สมัครเว็บ SBOBET แทงบอล SBOBET สมัครเว็บบอล SBOBET

สมัครเว็บ SBOBET แทงบอล SBOBET สมัครเว็บบอล SBOBET เว็บเดิมพันฟุตบอล เดิมพันบอลออนไลน์ รับแทงบอลออนไลน์ เว็บเดิมพันบอล เว็บฟุตบอล สมัครเว็บสโบเบ็ต สมัครเว็บสโบ สมัครสมาชิกสโบเบ็ต แทงบอลสโบเบ็ต เว็บสโบเบ็ต เว็บแทงบอลสโบเบ็ต สมัครแทงบอลสโบเบ็ต SBOBET สโบเบ็ต เว็บ SBOBET เว็บแทงบอล SBOBET

ร่วมลงทุนกับ GE ในสินเชื่อหลักประกันสำหรับผู้อาวุโสที่มีภาระผูกพันครั้งแรก 10% เป็นหนี้ที่มีหลักประกันอาวุโสสำหรับภาระผูกพันอันดับสอง และ 3% อยู่ในตราสารทุนอื่น จากภาระผูกพันด้านการลงทุนใหม่จำนวน 299 ล้านดอลลาร์ 97% เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวและ 3% ไม่มีภาระดอกเบี้ย อัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของตราสารหนี้และหลักทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้อื่นที่ได้รับทุนระหว่างงวดด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายเท่ากับ 10.4% เราอาจพยายามที่จะแจกจ่ายส่วนหนึ่งของภาระผูกพันการลงทุนใหม่เหล่านี้ให้กับบุคคลที่สาม

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2555 เราได้ยกเลิกภาระผูกพันด้านการลงทุนจำนวน 144 ล้านดอลลาร์ จากภาระผูกพันด้านการลงทุนเหล่านี้ 58% เป็นหนี้ที่มีหลักประกันอาวุโส 39% เป็นหนี้ด้อยสิทธิอาวุโสและ 3% เป็นตราสารทุนอื่น ๆ จากภาระผูกพันด้านการลงทุนที่ออกจำนวน 144 ล้

านดอลลาร์ 56% เป็นการลงทุนแบบลอยตัว 39% เป็นการลงทุนที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3% เป็นการลงทุนที่ไม่มีดอกเบี้ย และ 2% เป็นเงินลงทุนในสถานะไม่มีเงินคงค้าง อัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของตราสารหนี้และหลักทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้อื่นที่ออกหรือชำระคืนในระหว่างงวดด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายเท่ากับ 11.5% สำหรับภาระผูกพันด้านการลงทุนจำนวน 144 ล้านดอลลาร์นับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2555 เรารับรู้ถึงผลกำไรสุทธิทั้งหมดที่รับรู้ได้ประมาณ 23 ล้านดอลลาร์

นอกจากนี้ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2555 เรามีงานในมือและขั้นตอนการลงทุนประมาณ 430 ล้านดอลลาร์และ 570 ล้านดอลลาร์ตามลำดับ Backlog ของการลงทุนรวมถึงธุรกรรมที่มีการออกอาณัติอย่างเป็นทางการ หนังสือแสดงเจตจำนงหรือสัญญาผูกมัดที่ลงนามแล้ว ดังนั้นเราจึงเชื่อว่ามีแนวโน้มที่จะปิดตัวลง ไปป์ไลน์การลงทุนรวมถึงธุรกรรมที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะและการวิเคราะห์ แต่ไม่มีการออกคำสั่งอย่างเป็นทางการ หนังสือแสดงเจตจำน

ง หรือสัญญาผูกมัดที่ลงนามแล้ว ความสมบูรณ์ของการลงทุนในงานในมือและไปป์ไลน์นี้ขึ้นอยู่กับสิ่งต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งอย่าง: การเสร็จสิ้นการตรวจสอบวิเคราะห์สถานะธุรกิจของบริษัทที่คาดหวัง การยอมรับข้อกำหนดและโครงสร้างของการลงทุนดังกล่าว รวมถึงการดำเนินการและการส่งมอบเอกสารธุรกรรมที่น่าพอใจ นอกจากนี้ เราอาจแจกจ่ายส่วนหนึ่งของการลงทุนเหล่านี้ให้กับบุคคลที่สาม เราไม่สามารถรับรองได้ว่าเราจะทำการลงทุนใด ๆ เหล่านี้หรือเราจะแจกจ่ายส่วนใดส่วนหนึ่งของการลงทุนเหล่านี้เว็บแคสต์ / การประชุมทางโทรศัพท์

Ares Capital จะจัดเว็บคาสต์/การประชุมทางโทรศัพท์ในวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2555 เวลา 11:00 น. (ET) เพื่อหารือเกี่ยวกับผลประกอบการทางการเงินสำหรับไตรมาสที่สองสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 โปรดไปที่ลิงก์เว็บไซท์ของเราที่หน้าแรก ของส่วนทรัพยากรนักลงทุนของเว็บไซต์ของเราสำหรับการนำเสนอสไลด์ที่เสริมการประชุมทางโทรศัพท์เพื่อรับรายได้

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดได้รับเชิญให้เข้าร่วมทางโทรศัพท์หรือถ่ายทอดสดทางเว็บ ซึ่งจะโฮสต์บนลิงก์เว็บคาสต์ที่อยู่ในโฮมเพจของส่วนทรัพยากรนักลงทุนของเว็บไซต์ของเราที่http://www.arescapitalcorp.com. กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อทดสอบการเชื่อมต่อของคุณก่อนการออกอากาศทางเว็บ ผู้โทร

ภายในประเทศสามารถเข้าถึงการประชุมทางโทรศัพท์ได้โดยกด (877) 883-0383 ผู้โทรระหว่างประเทศสามารถเข้าถึงการประชุมทางโทรศัพท์ได้โดยกด +1 (412) 902-6506 ผู้โทรทั้งหมดจะต้องป้อนหมายเลขผู้เข้าร่วม Elite Entry 4793442 ตามด้วยเครื่องหมาย # และอ้างอิง “Ares Capital Corporation” เมื่อเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการ ผู้โทรทั้งหมดจะถูกขอให้โทรออกก่อนการโทรออก 10-15 นาที เพื่อให้สามารถรวบรวมชื่อและข้อมูลบริษัทได้ สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถเล่นซ้ำของการโทรได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงหลังจากสิ้นสุดการประชุมจนถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2555 ถึงผู้โทรในประเทศโดยกด (877) 344-7529 และโทรออกต่างประเทศโดยกด +1 (412) 317-0088 สำหรับการเล่นซ้ำทั้งหมด โปรดอ้างอิงการประชุมหมายเลข 10015145 การเล่นซ้ำที่เก็บถาวรจะมีอยู่ในลิงก์เว็บคาสต์ที่อยู่บนโฮมเพจของส่วนแหล่งข้อมูลนักลงทุนในเว็บไซต์ของเราเกี่ยวกับอาเรส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น

Ares Capital เป็นบริษัทการเงินเฉพาะทางชั้นนำที่ให้บริการโซลูชั่นการเงินแบบครบวงจรแก่บริษัทในตลาดกลางของสหรัฐอเมริกาและผู้สนับสนุนไพรเวทอิควิตี้ บริษัทเริ่มต้นและลงทุนในเงินกู้ที่มีหลักประกันอาวุโส หนี้บนชั้นลอย และการลงทุนในตราสารทุนผ่านแพลตฟอร์มการตั้งถิ่นฐานโดยตรงระดับประเทศใ

นขอบเขตที่น้อยกว่า วัตถุประสงค์การลงทุนของ Ares Capital คือการสร้างรายได้ในปัจจุบันและการแข็งค่าของเงินทุนผ่านการลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนในบริษัทเอกชนเป็นหลัก Ares Capital ได้รับเลือกให้อยู่ภายใต้การควบคุมในฐานะบริษัทพัฒนาธุรกิจ และได้รับการจัดการจากภายนอกโดยบริษัทในเครือ Ares Management LLC ที่เป็นเจ้าของทั้งหมดwww.arescapitalcorp.com .แถลงการณ์ที่มองไปข้างหน้า

ข้อความที่รวมอยู่ในที่นี้หรือในการออกอากาศทางเว็บ/การประชุมทางโทรศัพท์อาจเป็น “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” ซึ่งเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในอนาคตหรือประสิทธิภาพในอนาคตหรือสถานะทางการเงินของเรา ข้อความเหล่านี้ไม่ได้รับประกันประสิทธิภาพ เงื่อนไข หรือผลลัพธ์ในอนาคต และเกี่ยวข้องกับความ

เสี่ยงและความไม่แน่นอนหลายประการ ผลลัพธ์และเงื่อนไขที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากในแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าอันเป็นผลมาจากปัจจั

ยหลายประการ ซึ่งรวมถึงปัจจัยที่อธิบายไว้เป็นครั้งคราวในเอกสารที่ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ Ares Capital Corporation ไม่มีหน้าที่ในการปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ในที่นี้หรือในเว็บคาสต์/การประชุมทางโทรศัพท์ข้อมูลที่มีอยู่

การยื่นฟ้องของ Ares Capital Corporation ต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข่าวประชาสัมพันธ์ การเปิดเผยรายได้ และข้อมูลทางการเงินอื่นๆ มีอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัทที่www.arescapitalcorp.com ข้อมูลบนเว็บไซต์ของ Ares Capital ไม่ถือว่ารวมอยู่ในการอ้างอิงในที่นี้

Ace Metrix? คือมาตรฐานใหม่ในการวิเคราะห์โทรทัศน์และวิดีโอ ทุ่มเทเพื่อนำเสนอโซลูชันที่ดีขึ้น เร็วขึ้น และคุ้มค่ามากขึ้นสำหรับการประเมินโฆษณาวิดีโอภายในบริบทการแข่งขัน ผ่านแพลตฟอร์ม Ace Metrix LIVE? บริษัทต่างๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทันท่วงทีและนำไปดำเนินการได้ทุกที่ ทุกเวลาที่

ต้องการ ทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญโฆษณาแบบเรียลไทม์ได้ การผสมผสานเทคโนโลยีระดับแนวหน้าและวิธีการที่อยู่ระหว่างการจดสิทธิบัตร Ace Metrix กำลังปฏิวัติวิธีที่นักการตลาดวัดตนเองและแนวการแข่งขันของพวกเขา บริษัทนี้เป็นของเอกชนและได้รับการสนับสนุนจากบริษัทร่วมทุนชั้นนำและผู้นำในอุตสาหกรรม เช่น Hummer Winblad Venture Partners, Palomar Ventures, Leapfrog Ventures และ WPP

ติดตาม Ace Metrix บน Twitter สำหรับข้อมูลเชิงลึกที่ยั่งยืน: @Ace_MetrixCore EPS พื้นฐานและปรับลดเป็นการวัดทางการเงินแบบ non-GAAP Core EPS คือการเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิต่อหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินงานหักกำไรและขาดทุนที่รับรู้และยังไม่เกิดขึ้นจริง ค่าธรรมเนียมจูงใจ

ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำไรและขาดทุนสุทธิที่เกิดขึ้นจริงและที่ยังไม่เกิดขึ้น และภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับกำไรที่รับรู้ดังกล่าว GAAP EPS แบบพื้นฐานและแบบปรับลดเป็นการวัดทางการเงินแบบ GAAP ที่เปรียบเทียบได้โดยตรงที่สุด Ares Capital เชื่อว่า Core EPS ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่นักลงทุนเกี่ยวกับผลการดำเนินงานทางการเงิน เนื่องจากเป็นวิธีการหนึ่งที่ Ares Capital ใช้ในการวัดสถานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน

หมายเหตุ: Ace Metrix?, การออกแบบโลโก้ Ace Metrix, Ace Score? และ Creative Lifecycle Management? เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน และ Ace Metrix LIVE? เป็นเครื่องหมายการค้าของ Ace Metrix เครื่องหมายการค้าอื่นๆ เป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

Holocaust Center of Pittsburgh และ August Wilson Center ร่วมมือกันเพื่อนำเสนอNazi Olympics: Berlin 1936 Exhibition
07 สิงหาคม 2555 08:00 น. เวลาออมแสงตะวันออก
พิตต์สเบิร์ก –( บิสิเนส ไวร์ )–22 ส.ค. 61 ในขณะที่โลกและพิตต์สเบิร์กต่างหลงใหลในโอลิมปิกลอนดอน 2012 ในฤดูร้อนนี้ Holocaust Center of the Jewish Federation of Greater Pittsburgh และ August Wilson Center for African American Culture ได้ประกาศความร่วมมือเพื่อนำเสนอThe Nazi โอลิมปิก: เบอร์ลิน 1936 . นิทรรศการระดับชาติที่ได้รับรางวัลนี้จะเปิดตัวในพิตต์สเบิร์ก 25 ตุลาคม 2555 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2556

“นิทรรศการครั้งสำคัญนี้รวบรวมอัญมณีทางวัฒนธรรมของชุมชนเราสองชิ้น ควบคู่ไปกับการทำงานอย่างต่อเนื่องที่ทั้งสององค์กรกำลังดำเนินการเพื่อสร้างสังคมภาคประชาสังคมที่อดทนและเต็มไปด้วยศิลปะและวัฒนธรรม”

ทวีตนี้นิทรรศการขนาด 4,000 ตารางฟุตที่ดูแลจัดการโดยพิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สถานแห่งการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แห่งสหรัฐอเมริกา (USHMM) สำรวจประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปี 1936 รวมถึงการใช้โฆษณาชวนเชื่อของพวกนาซี การถกเถียงคว่ำบาตรอย่างรุนแรง ประวัติการวิ่งคบเพลิง และการแสดงครั้งประวัติศาสตร์ของ เจสซี่ โอเวนส์.

การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนาซี: เบอร์ลิน 1936ได้รับการคุ้มครองโดย Holocaust Center of Pittsburgh และจะเป็นเจ้าภาพที่ August Wilson Center ประธานร่วมนิทรรศการเป็นผู้นำชุมชนและอาสาสมัคร แดเนียลและบาร์บารา ชาพิรา และฟรังโก แฮร์ริส การทำงานร่วมกันเน้นย้ำถึงความปรารถนาของแต่ละองค์กรในการสนับสนุนโครงการชุมชนที่ส่งเสริมความหลากหลายและเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่หล่อหลอมโลก

Franco Harris อดีต Steeler Running Back/Hall-of กล่าวว่า “นิทรรศการที่สำคัญนี้รวบรวมอัญมณีทางวัฒนธรรมของชุมชนของเราสองชิ้น ควบคู่ไปกับการทำงานอย่างต่อเนื่องที่ทั้งสององค์กรกำลังทำเพื่อสร้างสังคมที่อดทนและภาคประชาสังคมที่เต็มไปด้วยศิลปะและวัฒนธรรม – สมาชิกเฟมและประธานร่วมนิทรรศการนาซีโอลิมปิก “ในกรณีนี้ เรากำลังไตร่ตรองประวัติศาสตร์ผ่านกีฬา ซึ่งเป็นวิธีที่ไม่เหมือนใครในพิตต์สเบิร์กในการแสดงให้เห็นว่าการมีส่วนร่วมของเราได้เปลี่ยนแปลงโลกอย่างไร และโลกได้ส่งผลกระทบต่อชุมชนของเราอย่างไร”

นิทรรศการนี้ไม่มีช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับเมืองพิตต์สเบิร์กมากนัก เนื่องจากปี 2555 เป็นทั้งปีโอลิมปิกและเป็นการฉลองครบรอบ 75 ปีของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่เบอร์ลินในปี 2479 ปีนี้ยังถือเป็นการจากไปอย่างไม่สมควรของ Pittsburgher Les Banos ซึ่งเข้าร่วมการแข่งขันในปี 1936 เมื่อยังเป็นเด็ก และเคยทำงานอย่างใกล้ชิดกับ The Holocaust Center of Pittsburgh และ August Wilson Center เพื่อนำนิทรรศการมาที่ Pittsburgh บาโนสเป็นผู้รอดชีวิตจากความหายนะและผู้ช่วยชีวิต สายลับ และช่างภาพกีฬาที่มีชื่อเสียงของพิตต์สเบิร์ก ซึ่งมีวิสัยทัศน์ในการชมนิทรรศการอันทรงพลังนี้ ควบคู่ไปกับการเขียนโปรแกรมที่เกี่ยวข้องและความร่วมมือที่เกิดขึ้นในบ้านเกิดของเขาที่รับเลี้ยง

นิทรรศการ นาซีโอลิมปิก: เบอร์ลิน 1936ได้รับการสนับสนุนจากบุคคลและองค์กรต่างๆ ซึ่งรวมถึงมูลนิธิฟอล์ค ซึ่งทำงานเพื่อให้เกิดสังคมที่เอื้ออาทร ยุติธรรม และครอบคลุมโดยการปฏิรูปนโยบายและการปฏิบัติที่แบ่งแยกทางเชื้อชาติ และส่งเสริมการรวมเข้าด้วยกัน

ผู้จัดงานในพิตต์สเบิร์กทราบว่าการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนาซี: เบอร์ลิน 1936จะทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับโปรแกรมที่เกี่ยวข้องมากมาย การบรรยาย การเยี่ยมชมโรงเรียน และกิจกรรมต่างๆ ในช่วงหกเดือนที่เมืองพิตต์สเบิร์ก

สำหรับข่าวสารเพิ่มเติม ข้อมูลอัปเดต และข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่:The Holocaust Center of the Jewish Federation of Greater Pittsburghhttp://jfedpgh.org/HolocaustCenter.aspศูนย์วัฒนธรรมแอฟริกันอเมริกัน August Wilsonwww.AugustWilsonCenter.org

พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สถานสหรัฐอเมริกา – การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนาซี: เบอร์ลิน 1936
http://www.ushmm.org/museum/exhibit/online/olympics/ดัลลาส–( BUSINESS WIRE )–19 ส.ค. 2556 It’s National Night Out (NNO) และด้วยจิตวิญญาณแห่งความปลอดภัยAssociaซึ่งเป็นบริษัทให้บริการด้านการจัดการชุมชนที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือและ National Promotional Sponsor 2012 ของ NNO และ ข้อเสนอ Associa Supports Kids (ASK) คำแนะนำด้านความปลอดภัยในละแวกใกล้เคียงเป็นฉบับสุดท้ายของชุด Summer Safety Tips สามตอน

เว็บไซต์Fighting Chanceรายงานว่าทุกๆ 40 วินาทีในสหรัฐอเมริกา มีรายงานว่าเด็กสูญหายหรือถูกลักพาตัว ครอบครัวควรพิจารณาคำแนะนำด้านล่างจากสภาป้องกันอาชญากรรมแห่งชาติ :

บริเวณใกล้เคียงกำหนดขอบเขตสถานที่ที่เด็กๆ สามารถไปในละแวกนั้นไดเลือกบ้านที่ปลอดภัยในบริเวณใกล้เคียงที่เด็กๆ สามารถไปได้หากต้องการความช่วยเหลือทำงาน สมัครเว็บ SBOBET ร่วมกับเพื่อนบ้านเพื่อเฝ้าระวังพฤติกรรมที่น่าสงสัยและผิดปกติในละแวกนั้นทำความรู้จักกับเพื่อนของเด็กๆ และผู้ปกครอง และเก็บรายชื่อหมายเลขโทรศัพท์ไว้

รู้เสมอว่าเด็กๆ อยู่ที่ไหนโดยขออนุญาตและทิ้งหมายเลขโทรศัพท์ไว้ว่าจะไปไหน ผู้ปกครองควรให้เวลาเช็คอินด้วย
Associa Supports Kids เป็นโปรแกรมที่เพิ่มมูลค่าสำหรับผู้อยู่อาศัยในชุมชน Associa ซึ่งออกแบบมาเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ชุมชนในละแวกใกล้เคียง โปรแกรมมุ่งเน้นไปที่การให้ความรู้แก่ผู้ปกครองและเด็กเกี่ยวกับความปลอดภัยและการออกกำลังกาย ที่งานกิจกรรมในละแวกบ้าน ลูกเสือ มาสคอตของ ASK แจกสมุดระบายสี Safety Tip ตุ๊กตาลูกเสือ รอยสักแบบถูมือ และหนังสือของ Scout เอง – Scout Goes to the Beach, Scout Goes to a

Sleepoverและ Scout Stay Active and Strong- ให้กับเด็กแต่ละคนที่มาร่วมงาน ผู้ปกครองจะได้รับโบรชัวร์ความปลอดภัยของ ASK และชุดระบุ ChildPrint นอกจากนี้ ASK ยังให้ความสำคัญกับการดูแลเด็กให้แข็งแรงและมีสุขภาพดีด้วยการส่งเสริมการออกกำลังกายผ่านการสนับสนุนด้านกีฬา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการผู้สนับสนุนด้านความปลอดภัยและการกีฬา โปรดไปที่ www.associasupportskids.org

การสร้างชุมชนที่ประสบความสำเร็จมานานกว่า 30 ปี Associa เป็นบริษัทจัดการสมาคมชุมชนที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือ และให้บริการลูกค้าด้วยความรู้ในท้องถิ่น ทรัพยากรระดับประเทศ และความเชี่ยวชาญที่ครอบคลุม Associa และพนักงาน 8,000 คนของบริษัทตั้งอยู่ในเมืองดัลลาส และมีสำนักงานสาขา

มากกว่า 150 แห่งในสหรัฐอเมริกา เม็กซิโก และแคนาดา หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Associa และองค์กรการกุศล Associa Cares ไปที่www.associaonline.com และwww.associacares.com พบกับเราบนFacebookติดตามเราบนTwitter , LinkedIn และPinterestและดูเราบนYouTube.

คลังรูปภาพ/มัลติมีเดียที่มีจำหน่าย: http://www.businesswire.com/cgi-bin/mmg.cgi?eid=50369383&lang=enนักกีฬาโอลิมปิกทั้งเจ็ดจากทั่วโลกทักทายแคมเปญ Get Started ของ Gillette ด้วยการโกนหนวดอย่างเคร่งขรึม

ทวีตนี้ที่แคมเปญ ‘Cut to Him’ ของ Gillette ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2012 ที่ “Family Home” ของ P&G ในลอนดอน, เฟลิเป้ ฟรังกา ซิลวาแห่งบราซิล, อแลง เบอร์นาร์ดแห่งฝรั่งเศส, พอล บีเดอร์มันน์แห่งเยอรมนี และเลียม แทนค็อกแห่งสหราชอาณาจักรและรัสเซีย Nikita Lobintsev, American Ryan Lochte และนักว่ายน้ำชาวยูเครน Andriy Govorov (รูปภาพ: รูปภาพ Samir Hussein / Getty สำหรับ P&G)

Patrice Louvet ประธาน P&G Global Shave Care อธิบายว่า “นักกีฬาเหล่านี้รวบรวมความเชื่อของ Gillette ว่าในชีวิตกีฬา การเริ่มต้นที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่งบนเส้นทางแห่งความสำเร็จ” “ยิลเลตต์มีส่วนในการเริ่มต้นวันใหม่ที่ดีให้กับผู้ชายราว 800 ล้านคนทั่วโลก และด้วยแคมเปญ ‘ตัดให้ถึงมือ’ ของเรา

กับนักกีฬาเหล่านี้ เราต้องการส่งข้อความนั้นไปยังผู้คนให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และช่วยเหลือคนรุ่นต่อไป ของผู้ชายให้ดี ให้ชีวิตได้เริ่มต้น “นักกีฬาที่เข้าร่วม Gillette International Shave ได้แก่:ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ ‘Cut to Him’ ระดับนานาชาติของ Gillette Ryan Lochte ยังได้มอบเช็คมูลค่า 25,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ให้กับ USOC (คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งสหรัฐอเมริกา) P&G | Team USA Youth Sports Fund เป้า

หมายของมูลนิธิคือเพื่อให้เยาวชนจำนวนมากเท่าที่เป็นไปได้สามารถเข้าถึงโปรแกรมกีฬาที่มุ่งเป้าไปที่การศึกษาของเยาวชน Lochte เป็นหนึ่งใน 25 นักกีฬาแบรนด์ Gillette ที่ได้รับการสนับสนุนจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปีนี้ ซึ่งกำลังส่งเสริมและสนับสนุนชายรุ่นต่อไปและนักกีฬาโอลิมปิกให้ประสบความสำเร็จมากที่สุดในกีฬาและชีวิตด้วยการเริ่มต้นที่ดี แคมเปญ ‘Cut to Him’ ของ Gillette คือ P &

นิวยอร์ก– การเข้าสต็อกในช่วงเวลาที่ยากลำบาก: แนวโน้มภาคธุรกิจค้าปลีกของสหรัฐฯที่มา: CIT

BOCA RATON, Fla.– Office Depot มอบการขโมยประตูและข้อเสนอลึกลับในวัน Black Friday ที่มา: Office Depot

LOS ALTOS, Calif.– การค้นหาออนไลน์และแค็ตตาล็อกดิจิทัลจัดเป็นช่องทางยอดนิยมที่ผู้บริโภคจะค้นหาไอเดียของขวัญ รายงานการสำรวจที่มา: Catalog Spree

RALEIGH, NC– Erie, Pennsylvania ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นเมืองอันดับต้น ๆ ในการตามล่าหาสินค้าราคาถูกในวันหยุด ที่มา: MaxPoint Interactive

MENOMONEE FALLS, Wis.– ห้างสรรพสินค้าของ Kohl เผยข้อเสนอในวัน Black Friday เร็วกว่าที่เคย – พร้อมให้ดูตัวอย่างบน Kohls.com วันนี้ – กิจกรรมการขายรวมถึงข้อเสนอพิเศษล่วงหน้ามากกว่า 500 รายการและเงินสดของ Kohl มูลค่า 15 เหรียญสำหรับทุกๆ 50 เหรียญ ที่ใช้ไป Kohl’s

REDMOND, Wash.– ข่าว Nintendo: Nintendo และ Old Navy เสนอการเพิ่มพลังพิเศษสำหรับผู้ซื้อในวัน Black Fridayที่มา: Nintendo

PHOENIX – Black Friday มาถึงก่อนเวลาสำหรับผู้ปกครองสัตว์เลี้ยง Source: PetSmart

BELLEVUE, Wash.– T-Mobile เปิดโอกาสให้ผู้ซื้อได้เอาชนะความเร่งรีบในวันหยุดด้วยข้อเสนอพิเศษที่มา: T-Mobile

ซานตาคลารา แคลิฟอร์เนีย– อาจารย์ร้านค้าปลีกในวัน Black Friday จากมหาวิทยาลัยซานตาคลาราพร้อมสำหรับการวิเคราะห์สื่อที่มา: มหาวิทยาลัยซานตาคลารา

FORT WASHINGTON, Pa.– Gate 1 Travel ประกาศการขาย Black Friday ประจำปีครั้งที่สาม ที่มา: Gate 1

ซานโฮเซ่ แคลิฟอร์เนีย– อีเบย์ทำให้ฤดูกาลสนุกสนานด้วยมือถือ – มอบแรงบันดาลใจให้ของขวัญ ข้อเสนอสุดพิเศษ และนวัตกรรมสำหรับนักช็อป ที่กำลังเดินทาง ที่มา: eBay Inc.

RIVERWOODS, Ill.– Discover การสำรวจแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้จ่าย ที่มา: Discover Financial Services

ซานตาคลาร่า. แคลิฟอร์เนีย— McAfee เตือนผู้บริโภคเรื่อง “12 กลลวงคริสต์มาส” เนื่องจาก 70% ของชาวอเมริกันวางแผนที่จะซื้อของออนไลน์ในช่วงเทศกาลวันหยุดปี 2555ที่มา: McAfee

MINNEAPOLIS – ตั้งเป้าที่จะเปิดประตูเวลา 21.00 น. ในวันขอบคุณพระเจ้าสำหรับแขกในวัน Black Friday ที่มา: Target Corporation

ซานดิเอโก– Viejas Outlets เริ่มต้นฤดูกาลช็อปปิ้งในช่วงวันหยุดด้วยชั่วโมงพิเศษของร้านในช่วงดึกและการเปิดลานสเก็ตน้ำแข็งกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในแคลิฟอร์เนียตอนใต้ที่มา: Viejas Outlets

เดนเวอร์ – Sports Authority ประกาศวัน Black Friday และข้อตกลง ก่อนการขาย ที่มา: Sports Authority

ซานฟรานซิสโก– Gap Inc. เปิดประตูให้แก่ลูกค้าได้นานขึ้นและเสนอข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับการช็อปปิ้งในช่วงเทศกาลที่มาในวันขอบคุณพระเจ้านี้: Gap Inc.

วอชิงตัน- ด้วยความมุ่งหมายมุ่งสู่ข้อเสนอส่วนลด ผู้ค้ารายย่อยคาดว่ายอดขายในช่วงวันหยุดเทศกาลจะเพิ่มขึ้นจากธุรกิจขนาดเล็กในวันเสาร์ ตามรายงานของ NFIB/AXP Research Source: American Expressเบเทล, คอนเนตทิคัต–( บิสิเนส ไวร์ )–22 ส.ค. 2559 ดูราเซลล์มอบความสุขในวันหยุดให้กับครอบครัวด้วยการร่วมมือกับทอยส์ ฟอร์ ทอตส์ และมุ่งมั่นที่จะเพิ่มพลังรอยยิ้มให้มากถึง 500,000 รอยยิ้มผ่านโปรแกรมPower Holiday Smiles โปรแกรมดังกล่าวมอบโอกาสให้ผู้บริโภคได้รับของเล่นวันหยุดและของขวัญที่ร้อนแรงที่สุดผ่านการชิงโชคสุดพิเศษบนหน้า Facebook ของ Duracell ( Facebook.com/Duracell ) ในขณะเดียวกันก็อนุญาตให้พวกเขาตอบแทนเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือ สำหรับทุกรายการชิงโชคที่ได้รับบนหน้า Facebook ของตน Duracell จะบริจาคแบตเตอรี่ให้กับ Toys for Tots

“นั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมการมีของเล่นที่พร้อมจะพกพาไปพร้อมกับแบตเตอรี่ที่คุณวางใจได้เช่นเดียวกับ Duracell จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยให้เด็กๆ มีความสุขกับวันหยุด”

ทวีตนี้
“สำหรับเด็ก ไม่มีอะไรน่าผิดหวังมากไปกว่าการเปิดของเล่นและพบว่าไม่มีแบตเตอรี่ให้พลังงาน” Volker Kuhn ผู้จัดการทั่วไปของ Duracell North America กล่าว “เราภูมิใจที่ได้มีบทบาทสำคัญในช่วงเวลาการให้ของขวัญพิเศษแก่ครอบครัวที่ต้องการความช่วยเหลือ ในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงของเล่นและของขวัญยอดนิยม”

การ ชิงโชคบน Facebook ของ Power Holiday Smilesซึ่งเริ่มในวันขอบคุณพระเจ้า 22 พ.ย. และดำเนินไปจนถึงวันที่ 20 ธ.ค. จะมีการแจกของรางวัลทุกชั่วโมงของวัน ของเล่นและของขวัญมากมาย เช่น FURBY จาก Hasbro? Inc.; ระบบการอ่าน LeapFrog Tag Junior และ Xbox 360?250GB Holiday Bundle ของ Microsoft จะเข้าถึงได้สำหรับผู้บริโภคเพื่อรับรางวัล

เพื่อช่วยเริ่มต้นโปรแกรม Duracell ยังได้ร่วมมือกับดาราและนักร้อง “Pretty Little Liars” ของ ABC Family ชื่อว่า Lucy Hale ซึ่งใช้เวลาหนึ่งวันเมื่อวานนี้กับ Duracell ในนิวยอร์กซิตี้ และเซอร์ไพรส์เด็กๆ ด้วยเสียงเชียร์ในวันหยุดและของขวัญจากแบตเตอรี่ของ Hasbro ที่ PS 64 โรงเรียนประถมศึกษาที่ตั้งอยู่ในชุมชนที่มีรายได้น้อยในฝั่งตะวันออกตอนล่างซึ่งเพิ่งฟื้นตัวจากการสูญเสียพลังงานและความร้อนจากพายุเฮอริเคนแซนดี้ “ช่วงเทศกาลวันหยุดเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ฉันตื่นเต้นที่ได้สนับสนุนแคมเปญของ Duracell ในการสร้างรอยยิ้มให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ผ่านการริเริ่มนี้เพื่อตอบแทนเด็กๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือ” เฮลกล่าว

“Toys for Tots รู้สึกตื่นเต้นที่ได้ร่วมมือกับ Duracell เพื่อช่วยเสริมพลังให้กับของเล่นของเรา เพราะเรารู้ว่าการได้รับของเล่นสำหรับเด็กเพียงเล็กน้อยนั้นเป็นประสบการณ์ที่วิเศษและสำคัญ” Bill Grein รองประธานมูลนิธิ Marine Toys for Tots Foundation กล่าว . “นั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมการมีของเล่นที่พร้อมจะพกพาไปพร้อมกับแบตเตอรี่ที่คุณวางใจได้เช่นเดียวกับ Duracell จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยให้เด็ก ๆ มีความสุขในวันหยุด”

การเปิดตัวโปรแกรมยังมีจุดทีวีระดับชาติและจุดบรอดแบนด์แห่งใหม่ที่มี Hasbro และ Toys for Tots ดูราเซลล์และฮาสโบรร่วมกันบริจาคของเล่นฮาสโบรหลายพันชิ้น รวมถึงของเล่นยอดนิยมจากแบรนด์ FURBY, FURREAL FRIENDS และ PLAYSKOOL ยอดนิยม ซึ่งทั้งหมดนี้ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ดูราเซลล์ให้กับ Toys for Tots

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม Power Holiday Smiles ของ Duracell และการเข้าร่วมการชิงโชค โปรดไปที่: Facebook.com/Duracell

เกี่ยวกับ ดูราเซลล์

Duracell เป็นส่วนหนึ่งของ Procter & Gamble Company [NYSE:PG] ได้ให้การสนับสนุนผู้คนทั่วโลกมานานกว่า 40 ปี ผลิตภัณฑ์ของเราทำหน้าที่เป็นหัวใจของอุปกรณ์ที่ช่วยให้ผู้คนเชื่อมต่อกัน ปกป้องครอบครัวของพวกเขา สร้างความบันเทิงให้กับพวกเขา และทำให้ไลฟ์สไตล์บนมือถือของพวกเขาง่ายขึ้น ในฐานะผู้ผลิตแบตเตอรี่อัลคาไลน์ประสิทธิภาพสูงชั้นนำของโลก Duracell ยังสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านแสงสว่าง พลังงานหมุนเวียน และเทคโนโลยีการชาร์จแบบไร้สาย เพื่อช่วยให้ผู้บริโภคมีชีวิตที่ไร้ขีดจำกัด เยี่ยมชมwww.duracell.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดตามเราได้ที่Twitter.com/Duracell และชอบเราบน Facebook.com/Duracell

เกี่ยวกับ พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล

พีแอนด์จีให้บริการผู้คนประมาณ 4.6 พันล้านคนทั่วโลกด้วยแบรนด์ของตน บริษัทมีแบรนด์ชั้นนำที่น่าเชื่อถือและน่าเชื่อถือที่สุดแบรนด์หนึ่ง ได้แก่ Pampers?, Tide?, Ariel?, Always?, Whisper?, Pantene?, Mach3?, Bounty?, Dawn?, Fairy?, Gain?, Charmin?, Downy?, Lenor?, Iams?, Crest?, Oral-B?, Duracell?, Olay?, Head & Shoulders?, Wella?, Gillette?, Braun?, Fusion?, Ace?, Febreze?, Ambi Pur?, SK-II? และ Vicks? ชุมชน P&G มีการดำเนินงานในประมาณ 75 ประเทศทั่วโลก โปรดไป ที่ http://www.pg.com สำหรับข่าวสารล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ P&G และแบรนด์ต่างๆ

เกี่ยวกับของเล่นสำหรับเด็ก

Marine Toys for Tots Foundation เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ได้รับอนุญาตจากนาวิกโยธินสหรัฐฯ และกระทรวงกลาโหมในการระดมทุนและการสนับสนุนที่จำเป็นอื่นๆ สำหรับโครงการ Marine Corps Reserve Toys for Tots ประจำปี Toys for Tots เข้าสู่ปีที่ 65 แล้ว มอบความสุขและข้อความแห่งความหวังแก่เด็ก ๆ ที่ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจผ่านของขวัญของเล่นชิ้นใหม่ในช่วงเทศกาลคริสต์มาส ของขวัญของพวกเขาทำให้เด็กๆ เหล่านี้ได้รับการยอมรับและเป็นความทรงจำที่ดีที่พวกเขาจะหวงแหนไปตลอดชีวิต ของขวัญมากมายที่พวกเขามอบให้ เช่น หนังสือ เกมและอุปกรณ์กีฬา มีส่วนสำคัญต่อพัฒนาการทางการศึกษา สังคม และร่างกายของเด็กเหล่านี้ ในปี 2554 นาวิกโยธินแจกจ่ายของขวัญให้กับ 7 เด็ก 2 ล้านคนใน 729 ชุมชนทั่วประเทศ มูลนิธิ Marine Toys for Tots Foundation อาศัยการบริจาคส่วนบุคคลจากประชาชนชาวอเมริกัน ตลอดจนการสนับสนุนจากผู้สนับสนุนองค์กร ซึ่งรวมถึง Duracell ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.toysfortots.org .

บอยส์ ไอดาโฮ- เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับฤดูกาลช้อปปิ้งออนไลน์ในวันหยุดด้วยคำแนะนำในการปรับแต่งคอมพิวเตอร์จาก Crucial.comที่มา: Crucial.comคริสต์มาสสุดพิเศษ

ซีรีส์ เพลงวันหยุด“A Very Special Christmas ? ” เริ่มต้นในปี 1987 และเป็นซีรีส์บันทึกผลประโยชน์ที่ประสบความสำเร็จสูงสุดรายการเดียวในประวัติศาสตร์ดนตรี ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ซีรีส์นี้ได้รวบรวมชื่อที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในวงการเพลงมารวมกัน และสร้างรายได้มากกว่า 109 ล้านดอลลาร์ในค่าลิขสิทธิ์และการลงทุนสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกพิเศษ

ก่อตั้งขึ้นโดย Eunice Kennedy Shriver ในปี 1968 การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกพิเศษทำงานเพื่อส่งเสริมผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาผ่านพลังของกีฬา Coca-Cola เป็นผู้สนับสนุนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกพิเศษตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง

อัลบั้ม ครบรอบ 25 ปี“A Very Special Christmas?”พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้วบนiTunesและนับเป็นครั้งแรกที่เพลงจาก Coca-Cola ถูกนำมาแสดงเป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์

“Coca-Cola เป็นส่วนหนึ่งของความมหัศจรรย์ของฤดูกาลอีกครั้ง” Shay Drohan รองประธานอาวุโสฝ่าย Sparkling Brands บริษัท Coca-Cola กล่าว “ปีนี้เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในประเพณีดนตรีวันหยุดซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกพิเศษ ซึ่งเป็นองค์กรที่ทำประโยชน์มากมายสำหรับการรวมและเสริมสร้างพลังอำนาจของผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาผ่านการเล่นกีฬา”

เกี่ยวกับบริษัทโคคา-โคลาทีม Lotus F1 เริ่มความร่วมมือใหม่กับเบิร์น บริษัท Coca-Cola กลับสู่ Formula 1
22 พฤศจิกายน 2555 11:40 น. ตามเวลามาตรฐานตะวันออก
ENSTONE, สหราชอาณาจักร–( BUSINESS WIRE )–22 ส.ค. 2556 บริษัท Coca-Cola จะกลับสู่ Formula 1 ในเดือนมกราคม 2013 ผ่านแบรนด์พลังงานระดับโลก “เผาไหม้” ด้วยการสนับสนุนทีม Lotus F1 เป็นเวลาหลายปี