เล่นรูเล็ตออนไลน์ เว็บเดิมพันสล็อต ผู้ถือหุ้น

เล่นรูเล็ตออนไลน์ นิวอาร์ก แคลิฟอร์เนีย–(Marketwire – 12 ส.ค. 2554) – SMART Modular Technologies (WWH), Inc. (“SMART” หรือ “บริษัท”) (NASDAQ: SMOD) ประกาศในวันนี้ว่า

ในการประชุมสามัญวิสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติมติพิเศษที่อนุมัติ อนุมัติ และใช้ข้อตกลงและแผนการควบรวมกิจการที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ลงวันที่ 26 เมษายน 2554 (“ข้อตกลงในการควบรวม

กิจการ”) โดย Saleen Holdings และระหว่างบริษัท , Inc. ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับการยกเว้นในหมู่เกาะเคย์แมน (“Parent”) และ Saleen Acquisition, Inc. ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับการยกเว้นในหมู่เกาะเคย์แมน (“Merger Sub”) Parent and Merger Sub เป็นหน่วยงานที่ก่อตั้งโดย Silver Lake Partners และ Silver Lake Sumeru

ตามข้อตกลงในการควบรวมกิจการ หุ้นสามัญที่ออกโดย SMART แต่ละรายการ (นอกเหนือจากหุ้นซื้อคืน หุ้นที่ผู้ปกครองเป็นเจ้าของหรือกลุ่มย่อยการควบรวมกิจการ หุ้นที่บริษัทย่อยของ

SMART เป็นเจ้าของ และหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิและใช้สิทธิในการประเมินราคาและการคัดค้านอย่างเหมาะสม ตามกฎหมายของหมู่เกาะเคย์แมน) จะถูกแปลงเป็นสิทธิ์ในการรับเงินสด

9.25 ดอลลาร์ โดยไม่มีดอกเบี้ยและภาษีหัก ณ ที่จ่ายน้อยกว่า การควบรวมกิจการอยู่ในแผนที่จะปิดตัวลงในไตรมาสที่สามของปี 2554 ตามที่ได้แจ้งไปก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม

ซึ่งเป็นเป้าหมายปัจจุบันที่จะเกิดขึ้นพร้อมกับสิ้นปีงบประมาณของบริษัท การเสร็จสิ้นการควบรวมกิจการจะขึ้นอยู่กับความพึงพอใจหรือการสละสิทธิ์ของเงื่อนไขการปิดบัญชีที่ระบุไว้ในข้อตกลงการควบรวมกิจการ

จำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 75% ของกำลังลงคะแนนทั้งหมดของหุ้นสามัญของ SMART ที่ออกจำหน่ายแล้วและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญของ

SMART จากการลงคะแนนเสียง มากกว่า 99% โหวตเห็นชอบในการอนุมัติการควบรวมกิจการที่เสนอนอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังลงมติเห็นชอบข้อเสนอที่ปรึกษา (ไม่มีผลผูกพัน) เกี่ยวกับค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทที่อิงหรือเกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ

SMART คือผู้ออกแบบ ผู้ผลิต และผู้จำหน่ายระบบย่อยอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำแก่ผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิมหรือ OEM SMART นำเสนอผลิตภัณฑ์มาตรฐานและกำหนดเองมากกว่า 500 รายการแก่

OEM ที่มีส่วนร่วมในตลาดคอมพิวเตอร์ องค์กร อุตสาหกรรม เครือข่าย เกม โทรคมนาคม การป้องกันประเทศ การบินและอวกาศ และตลาดแอพพลิเคชั่นแบบฝัง นำนวัตกรรมจากขั้นตอนการ

ออกแบบไปจนถึงการผลิตและการส่งมอบ เล่นรูเล็ตออนไลน์ ได้พัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์หน่วยความจำที่ครอบคลุมซึ่งรวมถึงหน่วยความจำ DRAM, SRAM และ Flash ในรูปแบบต่างๆ SMART ยังนำเสนอ

ไดรฟ์โซลิดสเตตความจุสูงหรือ SSD ประสิทธิภาพสูงสำหรับองค์กร การป้องกันประเทศ การบินและอวกาศ ระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม การแพทย์ และตลาดการขนส่ง การปรากฏตัวของ

SMART ในสหรัฐอเมริกา ยุโรป เอเชีย และละตินอเมริกาช่วยให้ลูกค้าได้รับความเชี่ยวชาญที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในด้านการขนส่งระหว่างประเทศ การจัดการสินทรัพย์ และการจัดการซัพพลายเชนทั่วโลก ดูwww.smartm.comสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การสื่อสารนี้มีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนมากมาย ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าทั้งหมดที่รวมอยู่ในเอกสารนี้อิงตามข้อมูลที่มีให้ SMART ในวันที่ในที่

นี้ ในบางกรณี คุณสามารถระบุข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าโดยใช้คำศัพท์ต่างๆ เช่น “อาจ” “สามารถ” “จะ” “ควร” “อาจ” “คาดหวัง” “วางแผน” “คาดการณ์” “ตั้งใจ ”

“เชื่อ” “ประมาณการ” “คาดการณ์” “ศักยภาพ” “เป้าหมาย” “เป้าหมาย” “โครงการ” “แนวโน้ม” “ดำเนินต่อไป” “เบื้องต้น” “แนวทาง” หรือรูปแบบต่างๆ ของคำดังกล่าว , สำนวนที่

คล้ายคลึงกัน หรือแง่ลบของคำเหล่านี้หรือคำศัพท์อื่นๆ ที่เปรียบเทียบกันได้ ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวเกี่ยวข้องกับความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่นๆ ที่ทราบและ

ไม่รู้จักซึ่งอาจทำให้เหตุการณ์จริงหรือผลลัพธ์แตกต่างไปอย่างมากจากเหตุการณ์ที่คาดหวังหรือผลลัพธ์ในอดีต และ/หรือจากผลลัพธ์หรือเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ในอนาคตใดๆ ที่แสดงหรือบอก

เป็นนัยโดยข้อความดังกล่าว ข้อความที่มีลักษณะ ไม่สามารถรับประกันได้ว่าเหตุการณ์ใด ๆ ที่คาดการณ์ไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าจะเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้น หรือหากมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้น

จะมีผลกระทบอย่างไรต่อการควบรวมกิจการหรือผลการปฏิบัติงานหรือสถานะทางการเงินของเรา ดังนั้น การควบรวมกิจการอาจไม่เกิดขึ้น เหตุการณ์และผลลัพธ์จริงอาจแตกต่างอย่างมีนัย

สำคัญและในทางลบจากที่แสดงในหรือโดยนัยจากข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ ทั้ง SMART และบุคคลอื่นไม่สามารถรับผิดชอบต่อความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อความคาดการณ์ล่วง

หน้า มีปัจจัยสำคัญหลายประการที่อาจทำให้เหตุการณ์หรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างไปอย่างมากจากปัจจัยในแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าว ปัจจัยหลายประการที่อยู่นอก

เหนือการควบคุมของ SMART ปัจจัยเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: ความล้มเหลวในการได้รับ ความล่าช้าในการได้มาหรือเงื่อนไขที่ไม่พึงประสงค์ที่มีอยู่ในระเบียบข้อบังคับที่จำเป็นหรือการ

อนุมัติอื่นๆ ความล้มเหลวในการบรรลุผลหรือความล่าช้าในการทำธุรกรรมให้เสร็จสิ้นด้วยเหตุผลอื่น การเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ และการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจโดย

ทั่วไป SMART ไม่มีภาระผูกพัน (และปฏิเสธภาระผูกพันดังกล่าวอย่างชัดแจ้ง) ในการอัปเดตหรือแก้ไขข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ต่อสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากข้อมูลใหม่

เหตุการณ์ในอนาคตหรืออย่างอื่น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูรายงาน Form 10-K, Form 10-Qs และ 8-K ล่าสุดของ SMART ที่ยื่นต่อ SEC ความเสี่ยงตามที่ระบุไว้ในรายงานเหล่านี้

อาจไม่ใช่ปัจจัยทั้งหมดที่อาจทำให้เหตุการณ์จริงหรือผลลัพธ์แตกต่างไปอย่างมากจากที่กล่าวถึงในแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ บริษัทดำเนินธุรกิจในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่

เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและมีปัจจัยใหม่ๆ เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว บริษัทไม่สามารถคาดการณ์ปัจจัยดังกล่าว และไม่สามารถประเมินผลกระทบ หากมี จากปัจจัยดังกล่าวในการทำธุรกรรมหรือ

ต่อบริษัทหรือผลลัพธ์ แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าไม่ควรนำไปใช้เป็นการคาดคะเนผลลัพธ์ที่แท้จริง ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้จัดทำขึ้น ณ วันนี้ และบริษัทไม่มีเจตนา และไม่มีภาระผูกพัน

เดิมและคนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกในชุดสูทสีขาว – เคเอฟซีพันเอก – chimed ในเมื่อ “เข้าสู่ระบบขโมย” ที่ผ่านมาความขัดแย้งเบสบอลที่ 12 สิงหาคมTHเกมในโตรอนโต

เมื่อมีข่าวลือแพร่สะพัดเกี่ยวกับการกล่าวหาว่า “ชายในชุดสูทสีขาว” ขโมยป้ายในโตรอนโต พันเอกเคเอฟซีสร้างความประหลาดใจให้กับแฟนเบสบอลด้วยสัญญาณที่บ่งบอกว่าเขาอ่านไม่ออกว่า “ฉันเป็นไก่เกินกว่าจะขโมยสัญญาณ”

KFC เป็นแบรนด์ร้านอาหารบริการด่วนที่ใหญ่ที่สุดของแคนาดา มีร้านอาหาร KFC มากกว่า 700 แห่งทั่วแคนาดา นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในแคนาดาในช่วงต้นทศวรรษที่ 50 พ่อครัวของ KFC ได้

เตรียมและปรุงไก่สูตรดั้งเดิมที่มีชื่อเสียงและไม่อาจต้านทานด้วยมือของเราได้ทุกวัน KFC ใช้น้ำมันปรุงอาหารที่ปราศจากไขมันทรานส์เท่านั้น และนำเสนออาหารครอบครัวแสนอร่อยและแซ

นวิชระดับพรีเมียมต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเคเอฟซีแคนาดาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา KFC.ca – หรือเข้าร่วมชุมชนของเราบน Facebook ที่www.facebook.com/KFCCanada

MISSION, แคนซัส–(Marketwire – 15 ส.ค. 2011) – (คุณลักษณะสำหรับครอบครัว) ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ปกครอง ครูประจำชั้น หรือผู้สอนแบบโฮมสคูล คุณทราบดีว่านักเรียนจะ

เรียนรู้ได้ดีที่สุดเมื่อพวกเขาสามารถโต้ตอบกับวิชาของตนได้ อาจเป็นเรื่องสนุกและสร้างแรงบันดาลใจในการสำรวจและสัมผัสแนวคิดด้านการศึกษาโดยตรงโครงการตัวอย่างที่นำเสนอนี้มาจากแหล่งข้อมูลใหม่ฟรีที่ช่วยจุดประกายความซาบซึ้งในพฤกษศาสตร์ในนักเรียนชั้นประถมศึกษาทั่วประเทศ เว็บไซต์นักกา

ศึกษาwww.MyBotanicPlanet.comเป็นความร่วมมือเชิงสร้างสรรค์ระหว่าง TruGreen ผู้ให้บริการดูแลสนามหญ้า ต้นไม้และไม้พุ่มระดับมืออาชีพที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ และสวนพฤกษศาสตร์เมมฟิส

แผนการสอนที่ได้มาตรฐานของสหรัฐอเมริกาในด้านพฤกษศาสตร์และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ในwww.MyBotanicPlanet.comสร้างขึ้นโดยนักพัฒนาหลักสูตรมืออาชีพ เพื่อช่วยครูและ

นักเรียนเกรด K-5 สำรวจโลกของพืชที่หลากหลาย แหล่งข้อมูลสำหรับนักการศึกษาที่สร้างสรรค์นี้ช่วยให้นักเรียนปรับแต่งอวาตาร์เพื่อสำรวจสภาพแวดล้อมของพืชที่มีสีสันและเกมแบบอิน

เทอร์แอกทีฟผ่านประสบการณ์ออนไลน์และแบบลงมือปฏิบัติจริงขณะเรียนรู้ ผู้เยี่ยมชม My Botanic Planet สามารถโต้ตอบกับมัคคุเทศก์ Flavour Flores ในการผจญภัยที่ต้นกำเนิดของรสชาติพืช และกับ Inspector Nectar ในการสืบสวนปริศนาดอกไม้

ดอกไม้จริงเพียงพอสำหรับคู่หรือกลุ่มเพื่อทำงานร่วมกัน Alstroemerias และ gladiolus ทำงานได้ดีและมีจำหน่ายตลอดทั้งปีในแผนกจัดดอกไม้ในซูเปอร์มาร์เก็ต อาจใช้อาซาเลีย

หรือสมาชิกในตระกูลลิลลี่ก็ได้ เพราะชิ้นส่วนต่างๆ มีความชัดเจนและมองเห็นได้ง่ายมีดและแหนบพลาสติกใช้สำหรับผ่าอุปกรณ์แว่นขยายจะช่วยให้สามารถตรวจสอบได้อย่างใกล้ชิดเริ่มต้น

เปิดดอกไม้. ทำได้โดยง่ายโดยหาฐานของดอกไม้ก่อนแล้วผ่าหรือผ่าครึ่ง ใช้เครื่องมือผ่าหรือแม้แต่เล็บมือถัดไป หั่นหรือบีบกลีบออก เตือนนักเรียนให้ระวังชิ้นส่วนเล็กๆ ทั้งหมด ง่ายต่อการทำให้เสียหายหรือปัดเป่าส่วนที่สำคัญที่สุดบางส่วนออกไปทบทวนส่วนต่างๆ ของดอก

กลีบดอกไม้: นี่คือส่วนที่มีสีสันของดอกไม้ที่ดึงดูดความสนใจของนก ผึ้ง และผีเสื้อ ทำให้พวกเขารู้ว่ามีอาหารอยู่ภายในดอกไม้ ให้นักเรียนบันทึกว่าดอกไม้มีกี่กลีบและมีลักษณะอย่างไร

เกสรตัวผู้: นี่คือที่ทำเกสร สำหรับนักเรียนที่มีอายุมากกว่า คุณอาจชี้ให้เห็นว่าส่วนบนที่กักเกสรคืออับละอองเกสรและส่วนก้านเรียกว่าเส้นใย นักเรียนควรบันทึกจำนวนเกสรที่ดอกมี ถ้ามีหกกลีบ มันก็จะมีเกสรตัวผู้หกตัวด้วย หากมีชิ้นส่วนเพิ่มเติม ก็ควรดูแตกต่างออกไปเล็กน้อยและเป็นส่วนหนึ่งของเกสรตัวเมีย

เกสรตัวเมีย: นี่คือที่ทำเมล็ด เกสรตัวเมียประกอบด้วยสามส่วนที่แตกต่างกัน ส่วนบนสุดของเกสรตัวเมียเรียกว่ามลทิน มลทินคือจุดที่ละอองเกสรตกลงมาเมื่อแมลงผสมเกสรเข้ามา ละอองเรณู

เดินทางลงไปตามท่อ (ลักษณะ) และลงไปที่ก้น (รังไข่) ซึ่งเมล็ดจะก่อตัว แยกเกสรตัวเมียตามยาวเพื่อมองเข้าไปข้างใน คุณควรเห็นจุดเริ่มต้นของเมล็ดที่ไม่ได้รับการผสม ลายเมล็ดด้านในจะเป็นลายเดียวกันของเมล็ดภายในผลในภายหลัง หากคุณผ่าแอปเปิ้ลครึ่งลูกในแนวนอนแล้วเห็นเมล็ดทั้งห้าเป็นรูปดาว คุณจะรู้ว่าเกสรตัวเมียของดอกไม้นั้นมีห้าช่อง

กลีบเลี้ยง: นี่คือใบเล็กๆ ที่ส่วนล่างของดอกไม้ที่ปกป้องมันก่อนที่มันจะเริ่มบาน ดอกตูมทุกดอกจะถูกซ่อนไว้อย่างปลอดภัยหลังใบเล็กๆ สองใบนี้ จนกว่าดอกจะเจริญเต็มที่ เมื่อดอกเริ่มบาน กลีบเลี้ยงจะแตกออกและกลีบก็จะแตกออก

พับกระดาษครึ่งหนึ่งสองครั้ง สร้างแผงเล็กๆ สี่แผ่น ไปค้นพบโรงเรียนที่เด็กๆ วาดภาพไม้ดอกต่างๆ ให้เด็กๆ นำกระดาษกลับบ้านและวาดดอกไม้ที่พวกเขาเห็นที่บ้านหรือในละแวกบ้านพลัง

ของแมลงผสมเกสร: ให้นักเรียนค้นคว้าเกี่ยวกับแมลงผสมเกสรเฉพาะ เช่น ผึ้ง ผีเสื้อ หรือแมลงเม่า และค้นหาว่าพวกเขาอาศัยอยู่ที่ไหน กินน้ำหวานมากแค่ไหน ไปเยี่ยมชมพืชกี่ชนิดใน

หนึ่งวัน ฯลฯ และรายงานกลับไปที่ชั้นเรียน . ตัวอย่างเช่น นกฮัมมิ่งเบิร์ดสามารถเยี่ยมชมดอกไม้ได้มากถึง 1,500 ดอกต่อวัน และกินน้ำหวานของน้ำหนักตัวเกือบสองเท่าทุกวันบทเรียนขยาย

ผลทุกผลเริ่มต้นเป็นดอกไม้ ตัวอย่างเช่น ในผลแอปเปิล กลีบดอกเหี่ยวแห้งไปและรังไข่มีเมล็ดแต่ยังมีส่วนอื่นๆ เช่น กลีบเลี้ยงและก้านดอก นำผลไม้ต่างๆ มา “ผ่า” และตรวจสอบเมล็ดและส่วนอื่นๆ แผนภูมิความเหมือนและความแตกต่างของพวกเขา

เยี่ยมชม www.MyBotanicPlanet.com ของTruGreenกับนักเรียนของคุณเพื่อสำรวจดอกไม้ในสภาพแวดล้อมของเรา เว็บไซต์นี้ตอกย้ำแนวคิดที่มีในกิจกรรมตัวอย่างนี้ในวิชาพฤกษศาสตร์ด้วยอภิธานศัพท์และเกมเชิงโต้ตอบ

นี้อาหารและวิถีชีวิตที่เนื้อหาอื่น ๆ สามารถพบได้ที่www.editors.familyfeatures.com Family Features เป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านเนื้อหาเกี่ยวกับอาหารและไลฟ์สไตล์ฟรีสำหรับใช้

ในสิ่งพิมพ์และสิ่งพิมพ์ออนไลน์ ลงทะเบียนโดยไม่มีข้อผูกมัดในการเข้าถึงคุณลักษณะต่างๆ ที่จัดรูปแบบและไม่ได้จัดรูปแบบ รูปภาพประกอบ และอัปเดตโซลูชันเนื้อหาเว็บโดยอัตโนมัติ

นิวยอร์ก, นิวยอร์ก–(Marketwire – 15 ส.ค. 2011) Information Builders ผู้นำอิสระด้านโซลูชันธุรกิจอัจฉริยะ ( BI ) ประกาศเปิดตัว WebFOCUS Mobile Data

Collection ซึ่งเป็นโซลูชันสำหรับการสร้าง BI และการบำรุงรักษาข้อมูลในวงกว้าง แอพพลิเคชั่นบนแพลตฟอร์มมือถือ ด้วยข้อเสนอที่ได้รับการปรับปรุงนี้ ผู้ใช้สามารถใช้ประโยชน์จาก

แอปพลิเคชันข่าวกรองธุรกิจแบบวงปิด ทำให้พวกเขาสามารถเข้าถึงและโต้ตอบกับข้อมูล และทำการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลอย่างมีข้อมูลในแบบเรียลไทม์ผ่านสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์แท็บเล็ตใดๆ

WebFOCUS Mobile Data Collection ช่วยให้นักพัฒนาสามารถแบ่งพาร์ติชันตรรกะของแอปพลิเคชันบนหลายแพลตฟอร์ม เพื่อให้สามารถประมวลผลข้อมูลในที่ที่มันอยู่ ช่วยให้คำขอ

ทำงานได้เร็วขึ้นมากในขณะที่ลดการรับส่งข้อมูลเครือข่ายลงอย่างมาก โซลูชันนี้ช่วยให้ลูกค้าของ Information Builders สามารถสร้างและปรับใช้ระบบธุรกรรมและแอพพลิเคชั่นได้อย่าง

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพจากอุปกรณ์พกพาทุกประเภท สภาพแวดล้อมการพัฒนาเดียวกันนี้ใช้สำหรับทั้งการรายงานและแอปพลิเคชันที่เน้นการอัปเดต ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มและชุดทักษะที่มีอยู่ และยังช่วยลดช่วงการเรียนรู้สำหรับลูกค้าปัจจุบันที่ต้องการนำข้อเสนอใหม่มาใช้

ด้วยแอปพลิเคชัน BI แบบวงปิดของโซลูชัน ซึ่งอนุญาตให้ทั้งอ่านและเขียนไปยังฐานข้อมูลพื้นฐาน เพื่อให้ข้อมูลการดำเนินงานได้รับการอัปเดตอย่างต่อเนื่อง ธุรกรรมทั้งหมดสามารถประมวล

ผลและติดตามได้ผ่านอินเทอร์เฟซบนเว็บที่ใช้งานง่ายเพียงหนึ่งเดียว เมื่อใช้ WebFOCUS Mobile Data Collection ลูกค้าสามารถสร้างกฎเฉพาะเหตุการณ์ที่ปรับแต่งตามความต้องการ

ของบริษัทแต่ละแห่งและข้อกำหนดของโครงการ ก่อนการเปิดตัวความสามารถนี้ ผู้ใช้สามารถดูรายงานบนอุปกรณ์มือถือของตนได้ แต่ไม่สามารถแปลข้อมูลนั้นไปสู่การปฏิบัติได้ ตอนนี้พวกเขาสามารถเข้าถึงและโต้ตอบกับข้อมูลนั้น — และมีการอัปเดตกระบวนการเวิร์กโฟลว์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยอัตโนมัติ — เพื่อให้วงจร BI ทั้งหมดสามารถทำงานบนแพลตฟอร์มมือถือได้

“มือถือได้กลายเป็นแพลตฟอร์มข่าวกรองธุรกิจที่สำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากผู้ใช้ยังคงส่งเสียงโห่ร้องเพื่อเข้าถึงข้อมูลสำคัญในระหว่างการเดินทาง” โรบิน บลอร์ ผู้ก่อตั้ง The Bloor

Group กล่าว “จนถึงขณะนี้ ผู้ใช้ BI สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ถูกจำกัดความสามารถในการรับบริการข้อมูลประเภทที่ต้องการบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ แต่ WebFOCUS Mobile Data Collection ของผู้สร้างข้อมูลทำให้รอบ BI ทั้งหมดเกิดขึ้นได้บนแพลตฟอร์มมือถือ เทคโนโลยีนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อกำลังคนเคลื่อนที่ที่กำลังเติบโต”

“พนักงานข้อมูลในปัจจุบันใช้สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเป็นโหมดหลักในการสื่อสารทางธุรกิจมากขึ้น” เจอรัลด์ โคเฮน ประธานและซีอีโอของ Information Builders กล่าว “เราได้เปิดใช้

งานการประมวลผลตามธุรกรรมตั้งแต่เราเปิดตัว WebFOCUS เมื่อ 15 ปีที่แล้ว และด้วยการนำความสามารถนี้มาสู่อุปกรณ์เคลื่อนที่ เรากำลังมอบเครื่องมือที่จำเป็นให้กับผู้ใช้ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นบนแพลตฟอร์มที่พวกเขาเลือก ”

ข้อมูล Information Builders ให้บริการซอฟต์แวร์และบริการที่นำกระบวนการตัดสินใจที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นและกระบวนการที่มีประสิทธิภาพมาสู่องค์กรชั้นนำในธุรกิจ รัฐบาล และการศึกษา

ทั่วโลก ซอฟต์แวร์ของบริษัทได้รับการติดตั้งในสถานที่หลายหมื่นแห่ง ให้บริการผู้ใช้หลายล้านคน มันWebFOCUSระบบธุรกิจอัจฉริยะ (BI) แพลตฟอร์มมอบการใช้งานที่ปรับขนาดได้อย่าง

หนาแน่นข้อมูลการวิเคราะห์และพอร์ทัลลูกค้าหันไปคนรุ่นใหม่ของผู้ใช้ข้อมูลในการส่งมอบการเปลี่ยนแปลงเกมผลลัพธ์ทางธุรกิจ ซอฟต์แวร์ iWayของมันแพลตฟอร์มบูรณาการช่วยให้องค์กร

ต่างๆ ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรข้อมูลทั้งหมดของตนเพื่อปรับปรุงกระบวนการภายในและระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ ในขณะที่เพิ่มการเข้าถึงโดยรวมและความสมบูรณ์ของข้อมูลโดยไม่คำนึงถึงความ

ซับซ้อนของสิ่งแวดล้อม สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในนิวยอร์กซิตี้ มีสำนักงาน 60 แห่งทั่วโลก บริษัทมีพนักงาน 1,350 คน และได้สร้างพันธมิตรทางอุตสาหกรรมที่สำคัญ เยี่ยมชมผู้สร้างข้อมูลที่informationbuilders.com สำหรับข่าวอย่างต่อเนื่องไปinformationbuilders.com/newหรือปฏิบัติตามผู้สร้างสารสนเทศที่@infobldrs

อินเดียนาโพลิส, Aug. 15, 2011 (GLOBE NEWSWIRE) — Brightpoint, Inc. (Nasdaq:CELL) ผู้นำระดับโลกในการให้บริการโซลูชั่นซัพพลายเชนแก่อุตสาหกรรมไร้สาย ได้

ประกาศในวันนี้ว่า Brightpoint Australia Pty Limited (“Brightpoint” ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ ) ได้ทำสัญญาจัดจำหน่ายกับ Belkin Limited (“Belkin”) ภายใต้เงื่อนไข

ของข้อตกลง Brightpoint จะจัดจำหน่ายอุปกรณ์เสริมสำหรับอุปกรณ์พกพาที่หลากหลายของ Belkin รวมถึงผลิตภัณฑ์ “Made for Apple” และ “Made for Samsung” ที่ผ่านการรับรอง ให้กับผู้ให้บริการและช่องทางการขายปลีกของออสเตรเลีย

Christian Pegrum ผู้จัดการฝ่ายขายระดับประเทศของ Belkin Australia กล่าวว่า “ฉันมั่นใจว่าการใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและเชื่อถือได้ของ Brightpoint ทั่วทั้งผู้

ประกอบการและช่องทางการค้าปลีก Belkin จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับสถานะทางการตลาดและการมีอยู่ในประเทศออสเตรเลีย “Brightpoint มีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและมั่นคงกับ Belkin ในนิวซีแลนด์แล้ว ข้อตกลงนี้เป็นการขยายความสัมพันธ์ที่มีอยู่ของเราโดยธรรมชาติ”

“Belkin เพิ่มมิติที่น่าตื่นเต้นให้กับกิจกรรมการจัดจำหน่ายของเรา” James Watters กรรมการผู้จัดการ Brightpoint Australia กล่าว “ที่ Brightpoint เราพยายามอย่างต่อเนื่อง

ที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการระดับโลกแก่ลูกค้า ซึ่งเสริมด้วย Belkin และอุปกรณ์เสริมมือถือ “Made for Apple” และ “Made for Samsung” ซึ่งจะสร้างรายได้เพิ่มขึ้นและโอกาสอัตรากำไรขั้นต้น สำหรับลูกค้า Brightpoint”

Belkin Limited ผลิตอุปกรณ์ต่อพ่วงและโซลูชั่นการเชื่อมต่อสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์ของบริษัทประกอบด้วยฮับ การ์ด PCI และ

อุปกรณ์ LAN และอุปกรณ์ต่อพ่วงไร้สายและสายเคเบิลที่ใช้ร่วมกัน ฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์เสริมเครือข่าย การ์ดบลูทูธและอะแดปเตอร์ และอุปกรณ์เล่นเกม บริษัทยังนำเสนอผลิตภัณฑ์

ป้องกันไฟ ซึ่งรวมถึง UPS และอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก แป้นพิมพ์ วิดีโอ และสวิตช์เมาส์ อุปกรณ์พกพาและ PDA คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล อุปกรณ์เสริม Mac และโน้ตบุ๊ก และสาย

เคเบิลคอมพิวเตอร์และภาพและเสียง นอกจากนี้ ยังดำเนินโครงการสนับสนุนผู้ค้าปลีกแบบ end-to-end ตลอดจนให้การฝึกอบรมในร้านค้าสำหรับผู้ค้าปลีกและการผสานรวมอีคอมเมิร์ซระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ บริษัทนำเสนอผลิตภัณฑ์ผ่านตัวแทนจำหน่าย ตัวแทนจำหน่าย ซุปเปอร์สโตร์ การสั่งซื้อทางไปรษณีย์ ผู้ค้าปลีก

Belkin Limited ก่อตั้งขึ้นในปี 2539 และตั้งอยู่ในเมืองรัชเดน สหราชอาณาจักร บริษัทมีสำนักงานเพิ่มเติมในยุโรป รวมทั้งสหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และเมืองต่างๆ ในเอเชีย รวมทั้งเซี่ยงไฮ้และฮ่องกง Belkin Limited ดำเนินงานในฐานะบริษัทในเครือของ Belkin International, Inc.

Brightpoint, Inc. (Nasdaq:CELL) เป็นผู้นำระดับโลกในการให้บริการโซลูชั่นซัพพลายเชนแบบครบวงจรแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียชั้นนำในอุตสาหกรรมไร้สาย ในปี 2010 Brightpoint

ได้ดูแลอุปกรณ์ไร้สายประมาณ 99 ล้านเครื่องทั่วโลก บริการที่เป็นนวัตกรรมของ Brightpoint ได้แก่ การจัดการช่องทางการจัดจำหน่าย การจัดซื้อ การจัดการสินค้าคงคลัง บริการซ่อม

แซมและโลจิสติกส์ย้อนกลับ การโหลดซอฟต์แวร์ การจัดชุดและบรรจุภัณฑ์แบบกำหนดเอง การปฏิบัติตามข้อกำหนด การปรับแต่งผลิตภัณฑ์ โซลูชัน eBusiness และบริการเอาท์ซอร์ส

อื่นๆ ที่ผสานรวมกับลูกค้าได้อย่างราบรื่น แพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ Brightpoint ช่วยให้ลูกค้าได้รับประโยชน์จากโซลูชันที่ใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ยืดหยุ่น และคุ้ม

ค่า Brightpoint มีพนักงานประมาณ 4,000 คน รวมทั้งพนักงานชั่วคราวจำนวนมาก และรอยเท้าทั่วโลกครอบคลุมกว่า 35 ประเทศ รวมถึง 13 ประเทศในละตินอเมริกาผ่านการลงทุนใน

Intcomex, Inc. ในปี 2010 Brightpoint สร้างรายได้ 3.6 พันล้านดอลลาร์ Brightpoint ให้บริการจัดจำหน่ายและปรับแต่งให้แก่ลูกค้า B2B กว่า 25,000 รายทั่วโลก ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Brightpoint ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่www.brightpoint.comหรือโทรฟรีสายข้อมูลและนักลงทุนสัมพันธ์ที่ 877-IIR-CELL (877-447-2355)

ข้อมูลบางอย่างในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้อาจมีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตหรือผลการดำเนินงานในอนาคตของ Brightpoint ข้อความเหล่านี้เป็นเพียงการคาด

การณ์และเหตุการณ์หรือผลลัพธ์จริงอาจแตกต่างกันอย่างมาก โปรดอ้างอิงถึงเอกสารไฟล์ Brightpoint เป็นครั้งคราวกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่ง

รวมถึง Form 10-K ล่าสุดของ Brightpoint และ Form 10-Q และ Exhibit 99.1 อีกด้วย เอกสารเหล่านี้ประกอบด้วยและระบุปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตก

ต่างไปอย่างมากจากที่มีอยู่ในหรือโดยนัยในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ ผู้อ่านควรระมัดระวังอย่าใช้ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้เกินควรซึ่งพูดเฉพาะ ณ วันที่ข้อความเหล่านี้ถูกสร้างขึ้น

บอสตัน, แมสซาชูเซตส์–(Marketwire – 15 ส.ค. 2011) – uTest ซึ่งเป็นตลาดซื้อขายบริการทดสอบซอฟต์แวร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกประกาศในวันนี้ว่า บริษัทกำลังขยายการให้บริการ

ทดสอบความปลอดภัยและการแปลเป็นภาษาท้องถิ่น การย้ายครั้งนี้จะสร้างชุดบริการทดสอบแบบครบวงจรชุดแรกสำหรับแอปพลิเคชันเว็บ เดสก์ท็อป หรือมือถือ บริการของ uTest ซึ่งก่อน

หน้านี้รวมถึงการทดสอบการใช้งาน ความสามารถในการใช้งาน และโหลด ตอนนี้มีแหล่งข้อมูลเดียวสำหรับความต้องการในการทดสอบของบริษัทต่างๆ ตลอดวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ทั้งหมด

บริษัทโซเชียล เกม ค้าปลีกและซอฟต์แวร์มากกว่า 1,000 แห่งหันมาใช้ uTest และชุมชนของผู้ทดสอบมืออาชีพ 43,000 คนจาก 178 ประเทศ บริษัทบูรณาการอย่างแน่นหนากับทีม

QA ภายในและกระบวนการต่างๆ เพื่อส่งมอบผลการทดสอบในโลกแห่งความเป็นจริง การประกาศในวันนี้เป็นผลโดยตรงจากการที่ลูกค้าเหล่านี้ดึง uTest เข้าสู่ส่วนใหม่ของการทดสอบ

Doron Reuveni ซีอีโอของ uTest กล่าวว่า “หลังจากเสร็จสิ้นโครงการทดสอบหลายพันโครงการสำหรับลูกค้าของเราแล้ว uTest ได้พัฒนาเป็น ‘ร้านค้าครบวงจร’ สำหรับการทดสอบใน

โลกแห่งความเป็นจริงตลอดวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ทั้งหมด” “ด้วยชุมชนผู้ทดสอบ วิศวกรด้านประสิทธิภาพ ผู้ตรวจสอบความปลอดภัย และผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้งานที่หลากหลายของเรา uTest จึงมีอุปกรณ์พิเศษที่ช่วยให้ลูกค้าของเราสร้างแอปที่ผู้ใช้ชื่นชอบ ตั้งแต่เริ่มต้นวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์จนถึงวันที่เปิดตัว”

นอกจากนี้ uTest ยังได้ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้ร่วมมือกับVeracodeผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการจัดการความเสี่ยงของแอปพลิเคชันบนคลาวด์เพียงแห่งเดียวในโลก ด้วยการผสานรวม

เครื่องมือรักษาความปลอดภัยแอปพลิเคชันอัตโนมัติของ Veracode เข้ากับบริการทดสอบความปลอดภัยในโลกแห่งความเป็นจริงของ uTest บริษัททั้งสองจะมอบการป้องกันที่ไม่มีใครเทียบได้ต่อช่องโหว่ด้านความปลอดภัยหรือความเป็นส่วนตัวในผลิตภัณฑ์บนเว็บ เดสก์ท็อป และมือถือ

Pamela Cyr รองประธานอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจและพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ของ Veracode กล่าวว่า “การผสมผสานระหว่างบริการตรวจสอบความปลอดภัยของแอปพลิเคชันของ Veracode

กับโซลูชันการทดสอบซอฟต์แวร์ของ uTest ช่วยให้องค์กรมีแนวทางที่ครอบคลุมมากขึ้นในการลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยตลอดวงจรชีวิตการพัฒนาซอฟต์แวร์” “เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ร่วมงานกับ uTest และตั้งตารอที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นี้”

ข้อเสนอการรักษาความปลอดภัยแบบผสมผสานนี้นำเสนอการทดสอบการเจาะระบบแบบอัตโนมัติและด้วยตนเอง ซึ่งจะตรวจสอบช่องโหว่ทั่วไปที่หลากหลาย รวมถึง XSS (Cross-site

Scripting) การฉีด SQL บัฟเฟอร์โอเวอร์โฟลว์ และเวกเตอร์การโจมตีทั่วไปอื่นๆ ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยที่ได้รับความไว้วางใจและตรวจสอบในชุมชนของ uTest จะใช้เครื่องมือของ Veracode เพื่อช่วยกลั่นกรองเว็บและแอพมือถือของบริษัทสำหรับ:

เนื่องจากทุกตลาดมีข้อกำหนดเฉพาะเกี่ยวกับภาษา สกุลเงิน ภาษี และบรรทัดฐานทางวัฒนธรรม โมเดล Crowdsourcing ของ uTest จึงมีคุณสมบัติเฉพาะที่จะช่วยทดสอบว่า

แอปพลิเคชันพร้อมที่จะประสบความสำเร็จในตลาดต่างประเทศเป้าหมายเพียงใด ด้วยผู้ทดสอบมืออาชีพใน 178 ประเทศทั่วโลก uTest สามารถรวบรวมทีมผู้ทดสอบที่พูดเป็นภาษาแม่ซึ่งอยู่ในตลาดได้อย่างรวดเร็ว เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและความถูกต้องตามบริบทของเนื้อหา หรือทำการทดสอบแอปพลิเคชันโลคัลไลเซชันแบบ end-to-end อย่างสมบูรณ์

บริการทดสอบโลคัลไลเซชันเหล่านี้ส่งผลให้แอปพลิเคชันพร้อมสำหรับความสำเร็จในตลาดต่างประเทศมากขึ้น มีความแม่นยำมากกว่าเครื่องมือแปลที่มีอยู่มาก และรวดเร็วและคุ้มค่ากว่าการสร้างทีมนักภาษาศาสตร์ภายในองค์กร หรือการจ้างบริการโลคัลไลเซชันแบบดั้งเดิมเพื่อตรวจสอบแอป

uTest ให้บริการทดสอบตามความต้องการซึ่งครอบคลุมวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการทดสอบการทำงาน ความปลอดภัย โหลด โลคัลไลซ์เซชัน และการทดสอบการใช้งาน

ชุมชนของบริษัทซึ่งมีผู้ทดสอบมืออาชีพมากกว่า 40,000 คนใน 178 ประเทศได้นำแอปพลิเคชันเว็บ มือถือ และเดสก์ท็อปผ่านขั้นตอนต่างๆ โดยการทดสอบบนอุปกรณ์จริงภายใต้สภาวะการ

ใช้งานจริง บริษัทหลายพันแห่ง ตั้งแต่สตาร์ทอัพไปจนถึงแบรนด์ชั้นนำในอุตสาหกรรม ต่างใช้แพลตฟอร์มของ uTest เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของกระบวนการ QA เพื่อให้ได้ผลการทดสอบที่รวดเร็ว เชื่อถือได้ และคุ้มค่า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมhttp://www.utest.comหรือhttp://blog.utest.com

ซินซินนาติ รัฐโอไฮโอ–(Marketwire – 15 ส.ค. 2554) – GE Energy (NYSE: GE) และOSP EXPOประกาศในวันนี้ว่าพวกเขาจะร่วมมือกันที่จะนำ ‘ เซนต์จูดที่คืนสีแดง’ซินซิ

นของ Great American Ball Park เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2011 ร่วมกัน บริษัท เป็นเจ้าภาพกองทุนสำหรับการวิจัยของโรงพยาบาลเด็กเซนต์จูด , หนึ่งในศูนย์วิจัยและรักษาโรค

มะเร็งในเด็กและโรคร้ายแรงอื่นๆ ชั้นนำของโลก ผู้เข้าร่วม OSP EXPO ในซินซินนาติได้รับเชิญให้เข้าร่วมค่ำคืนพิเศษของกีฬาเบสบอลนี้ เมื่อ Cincinnati Reds จะเผชิญหน้ากับ Chicago Cubs

ด้วยการซื้อตั๋วลดราคา 10 ดอลลาร์ผ่านเว็บไซต์ลงทะเบียน OSP EXPO ผู้เข้าร่วม OSP EXPO สามารถเพลิดเพลินกับช่วงเย็นที่ Great American Ball Park เพื่อช่วยเด็ก ๆ ของ St.

Judeในการต่อสู้กับโรคมะเร็ง Great American Ball Park อยู่ห่างจาก OSP EXPO ที่ศูนย์การประชุม Duke Energy ในระยะที่สามารถเดินไปถึงได้ หงส์แดงจะพบกับชิคาโก้

คับส์ โดยเริ่มเกมเวลา 19:10 น. ผู้ถือบัตรจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมการนำเสนอพิเศษก่อนเกม 18:30 น. ซึ่งผู้ป่วยเซนต์จูดและครอบครัวผู้ป่วยจะอยู่ในสนามเพื่อโยน ออกไปในสนามแรก นำบอลออก และได้รับการยอมรับเป็นพิเศษบนกระดานคะแนนหลัก

Trent Waterhouse รองประธานฝ่ายการตลาดของ GE Energy’s Power กล่าวว่า “ต้องใช้ทีมเพื่อบรรลุชัยชนะ และนั่นคือเหตุผลที่ GE Energy ร่วมมือกับ OSP EXPO และ

Cincinnati Reds เพื่อสนับสนุนภารกิจของ St. Jude ในการค้นหาวิธีรักษาและช่วยชีวิตเด็ก” ธุรกิจอิเล็คทรอนิคส์. “เซนต์ จูด ไนท์ แอท เดอะ เรดส์จะให้ความหวังแก่ผู้ป่วยและ

ครอบครัวของพวกเขา ในขณะที่ช่วยเหลือกองทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรายวัน 1.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับงานช่วยชีวิตของโรงพยาบาล ไม่มีเด็กคนใดถูกปฏิเสธการรักษาเพราะครอบครัวไม่สามารถจ่ายได้”

ธุรกิจ Power Electronics ของ GE Energy หรือเดิมคือ Lineage Power ได้แสดงการสนับสนุนอย่างกระตือรือร้นสำหรับโรงพยาบาลเด็ก St. Jude Children’s Research ใน

เมมฟิส GE Energy ยังคงมุ่งมั่นในเรื่องนี้เพื่อเป็นเกียรติแก่Sean Witsoeผู้ป่วยใน St. Jude และบุตรชายของ Craig Witsoe ประธานกิตติคุณ Lineage Power ในปี 2009

Lineage Power ได้เริ่มงาน ” Give thanks. Walk. ” ครั้งแรกที่ Dallas และได้ช่วยระดมเงินมากกว่า $275,000 เพื่อสนับสนุนการวิจัยของโรงพยาบาลสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเซนต์จูดคืนที่สีแดงหรือเพื่อซื้อตั๋วกรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ EXPO OSP ที่http://www.ospmag.com/expo/baseball

จีอี (NYSE: GE) เป็นบริษัทด้านเทคโนโลยี บริการ และการเงินขั้นสูงที่เผชิญกับความท้าทายที่ยากที่สุดของโลก GE ทุ่มเทให้กับนวัตกรรมในด้านพลังงาน สุขภาพ การขนส่ง และโครงสร้างพื้นฐาน GE ดำเนินงานในกว่า 100 ประเทศและมีพนักงานประมาณ 300,000 คนทั่วโลก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ บริษัท ที่www.ge.com

GE ยังให้บริการภาคพลังงานด้วยการจัดหาโซลูชั่นเทคโนโลยีและบริการที่ยึดตามความมุ่งมั่นในด้านคุณภาพและนวัตกรรม บริษัทยังคงลงทุนในโซลูชั่นเทคโนโลยีใหม่ๆ และเติบโตผ่านการเข้า

ซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจในท้องถิ่นและให้บริการลูกค้าทั่วโลกได้ดียิ่งขึ้น ธุรกิจที่ประกอบด้วยGE Energy – GE Power & Water, GE Energy Services

และ เว็บเดิมพันสล็อต ทำงานร่วมกับพนักงานทั่วโลกมากกว่า 90,000 คนและรายได้ในปี 2010 ที่ 38 พันล้านดอลลาร์ เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการโซลูชั่นครบวงจรในทุกด้านของ

อุตสาหกรรมพลังงาน ได้แก่ ถ่านหิน น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติและพลังงานนิวเคลียร์ ทรัพยากรหมุนเวียน เช่น น้ำ ลม พลังงานแสงอาทิตย์ และก๊าซชีวภาพ เช่นเดียวกับเชื้อเพลิงทางเลือกอื่น ๆ และเทคโนโลยีการปรับกริดให้ทันสมัยเพื่อตอบสนองความต้องการพลังงานแห่งศตวรรษที่ 21

OSP EXPO เป็นเจ้าของโดย Practical Communications Incorporated (PCI) ซึ่งเป็นผู้จัดพิมพ์แหล่งข้อมูลเทคโนโลยีระดับโลก ซึ่งอุทิศตนเพื่อการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีด้วย

นิตยสารเฉพาะกลุ่มและงานแสดงสินค้า OSP EXPO ผู้นำอุตสาหกรรมด้านการศึกษาเครือข่ายโทรคมนาคมจะรวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้าน OSP จากชุมชน ILEC, IOC และ CLEC เพื่อนำเสนอ

เทคโนโลยี OSP ล่าสุดมากกว่า 200 รายการและการสัมมนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการมากกว่า 30 รายการเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีโอกาสได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องจาก BICSI ,

ETA-I และ BCSP Network Solutions Marketplace, OSP EXPO 2011 จะจัดขึ้นในวันที่ 12-14 กันยายน ในเมืองซินซินนาติ รัฐโอไฮโอ ที่ศูนย์การประชุม Duke Energy สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชมwww.ospmag.com/expo

โรงพยาบาลเด็ก St. Jude Children’s Research ได้รับการยอมรับในระดับสากลสำหรับผลงานการบุกเบิกในการหาวิธีรักษาและช่วยชีวิตเด็กที่เป็นมะเร็งและโรคร้ายแรงอื่นๆ เซนต์จูด

เป็นศูนย์มะเร็งในเด็กแห่งแรกและแห่งเดียวที่ได้รับมอบหมายให้เป็นศูนย์มะเร็งครบวงจรโดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ก่อตั้งขึ้นโดยแดนนี่ โธมัส ผู้ให้ความบันเทิงผู้ล่วงลับและตั้งอยู่ในเมืองเมมฟิส

รัฐเทนเนสซี เซนต์จูดแบ่งปันสิ่งที่ค้นพบกับชุมชนวิทยาศาสตร์และการแพทย์ทั่วโลกอย่างอิสระ เซนต์จูดเป็นศูนย์วิจัยมะเร็งในเด็กเพียงแห่งเดียวที่ครอบครัวไม่ต้องจ่ายค่ารักษาที่ไม่อยู่ใน

เว็บเดิมพันสล็อต ประกัน ไม่มีเด็กคนใดถูกปฏิเสธการรักษาเพราะครอบครัวไม่สามารถจ่ายเงินได้ St. Jude ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจาก ALSAC ซึ่งเป็นองค์กรระดมทุน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไปที่www.stjude.orgและติดตาม St. Jude onwww.facebook.com/stjudeและwww.twitter.com/stjude

แอตแลนตา, จอร์เจีย–(Marketwire – 15 ส.ค. 2554) – ตามการคาดการณ์อุตสาหกรรมร้านอาหารประจำปี 2554 ของ National Restaurant Association ยอดขายร้าน

อาหารประจำปีคาดว่าจะสูงถึง 604 พันล้านดอลลาร์ในปีนี้ ยอดขายรวมเพิ่มขึ้น 3.6% จากปี 2553 กับอุตสาหกรรมร้านอาหารของอเมริกาที่กำลังจะกลับมาอีกครั้ง Restaurant

Management Recruiters (RMR) ซึ่งเป็นบริษัทจัดหางานเฉพาะทางที่สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการในการสรรหาผู้บริหารและผู้บริหารของอุตสาหกรรมร้านอาหาร เปิดตัว RMR Mobile แอปพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือฟรีที่ให้การเข้าถึงข้อมูลลับอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน และงานที่ไม่ค่อยมีโฆษณาในอุตสาหกรรมร้านอาหาร

RMR Mobile ที่เพิ่งเปิดตัวบนแพลตฟอร์ม iPhone, iPad และ Android อนุญาตให้ผู้ใช้สร้างโปรไฟล์ที่เน้นที่ประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใคร ความชอบทางภูมิศาสตร์ และเป้าหมายใน

อาชีพของตน และรับการแจ้งเตือนทันทีผ่านอุปกรณ์มือถือของพวกเขาเมื่อมีโอกาสงานที่ตรงกันใหม่ๆ FastFill ใช้เทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ RMR ทุกครั้งที่มีการป้อนตำแหน่งงานใหม่ลงในฐานข้อมูลของ RMR ผู้ใช้จะได้รับการแจ้งเตือนทันทีและให้สิทธิ์เข้าถึงโดยตรงไปยังนายหน้าที่จัดการการค้นหา

“ตามข้อมูลของบริษัท Nielsen ผู้คนมากกว่า 73 ล้านคนในสหรัฐอเมริกาใช้สมาร์ทโฟน และคาดการณ์ว่าชาวอเมริกัน 1 ใน 2 จะเป็นเจ้าของอุปกรณ์ดังกล่าวภายในเดือนธันวาคม 2554

เห็นได้ชัดว่าเราต้องสรรหาบุคลากรเพื่อให้บริการที่ดีที่สุด ลูกค้าและผู้สมัครของเรา” สตีฟ กิบสัน หุ้นส่วนหลักของ RMR รายงาน “การให้ RMR Mobile ส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้เมื่อมีงาน

ใหม่ทำให้ผู้สมัครเหล่านี้ได้เปรียบอย่างมากกับผู้ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันหลายร้อยคนซึ่งต้องการงานเดียวกัน งานที่ดีที่สุดจะเปิดตามปกติและเต็มภายในไม่กี่วัน หากคุณไม่ได้ไปที่นั่น เร็วเข้า นายไปไม่ถึงแน่”

RMR Mobile ใช้เทคโนโลยี FastFill ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นบนคลาวด์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ซึ่งช่วยให้นายหน้า RMR สามารถติดต่อกับผู้มีความสามารถด้านการจัดการที่แข็งแกร่งที่สุดทั่วประเทศและจับคู่บุคคลเหล่านี้อย่างรวดเร็วด้วยโอกาสใหม่ ๆ ที่เหมาะสมกับภูมิหลังทางอาชีพของพวกเขา

“การใช้ RMR Mobile จะทำให้คุณมีความสามารถในการจับตาดูงานใหม่ที่มีอยู่รอบตัวคุณโดยไม่ต้องปิดประวัติการทำงานให้กับบุคคลที่ไม่รู้จัก” กิบสันกล่าวต่อ “เป็นวิธีที่สมบูรณ์แบบในการทำธุรกิจที่สำคัญโดยมองหาโอกาสใหม่ๆ ที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณให้ดีขึ้น”

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการร้านอาหารนายหน้ากรุณาเยี่ยมชมwww.rmradvance.com ในการดาวน์โหลดโปรแกรมมือถือฟรีสำหรับ iPhone, iPad หรืออุปกรณ์ Android, คลิกผ่านไปwww.rmradvance.com/mobile.html

ก่อตั้งขึ้นในปี 2543 บริษัทจัดหางานการจัดการร้านอาหาร LLC (RMR) เป็นบริษัทจัดหางานเฉพาะทางที่ให้บริการองค์กรชั้นนำในอุตสาหกรรมบริการอาหาร ด้วยที่ตั้งในแอตแลนตา

ชาร์ลอตต์ ซานตาเฟ และนิวยอร์กซิตี้ บริษัทจัดหางานระดับประเทศจึงเชี่ยวชาญในการจัดหาผู้จัดการ พ่อครัว และพนักงานในองค์กรที่ยอดเยี่ยมสำหรับร้านอาหารอิสระและในเครือ ให้บริการ

ลูกค้าเช่น Darden Restaurants, Morton’s The Steakhouse, McDonald’s, Palm Restaurant Group, LEYE, Smashburger และองค์กรร้านอาหารที่มีชื่อเสียงระดับ

ประเทศและระดับท้องถิ่นอื่น ๆ อีกหลายสิบแห่ง RMR รับสมัครผู้เชี่ยวชาญสำหรับร้านอาหารทุกประเภทรวมถึงอาหารรสเลิศ บริการด่วน รวดเร็วสบาย ๆ และการรับประทานอาหารแบบสบาย ๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชมwww.rmradvance.com

PALM SPRINGS, Calif., Aug. 15, 2011 (GLOBE NEWSWIRE) — Attune RTD (OTCBB:AURT) ผู้ให้บริการชั้นนำด้านอุปกรณ์อนุรักษ์พลังงาน มีความภูมิใจที่จะประกาศว่าได้เสร็จ

สิ้นการทดสอบเบื้องต้นของอินเทอร์เฟซผู้ใช้แบบกราฟิก BrioWave ที่เป็นกรรมสิทธิ์ (GUI) นับเป็นก้าวสำคัญ บริษัท GUI ใช้งานซอฟต์แวร์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนในระบบคลาวด์และ

สื่อสารกับบริษัทควบคุม BrioWave 175p โดยใช้ “Business Intelligence Software Suites” ที่เป็นกรรมสิทธิ์ แพลตฟอร์ม Business Intelligence (BI) ของบริษัทนำ

เสนอแอปพลิเคชันข้อมูล การวิเคราะห์ และพอร์ทัลสำหรับติดต่อกับลูกค้าที่ปรับขนาดได้อย่างมหาศาลไปยังผู้ใช้ข้อมูลยุคใหม่เพื่อส่งมอบผลลัพธ์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงเกม แพลตฟอร์มบูรณ

าการช่วยให้องค์กรต่างๆ ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรข้อมูลทั้งหมดของตนเพื่อปรับปรุงกระบวนการภายในและระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ ในขณะที่เพิ่มการเข้าถึงโดยรวมและความสมบูรณ์ของข้อมูล

โดยไม่คำนึงถึงความซับซ้อนของสิ่งแวดล้อม ด้วยโซลูชันที่ครอบคลุมเหล่านี้ Attune RTD กำลังสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีที่แข็งแกร่งและยืดหยุ่น ซึ่งจะช่วยเพิ่มความคล่องตัว

ประสิทธิภาพ และความได้เปรียบในการแข่งขันสูงสุด การทดสอบอย่างเป็นทางการคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนกันยายน ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจากับผู้ผลิตรายหนึ่ง และคาดว่า

จะเริ่มการผลิตได้ภายในสามสิบวันข้างหน้า โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีที่ยืดหยุ่นซึ่งช่วยเพิ่มความคล่องตัว ประสิทธิภาพ และความได้เปรียบในการแข่งขัน การทดสอบอย่างเป็นทางการ

คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนกันยายน ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจากับผู้ผลิตรายหนึ่ง และคาดว่าจะเริ่มการผลิตได้ภายในสามสิบวันข้างหน้า โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีที่

ยืดหยุ่นซึ่งช่วยเพิ่มความคล่องตัว ประสิทธิภาพ และความได้เปรียบในการแข่งขัน การทดสอบอย่างเป็นทางการคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนกันยายน ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจากับผู้ผลิตรายหนึ่ง และคาดว่าจะเริ่มการผลิตได้ภายในสามสิบวันข้างหน้า

ผลิตภัณฑ์ตัวแรกของ Attune ที่ออกสู่ตลาด BrioWave 175p มีความสามารถในการควบคุมโหลดไฟฟ้าขนาดใหญ่ สื่อสารกับสมาร์ทมิเตอร์ผ่านวิทยุ ZigBee Wi-Fi หรือส่งข้อมูลแบบเรี

ยลไทม์ผ่านโมดูล Wi-Fi ในตัวไปยังพอร์ทัล Business Intelligence และ ฮาร์ดแวร์ที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะ ซึ่งช่วยประหยัดผู้บริโภคได้มากถึง 40-60% ในการใช้พลังงาน ให้ข้อมูลตาม

เวลาจริง ส่งมอบข่าวกรองธุรกิจเชิงคาดการณ์ ในขณะที่มอบเครื่องมือวิเคราะห์ที่อาจช่วยประหยัดผู้ให้บริการสาธารณูปโภคได้หลายล้านดอลลาร์ต่อปี ผลิตภัณฑ์เรือธงของ Attune RTD คือ

The BrioWave 175p™ เป็นแพลตฟอร์มที่ทำงานร่วมกันได้ในราคาประหยัด ปรับขนาดได้ และทำงานร่วมกันได้ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นส่วนสำคัญของโครงสร้างพื้นฐานสมาร์ทกริด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมhttp://www.attunertd.com/

ข้อความในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ประกอบด้วยแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า ซึ่งรวมถึงข้อความเกี่ยวกับความคาดหวัง ความตั้งใจ กลยุทธ์ และความเชื่อของบริษัทเกี่ยวกับอนาคต

ข้อความทั้งหมดที่อยู่ในที่นี้อิงตามข้อมูลที่มีให้สำหรับฝ่ายบริหารของบริษัท ณ วันที่ในที่นี้ และผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างกันไปตามเหตุการณ์ในอนาคต ทั้งภายในและโดยไม่มีการควบคุมของฝ่ายบริหารของบริษัท

นิวยอร์ก, นิวยอร์ก–(Marketwire – 15 ส.ค. 2554) – บทความเกี่ยวกับการควบรวมกิจการของ Capital Product Partners, LP (NASDAQ: CPLP) และ Crude Carriers

Corp. (NYSE: ครู) เขียนโดย Barry Parker จาก bdp1 Consulting Ltd. ซึ่งได้รับการอนุญาตในรายงานตลาดรายสัปดาห์ของ Capital Link Shipping วันนี้ กรุณาค้นหาด้านล่างบทความอย่างครบถ้วน คุณสามารถเข้าถึงเวอร์ชัน PDF ได้โดยคลิกที่ลิงก์ด้านล่างหรือตัดและวางลิงก์ในเบราว์เซอร์ของคุณ

ฉันได้ติดตาม Capital Product Partners, LP (NASDAQ: CPLP) และ Crude Carriers Corp. (NYSE: ครู) ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง เมื่อต้นปีนี้ ทั้งสองบริษัทได้ประกาศการควบรวม

กิจการซึ่งคาดว่าจะปิดตัวลงในไตรมาสที่สามของปี 2011 แม้ว่าตลาดจะมีปัญหาเล็กน้อย แต่ก็ยังเป็นเรื่องที่ฉันชอบ ทีมผู้บริหารทำงานหนักในการสรุปการควบรวมกิจการ ดังนั้นฉันจึงไม่สามารถพูดคุยกับพวกเขาโดยตรง แต่มีข้อมูลสาธารณะที่ดีอยู่บ้าง ซึ่งฉันพยายามสังเคราะห์ในลักษณะที่ให้ข้อมูล

Capital Product Partners LP (NASDAQ: CPLP) MLP เป็นเจ้าของระหว่างประเทศของเรือบรรทุกสองลำที่ทันสมัย พวกเขาเป็นเจ้าของเรือ 22 ลำ รวมถึงเรือบรรทุก MR สมัยใหม่

18 ลำ เรือบรรทุกสินค้าขนาดเล็ก 2 ลำ เรือบรรทุกน้ำมันดิบ Suezmax หนึ่งลำ และเรือบรรทุกเทกองขนาดใหญ่หนึ่งลำ เรือส่วนใหญ่อยู่ภายใต้การเช่าเหมาลำระยะกลางถึงระยะยาวแก่ BP

Shipping Limited, Overseas Shipholding Group, Petrobras, Arrendadora Ocean Mexicana, SA de CV, Cosco Bulk Carrier Co. Ltd และ Capital Maritime & Trading Corp.

ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม CPLP ได้ประกาศข้อตกลงขั้นสุดท้ายในการควบรวมกิจการกับ Crude Carriers Corp. (NYSE: ครู) ในการทำธุรกรรมที่จะใช้หน่วยหุ้นส่วนเพื่อซื้อหุ้นของ CRU

CPLP จะเป็นธุรกิจที่อยู่รอด การควบรวมกิจการดำเนินต่อไปบนเส้นทางสู่ความสำเร็จในไตรมาสที่ 3 ตามแผน ผู้ถือหุ้นของ CRU จะได้รับหนังสือมอบฉันทะในสัปดาห์นี้ ในวันที่ 20 กันยายน

2554 บริษัทขนส่งน้ำมันดิบจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้ถือหุ้นพิเศษเพื่ออนุมัติการควบรวมกิจการ หากผู้ถือหุ้นของผู้ให้บริการน้ำมันดิบอนุมัติการทำธุรกรรม การควบรวมกิจการคาดว่าจะแล้ว

เสร็จภายในสิ้นเดือน ทีมผู้บริหารของ CRU พร้อมด้วย Crude Carriers Investment Corp ซึ่งเป็นเจ้าของหุ้นสามัญของ Class-B ทั้งหมดร่วมกันได้ตกลงที่จะลงคะแนนเสียง “ใช่”

ชื่อของเกมคือการจ่ายเงินปันผล เมื่อฉันพูดคุยกับนักลงทุน หรือได้รับคำติชมจากผู้อ่านคอลัมน์นี้ ฉันยังคงได้ยินว่าการแจกแจงมีความสำคัญต่อพวกเขา ธุรกรรมนี้ช่วยเพิ่มกระแสเงินสดที่

สามารถจ่ายได้ต่อหน่วยและแจกจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นของ CRU ตัวอย่างเช่น ตามแนวทางการแจกจ่ายประจำปีของ CPLP ที่ $0.93 ต่อหน่วย และอัตราส่วนการแลกเปลี่ยนการควบรวมกิจการ

คงที่ 1.56x ผู้ถือหุ้นของ Crude Carrier คาดว่าจะได้รับ $1.45 ในการแจกแจงต่อปีต่อหุ้น CRU ย้อนดูผลตอบแทนโดยนัยต่อปีที่ราคาปิดหุ้นของ CRU ที่ 6.60 ดอลลาร์ในวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2544 ที่เกือบ 22% นอกจากนี้ยังมีผลประโยชน์ด้านงบดุลที่สำคัญสำหรับผู้ถือหุ้น CPLP และ CRU แต่ละราย การทำธุรกรรมดังกล่าวทำให้งบดุลรวมแข็งแกร่งขึ้น

นักลงทุนยังรักความยั่งยืนของเงินปันผล (จากบริษัท) และการกระจาย (จากหุ้นส่วน) ทั้งสองเป็นรูปแบบการจ่ายเงินเป็นระยะ จากข้อตกลงในการควบรวมกิจการกับ Crude Carriers

พร้อมกับการเข้าซื้อกิจการCape Agamemnon (เรือ Capesize ที่สร้างขึ้นในปี 2010 โดยเช่าเหมาลำไปยัง Cosco) คำแนะนำการจัดจำหน่ายประจำปีปัจจุบันสำหรับ CPLP ที่ $0.93 ยัง

คงยั่งยืน เมื่อมองไปข้างหน้า การเติบโตของการกระจายในอนาคตจะได้รับการปรับปรุงผ่านการทำธุรกรรมทั้งสองนี้ เมื่อตลาดเรือบรรทุกน้ำมันฟื้นตัว การกระจายสินค้าสามารถเติมเชื้อเพลิงได้อีก

ผู้บริหารเชื่อว่าแนวทางการจัดจำหน่ายประจำปี 0.93 ดอลลาร์มีความยั่งยืน ตามที่ระบุไว้ในการประชุมทางโทรศัพท์และข่าวประชาสัมพันธ์ของ CPLP ไตรมาสที่ 2 ปี 2554 Ioannis Lazaridis ซึ่งดำรงตำแหน่ง CEO & CFO ของ CPLP และประธาน CRU ของ CPLP กล่าวในการประชุมทางโทรศัพท์เกี่ยวกับรายได้ของ CRU ว่าเนื่องจากเปอร์เซ็นต์ความคุ้มครองในช่วงเวลาที่สูงมากสำหรับกองเรือปัจจุบันของ CPLP บริษัทที่ควบรวมกันหลังจากการควบรวมกิจการจะสร้างเงินสดที่ค่อนข้างปลอดภัย ไหลไปข้างหน้า เขาอธิบายเพิ่มเติมว่า หากคุณดูบริษัทที่ควบรวมกัน ต้องใช้กระแสเงินสด 16.5 ล้านดอลลาร์ในแต่ละไตรมาสเพื่อจ่าย 0.2325 ดอลลาร์ต่อการแจกจ่ายรายไตรมาสเป็นเงิน 0.93 ดอลลาร์ต่อปีตามแนวทางการกระจายที่ระบุไว้ของ CPLP นักวิเคราะห์คาดการณ์ CPLP’ กองเรือปัจจุบันเพียงอย่างเดียวจะสร้างกระแสเงินสดได้ประมาณ 14 ล้านดอลลาร์ต่อไตรมาสสำหรับไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 โดย

ไม่นับรวมการบริจาคกระแสเงินสดจากเรือขนส่งน้ำมันดิบ CPLP ตั้งใจที่จะซ่อมแซมเรือขนส่งน้ำมันดิบทั้งหมดอย่างค่อยเป็นค่อยไปในการเช่าเหมาลำตามระยะเวลา ด้วยอัตราระยะเวลาที่

สะท้อนถึงการรับรู้ของการฟื้นตัวของตลาด บริษัทที่ควบรวมกันจะสร้างกระแสเงินสดที่ดีกว่าขั้นต่ำที่จำเป็นในการจ่ายการแจกแจงเสมือน งบดุลสำหรับบริษัทที่ควบรวมกิจการยังรวมถึงแคช

เงินสดที่ดี – 55 ล้านดอลลาร์ในช่วงกลางปี สิ่งสำคัญที่สุด — ระดับการจำหน่ายเป้าหมายประจำปีที่ 0.93 เหรียญสหรัฐต่อหน่วยมีความยั่งยืนในสภาพแวดล้อมของตลาดในปัจจุบัน เมื่อตลาดฟื้นตัว การจ่ายเงินก็

จะเพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของตลาด ด้วยอัตราระยะเวลาที่สะท้อนถึงการรับรู้ของการฟื้นตัวของตลาด บริษัทที่ควบรวมกันจะสร้างกระแสเงินสดที่ดีกว่าขั้นต่ำที่จำเป็นในการจ่ายการแจกแจงเสมือน

งบดุลสำหรับบริษัทที่ควบรวมกิจการยังรวมถึงแคชเงินสดที่ดี – 55 ล้านดอลลาร์ในช่วงกลางปี สิ่งสำคัญที่สุด — ระดับการจำหน่ายเป้าหมายประจำปีที่ 0.93 เหรียญสหรัฐต่อหน่วยมีความ

ยั่งยืนในสภาพแวดล้อมของตลาดในปัจจุบัน เมื่อตลาดฟื้นตัว การจ่ายเงินก็จะเพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของตลาด ด้วยอัตราระยะเวลาที่สะท้อนถึงการรับรู้ของการฟื้นตัวของตลาด บริษัทที่ควบรวม

กันจะสร้างกระแสเงินสดที่ดีกว่าขั้นต่ำที่จำเป็นในการจ่ายการแจกแจงเสมือน งบดุลสำหรับบริษัทที่ควบรวมกิจการยังรวมถึงแคชเงินสดที่ดี – 55 ล้านดอลลาร์ในช่วงกลางปี สิ่งสำคัญที่สุด —

ระดับการจำหน่ายเป้าหมายประจำปีที่ 0.93 เหรียญสหรัฐต่อหน่วยมีความยั่งยืนในสภาพแวดล้อมของตลาดในปัจจุบัน เมื่อตลาดฟื้นตัว การจ่ายเงินก็จะเพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของตลาด สภาพแวดล้อมของตลาด เมื่อตลาดฟื้นตัว การจ่ายเงินก็จะเพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของตลาด สภาพแวดล้อมของตลาด เมื่อตลาดฟื้นตัว การจ่ายเงินก็จะเพิ่มขึ้นตามการฟื้นตัวของตลาด

ผู้บริหารระบุว่าโดยรวมแล้ว หากคุณดูอัตราผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะอัตราระยะเวลา อัตราระยะเวลาจะเพิ่มขึ้นประมาณ 10% เมื่อเทียบเป็นรายปี และเกือบ 20% ในสองปีที่ผ่านมา ในเวลา

เดียวกัน ถ้าคุณดูสถานการณ์อุปทานของผลิตภัณฑ์ กองเรือเติบโตขึ้นน้อยกว่าความต้องการในปีนี้ การเติบโตของกองเรืออยู่ระหว่าง 1.5-2% ในขณะที่ความต้องการเพิ่มขึ้นมากกว่า 3.5-4%

ด้วยโครงการโรงกลั่นจำนวนมากที่กำลังจะเปิดตัวในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า หลายโครงการมีแนวโน้มที่จะสร้างการเดินทางระยะไกลเป็นตัน-ไมล์ ความต้องการสำหรับน้ำหนักบรรทุกคาดว่าจะยังคงสูงอยู่

เมื่อเร็ว ๆ นี้ มีการประกาศธุรกรรมที่สำคัญซึ่งมีขนาดประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์ในพื้นที่บรรทุกผลิตภัณฑ์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรือรบ 30 ลำที่ได้รับการประกาศ ในข้อตกลง (ด้วยกองทุน

ส่วนตัวที่ได้รับทุนจาก Diamond S เพื่อซื้อเรือ 30 ลำจาก Cido) ราคาต่อลำจะสูงกว่าราคาเรือครั้งก่อน ทีมผู้บริหารเชื่อว่าราคาบ่งชี้ถึงโอกาสที่แข็งแกร่งสำหรับเรือบรรทุกสินค้า

สำหรับเรือรบขนาดใหญ่ ภาพล่าสุดน่าผิดหวัง รายได้สปอตเฉลี่ยรายไตรมาสสำหรับเรือบรรทุก VLCC และ Suezmax ถึงระดับต่ำสุดในรอบสิบปี ข้อมูล IEA ล่าสุดแสดงให้เห็นว่าอุปสงค์โดย

รวมไม่เติบโตในเดือนมิถุนายน อุปทานที่เพิ่มขึ้นของน้ำหนักที่มีอยู่ในพื้นที่บรรทุกส่งผลให้สภาพแวดล้อมโดยรวมของอัตราสปอตของเรือบรรทุกน้ำมันดิบโดยรวมอ่อนแอ ราคาบังเกอร์สูงลดกฎบัตรเวลาเทียบเท่ากับเจ้าของ

จากที่กล่าวมานี้ ความต้องการนำเข้าน้ำมันของจีนคาดว่าจะเติบโตอย่างแข็งแกร่งตลอดช่วงที่เหลือของปี 2554 ในขณะที่ปริมาณการกลั่นน้ำมันทั่วโลกคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 2.3 mb/ วัน ใน

ไตรมาสที่ 3 โดยคาดว่าจะมีความต้องการเพิ่มขึ้นตามฤดูกาล วิถีอุปสงค์ในระยะยาวยังคงเป็นบวกเนื่องจากการเติบโตส่วนใหญ่ได้รับแรงหนุนจากประเทศนอกกลุ่ม OECD โดยอุปสงค์ของ

OECD ลดลงเล็กน้อย นักวิเคราะห์คาดว่าสิ่งนี้จะทำให้ความต้องการน้ำหนักบรรทุกน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นประมาณ 3% ในปี 2554 เส้นทางขนส่งที่ยาวกว่านั้นคาดว่าจะได้ประโยชน์จากความต้องการ

น้ำมันที่เพิ่มขึ้น แม้หลังจากความปั่นป่วนทางเศรษฐกิจเมื่อเร็วๆ นี้ IEA ในรายงานประจำเดือนกลางเดือนสิงหาคม กล่าวว่า “แนวโน้มความต้องการกรณีฐานของเรา <สำหรับความต้องการน้ำมัน> ยังคงไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ อย่างน่าทึ่ง … ”

ในส่วนแรกของปี 2011 คำสั่งซื้อเรือบรรทุกน้ำมันดิบประสบกับความคลาดเคลื่อนอย่างมาก เนื่องจากนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าประมาณ 35% ของ VLCC และหนังสือสั่งซื้อ Suezmax ไม่ได้

รับการส่งมอบตามที่คาดไว้ ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่าปีที่แล้ว สภาพแวดล้อมของตลาดที่อ่อนแอจะส่งผลให้เกิดความล่าช้าและการยกเลิกการสร้างใหม่เพิ่มเติม ส่งผลให้การคลาดเคลื่อนในคำสั่งซื้อของตลาดเรือบรรทุกน้ำมันดิบคาดว่าจะอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้อุปทานเพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต

หลังจากเสร็จสิ้นการจัดการการควบรวมกิจการแล้ว ตั้งใจที่จะค่อยๆ ลดการเปิดรับตลาดสปอตสำหรับเรือบรรทุกน้ำมันดิบของกองเรือ CPLP ที่รวมกันในช่วง 6-18 เดือนข้างหน้า ในขณะที่

ตลาดเรือบรรทุกน้ำมันดิบดีขึ้นและมีโอกาสเกิดขึ้น การใช้กลยุทธ์แบบแบ่งชั้น บริษัทวางแผนที่จะเข้าสู่กฎบัตรแบบมีระยะเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ การเช่าเหมาลำระยะยาวยังสูงกว่าที่

สามารถแก้ไขได้ในระยะสั้น ซึ่งสะท้อนถึงความคาดหวังสำหรับตลาดที่ดีขึ้นในอนาคต แน่นอนว่าความเต็มใจที่จะแก้ไขในช่วงเวลาดังกล่าวจะดีขึ้นเมื่อทัศนวิสัยดีขึ้นในตลาดสปอตดิบ

ตามที่ระบุไว้ ลำดับความสำคัญของผู้บริหาร ณ จุดนี้คือการสรุปการควบรวมกิจการก่อน ในขณะที่ฝ่ายบริหารยังคงมองหาการจ้างงานตามระยะเวลาสำหรับเรือขนส่งน้ำมันดิบ พวกเขา

วางแผนที่จะเร่งดำเนินการนี้เมื่อการควบรวมกิจการเสร็จสมบูรณ์ ฉันเน้นย้ำในส่วน “ค่อยเป็นค่อยไป” — การกำหนดจังหวะการเข้าใช้อย่างระมัดระวังจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการทิ้งกองเรือทั้งหมดเป็นการเช่าเหมาลำในคราวเดียว

ย้ำอีกครั้งหลังการควบรวมกิจการ กองเรือที่รวมกันจะมีความหลากหลายทั้งในด้านผลิตภัณฑ์และพื้นที่บรรทุกน้ำมันดิบ โดยมีหนึ่งในกองเรือบรรทุกน้ำมันที่มีคุณสมบัติเฉพาะสูงอายุน้อยที่สุด

ช่วยให้ผู้ถือหน่วย CPLP ได้รับประโยชน์จากการกู้คืนในทั้งสองส่วน นอกจากนี้ ผู้บริหารยังระบุด้วยว่า CPLP สามารถได้รับประโยชน์จากการสนับสนุนทางเทคนิคและการค้าของ Capital

Maritime and Trading Corp ซึ่งนำมาซึ่งคุณสมบัติการตรวจสอบสาขาวิชาน้ำมันทั่วโลก ฝ่ายบริหารยังคาดว่าสภาพคล่องในการซื้อขายในหน่วยของ CPLP จะดีขึ้น เนื่องจากกลุ่มที่ควบรวมกันจะเป็นหนึ่งในบริษัทเรือบรรทุกน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของสหรัฐที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

นอกจากการจ่ายเงินแล้ว นักลงทุนยังให้ความสำคัญกับสถานการณ์ที่ผู้บริหารและบุคคลภายในมีเป้าหมายที่สอดคล้องกับผู้ถือ ผู้บริหารของ CPLP ให้ความสนใจหลายครั้งกับข้อเท็จจริงที่ว่า

Capital Maritime ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนของ CPLP ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนได้รับเงิน 7.1 ล้านหน่วยใน CPLP ในเดือนมิถุนายนจากการชำระเงินบางส่วนสำหรับCape Agamemnonซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 73 ล้านดอลลาร์ ณ เวลาที่ประกาศ นั่นเป็นแรงกระตุ้นให้อยู่ฝ่ายเดียวกับนักลงทุน

โดยสรุปแล้ว บริษัทเชื่อว่าการควบรวมกิจการของ M/V Cape Agamemnonและการควบรวมกิจการของ Crude Carriers จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับงบดุล ช่วยเพิ่มกระแสเงินสดที่แจกจ่ายได้ต่อหน่วย และช่วยเพิ่มการเติบโตของการกระจายในระยะยาว

Barry Parker เป็นนักเขียนและนักวิเคราะห์ทางการเงิน บทความของเขาปรากฏในวารสารเกี่ยวกับการเดินเรือที่มีชื่อเสียงหลายฉบับ เช่น Lloyds List, Fairplay, Seatrade และ Maritime Executive และ Capital Link Shipping

รายงาน Capital Link Shipping Weekly Markets นำเสนอการมีส่วนร่วมในตลาดการขนส่งและตลาดทุนจากผู้สนับสนุนเนื้อหาที่ได้รับการคัดเลือก นอกเหนือจากเนื้อหาที่พัฒนาโดย

Capital Link จุดมุ่งหมายคือเพื่อส่งเสริมความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าและยกระดับโปรไฟล์ในชุมชนการลงทุนที่กว้างขึ้นโดยจัดให้มีการทบทวนรายสัปดาห์อย่างครอบคลุมเกี่ยว

กับการพัฒนาและแนวโน้มในตลาดการขนส่งและตลาดทุนตลอดจน บริษัท ขนส่งที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รายงานประจำสัปดาห์ไม่ได้ตั้งใจที่จะให้คำแนะนำด้านการลงทุนหรือคำแนะนำใด ๆ และจัดทำโดยไม่มีการรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลในนั้นและ Capital Link ปฏิเสธความรับผิดชอบหรือความรับผิดใด ๆ

Capital Link เป็นบริษัทที่ปรึกษาและนักลงทุนสัมพันธ์ในนิวยอร์ก โดยมุ่งเน้นด้านกลยุทธ์ในด้านการขนส่ง ให้บริการนักลงทุนสัมพันธ์และการสื่อสารทางการเงินแก่บริษัทขนส่งระหว่างประเทศที่จดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาและยุโรป รวมถึงบริษัทหลายแห่งที่อยู่ในรายงานตลาดประจำสัปดาห์ ซึ่งรวมถึง CPLP และ CRU สามารถดูรายงานตลาดรายสัปดาห์ได้ฟรีที่www.CapitalLinkShipping.com .

เอดิสัน นิวเจอร์ซี–(Marketwire – 15 ส.ค. 2554) – StrikeForce Technologies (OTCQB: SFOR) (PINKSHEETS: SFOR) ผู้ริเริ่มในการป้องกันการโจรกรรมข้อมูลประจำตัว

ออนไลน์และการละเมิดข้อมูลสำหรับองค์กร สถาบันการเงิน รัฐบาล และผู้บริโภค ได้เพิ่ม DWCC Ltd เป็นพันธมิตรทางการตลาดของยุโรปในขณะที่บริษัทขยายการดำเนินงานในตลาดยุโรป

DWCC Ltd ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาธุรกิจที่มุ่งเน้นด้านเทคโนโลยีในลอนดอน สหราชอาณาจักร จะทำการตลาด แจกจ่าย และสนับสนุนโซลูชันการรักษาความปลอดภัยระบบคลาวด์และองค์กร

ของ StrikeForce ทำให้องค์กรในสหภาพยุโรปได้รับการป้องกันความปลอดภัยในระดับสูงสุดที่มีอยู่ผ่านเทคโนโลยีซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยที่เป็นเอกลักษณ์ของ StrikeForce

StrikeForce’s ProtectID Out-of-Band การรับรองความถูกต้องและเทคโนโลยีการตรวจสอบการทำธุรกรรมและการป้องกันคีย์ล็อก GuardedID ซอฟต์แวร์เข้ารหัสการกดแป้นพิมพ์ยัง

คงได้รับแรงฉุดในตลาด Enterprise Security, บริการทางการเงิน, เกมออนไลน์และผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเนื่องจากการป้องกันที่เหนือกว่าและความง่าย – ความสามารถในการปรับใช้

Mark Kay ซีอีโอของ StrikeForce Technologies กล่าวว่า “การทำงานร่วมกับ DWCC นั้นทำให้ StrikeForce ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญที่เป็นที่รู้จักในด้านการกระจายและส่งมอบ

โซลูชันซอฟต์แวร์ไปยังตลาดสหภาพยุโรป “จากแนวทางการรับรองความถูกต้องและการตรวจสอบธุรกรรมทั้งหมด ผู้เชี่ยวชาญและนักวิเคราะห์ชั้นนำอย่าง Gartner ยอมรับว่า Out-of-

Band นั้นแข็งแกร่งที่สุด และวิธีเดียวที่จะป้องกันไม่ให้คีย์ล็อกเกอร์ขโมยข้อมูลคือผ่านการเข้ารหัสการกดแป้นพิมพ์ StrikeForce Technologies เป็นผู้ริเริ่มของ และเราตั้งตารอที่จะนำเทคโนโลยีของเราไปสู่ฐานลูกค้าในยุโรปที่ขยายตัว อันเป็นผลมาจากการเป็นพันธมิตรกับ DWCC” Kay กล่าว

“เมื่อพิจารณาถึงโซลูชันด้านความปลอดภัยสำหรับตลาดสหภาพยุโรป เรามุ่งเน้นที่ระดับการป้องกันที่มีให้ ระดับความสนใจที่ผู้ให้บริการมีในพื้นที่ และความสะดวกในการปรับใช้และสนับสนุน

โซลูชัน” Craig Hooper ผู้อำนวยการฝ่ายการค้าของ DWCC กล่าว “ทั้งการพิสูจน์ตัวตนธุรกรรมนอกแบนด์ของ StrikeForce และการป้องกันการคีย์ล็อก การเข้ารหัสการกดแป้นพิมพ์

ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักของแนวทางที่ครอบคลุมเพื่อการจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยขององค์กร วิสัยทัศน์และการมุ่งเน้นของพวกเขาไม่เป็นสองรองใคร และเฟรมเวิร์กการจัดส่งบนระบบคลาวด์หรือที่ติดตั้งไว้นั้นเหมาะสมกับวาระด้านไอทีใดๆ ” ฮูเปอร์กล่าว

StrikeForce Technologies ช่วยป้องกันขโมยข้อมูลประจำตัวทางออนไลน์ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทช่วยปกป้องผู้บริโภคและครอบครัวของพวกเขาในขณะที่ทำธุรกรรมทางการเงินและซื้อ

สินค้าออนไลน์ และปกป้องธุรกิจใน “เรียลไทม์” จากการสูญหายของข้อมูลและการละเมิด StrikeForce Technologies, Inc. (PINKSHEETS: SFOR) (OTCQB: SFOR) มีสำนักงานใหญ่ในเมืองเอดิสัน รัฐนิวเจอร์ซี และสามารถติดต่อได้ที่www.strikeforcetech.comหรือทางโทรศัพท์ที่ (732) 661-9641 หรือโทรฟรีที่ (866) 787-4542

DWCC ช่วยลูกค้าในการเร่งรายรับจากต่างประเทศด้วยต้นทุนผันแปร แนวทางที่มีความเสี่ยงต่ำ และมอบต้นทุนการได้มาซึ่งลูกค้าที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับแบบจำลองในบ้านแบบดั้งเดิม

DWCC ให้บริการการตลาด การขาย การจัดเตรียมและการสนับสนุน “White Labelled” ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในเมืองวินด์เซอร์ สหราชอาณาจักร และสามารถติดต่อได้ที่www.dwcc.bizหรือทางโทรศัพท์ที่หมายเลข +44 1753 839322

เรื่องที่กล่าวถึงในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ประกอบด้วยข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าตามความหมายของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 2538 เมื่อใช้ในข่าว

ประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ คำว่า “คาดการณ์” “เชื่อ” “ประมาณการ” “อาจ” ” ตั้งใจ” “คาดหวัง” และการแสดงออกที่คล้ายกันระบุข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าว ผลลัพธ์ ผลงาน หรือ

ความสำเร็จที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่ไตร่ตรอง แสดง หรือโดยนัยโดยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่มีอยู่ในที่นี้ ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้อิงตามความคาดหวังของ

บริษัทเป็นส่วนใหญ่ และอยู่ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนหลายประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับ: การขายของบริษัท ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ป้องกันข้อมูลประจำตัวในช่องทางต่างๆ และภาคตลาด การออกสิทธิบัตรที่รอดำเนินการของบริษัท และผลกระทบของปัจจัยทางเศรษฐกิจ การแข่งขัน และปัจจัยอื่นๆ

ที่ส่งผลต่อบริษัทและการดำเนินงาน ตลาด ผลิตภัณฑ์ และประสิทธิภาพของผู้จัดจำหน่าย ผลกระทบต่อบริษัท เศรษฐกิจระดับชาติและระดับท้องถิ่นที่เกิดจากการกระทำของผู้ก่อการร้าย และการกระทำของสหรัฐฯ ในภายหลัง และปัจจัยอื่นๆ ตามรายละเอียดในรายงานที่บริษัทยื่น