อกับลูกค้าของเราอีกครั้งเพื่อมอบประสบการณ์การเล่นเกม Class II ที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม”

บริษัท Aristocrat (เข้าซื้อกิจการโดย Aristocrat ในเดือนตุลาคม 2014) เป็นนักออกแบบ/ผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่ายเกม Class II ชั้นนำสำหรับคาสิโนของชนพื้นเมืองอเมริกันและตลาดเกิดใหม่ บริษัทมีสำนักงานใหญ่ในแฟรงคลิน รัฐเทนเนสซี และมีโรงงานผลิตในทัลซา รัฐโอคลา; สตูดิโอออกแบบเกมที่ล้ำสมัยในเมือง Reno รัฐ Nev.; และบริษัทในเครือ Red

Ball Gaming ในเม็กซิโก ความแตกต่างของ VGT ทำให้ลูกค้าได้รับชื่อเกมที่น่าตื่นเต้นซึ่งสร้างความภักดีของผู้เล่นอย่างมาก รายได้จากการเล่นเกมที่สร้างสถิติสูงสุด การรับประกันความน่าเชื่อถือและการบริการลูกค้าที่ไม่มีใครเทียบ เยี่ยมชม vgt.net หรือ facebook.com/vgtinc สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

NEW ORLEANS, Jan. 27, 2015 (GLOBE NEWSWIRE) — Kahn Swick & Foti, LLC (“KSF”) และหุ้นส่วนของ KSF อดีตอัยการสูงสุดแห่งลุยเซียนา Charles C. Foti จูเนียร์

เตือนนักลงทุนว่าพวกเขามีเวลาจนถึง24 มีนาคม 2558เพื่อยื่นคำร้องนำโจทก์ในคดีฟ้องร้องกลุ่มหลักทรัพย์ต่อ LeapFrog Enterprises Inc. (NYSE:LF) หากพวกเขาซื้อหลักทรัพย์ของบริษัทระหว่างวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 ถึง 22 มกราคม 2558 รวม (“ระยะเวลาเรียน”) . การดำเนินการนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาในศาลแขวงสหรัฐในเขตภาคเหนือของแคลิฟอร์เนีย

หากคุณซื้อหุ้นของ LeapFrog และต้องการหารือเกี่ยวกับสิทธิทางกฎหมายของคุณและกรณีนี้อาจส่งผลกระทบต่อคุณและสิทธิ์ในการกู้คืนจากความสูญเสียทางเศรษฐกิจของคุณอย่างไร คุณ

สามารถโทรฟรีได้ที่หมายเลข 1-877- โดยไม่มีข้อผูกมัดหรือเสียค่าใช้จ่าย 515-1850 หรืออีเมล KSF หุ้นส่วนผู้จัดการ Lewis Kahn ( lewis.kahn@ksfcounsel.com ) หากคุณต้องการทำหน้าที่เป็นโจทก์นำในการดำเนินคดีแบบกลุ่ม คุณต้องยื่นคำร้องต่อศาลภายในวันที่ 24 มีนาคม 2015

LeapFrog และผู้บริหารบางรายถูกตั้งข้อหาไม่เปิดเผยข้อมูลสำคัญในช่วงระยะเวลาของชั้นเรียน ซึ่งละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลางข้อความเท็จและการละเว้นเหล่านี้รวมถึงบางส่วนที่: กำลังประสบกับความต้องการของผู้บริโภคที่ลดลง; (ii) การเปิดตัวและการจัดส่งระบบวิดีโอเกม LeapTV ใหม่ของ LeapFrog ล่าช้าจากปัญหาการพัฒนา

ผู้ค้าปลีกมีสินค้า LeapPad ของ LeapFrog มากเกินไป (iv) ด้วยเหตุนี้ LeapFrog จึงขาดพื้นฐานที่สมเหตุสมผลสำหรับคำแนะนำทางการเงิน และ (v) จากที่กล่าวข้างต้น ข้อความของ LeapFrog จึงเป็นเท็จในสาระสำคัญและทำให้เข้าใจผิดตลอดเวลาที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2015 LeapFrog ได้ประกาศผลประกอบการทางการเงินเบื้องต้นสำหรับไตรมาสที่สามของปี 2014 ซึ่งต่ำกว่าที่บริษัทคาดการณ์ไว้และคำแนะนำทางการเงินอย่างมีนัยสำคัญ สำหรับข่าวนี้ ราคาของหุ้นของ LeapFrog ลดลงเกือบ 35%

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ KSF ซึ่งมีหุ้นส่วนรวมถึงอดีตอัยการสูงสุดของรัฐลุยเซียนา, Charles C. Foti, Jr. และทนายความอื่นๆ ที่มีประสบการณ์สำคัญในการดำเนินคดีในกลุ่มหลักทรัพย์ที่มีความซับซ้อนทั่วประเทศในนามของผู้ถือหุ้นทั้งสถาบันและผู้ถือหุ้นรายย่อย โปรดไปที่ www.ksfcounsel . คอม

บังกาลอร์, อินเดีย–(Marketwired – 27 ม.ค. 2015) – RockYou บริษัทสื่อแบบอินเทอร์แอคทีฟ ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้เปิดสำนักงานอย่างเป็นทางการในบังกาลอร์ ถือเป็น

สตูดิโอนานาชาติแห่งแรกของบริษัทในขณะที่บริษัทขยายการดำเนินการด้านการเผยแพร่เกมและการโฆษณาไปทั่วโลก RockYou India กลายเป็นสำนักงานแห่งที่หกของบริษัท โดยมีสำนักงาน

ใหญ่ตั้งอยู่ในซานฟรานซิสโก แคลิฟอร์เนีย และสำนักงานภูมิภาคอื่นๆ ในสหรัฐอเมริกาในชิคาโก อิลลินอยส์; มหานครนิวยอร์ก นิวยอร์ก; ฟิลาเดลเฟีย เพนซิลเวเนีย; และยูจีน โอเรกอน

RockYou India สนับสนุนแผนการเติบโตเชิงกลยุทธ์ของบริษัทในการสร้างรายได้จากเกมที่เล่นฟรียอดนิยม โดยสำนักงานมุ่งเน้นที่การพัฒนาเกมและการสนับสนุนเกมหลายสิบเกมเป็นหลัก

นอกจากนี้ยังจะสนับสนุนการนำโฆษณาไปใช้ในเกม RockYou RockYou คาดการณ์ว่าสตูดิโอจะมีพนักงานมากกว่า 100 คนภายในสิ้นปี 2015 ด้วยการจ้างงานที่สม่ำเสมอในพื้นที่สำคัญๆ รวมถึงการจัดการผลิตภัณฑ์ การออกแบบ วิศวกรรม QA การจัดการชุมชน และการบริหาร

สำนักงานนี้นำโดยผู้จัดการทั่วไปและรองประธานฝ่ายปฏิบัติการ Dayanidhi MG ซึ่งก่อนหน้า RockYou เคยเป็นกรรมการผู้จัดการประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกด้าน Digital Chocolate ผู้พัฒนาและจัดจำหน่ายวิดีโอเกม

“เครือข่ายเกมของเราได้ขยายตัวอย่างมากในปีที่ผ่านมา และสำนักงานในบังกาลอร์ยืนยันอีกครั้งถึงความมุ่งมั่นของเราในการหาผู้มีความสามารถระดับสูง เพื่อช่วยให้เราส่งมอบประสบการณ์เกม

ที่ยอดเยี่ยมและสนับสนุนชุมชนผู้เล่นของเราต่อไป” Lee Fancey ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการการเล่นเกมทั่วโลกกล่าว ร็อคยู. “บังกาลอร์ได้สร้างชื่อเสียงให้กับตนเองในฐานะแหล่งเพาะพันธุ์

สำหรับบริษัทเทคโนโลยี ซึ่งสมควรได้รับสมญานามว่าซิลิคอนแวลลีย์ของอินเดีย เราไม่สามารถนึกถึงสถานที่ที่ดีไปกว่านี้ในการเข้าร่วมทีมระดับนานาชาติชุดแรกของเรา ความสามารถพิเศษในขณะที่เราพัฒนาสถานะของเราที่นี่ ”

RockYou มุ่งเน้นที่การระบุผู้ชมที่มีส่วนร่วมมากที่สุดในแพลตฟอร์มดิจิทัลยอดนิยม นำเสนอเนื้อหาความบันเทิงที่ยอดเยี่ยมแก่พวกเขา และช่วยให้แบรนด์เข้าถึงผู้ชมเหล่านั้น เกมบน Facebook บนเว็บและบนมือถือครอบคลุมกลุ่มอายุและเพศที่หลากหลายทั่วโลก และรวมถึงเกมยอดนิยม เช่น Words of Wonder, Zoo World, Gardens of Time, Fashion Designer และ Army Attack

สำนักงานในบังกาลอร์ของ RockYou ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจใจกลางเมืองที่ No.99/100, Prestige Towers, Residency Road, Bangalore, India -560 025สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาชีพที่ RockYou India โปรดไปที่http://rockyou.com/about/careers/

RockYou เป็นบริษัทสื่อแบบโต้ตอบที่มอบความบันเทิงที่ยอดเยี่ยมให้กับผู้ชมที่มีส่วนร่วมมากที่สุดทางออนไลน์ พอร์ตโฟลิโอของเกมที่เล่นฟรีประกอบด้วยชื่อของบริษัทและพันธมิตรหลาย

สิบรายการในแพลตฟอร์มหลัก ประเภท และข้อมูลประชากร บริการโฆษณาวิดีโอแบบบูรณาการอย่างราบรื่นของ RockYou ช่วยให้แบรนด์ต่างๆ เข้าถึงผู้บริโภคมากกว่า 75 ล้านคนบน

Facebook, เว็บและมือถือได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบัน RockYou ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน 20 อันดับแรกของคุณสมบัติวิดีโอ 100 อันดับแรกของ comScore โดย RockYou เป็นบริษัทเอกชนและมีสำนักงานใหญ่ในซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา เรียนรู้เพิ่มเติมที่http://www.rockyou.com

SAN FRANCISCO, Calif., Jan. 28, 2015 (GLOBE NEWSWIRE) — ผ่านทาง PRWEB – Morf Media, Inc.ผู้พัฒนา Morf Learning ™ ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มคลาวด์มือถือตัวแรกสำหรับการฝึกอบรมการปฏิบัติตามข้อกำหนดขององค์กร ประกาศในวันนี้ว่าได้ประกาศโมเมนตัมที่แข็งแกร่งสำหรับโครงการนำร่อง ใหม่ สำหรับ ภาคการจำนองและสินเชื่อ

ในเดือนธันวาคม 2014 เพียงลำพัง บริษัทสินเชื่อที่อยู่อาศัยชั้นนำสิบแห่งของประเทศได้ลงทะเบียนเพื่อทดลองขับ Morf Learning ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันการจัดการการเรียนรู้แบบ gamified

ผลตอบรับจากลูกค้าเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า Morf Learning เปลี่ยนกระบวนการฝึกอบรมขององค์กรให้เป็นกระบวนการที่ง่ายขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสนุกสนานยิ่งขึ้นสำหรับธุรกิจ คู่ค้า และพนักงาน

Plaza Home Mortgage ผู้ให้กู้ค้าส่งชั้นนำและFirst Funding ซึ่งเป็นผู้ให้กู้คลังสินค้าชั้นนำอยู่ในหมู่ผู้ดำเนินการนำร่อง พวกเขารายงานผลในเชิงบวก Jim Dunkerley ซีอีโอของ

FirstFunding กล่าวว่า Morf Learning ได้เสนอแพลตฟอร์มที่น่าดึงดูดและวัดผลได้ให้กับบริษัท ซึ่งให้เวลาการเปลี่ยนแปลงที่สั้นลงผ่านการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ

อุตสาหกรรมการจำนองและการปล่อยสินเชื่อ “Morf Learning สามารถปรับขนาดได้ คุ้มทุน และเป็นมิตรกับผู้ใช้ นั่นหมายความว่าเราสามารถลดเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรมและเพิ่มเวลาของเราในการช่วยให้คู่ค้าของเราเพิ่มธุรกิจของพวกเขาได้” Dunkerley กล่าวเสริม

โครงการนำร่องการเรียนรู้ของ Morf สำหรับภาคการจำนองเสนอหลักสูตรเฉพาะอุตสาหกรรมเกี่ยวกับกฎหมายการให้ยืมที่เป็นธรรม กฎการเปิดเผยข้อมูลแบบบูรณาการของ TILA/RESPA ปี

2015 การร้องเรียนของผู้บริโภค การโฆษณา การชดเชยเงินกู้ และบริษัทอื่นๆ และการริเริ่มนโยบายที่เหมาะกับอุตสาหกรรมความต้องการการฝึกอบรมเพิ่มขึ้นเนื่องจากกฎใหม่มีผลบังคับใช้

ความต้องการฝึกอบรมในภาคการจำนองมีสูง บริษัทจำนองมากกว่า 25,000 แห่งต้องแสดงหลักฐานการตรวจสอบกฎ TILA/RESPA ซึ่งจะมีผลในวันที่ 1 สิงหาคม 2015 กฎนี้เป็นหนึ่งใน

มาตรการกำกับดูแลที่กำลังดำเนินอยู่ซึ่งออกโดย Consumer Finance Protection Bureau (CFPB) ตามที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมภาคการจำนองและ SVP e-Learning ที่ Morf Media Ginger Bell ให้ความเห็นว่าผู้ให้กู้จำนองรู้ว่าพวกเขาจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือต้องเผชิญกับบทลงโทษที่มีราคาแพง และอื่นๆ

“ในขณะที่ตลาดที่อยู่อาศัยในอเมริกายังคงฟื้นตัวและธุรกิจการธนาคารมีความมั่นคงมากขึ้น CFPB ก็กำลังมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้น” เบลล์กล่าว “TILA-RESPA มาตรการคุ้มครองผู้

บริโภคเป็นเพียงหนึ่งในอาณัติใหม่ ความเข้าใจผิดที่ใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งคือกฎนี้มีผลกระทบต่อเอกสารเพียงสองฉบับเท่านั้น แต่ด้วยจำนวนหน้า 1,888 และการอ้างอิง 850 รายการ กฎขนาดนี้ถือเป็น ตัวเปลี่ยนเกม”บริษัทสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่สำรวจน้อยกว่า 20% มีระบบการเรียนรู้พร้อม

การสำรวจล่าสุดที่จัดทำโดย National Association of Mortgage Professionals (NAMB) และ Stratmor Group (1) แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามน้อยกว่า 20

เปอร์เซ็นต์มีระบบการจัดการเรียนรู้ บริษัทเหล่านี้หลายแห่งเป็นบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMB) ที่มองหาโซลูชันที่ราคาไม่แพงและง่ายต่อการใช้งาน ในขณะที่บริษัทขนาดใหญ่กำลังมองหาวิธีที่ดีกว่าในการมีส่วนร่วมกับพนักงานและติดตามผลตอบแทนจากการลงทุนด้วยโครงการริเริ่มด้านการศึกษาที่กำลังดำเนินการอยู่

Eduardo Cervantes ซีอีโอของ Morf Media ให้ความเห็นเกี่ยวกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับความสามารถในการฝึกอบรมที่รวดเร็ว สะดวก และคุ้มค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากไฟร์วอลล์

“ธุรกิจในภาคการจำนองและทั่วทั้งอุตสาหกรรมมีความสนใจอย่างมากในการนำร่องกับ Morf Learning เพื่อการฝึกอบรมภาคบังคับทุกที่ทุกเวลา” เซร์บันเตสกล่าว “Morf Learning มอง

เห็นความต้องการที่เพิ่มขึ้น เพราะมันเปลี่ยนการฝึกอบรมองค์กรแบบเก่าที่มีราคาแพงให้กลายเป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ และตามที่ลูกค้าของเราได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่แข็งแกร่ง”งานวิจัยจาก Harvard, Stanford และ Enterprise แสดง Gamification Works

Rudi Diezmann, CTO Morf Media, Inc. กล่าวว่า “จากการวิจัยจาก Harvard, Stanford University และห้องปฏิบัติการเกมเสมือนจริง 3 มิติ Morf Media AG เราได้

ออกแบบ Morf Learning เพื่อเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพของการฝึกอบรมองค์กร การมีส่วนร่วมของพนักงาน และการรักษาความรู้” Rudi Diezmann, CTO Morf Media, Inc.

“ลูกค้านำร่องของเรามีความยินดีกับ Morf Learning ซึ่งได้พิสูจน์ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงกระบวนการฝึกอบรมด้านกฎระเบียบที่น่ากลัวให้กลายเป็นประสบการณ์ที่เหมือนเกม”

ด้วยการประมวลผลภาษาธรรมชาติและโปรไฟล์พฤติกรรมผ่านปัญญาประดิษฐ์ ข้อมูลอัจฉริยะของ Morf Learning จะวัดกิจกรรมของผู้ใช้ ความสำเร็จ ความคืบหน้า การแก้ไข และจัดการหลักฐานการตรวจสอบสำหรับการตรวจสอบด้านกฎระเบียบ และอื่นๆ

ง่ายต่อการปรับแต่งเนื้อหาด้วยกรอบงานเหมือน MS Word คุณสามารถเพิ่มหลักสูตรที่มี gamification ลงในระบบได้ภายในเวลาไม่ถึงสามสิบนาที เมื่อเทียบกับระบบดั้งเดิมที่ต้องใช้เวลาถึง

แปดชั่วโมงในการเขียนโปรแกรมชุดเครื่องมือใหม่ Morf Learning จะลดค่าใช้จ่ายด้านทรัพยากรและการใช้งานลงอย่างมาก เนื้อหาจัดอยู่ในระบบจัดการการเรียนรู้ (LMS) ที่สอดคล้องกับ

Shareable Content Object Reference Model (SCORM) สำหรับแพลตฟอร์มอีเลิร์นนิง ดังนั้น Morf Learning จึงสามารถใช้สำหรับการฝึกอบรมที่ครอบคลุม หรือการฝึกอบรม Morf Spot™ สำหรับความต้องการการฝึกอบรมที่ไม่ต่อเนื่องสูง

ให้บริการในรูปแบบ Software-as-a-Service (SaaS) Morf Learning นั้นง่ายต่อการซื้อ ปรับใช้ และปรับขนาด สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ Morf Learning หรือทดลองใช้โปรแกรมนำร่องฟรี โปรดไปที่http://www.morfmedia.com

ทรัพย์สินทางปัญญาและทรัพย์สินอื่นๆ ของบริษัทเทคโนโลยีSongstagram Inc.การเข้าซื้อกิจการดังกล่าวจะเพิ่มมิติใหม่ให้กับ แพลตฟอร์มบูธออดิชั่นในห้างสรรพสินค้าของบริษัท ซึ่งนำการค้นพบความสามารถและการสตรีมเพลงแบบโต้ตอบมาไว้ด้วยกันในมือคุณ สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่แข็งแกร่งพร้อมเทคโนโลยีส่งข้อความและวิดีโอแชร์ที่ล้ำสมัย แอพใหม่นี้มีชื่อว่า “คอร์ด” อย่างไม่แน่นอน จะช่วยให้ศิลปินที่เป็นที่ยอมรับ ศิลปินหน้าใหม่และแฟน ๆ ของทั้งคู่มีส่วนร่วมและโต้ตอบกันผ่าน เทคโนโลยีแรกสู่ตลาดที่เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะ

การเข้าซื้อกิจการจะช่วยเร่ง การเปิดตัวตามแผนที่วางไว้ของ บูธสำหรับการเชื่อมต่อฮอลลีวูดกับบ้านเกิดของอเมริกา ซึ่งช่วยให้ค้นพบพรสวรรค์หน้าใหม่จากทุกที่ ทุกเวลา ผ่านสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต เดสก์ท็อป หรือผ่านสตูดิโอบันทึกเสียงในห้างสรรพสินค้าของ b Booth

Rory J. Cutaiaซีอีโอของกล่าวว่า “เรายังคงขจัดอุปสรรคในการแยกบุคคลที่มีพรสวรรค์ออกจากการถูกค้นพบ และตอนนี้เรากำลังขจัดอุปสรรคในการแยกผู้มีความสามารถที่เป็นที่ยอมรับจากแฟนๆ ของพวกเขา”. “ด้วยการแนะนำเทคโนโลยีนี้ นักร้อง นักแสดง นักแสดงตลกและนักแสดงทุกประเภทจะสามารถสร้างรายได้จากเนื้อหาของพวกเขาผ่านร้านค้าออนไลน์ของตัวเองที่สร้างไว้ในแอพของเราแล้วโต้ตอบโดยตรงกับแฟน ๆ ของพวกเขา – ผู้บริโภค

เนื้อหานั้น – ในรูปแบบต่างๆ ไม่เคยสำเร็จมาก่อน” ฟีเจอร์สนุกๆ อื่นๆ ได้แก่ ความสามารถของผู้ใช้ในการท้าทายซึ่งกันและกันในการต่อสู้แบบมีสไตล์ภายในแอปที่ผู้ติดตามโหวตและผู้ชนะจะได้รับสกุลเงินเสมือนเพื่อใช้ในแอป และความสามารถในการบันทึก ‘คู่’ เสมือนด้วย หนึ่งในนักร้องดังที่พวกเขาชื่นชอบ รวมถึงคุณสมบัติอื่นๆ “โดยการปรับความสนใจของเราให้สอดคล้องกับความสนใจของศิลปินและผู้สร้างเนื้อหาอื่นๆ โอกาสในการสร้างรายได้นั้นแทบจะไร้ขีดจำกัด”

ที่ระดับแนวหน้าของการเคลื่อนไหว ‘ประสบการณ์ความบันเทิงตามสถานที่’ ใหม่ b Booth (OTCQB:BBTH)(CUSIP number:07331L 108) The Talent Discovery Companyกำลังปรับใช้ขนาดตู้ เป็นมิตรกับครอบครัว และมีคุณภาพระดับมืออาชีพ ,สตูดิโอบันทึกรายการโทรทัศน์ในศูนย์การค้าท้องถิ่นทั่วประเทศ บูธออดิชั่นถูกรวมเข้ากับโซเชียลมีเดีย การส่งข้อความ เกม การสตรีมเพลง แอพมือถือสำหรับการแชร์วิดีโอ สร้างแพลตฟอร์มการค้นพบความสามารถใหม่ที่แข็งแกร่ง ซึ่งทั้งแฟน ๆ และศิลปินที่มีชื่อเสียงต่างก็มีวิธีใหม่ในการมีส่วนร่วม ส่งเสริม และขายเพลง และเนื้อหาวิดีโออื่นๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ b Boothโปรดไปที่www.bBooth.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มี “ข้อมูลที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า” เกมส์พนันออนไลน์ บางอย่างซึ่งอยู่ในความหมายของกฎหมายหลักทรัพย์ที่บังคับใช้ ยกเว้นแถลงการณ์ข้อเท็จจริงในอดีต ข้อมูลที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้ามักมีลักษณะเฉพาะด้วยคำต่างๆ เช่น “แผน” “คาดหวัง” “โครงการ” “ตั้งใจ” “เชื่อ” “คาดการณ์” “ประมาณการ” และคำอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน หรือข้อความที่เหตุการณ์หรือเงื่อนไขบางอย่าง “อาจ” เกิดขึ้น ข้อมูลที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อความเกี่ยวกับความคาดหวังของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับ (i) แอป

ที่ให้โอกาสในการเปิดใช้งานแบรนด์อันทรงพลัง (ii) การเข้าซื้อกิจการที่เร่งการเปิดตัวแพลตฟอร์มการค้นพบผู้มีความสามารถระดับโลกของ bBooth (iii) เทคโนโลยีและแอพใหม่ที่สร้างการมีส่วนร่วมของแฟน ๆ และโอกาสในการสร้างรายได้ (iv) แอพที่สร้างโอกาสในการสร้างรายได้ที่ไร้ขีด จำกัด และ (v) บริษัท ที่เปิดตัวแอพในช่วงปลายไตรมาสนี้ แม้ว่าบริษัทเชื่อว่าความคาดหวังที่สะท้อนอยู่ในข้อมูลที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้านั้นสมเหตุสมผล แต่ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าความคาดหวังดังกล่าวจะพิสูจน์ได้ว่าถูกต้อง แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วง

หน้าดังกล่าวมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจทำให้ผลลัพธ์ ผลการดำเนินงาน หรือการพัฒนาที่แท้จริงแตกต่างไปอย่างมากจากที่ระบุไว้ในแถลงการณ์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสี่ยงที่การได้มาจะไม่สิ้นสุดด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ที่บุคคลอื่นอาจอ้างสิทธิ์ในแอพ Songstagram หรือทรัพย์สินของ Songstagram ความเสี่ยงที่ผู้ใช้จะไม่ดาวน์โหลดและใช้แอพใหม่ที่บริษัทเปิดตัว ความเสี่ยงจากข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่อ้างสิทธิ์ในเทคโนโลยีของเราหรือการละเมิดเทคโนโลยีอื่น ๆ ความเสี่ยงที่เราไม่สามารถปกป้องเทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเรา ความเสี่ยงที่เราไม่สามารถได้รับการยอมรับจากตลาดในวงกว้างสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และการดำเนินงานในฐานะบริษัท

ในระยะเริ่มต้น ความสามารถของบริษัทในการเพิ่มเงินทุนเพิ่มเติมนั้นจะต้องดำเนินการตามแผนธุรกิจและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป , การแข่งขันในอุตสาหกรรมที่บริษัทประกอบธุรกิจและสภาวะตลาด ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้จัดทำขึ้น ณ วันที่ของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ และยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ หรือปรับปรุงสาเหตุที่ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างจากที่คาดการณ์ไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทและข้อสันนิษฐาน ความเสี่ยง และความไม่แน่นอนอื่นๆ มีอยู่ในเอกสารที่ยื่นต่อสาธารณะต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ภายใต้โปรไฟล์ของบริษัทใน EDGAR ที่www.sec.gov .

ปักกิ่ง, 28 ม.ค. 2015 (GLOBE NEWSWIRE) — ChinaCache International Holdings Ltd. (“ChinaCache” หรือ “บริษัท”) (Nasdaq:CCIH) ผู้ให้บริการโซลูชั่นครบวงจรชั้นนำด้านบริการจัดส่งเนื้อหาทางอินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชันในประเทศจีน ประกาศว่า MPlus ผลิตภัณฑ์เร่งความเร็วอินเทอร์เน็ตบนมือถือที่พัฒนาขึ้นเองของบริษัท ได้รับรางวัล IT Time Weekly Most Innovative Product Award ครั้ง ที่ 10

“รางวัล IT Time Weekly Most Innovative Product Award เป็นการเฉลิมฉลองผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตบนมือถือที่ทรงอิทธิพลและล้ำสมัยที่สุด” นายหวัง ซอง ผู้ก่อตั้ง ประธาน และซีอีโอของ ChinaCache กล่าว “รางวัลนี้ยกย่องความสามารถด้านเทคโนโลยีที่แข็งแกร่งของ ChinaCache ซึ่งแสดงให้เห็นถึงตำแหน่งผู้นำอุตสาหกรรมในธุรกิจ CDN ด้วย

จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตบนมือถือที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก เราเห็นความนิยมของผลิตภัณฑ์เช่น MPlus เพิ่มขึ้น และเราจะยังคงขับเคลื่อนทีม R&D ของเราต่อไป เพื่อนำผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมออกสู่ตลาดมากขึ้น”ผลิตภัณฑ์และบริการ HP Helion cloud และแล็ปท็อป Lenovo YOGA 3 Pro เป็นหนึ่งในผู้ได้รับรางวัลอื่นๆ

MPlus ได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับองค์กรอินเทอร์เน็ตบนมือถือที่สร้างทราฟฟิกข้อมูลจำนวนมาก เช่น อีคอมเมิร์ซบนมือถือ เกมบนมือถือ โซเชียลบนมือถือ และบริษัทอินเทอร์เน็ตบนมือถืออื่นๆ โดยทำให้พวกเขาได้รับความเร็วในการรับส่งข้อมูลที่เร็วขึ้น ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะสูงกว่าค่าเฉลี่ย 60% . MPlus เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการรับส่งข้อมูลแบบ

end-to-end ที่เป็นนวัตกรรมและบูรณาการที่ช่วยให้ลูกค้าลดต้นทุนการดำเนินงานในขณะที่เพิ่มประสบการณ์ผู้ใช้ปลายทางอย่างมีนัยสำคัญด้วยการบริโภคเป็นศูนย์ สิ่งนี้จะช่วยเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันของผู้ประกอบการอินเทอร์เน็ตบนมือถือในตลาดที่มีการแข่งขันสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

MPlus เป็นโซลูชันอัจฉริยะที่รับรู้เครือข่าย รับรู้เทอร์มินัล และรับรู้แอปพลิเคชัน MPlus ตระหนักถึงการเร่งความเร็วที่ชาญฉลาดผ่านการปรับใช้การรวมไฟล์ การโหลดที่รอการตัดบัญชี แคชอัจฉริยะ การระบุเทอร์มินัล การบีบอัดข้อมูลแบบไดนามิก แอปพลิเคชันและการเพิ่มประสิทธิภาพโปรโตคอลการส่ง ตลอดจนการวิเคราะห์ทราฟฟิกอัจฉริยะ นอกจากนี้ยังอาศัยทรัพยากรที่เป็น

ประโยชน์เฉพาะของแกนหลัก ChinaCache ซึ่งรวมถึงเซิร์ฟเวอร์ 1,000 เซิร์ฟเวอร์ใน 31 จังหวัดของจีน และแบนด์วิดท์ 500G พิเศษ เพื่อให้บริการระดับมืออาชีพที่รวดเร็วและเชื่อถือได้สำหรับปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ตบนมือถือที่เติบโตอย่างรวดเร็ว

ChinaCache International Holdings Ltd. (Nasdaq:CCIH) เป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นครบวงจรชั้นนำด้านบริการจัดส่งเนื้อหาทางอินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชันในประเทศจีน ในฐานะผู้ให้บริการแบบเป็นกลาง เครือข่ายของ ChinaCache ในประเทศจีนเชื่อมต่อกับเครือข่ายที่ดำเนินการโดยผู้ให้บริการโทรคมนาคมทั้งหมด ผู้ที่ไม่ใช่ผู้ให้บริการรายใหญ่ และผู้ให้บริการ

อินเทอร์เน็ตในท้องถิ่น ด้วยประสบการณ์กว่าทศวรรษในการพัฒนาโซลูชันที่ปรับให้เหมาะกับโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตที่ซับซ้อนของจีน ChinaCache เป็นพันธมิตรที่ได้รับเลือกสำหรับธุรกิจ หน่วยงานรัฐบาล และองค์กรอื่นๆ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและความสามารถในการปรับขนาดของบริการและแอปพลิเคชันออนไลน์ และปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ปลายทาง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ChinaCache โปรดไปที่ir.chinacache.com

ประกาศนี้มีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความเหล่านี้จัดทำขึ้นภายใต้บทบัญญัติ “การปกปิด” ของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลของสหรัฐอเมริกาปี 2538 แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้สามารถระบุได้ด้วยคำศัพท์เช่น “จะ” “คาดหวัง” “คาดการณ์” “อนาคต” “ตั้งใจ” “วางแผน” “เชื่อ” “ประมาณการ” และข้อความที่คล้ายกัน นอกจากนี้ ChinaCache ยังอาจจัดทำข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจาในรายงานที่ยื่นหรือส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ ใน

รายงานประจำปีต่อผู้ถือหุ้น ในข่าวประชาสัมพันธ์และเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรอื่นๆ และในแถลงการณ์ด้วยวาจาที่จัดทำโดยเจ้าหน้าที่ กรรมการ หรือ พนักงานให้กับบุคคลภายนอก ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนโดยธรรมชาติ ปัจจัยหลายประการอาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปอย่างมากจากที่มีในแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสิ่งต่อไปนี้: เป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัท แผนการขยายธุรกิจ การเติบโตที่คาดหวังของตลาดบริการจัดส่งเนื้อหาและแอปพลิเคชัน ความคาดหวัง

ของบริษัทเกี่ยวกับการรักษาและกระชับความสัมพันธ์กับลูกค้า และสภาพเศรษฐกิจและธุรกิจโดยทั่วไปในภูมิภาคที่บริษัทให้บริการโซลูชั่นและบริการ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยงเหล่านี้และความเสี่ยงอื่นๆ รวมอยู่ในเอกสารที่บริษัทยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา ข้อมูลทั้งหมดที่ให้ไว้ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้เป็นวันที่ของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ และ ChinaCache ไม่มีหน้าที่ในการอัปเดตข้อมูลดังกล่าว ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด

เบเท สดา แมรี่แลนด์–(Marketwired – 28 ม.ค. 2015) – Snipp Interactive Inc. (TSX VENTURE:SPN) (“Snipp”) ผู้ให้บริการระดับโลกด้านโซลูชั่นการตลาดบนมือถือที่จดทะเบียนใน TSX Venture Exchange (สัญลักษณ์การค้า: SPN) ยินดีที่จะประกาศว่าได้ว่าจ้าง Jennifer McDaigle เป็นรองประธานฝ่ายขายและบริการลูกค้า

ในฐานะรองประธานฝ่ายขายและบริการลูกค้า เจนนิเฟอร์มีหน้าที่รับผิดชอบในการสร้างความมั่นใจในการส่งมอบแคมเปญส่งเสริมการขายและความภักดีที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในระดับนานาชาติที่ Snipp และจะมุ่งเน้นไปที่การปรับใช้และความก้าวหน้าของแพลตฟอร์มความภักดีขั้นสูงและมีประสิทธิภาพอย่างเหลือเชื่อของ Snipp สำหรับ ทั้งแบรนด์และเอเจนซี่ในกลุ่มตลาดที่มีอยู่และใหม่ และรับประกันความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่องด้วยโซลูชันของ Snipp

เจนนิเฟอร์มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปีในอุตสาหกรรมการขายและการตลาด โดยสร้างรายได้เชิงรุกและสร้างแคมเปญที่น่าสนใจสำหรับแบรนด์และเอเจนซี่ เช่น Florida State University, Sprint, Johnson & Johnson, IKEA, Reckitt Benckiser, Match Drive Marketing, The Marketing Arm และอื่น ๆ.

เจนนิเฟอร์กล่าวถึงบทบาทใหม่ของเธอว่า “ฉันตื่นเต้นที่จะได้ร่วมงานกับ Snipp และสร้างต่อไปบนสินทรัพย์ทางเทคโนโลยีที่ได้รับการพิสูจน์แล้วซึ่งบริษัทได้พัฒนาขึ้น สิ่งที่ทำให้ฉันตื่นเต้นมากที่สุดเกี่ยวกับ Snipp ก็คือบริษัทอยู่ในสถานะที่แข็งแกร่งในการเปลี่ยนแปลงประสบการณ์ความภักดีอย่างแท้จริง สำหรับทั้งแบรนด์และผู้บริโภค

Atul Sabharwal ซีอีโอของ Snipp กล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นและโชคดีมากที่ได้ Jennifer เข้าร่วมทีมของเรา เธอนำความกว้างและความลึกที่ยอดเยี่ยมมาสู่ Snipp ด้วยความรู้จากเอเจนซีที่กว้างขวางเกี่ยวกับสื่อดิจิทัล เธอเป็นผู้นำในด้านการตลาดสำหรับนักช้อปและมือถือ และเข้าใจความต้องการของลูกค้า blue-chip ในพื้นที่ที่มีพลวัตและเติบโตอย่างรวดเร็วนี้”

Snipp ยังประกาศมอบตัวเลือกหุ้น 250,000 ตัวที่มอบให้กับ Jennifer McDaigle ร่วมกับการแต่งตั้งของเธอเป็นรองประธานฝ่ายขายและบริการลูกค้า ทางเลือกคือให้หนึ่งในสามในสิบสองเดือนและจากนั้นให้เพิ่มทีละหนึ่งในสามทุก ๆ สิบสองเดือนหลังจากนั้นจนกว่าจะตกเป็นกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์ ออปชั่นจะใช้ได้ในราคา 0.65 ดอลลาร์แคนาดาต่อหุ้นสามัญและหมดอายุหลังจากห้าปี แต่จะได้รับตามเงื่อนไขโดยที่ Snipp จะได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นที่ไม่สนใจเกี่ยวกับแผนตัวเลือกหุ้นคงตัวใหม่ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งถัดไปของบริษัท

Snipp Interactive Inc. ( www.snipp.com ) สร้างโซลูชันการตลาดสำหรับนักช้อปข้ามอุปกรณ์สำหรับแบรนด์ต่างๆ เพื่อมีส่วนร่วมและมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า เราให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงการกำหนดแนวคิดของแคมเปญ กฎและกฎหมาย การออกแบบ การดำเนินการ การจัดหารางวัล และการปฏิบัติตาม เรามีชุดโซลูชันหลักสี่ชุด:

การส่งเสริมการขายและการแข่งขันบนมือถือ : แพลตฟอร์มการแข่งขันแบบเบ็ดเสร็จที่ให้บริการการแข่งขันบนมือถืออย่างเต็มรูปแบบ ตั้งแต่การชิงโชคง่ายๆ ไปจนถึงโปรแกรมที่ชนะทันที ไปจนถึงเกมที่มีระดับและหลายระดับ

โปรโมชั่นการซื้อ / การประมวลผลใบเสร็จ : โซลูชันการประมวลผลใบเสร็จมือถือ SnippCheckที่ไม่เหมือนใครของ Snipp ช่วยให้แบรนด์ดำเนินการโปรโมชั่นตามการซื้อที่กำหนดเองได้ เราสนับสนุนเกณฑ์คุณสมบัติใดๆ ใช้ได้กับผู้ค้าปลีกทุกรายและอุปกรณ์ทั้งหมด

โปรแกรมความภักดี : โปรแกรมความภักดีแบบ white-label ของ Snipp ช่วยให้ลูกค้าสามารถปรับใช้อะไรก็ได้ตั้งแต่โปรแกรมเจาะการ์ดไปจนถึงโปรแกรมความภักดีที่อิงตามคะแนนที่มี

ความซับซ้อนและเต็มเปี่ยมพร้อมร้านค้ารางวัลที่แนบมาAugmented Reality และแอป : Snipp สร้างแคมเปญและแอปที่ใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมล้ำสมัยสำหรับแบรนด์ชั้นนำทั่วโลก
ข้อควรระวังเกี่ยวกับข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปอย่างมากจากข้อความที่จัดทำขึ้น เมื่อใช้ในเอกสารนี้ คำว่า “อาจ” “จะ” “อาจ” “จะ” “ตั้งใจ” “แผน” “คาดการณ์” “เชื่อ” “ประมาณการ” “คาดหวัง” และสำนวนที่คล้ายกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อระบุข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความ

ดังกล่าวสะท้อนถึงมุมมองในปัจจุบันของเราเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตและมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนดังกล่าว ปัจจัยหลายอย่างอาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงของเราแตกต่างไปอย่างมากจากข้อความที่กล่าวไว้ ซึ่งรวมถึงปัจจัยที่กล่าวถึงในการยื่นเรื่องต่อหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ของแคนาดา หากความเสี่ยงและความไม่แน่นอนอย่างน้อยหนึ่งอย่าง

เราไม่ได้ตั้งใจและไม่ถือเอาภาระผูกพันใด ๆ ในการปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด ผู้อ่านไม่ควรเชื่อถือข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวเกินควร

ทั้ง TSX Venture Exchange และผู้ให้บริการด้านกฎระเบียบ (ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายของ TSX Venture Exchange) ไม่ยอมรับความรับผิดชอบต่อความเพียงพอหรือความถูกต้องของข่าวประชาสัมพันธ์นี้ลิขสิทธิ์ Snipp Interactive Inc. สงวนลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าอื่นๆ ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

เรดวูดซิตี้ แคลิฟอร์เนีย–(Marketwired – 28 ม.ค. 2015) – Qwiltผู้ให้บริการชั้นนำด้านการจัดส่งวิดีโอออนไลน์และโซลูชั่นแคชแบบเปิด นำเสนอเทคโนโลยีเบื้องหลังซึ่งเติมพลังให้กับวิถีชีวิตวิทยาลัยรูปแบบใหม่ ซึ่งรวมถึงการบริโภคออนไลน์จำนวนมาก วิดีโอ เช่น เนื้อหาการสตรีมเพื่อการศึกษา การแสดงที่ดื่มได้บน Netflix และการสตรีมการแข่งขัน Twitch ในขณะที่นักเรียนจัดสรรเวลาจากตารางงานที่ยุ่งๆ ของพวกเขามากขึ้นสำหรับกิจกรรมออนไลน์เหล่านี้ Qwilt กำลังทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกเพื่อนำเสนอวิดีโอออนไลน์และการสตรีมวิดีโอที่รวดเร็วและมีคุณภาพดีขึ้น

นักศึกษาวิทยาลัยใช้เนื้อหาการศึกษาออนไลน์มากขึ้นเพื่อเสริมการเรียนรู้ในชั้นเรียน จากรายงานการสำรวจแบบสตรีมมิงจาก InterCall* นักเรียน 74 เปอร์เซ็นต์เชื่อว่าการสตรีมวิดีโอช่วยปรับปรุงประสบการณ์การศึกษาของพวกเขาด้วยการช่วยให้พวกเขาเตรียมตัวสำหรับการสอบ นักเรียนมากกว่าครึ่งกล่าวว่าการใช้การสตรีมวิดีโอได้ปรับปรุงผลการเรียนด้วยเช่นกัน

มีปริมาณการใช้ข้อมูลในเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นจากแหล่งวิดีโอออนไลน์ เช่น การบรรยายในชั้นเรียน พูดคุย TED Netflix และ ESPN อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของแบนด์วิดท์อินเทอร์เน็ตควบคู่ไปกับการรับส่งข้อมูลวิดีโอแบบสตรีมมิ่งที่เพิ่มขึ้นอาจทำให้ผู้ดูแลระบบเครือข่ายมีค่าขนส่งที่มีราคาแพงและนักศึกษาต้องผิดหวังเมื่อความแออัดของเครือข่ายลดคุณภาพของ

ประสบการณ์ (QoE) บทบาทสำคัญของการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่มีคุณภาพสำหรับนักเรียนได้รับการยืนยันจากการวิจัย** ซึ่งแสดงให้เห็นว่า 90% ของนักศึกษาวิทยาลัยพิจารณาว่าการเชื่อมต่อ Wi-Fi มีความสำคัญต่อความสำเร็จด้านการศึกษาเช่นเดียวกับคอมพิวเตอร์

โซลูชัน Open Cache ของ Qwilt ช่วยแก้ปัญหาการสตรีมวิดีโอสำหรับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยด้วยวิธีที่เรียบง่ายและคุ้มค่า Qwilt ได้ออกแบบเทคโนโลยีด้วยคุณสมบัติที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะเพื่อจัดการกับระดับการรับส่งข้อมูลวิดีโอออนไลน์ที่มหาวิทยาลัยต้องเผชิญ รับเนื้อหาวิดีโอที่แคชไว้จากแพลตฟอร์มของ Qwilt และส่งไปยังผู้ใช้โดยตรง

Jason Sebastiani หัวหน้าวิศวกรเครือข่ายของมหาวิทยาลัยแกรนด์แคนยอนกล่าวว่า “เรามี Qwilt เข้ามาแทนที่แล้วเป็นเวลาหกเดือนและยังคงแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง” “หลังจากเรียนรู้โดยอัตโนมัติเพียงสัปดาห์เดียวว่าแคชสามารถทำอะไรได้บ้าง เราก็เปิดแคช Qwilt และประหยัดเงินได้ทันที ปัจจุบันโซลูชัน Open Cache ของ Qwilt ให้บริการเกือบ 1GB ต่อวินาทีของปริมาณการใช้งานวิดีโอสตรีมมิ่งสูงสุดต่อวัน ซึ่งคิดเป็นประมาณ 65 เปอร์เซ็นต์ของ แบนด์วิดธ์วิดีโอทั้งหมดของเรา”

นอกจาก GCU แล้ว โรงเรียนอื่นๆ ที่ใช้โซลูชัน Open Cache ของ Qwilt จนถึงปัจจุบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัย Lynn, มหาวิทยาลัย Western Kentucky, มหาวิทยาลัยอลาสก้า และมหาวิทยาลัยฮาร์ตฟอร์ด ด้วย Qwilt นักศึกษาในมหาวิทยาลัยเหล่านี้สามารถรับชมซีรีส์ Netflix ที่พวกเขาชื่นชอบได้อย่างยาวนาน ดูเกมสดที่สตรีมจาก ESPN และอัปเดตอุปกรณ์ Apple iOS และ Windows โดยไม่ต้องพบกับความเร็วในการดาวน์โหลดที่ช้า ความละเอียดวิดีโอคุณภาพต่ำ หรือการบัฟเฟอร์ซ้ำที่น่ารำคาญ

Alon Maor ซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้ง Qwilt กล่าวว่า “โซลูชันของ Qwilt คือ Apple ของเทคโนโลยีเครือข่าย ซึ่งง่ายต่อการปรับใช้ จัดการได้ง่าย และทำงานโดยอัตโนมัติ” “ความสามารถในการสตรีมเนื้อหาวิดีโอออนไลน์อย่างรวดเร็วบนเครือข่ายของมหาวิทยาลัยกำลังมีความสำคัญมากขึ้นสำหรับผู้ดูแลระบบเครือข่ายในวิทยาลัยทั่วโลก เนื่องจากมีโรงเรียนและนักเรียน

จำนวนมากขึ้นที่แสวงหาเทคโนโลยีการสตรีมที่ดีที่สุดในระดับเดียวกันเพื่อการศึกษาและความบันเทิง ด้วยการใช้โซลูชันแคชของ Qwilt มหาวิทยาลัย สามารถปรับปรุง QoE เพิ่ม ROI และนำหน้าตลาดวิดีโอออนไลน์ที่เติบโตอย่างรวดเร็วได้ในทันที”